Anda di halaman 1dari 2

BORANG SOAL SELIDIK

( TANDAKAN DALAM RUANG YANG DISEDIAKAN )

1. Apakah nama sekolah ini ?


SJK Tanjong

SK Tanjong

SRK Rambutan Tanjong

SJK (T) Tanjong Rambutan

SJRK TG Rambutan

2. Mengapakah anda menyukai sekolah ini ?


___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

BORANG SOAL SELIDIK


( TANDAKAN DALAM RUANG YANG DISEDIAKAN)

1. Adakah anda mengetahui asal-usul sejarah sekolah ini ?

Ya

Tidak

Tidak Pasti

2. Bolehkah anda menceritakan sedikit tentang latar belakang sekolah ini ?


___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________