Anda di halaman 1dari 14

KRM 3023 ASAS NOMBOR

PENDAHULUAN Pengajaran matematik sekolah rendah amat menekankan kepada penguasaan dalam asas nombor. Asas nombor yang sangat diberi penekanan adalah seperti nombor bulat, pecahan, perpuluhan, wang, dan peratus. Penekanan terhadap asas nombor bukan sahaja memberi pengetahuan dan kemahiran kepada murid-murid, tetapi jauh lebih penting adalah mewujudkan pengalaman bermakna kepada murid-murid. Melalui pengalaman bermakna murid-murid akan membina makna terhadap nombor dan seterusnya berupaya Oleh itu, mengaplikasikannya dalam situasi yang baru dalam kehidupan mereka.

penguasaan pengetahuan isi kandungan pedagogi (pedagogical content knowledge atau PCK) amat diutamakan demi memastikan matlamat pengajaran dan pembelajaran dapat dicapai. Seseorang guru seharusnya bukan hanya menganggap pengetahuan isi kandungan atau konsep sahajalah penting untuk pembelajaran berkesan, malah sama pentingnya ialah strategi atau kaedah pengajaran yang sesuai. Konsep dan miskonsepsi dalam pengajaran perlu diambil kira di samping pengetahuan isi kandungan pedagogi.

MISKONSEPSI Miskonsepsi adalah satu daripada masalah yang sering dihadapi oleh murid dalam pembelajaran matematik dan sering menjadi penghalang kepada mereka untuk memahami konsep-konsep matematik yang berkaitan dengan konsep yang mereka salah ertikan. Aktiviti pengajaran selalunya bermula dan berakhir dengan himpunan pelbagai simbol dan istilah matematik yang abstrak disamping petua dan peraturan-peraturan jalan kerja yang perlu dihafal oleh murid. Pendekatan sebegini tidak memberi sebarang makna kepada proses pengajaran pelajar (Peterson 1988; Nik Azis 1992; Amin 1993). Miskonsepsi adalah sesuatu kepercayaan atau pegangan yang terbentuk apabila pelajar mempelajari sesuatu perkara yang tidak betul (Champagne, Klopfer&Gunstone 1982; McDermott 1984; Resnick 1983). Sebaliknya amalan ini akan mengakibatkan kesilapan konsep dikalangan pelajar. Sekiranya kaedah penyampaian guru tidak dapat diterima oleh pelajar maka proses pembelajaran tidak akan berjaya. Seterusnya pelajar akan membuat pelbagai andaian dan pemikiran yang tidak betul tentang matematik. Sikap terhadap matematik juga memainkan peranan yang penting dalam mengekalkan fokus pelajar terhadap perkara yang guru mengajar. Setiap pelajar secara amnya mempunyai latar belakang yang tersendiri iaitu dari segi latar belakang keluarga dan pergaulan. Guru berdepan dengan pelajar yang membawa ilmu dan pengalaman yang dipelajari dari luar yang kemungkinan bercanggah dengan apa yang guru sampaikan semasa sesi pengajaran. Sekiranya ilmu yang bercanggah ini tidak diperbetulkan makan ia akan membentuk miskonsepsi dalam ilmu yang ingin disampaikan.

KRM 3023 ASAS NOMBOR

Kesukaran dan Miskonsepsi Dalam Pengajaran matematik Dalam mempelajari matematik murid menghadapi pelbagai kesukaran samada memahami atau mengetahui langkah penyelesaian. Tetapi kesukaran yang sering dihadapi oleh muridmurid banyak berpunca daripada kecuaian dan miskonsepsi. Kesukaran berpunca daripada kecuaian murid agak mudah dikesan oleh guru tetapi kesukaran yang berpunca daripada miskonsepsi agak mencabar dan lebih sukar diatasi.

