Anda di halaman 1dari 3

SYARAT-SYARAT DAN PERJANJIAN UNTUK MENYEWA KERETA

1.
SESIAPA YANG TIDAK MEMPUNYAI LESEN MEMANDU TIDAK DIBENARKAN
UNTUK MEMANDU KERETA YANG DISEWA DAN SEKIRANYA PERKARA INI TIDAK
DIPATUHI PENYEWA AKAN DIPERTANGGUNGJAWAB SEPENUHNYA.
2.
PENYEWA DILARANG SAMA SEKALI MELAKUKAN SEBARANG KEGIATAN
JENAYAH YANG MENYALAHI UNDANG-UNDANG KERAJAAN MALAYSIA.
3.
PENYEWA TIDAK DIBENARKAN SAMA SEKALI MENUKAR SEBARANG ALAT GANTI
TERHADAP KERETA YANG DISEWA.
4.
SEGALA TUNTUTAN SAMAN JALANRAYA ATAUPUN SAMAN YANG DIKELUARKAN
OLEH MANA-MANA PIHAK BERKUASA HENDAKLAH DITANGGUNG SEPENUHNYA OLEH
PENYEWA.
5.
SEBARANG KEROSAKAN (KECIL ATAU BESAR) AKAN DITANGGUNG SEPENUHNYA
OLEH PENYEWA. SEBARANG TUNUTUTAN GANTIRUGI AKAN DIKENAKAN MENGIKUT
KEROSAKAN YANG DIALAMI.
6.
KERETA YANG DISEWA MESTILAH DIPULANGKAN TEPAT MENGIKUT MASA YANG
DIJANJIKAN. SEKIRANYA LEWAT, BAYARAN TAMBAHAN AKAN DIKENAKAN SEBANYAK
RM5.00 UNTUK SETIAP 1 JAM. SEKIRANYA PENYEWA TIDAK MEMULANGKAN KERETA
MELEBIHI 24 JAM TANPA SEBARANG PESANAN / MAKLUMAT ADALAH DIANGGAP
SEBAGAI KES CURI KERETA. LAPORAN POLIS AKAN DIBUAT DENGAN SEGERA.
SEBARANG MASALAH YANG TIMBUL AKAN DITANGGUNG SEPENUHNYA OLEH
PENYEWA TERBABIT. PENYEWA MESTILAH MENGHUBUNGI TUAN PUNYA KERETA
SEKIRANYA INGIN MENAMBAH SEWAAN HARIAN BERIKUTNYA.
8.
KERETA YANG DISEWA ADALAH TANGGUNGJAWAB SEPENUHNYA OLEH
PENYEWA DALAM MASA YANG TELAH DIJANJIKAN. SEBARANG MASALAH ATAUPUN
KES YANG TIMBUL, ADALAH TANGGUNGJAWAB SEPENUHNYA OLEH PENYEWA DAN
PENJAMIN TERBABIT. IANYA TIADA KENA MENGENA DENGAN TUAN PUNYA KERETA
TERSEBUT. JADI DIINGATKAN SENTIASA BERHATI-HATI DI JALAN RAYA. KERETA
YANG DISEWA HARUSLAH DIJAGA DENGAN SEBAIK MUNGKIN.

MAKLUMAT PENYEWA
NAMA

:_______________________________________________________________

NO K/P

: ______________________________________________________________

NO H/PHONE

: ______________________________________________________________

NO LESEN MEMANDU: _____________________________________________________________


ALAMAT TERKINI: _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

NO TEL: ___________________________________________________________________________

TARIKH KERETA DISEWA


MASA KERETA DISEWA

: ______________________
: ______________________

SETUJU DIPULANGKAN PADA


MASA YANG DIJANGKAKAN

: ______________________
: ______________________

AKHIR KM: ___________ ASAL KM : ______________________


SEKIRANYA BERLAKU KECEMASAN,
DIHUBUNGI:

2 NAMA SAUDARA MARA YANG BOLEH

1.
____________________________________________________________________________
NO
TEL
_________________________________________________________________________

NAMA:

2.
____________________________________________________________________________
NO
TEL

NAMA:

___________________________________________________________________
SAYA TELAH MEMBACA SYARAT-SYARAT DAN SETUJU DENGAN PERJANJIAN
INI.SAYA AKAN BERTANGGUNGJAWAB SEPENUHNYA TERHADAP KERETA YANG
DINYATAKAN DIATAS MENGIKUT TEMPOH YANG TELAH DIJANJIKAN. SAYA JUGA
AKAN MENGGUNAKAN BAYARAN TUNAI DAN BERSETUJU MENERIMA SEGALA
TUNTUTAN YANG DIBILKAN KEPADA SAYA. PENGAKUAN SAYA INI BOLEH DIGUNAKAN
DIMAHKAMAH SEKIRANYA SAYA INGKAR TERHADAP SYARAT-SYARAT YANG TELAH

DITETAPKAN DAN SEBARANG URUSAN KOS YANG MEMBABITKAN PERUNDANGAN


AKAN DITANGGUNG OLEH PENJAMIN DAN DIRI SAYA SENDIRI.

NAMA
NO K/P
TANDATANGAN

: __________________________________________________________
: __________________________________________________________
:___________________________________________________________