Anda di halaman 1dari 4

Kerjasama ASEAN

i. ii. Dilakukan oleh Menteri Luar Negara, Menteri Pelancongan , Menteri Kesihatan , Menteri Pelajaran, & Menteri Ekonomi. ASEAN Economic Minister Meeting (AEMM) diadakan 2 kali setahun. membincangkan perkara sosiobudaya dan membentuk Komuniti Asia Timur. Mengadakan Perjanjian Persahabatan & kerjasama (1976) Kerjasama Zon Bebas Senjata Nuklear Asia Tenggara (1995) Kerjasama Asia Pasifik (APEC) Mengadakan Mesyuarat Asia Eropah (ASEM

Jawatankuasa ASEAN Jawatankuasa makanan, pertanian, dan perhutanan (COFAF) Jawatankuasa perindustrian, galian dan tenaga (COIME) Jawatankuasa perdagangan dan pelancongan (COTT) Jawatankuasa tetap ekonomi ASEAN: o Jawatan kuasa pengangkutan dan komunikasi (COTAC) o Jawatankuasa kewangan dan urusan bank (COFAB) Jawatankuasa Tetap Sosial ASEAN o Jawatnkuasa kebudayaaan dan penerangan (COCI) o Jawatankuasa Sains dan teknologi (COST) o Jawatan kuasa pembangunan social (COSD) 1.Kerjasama Ekonomi Projek Perindustrian ASEAN. i. Projek2 yg dilaksanaknan Projek baja ASEAN di Indonesia. Projek perlombongan potassium di Thailand . Projek vaksin hepatitis B dan Enjin Diesel di Singapura. Projek pendidikan urea di Bintulu. Projek Fabrikasi Tembaga di Filipina. Malaysia guna 25.1% drpd jumlah eksport kpd negara-negara ASEAN.

ii.

Kawasan perdagangan bebas ASEAN (AFTA) i. ii. iii. iv. Melaksanakan AFTA selama 15 tahun melalui Skim Keutamaan Sama Rata. Melalui skim ini, barang dijual mestilah mestilah terdapat 60% komponen tempatan dan bebas daripada halangan tarif. Mengadakan kerjasama ASEAN+3. AFTA melaksanakan penghapusan tarif sepenuhnya pada 2010 dalam kalangan enam negara ASEAN asal (ASEAN-6).

v.

Isu antara Malaysia dengan negara ASEAN. Singapura Perebutan Pulau Batu Putih. Tambak Laut. Jambatan menggantikan Tambak Johor. Bekalan air mentah. Pencerobohan nelayan ke perairan Msia. Keganasan di selatan Thailand. Pendatang tanpa izin. Pendatang tanpa izin. Pertindihan sempadan. Tuntutan keatas Sabah . Pendatang tanpa izin. Tuntutan keatas Pulau Spartly. Pekerja tanpa izin.

Thailand

Indonesia Filipina Vietnam Myanmar

Komuniti Ekonomi ASEAN (AEC) atau Pasaran Tunggal ASEAN

Pertumbuhan Ekonomi Serantau Utara dan Selatan Malaysia Kawasan perdagangan bebas Asia Timur (EAFTA)

Kumpulan utama mengenai perlembagaan ASEAN (EPG) Rundingan Perjanjian perdagangan bebas

AEC dirangka utk tingkatkan status ASEAN sebagai destinasi pelabur. Dicadangkan akan dilancarkan pada tahun 2015 Usaha pembentukan pasaran tunggal ASEAN menjelang tahun 2015 Obj. AEC; i. Kurangkan kemiskinan ii. Memperbaiki kualiti hidup iii. Bersatu menghadapi isu ekonomi iv. Tunggak integrasi ekonomi serantau. Melibatkan 3 negara utara dan selatan ASEAN Utara : Thailand, Malaysia, Indonesia. Selatan : Singapura, Malaysia, Indonesia. Menjalankan kerjasama ekonomi antara ASEAN dengan negara asia lain. Jepun mencadangkan EAFTA meliputi ASEAN+3 diluaskan kepada ASEAN+6. Melibatkan tokoh yang dihormati diserantau ASEAN. Tokoh menganalisis dan membuat cadangan praktikal mengenai halatuju dan masa depan Piagam ASEAN. Perjanjian perdagangan bebas antara ASEAN dengan Australia dan New Zealand (2004) ASEAN-Korea Selatan mulai pada 2007, menghapuskan 70% duti keatas produknya.