Tajuk 1 : Miskonsepsi Operasi Tolak Melibatkan dua nombor pecahan Nombor pecahan telah digunakan oleh manusia semenjak sebelum masehi lagi. Antaranya Babylon purba telah menggunakan matematik semenjak 2000 B.C lagi. Ptolemy juga antara yang termasyhur dan terawal dalam mengetengahkan nombor pecahan ini iaitu kira-kira 125A.D. Pecahan (Bahasa Inggeris: fraction dari Bahasa Latin fractus, "dipecahkan") ialah nombor yang mewakili sebahagian daripada keseluruhan atau sekumpulan benda.Pecahan terawal adalah salingan integer-integer yang menggunakan simbol mewakili satu perdua, satu pertiga, satu perempat, dan seterusnya. Dalam perkembangan seterusnya, pecahan "kasar" atau pecahan biasa telah dibangunkan dan ia masih digunakan sehingga hari ini. Pecahan ini terdiri daripada satu pengangka dan satu penyebut, pengangka mewakili beberapa bahagian sama dan penyebut menunjukkan berapa banyak bahagian-bahagian tersebut yang membentuk keseluruhan. Sebagai contoh dalam pecahan 3/4, pengangka, 3, menunjukkan 3 bahagian sama, sementara penyebut, 4, menunjukkan yang 4 bahagian yang membentuk keseluruhan

Mata pelajaran:

Matematik

KRM 3023 ASAS NOMBOR

Tahun: Masa: Tarikh: Bidang :Pembelajaran Hasil pembelajaran:

5 Elegen 8.00-8.30 (30 minit) 26 September 2013 Penolakan Pecahan i. Mencari hasil operasi bergabung tambah dan tolak yang melibatkan nombor bercampur, penyebut pecahannya sama hingga 10. ii. Mencari hasil operasi bergabung tambah dan tolak yang melibatkan nombor bercampur, penyebut pecahannya tidak sama hingga 10

ABM/Sumber: KBKK: Kecerdasan Pelbagai:

Nilai Murni:

KRM 3023 ASAS NOMBOR

Langkah Kandungan /Masa Set Ulangkaji/imbas Induksi kembali 5 minit

Aktiviti guru/murid i. ii. iii. Guru memulakan PdP dengan bertanya khabar dan memeriksa kekemasan pelajar serta kebersihan kelas Guru memberikan gambar Guru meminta pelajar memahami situasi gambar tersebut

Catatan ABM: Gambar rajah rujuk lampiran

Guru bertanya kepada murid berapakah kek yang tinggal dalam gambar tadi? Langkah 1 10 minit Konsep dan Perkembangan i. ii. iii. iv. v. Guru bertanya berapakah langkah bagi menyelesaikan soalan ini? Guru menampal kad penyelesaian. Guru meminta murid mengumpul maklumat dan membuat rajah Guru meminta pelajar membantu guru menyelesaikan masalah Guru memberikan bimbingan dan bantuan jika murid berhadapan masalah. 5 langkah Penyelesaian: 1. 2. 3. 4. Diberi Diminta Operasi Selesaikan Masalah 5. Semak KBKK: i. ii. iii. iv. Mengumpul maklumat Menterjemah Membuat gambar rajah Menyelesaikan masalah Rajah: rujuk lampiran

Penyelesaian: Diberi : Kek Coklat 4 3/4 Diminta : Haikal makan 2 kek coklat Operasi : tolak

KRM 3023 ASAS NOMBOR

Langkah 2 10 minit

Perkembangan Konsep

i. ii. iii. iv.

Guru menayangkan soalan penyelesaian masalah kedua melalui MS Power Point Guru Meminta murid menyelesaikan masalah berpasangan Murid perlu menunjukkan penyelesaian masalah seperti pada langkah 1 Guru memantau dan membimbing murid jika menghadapi kesukaran

BBM: MS Power Point KBKK: i. ii. iii. iv. Mengumpul maklumat Menterjemah Membuat gambar rajah Menyelesaikan masalah

Soalan:

Rajah: rujuk lampiran

KRM 3023 ASAS NOMBOR

Penutup 5 minit

Rumusan

i. ii.

