Anda di halaman 1dari 3

DAFTAR OBAT

NAMA OBAT SEDIAAN


ANTIBIOTIKA Amoksisilin Kapsul 250 mg Kaptab 250 mg Serbuk inj. 1 g/vial Sirup kering 125 mg/5 ml, 250 mg/5 ml Kapsul 250 mg Kaptab 500 mg Serbuk inj. 500 mg/vial, 1 g/vial Sirup kering 125 mg/5 ml, 250 mg/5 ml Tablet 500 mg Kapsul 250 mg, 500 mg Sirup kering 200 mg/5 ml PO: 125-250 mg/8 jam IM, IV: 50-100 mg/hari

DOSIS

Ampisilin

PO: 125-500 mg/6 jam IM, IV: 250 mg/4-6 jam PO: Sampai dengan 50 mg/kg/hari Jangka panjang 30 mg/kg/hari PO: Sampai 2 tahun: 125 mg/6 jam 2-8 tahun: 250 mg/6 jam >8 tahun: 250-500 mg/6 jam IM, IV: 25-50 mg/kg/hari PO, IM, IV: <2 minggu: 25 mg/kg/hari 2 minggu-1 tahun: 50 mg/kg/hari >1 tahun: 50-100 mg/kg/hari PO: 6 minggu-5 bulan: 120 mg (20 mg trimetoprim; 100 mg sulfametoksazol) 6 bulan-5 tahun: 240 mg (40 mg trimetoprim; 200 mg sulfametoksazol) 6-12 tahun: 480 mg (80 mg trimetoprim; 400 sulfametoksazol) IV: 36 mg/kg/hari PO, IV: 200-400 mg/hari PO: Sampai 1 tahun: 62,5 mg/6 jam 1-5 tahun: 125 mg/6 jam 6-12 tahun: 250 mg/6 jam PO: <1 tahun: 25 mg/kg/hari 1-6 tahun: 250 mg/12 jam >6 tahun: 500 mg/12 jam PO: 25-100 mg/kg/hari <1 tahun: 125 mg/12 jam 1-5 tahun: 125 mg/8 jam 6-12 tahun: 250/12 jam PO: <6 bulan: 8 mg/kg/hari

Asam Nalidiksat

Eritromisin

Kloramfenikol

Kapsul 250 mg Suspensi 125 mg/5 ml

Kotrimoksazol

Suspensi 240 mg/5 ml (40 mg trimetoprim; 200 mg sulfametoksazol) Tablet 480 mg (80 mg trimetoprim; 400 mg sulfametoksazol)

Ofloksasin Penisilin V

Tablet 200 mg, 400 mg Tablet 250 mg, 500 mg Sirup kering 125 mg/5 ml, 250 mg/5 ml (Ven Pee) Kapsul 250 mg, 500 mg Sirup kering 125 mg/ml Kapsul 250 mg, 500 mg Sirup kering 125 mg/5 ml (Ospexin) Kapsul 50 mg, 100 mg Sirup kering 100 mg/5 ml

Sefadroksil

Sefaleksin Sefiksim

Siprofloksasin Tetrasiklin Tiamfenikol Griseofulvin Ketokonazol Nistatin Asiklovir

Metronidazol

Mebendazol

Ambroxol Aminofilin Bisakodil Bromheksin Dekstrometorfa n Difenhidramin Hidroklorida Efedrin Hidroklorida Hiosin Butilbromida Ibuprofen