2.Kerjasama Politik Zon Aman, Bebas dan Berkecuali (ZOPFAN) 1. 2. 3. ASEAN merupakan gabungan negara asia tenggara yang mengamalkan dasar berkecuali. ASEAN dianggap sebagai Zon Bebas Senjata Nuklear Asia Tenggara (SEANWFZ) Menteri luar negara ASEAN telah mengumumkan konsep ZOPFAN pada Deklarasi Kuala Lumpur (27 november 1971). Konsep ini memastikan; o Kuasa besar Rusia, Amerika Syarikat dan China harus menghormati dan menjaga kepentingan negara asia tenggara o Kuasa besar tidak boleh menceroboh kedaulatan negara ASEAN o Kuasa besar tidak boleh menggunakan negara ASEAN sebagai pusat pengujian senjata nuclear atau membina ketenteraan mereka. o Kerjasama ASEAN dapat dikukuhkan tanpa campurtangan kuasa luar. Kebaikan konsep ZOPFAN, o Negara ASEAN tidak akan dijajah o Menjadikan asia tenggara satu rantau yang aman o Dapat mewujudkan Blok Pengukuran Kepercayaan untuk mengadakan dialog melalui proses PMC dan ASEAN Regional Form (ARF).

4.

3.Kerjasama Komuniti Komuniti Asia Timur i. ii. iii. iv. Ditubuhkan pada sidang kemuncak asia timur (EAS) pada tahun 2005. Kerjasama asia timur bagi jangka panjang adalah berasaskan tiga tonnggak iaitu Komuniti Ekonomi, Komuniti Keselamatan, Komuniti Sosiobudaya. Komuniti Asia Timur diperkukuhkan bagi memastikan gagasan ASEAN+3 mencapai matlamatnya. Mengadakan kerjasama kewangan,bantuan pakar, pindaan teknologi dari negara asia timur.

Program tindakan Vientiane (VAP) i. ii. iii. Diluluskan dalam Persidangan kemuncak ASEAN ke-9 di Laos pada tahun 2004. Untuk mencapai keamanan, kerjasama dan persefahaman. Meningkatkan kerjasama perniagaan dan projek antarabangsa.

4.Kerjasama Sosial dan Kebudayaan. 1. Budaya a. Aktiviti kebudayaan dan sukan diadakan bagi mengeratkan hubungan negara2 ASEAN. b. Contohnya; Sukan SEA Pesta Filem ASEAN dan Lagu ASEAN Pertukaran program televisyen Rombongan kebudayaan da pertukaran lawatan serta menubuhkan Majlis Bahasa Brunei Darussalam (MABBIM) dan menggalakkan kerjasama pengetahuan. 2. Pertubuhan Menteri Pendidikan Asia Tenggara (SEAMEO) a. SEAMO menggalakkan kerjasama dalam bidang pendidikan sains dan budaya seperti; INNOTECT di Filipina Pusat Kajian Bahasa Inggeris (RELC) Pusat Pendidikan Rantau bagi Sains dan Matematik (RESCAM), di Pulau Pinang. Menubuhkan Majlis Bahasa Brunei Darussalam, Malaysia, dan Indonesia bagi mengembangkan bahasa Melayu dan menyelaras istilah serta sebutan. 3. Perairan a. Menubuhkan Badan Penasihat Perkapalan ASEAN dan Pesatuan Nasihat Pemilik Kapal bagi mengelak monopoli sesebuah syarikat perkapalan. b. Malaysia, Indonesia, dan Singapura memberikan kerjasama yang berkesan dalam mengurangkan aktiviti lanun di Selat Melaka. 5.Kerjasama Sains dan teknologi. 1. Menubuhkan Pusat Serantau Sains di Asia. 2. India dan Jepun menandatangani memorandum persefahaman (MoU) dalam Pembangunan Sains dan Teknologi (S&T) yang dijangka akan memberi manfaat kepada pembangunan di rantau ASEAN. 3. ASEAn berkerjasama dan berkongsi data maklumat, pembangunan teknologi nano, pertukaran dan pembangunan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT), pengurusan bencana (tsunami) dan pembangunan sumber manusia dengan ASEAN. 6.Lain-lain. 1. Penerbangan awam Persetujuan memudahkan pendaratan kapal terbang negara asing. 2. Perdagangan Menubuhkan Persekutuan Dewan Perdagangan dan Perusahaan ASEAN. 3. Pelancongan Mengadakan tahun melawat negara ASEAN, seperti Tahun Melawat Malaysia 1990, Tahun Melawat Indonesia 1991.

Anda mungkin juga menyukai