Guru meminta murid membuat rumusan hasil pembeljaran Murid menerangkan langkah dalam penyelesaian masalah hari ni 5 langkah Penyelesaian: 1. 2. 3. 4. 5. Diberi Diminta Operasi Selesaikan Masalah Semak Guru berikan tugasan kerja rumah kepada murid Guru Memberikan pujian dan galakan kepada murid kerana berjaya menyelesaikan masalah pada hari ni. BBM: Buku Teks

iii. iv.

KRM 3023 ASAS NOMBOR

Tajuk 2: Pengajaran Penyelesaian masalah melibatkan peratus Perkataan peratus sememangnya tidak asing kepada kebanyakan kita. Perkataan peratus ini banyak digunakan di pasar raya terutama ketika jualan musim perayaan. barang. Sebenarnya simbol; % adalah perwakilan bagi perkataan peratus. seratus. Ianya menggunakan simbol % bagi menunjukkan pengurangan harga daripada harga asal sesuatu Perkataan peratus adalah berasal daripada perkataan latin iaitu per centum yang bermaksud per Peratus ialah nisbah bagi sesuatu kuantiti yang dibandingkan dengan nombor Peratus juga boleh diwakilkan dalam bentuk pecahan dengan seratus atau 1 /100.

penyebutnya ialah 100. Dalam mempelajari tajuk peratus, terdapat beberapa kesukaran yang sering dihadapi oleh murid dan akhirnya membawa kepada miskonsepsi. Antara miskonsepsi tersebut ialah semasa memahami soalan penyelesaian masalah. Bagi penyelesaian yang tidak melibatkan penyelesaian masalah, murid dapat menjawab menggunakan kefahaman yang ada. Walaubagaimanapun adapun kesilapan yang dilakukan hanya kecuaian dalam melakukan pengiraan Pengajaran peratus merupakan aplikasi kepada pembelajaran yang dilaksanakan terdahulu, iaitu nombor bulat, pecahan dan perpuluhan. Bagaimanapun pembelajaran tentang peratus sering menimbulkan kesukaran di kalangan murid-murid terutama untuk memahami konsep peratus, menggambarkan maksud perbandingan dua kuantiti. Tarikh : Kelas / Masa : Bidang : Tajuk : Objektif Pembelajaran : 21 September 2012 3 Bistari ( 12.50-01.20 ptg) Nombor dan operasi Peratus i. ii. Mencari nilai daripada pertausan yang diberi Menyelesaiakan berdasarkan maslah harian peratusan, perkaitan

perpuluhan dan pecahan. ABM: 1. TMK - Power point 2. Lembaran kerja 3. Kad perkataan KBKK: Nilai Murni: Membanding dan menukar i. ii. iii. 1.Bekerjasama 2.Kepimpinan 3.Berkeyakinan