Tabet 250 mg Kaptab 500 mg Kapsul 250 mg, 500 mg Kapsul 250 mg, 500 mg Sirup kering 125 mg/5 ml PO: 50-100 mg/kg/hari (Biothicol) ANTI JAMUR Tablet 125 mg PO: 10 mg/kg/hari Tablet 200 mg PO: 3 mg/kg/hari Tablet 500.000 UI Suspensi 100.000 UI/ml PO: 100.000 UI/6 jam (Candistatin) ANTI VIRUS Tablet 200 mg, 400 mg PO: 20 mg/kg/6 jam ANTI PROTOZOA PO: 1-3 tahun: 200 mg/8 jam Tablet 250 mg, 500 mg 3-7 tahun: 200 mg/6 jam Sirup 125 mg/5 ml (flagyl) 7-10 tahun: 200-400 mg/8 jam IV: 7,5 mg/kg/8 jam ANTHELMENTIK PO: Tablet 100 mg 100 mg dosis tunggal; atau Sirup 100 mg/5 ml (tismarias) 100 mg/12 jam selama 3 hari OBAT SIMPTOMATIK Sirup 15 mg/5 ml, 30 mg/5 ml PO: 0,5 mg/kg/hari Tablet 30 mg Tablet 150 mg, 200 mg PO: 5 mg/kg/6-8 jam Cairan inj. 24 mg/ml IV: 3,5 mg/kg/6-8 jam Tablet 5 mg PO, PR: 5 mg/kali Supp. 5 mg, 10 mg (Dulcolax) Eliksir 4 mg/5 ml Kapsul 8 mg PO: 0,1 mg/kg/kali Sirup 10 mg/5 ml Cairan inj. 2 mg/ml Sirup 10 mg/5 ml PO: 1 mg/kg/6-8 jam Tablet 15 mg Sirup12,5 mg/5 ml Tablet 25 mg Cairan inj. 50 mg/ml Tablet 10 mg (buscopan) Cairan inj. 20 mg/ml Tablet 200 mg, 400 mg, 600 mg Suspensi 100 mg/5 ml (febryn) PO: 5 mg/kg/hari PO: <1 tahun: 7,5 mg/8 jam 1-5 tahun: 15 mg/8 jam 6-12 tahun: 30 mg/8 jam PO: 10 mg/8 jam IM, IV: 20 mg/kali PO: 20-40 mg/kg/hari

6 bulan-1 tahun: 75 mg/hari 1-4 tahun: 100 mg/hari 5-10 tahun: 200 mg/hari >10 tahun: 200-400 mg/hari PO: 7,5-15 mg/kg/hari IV: 5-10 mg/kg/hari PO: 250-500 mg/6-8 jam

Klorfeniramin Maleat Natrium Diklofenak Parasetamol

Tablet 4 mg Cairan inj. 10 mg/ml Tablet 25 mg, 50 mg Sirup 120 mg/5 ml Tablet 100 mg, 500 mg Drops 80 mg/0,8 ml (Sanmol) Tablet 150 mg, 300 mg Sirup 75 mg/5 ml (zantac) Tablet 2 mg, 4 mg Sirup 2 mg/5 ml (Glisend) Tablet 200 mg Sirup 200 mg/5 ml (Priocid) Kapsul 4 mg

PO: 1-2 tahun: 1 mg/12 jam 2-5 tahun: 1 mg/4-6 jam 6-12 tahun: 2 mg/4-6 jam IM, SC: 10-20 mg/kali PO, PR: 1-3 mg/kg/hari PO: <3 bulan: 10 mg/kg/4-6 jam 3 bulan-1 tahun: 60-120 mg/4-6 jam 1-5 tahun: 120-250 mg/4-6 jam 6-12 tahun: 250-500 mg/4-6 jam PO: 2-4 mg/kg/12 jam PO: 0,05 mg/kg/kali <2 tahun: 200 mcg/kg/6 jam 2-6 tahun: 1-2 mg/6-8 jam 6-12 tahun: 2 mg PO: 25-30 mg/kg/hari PO: 2-6 tahun: 2 mg/8-12 jam 7-14 tahun: 4 mg/8-12 jam

Ranitidin

Salbutamol

Simetidin Siproheptadin Hidroklorida Teofilin

Sirup 130 mg/15 ml PO: 3-4 mg/kg/6 jam Tablet 150 mg KORTIKOSTEROID Kaptab 0,5 mg, 0,75 mg Tablet 0,5 mg, 0,75 mg, 2 mg Cairan inj. 5 mg/ml Tablet 4 mg Tablet 5 mg Kaptab 5 mg PO: 0,5-10 mg/hari IM, IV: 0,2-0,5 mg/kg/hari PO: 2,5-15 mg/hari IM: 25-100 mg/kali PO: 2,5-15 mg/hari IM: 25-100 mg/kali

Deksametason Prednisolon Prednison