KRM 3023 ASAS NOMBOR

Langkah/Masa Kandungan

Aktiviti

Catatan

KRM 3023 ASAS NOMBOR

KRM 3023 ASAS NOMBOR

Contohnya : Jika harga beg tangan ini adalah RM100.00. Sekiranya beg tangan ini deijual dengan keuntungan 30% Berapakah harga barunya? Dalam masalah ini murid dapat gambaran bahawa 30% daripada RM100.00 bermaksud jumlah keuntungan RM30.00. Oleh itu harga jualan barangan tersebut ialah RM100.00 + RM30.00 iaitu RM130.00 Murid mengalamai kesukaran untuk menyatakan pecahan sebagai peratus. Contohnya : daripada murid kelad 4B adalah lelaki. Berapa peratus pelajar lelaki? Satu penyelesaian yang mungkin ialah x 100% iaitu 25%. Penyelesaian ini adalah berdasarkan kepada 1 bahagian daripada keseluruhan pelajar lelaki dan perempau, iaitu 100%. Bagaimanapun terdapat murid yang mencari peratus berdasarkan nisbah antara pelajar lelaki dengan pelajar perempuan. Mereka keliru dalam mencari peratus sama ada daripada keseluruhan pelajar atau kumpulan pelajar yang satu lagi, iaitu pelajar perempuan. Masalah seterusnya yang dihadapi Apakah 50% daripada 100? Jawapan murid 100/50 =2 membuat komputasi peratus. Untuk mengatasi masalah kesilapan dan miskonsepsi berkaitan peratus, murid perlu diberi penekanan berkaitan konsep peratus. pelajar sendiri amat digalakkan. Elakkan murid menghafal formula semata-mata tanpa memahaminya. Pembelajaran secara bermakna dengan mengambil kira pengalaman Contohnya melibatkan murid dengan aktiviti jual beli dengan mengaitkan pengalaman sedia ada dan kehidupan persekitaran murid. Guru perlu bertanyakan berkatain masalah yang dihadapi. Dedahkan murid dengan soalan yang berkaitan kehidupan seharian mereka. Contohnya : Seorang peniaga mengatakan 20% daripada buah manggisnya dalam sebuah kotak rosak? Kirakan bilangan buah manggis dalam sebuah kotak berkenaan yang mengandungi 100 biji? Semasa di tahun 5, Rosman menerima wang saku sebanyak RM2.00 sehari daripada bapanya. Setelah memasuki Tahun 6, Ahmad mendapat kenaikan jumlah wang saku daripada sebanyak 20% Ahmad semasaa di Tahun 6 sekarang? Berapakah wang saku yang diterima oleh ATAU 100/50 x 100 2 Murid selalunya menghadapi ,asalah mengenal pasti asas yang betul (correct base) dalam dan dlilakukan oleh pelajar ialah berkaitan menggunakan konsep nilai keseluruhan (whole) untuk mendapatkan jawapan. Contohnya :

KRM 3023 ASAS NOMBOR

Soalan sebeignin memerlukan pemahaman murid-murid tentang konsep peratua. Perbincangan berkumpulan dan ksimpulan daripada pelajar sendiri tentang konsep peratus amat bermakna kepada mereka,. Terdapat empat kemahiran yang boleh memperkayakan kefahaman murid terhadao konsep peratus ialah : Gambaran peratus berdasarkan objek sebenar. Gambaran peratus dalam bentuk gambarajah. Konsep peratus serta hubungannya dengan pecahan dan perpuluhan. Algoritma atau prosedur mencari peratus menggunakan rumus.

Contoh: Gaji En Mahmud RM2 400. Gaji isterinya adalah 15% kurang daripada gajinya. Berapakah jumlah gaji mereka. Kebanyakan murid akan menjawab 15% daripada RM2 400. Mereka tidak menghiraukan perkataan 'kurang' ataupun 'lebih' seperti yang dikehendaki soalan. Kebanyakan soalan penyelesaian masalah memerlukan lebih daripada 1 pengiraan. Disini, guru perlu menekankan kepada murid supaya mengeluarkan 'keyword' dahulu seperti menggunakan kaedah polya. 2 cara pengiraan yg boleh diajar (pendapat saya) : Cara pertama : 100% - 15% = 85%. kira 85% daripada RM2 400, kemudian tambah semula dengan RM2 400.

Cara kedua : kira 15% daripada RM2 400, kemudian tolak daripada RM2 400. kemudian tambah dengan RM 2 400.

KRM 3023 ASAS NOMBOR

KRM 3023 ASAS NOMBOR

Rujukan Alwyn Olivier, 1998 , Handling pupils misconceptions. Department of Didactics, University of Stellenbosch, Stellenbosch 7600 Ian Stewart. (2002). Pendekatan Konstruktivisme . [Laman Web]. Tersedia :

www.geocities.com/venusstewart/konstruktivisme_matematik.htm Nor Asmah Md Noh (2000). Senario pengajaran dan pembelajaran Matematik. [On-Line]. Tersedia : www. geocities.com See Kin Hai (Dr.), ____. Analisis Kesilapan Umum Dalam Matematik di Sekolah- Sekolah Rendah. Universiti Brunei Darussalam.

KRM 3023 ASAS NOMBOR