Anda di halaman 1dari 25

RBT 3110 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN

1.0 PENGENALAN Malaysia merupakan salah sebuah daripada 20 negara perdagangan terbesar di dunia dan merupakan salah sebuah pembekal terbesar dunia bagi barang-barang seperti produk berasaskan getah, produk berasaskan kelapa sawit, produk berasaskan kayu, produk elektronik dan ICT, produk automotif, tekstil, buah-buahan dan makanan, dan produk-produk petrokimia. Dilema utama dalam aktiviti perdagangan sejak dahulu ialah jarak yang jauh. Untuk mengembangkan perniagaannya, pembekal perkhidmatan perlu meluaskan pasarannya yang akan melibatkan kos yang banyak seperti pengangkutan, penyelenggaraan dan sebagainya. Di samping itu faktor waktu juga perlu diambil kira, lebih-lebih lagi jika melibatkan perdagangan antarabangsa diantara negara yang berbeza Zon waktunya. Ini sudah tentu merumitkan bagi mereka berurusan. Internet merupakan alat komunikasi yang amat berkuasa di dalam perdagangan. Perdagangan yang dijalankan melalui Internet (e-Dagang) adalah lebih pantas dan cekap kerana pedagang dapat mengurangkan kos operasi, menjimatkan masa urusniaga dan penghantaran serta meluaskan jalinan strategik di antara pedagang. E- Dagang (kini lebih popular dengan istilah dotcom) merupakan satu alat atau mekanisma yang akan membantu pembekal perkhidmatan/produk menyelesaikan masalah ini. E-Dagang merupakan satu kaedah transaksi elektronik maya tanpa sempadan jarak atau waktu. Dalam suasana maya, organisasi dapat menubuhkan pejabat maya yang dapat dikunjungi oleh pelanggan pada bila-bila masa sahaja. Contohnya seorang penjual buku, cenderamata, memorablia dll dapat mendirikan gedungnya menerusi laman web selaku pejabat maya (lihat Amazon.com) Ini merupakan satu metodoloji perdagangan yang sangat ideal dan mempunyai potensi besar untuk dikembangkan

2.0 DEFINISI E-DAGANG


PPG AMBILAN JUN 2011, SEMESTER 5-JUN 2013, RBT 2 1

RBT 3110 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN

Electronic Commerce (E-Commerce) secara umum merupakan kegiatan bisnis (perniagaan/perdagangan) atau jasa yang berhubungan erat dengan konsumen (Consumers), Manufaktur, Internet Service Provider (ISP) dan Pedagang Perantara (Intermediateries) dengan menggunakan media elektronik. Dalam hal ini media elektronik utama dengan menggunakan internet. Pada masa kini setiap perniagaan mesti mempunyai pelbagai strategi dan perancangan yang disusun bagi memastikan kejayaan perjalanan perniagaan yang dibina. Antaranya penggunaan E-Dagang, di mana di dalamnya terdapat pencarian bebas dan terarah. E-Dagang boleh dimaksudkan perniagaan atau perdagangan yang menggunakan peralatan dan infrastruktur teknologi komunikasi dan maklumat sebagai medium untuk tujuan komunikasi dan juga transaksi. Kejayaan sesuatu perniagaan tidak akan terjamin dengan hanya mewujudkan suatu kehadiran di Internet. Cabaran utama bagi pemasar-pemasar adalah, untuk menarik perhatian pelawat-pelawat ke laman mereka, serta untuk menjana suatu ulangan lawatan yang penting dan bermakna.

Perdagangan elektronik mempunyai pelbagai tafsiran bergantung kepada siapa anda tanya. Daripada perspektif ahli ekonomi (economist), perdagangan elektronik dapat membantu pembeli dan penjual mengurangkan kos sementara meningkatkan mutu barangan dan mempercepatkan Pihak pengurusan pula, perdagangan elektronik adalah penggunaan teknologi ke

arah otomasi urusniaga perniagaan dan perjalanan kerja

PPG AMBILAN JUN 2011, SEMESTER 5-JUN 2013, RBT 2

RBT 3110 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN


Pemasaran pula, perdagangan elektronik merupakan alat baru untuk

menyediakan maklumat kepada sasaran pasaran melalui pengiklanan, promosi dan publisiti Perspektif teknologi pula, perdagangan elektronik adalah cara untuk

menyampaikan maklumat, produk, perkhidmatan dan pembayaran melalui jaringan komputer

Membina kesedaran jenama (brand awareness) melalui pengiklanan dan pemasaran adalah penting untuk berjaya di dalam suatu pasaran yang baru dan pantas membangun, terutamanya di Internet di mana para pengguna mempunyai pilihan untuk menghabiskan masa dan duit mereka pada ribuan laman yang berbeza. Kesedaran ini akan mempengaruhi kita untuk melawat laman tersebut, sebagai hanya suatu percubaan atau suatu permulaan kepada lawatan-lawatan seterusnya.Portal-portal yang diisytiharkan sendiri telah berkembang menjadi suatu corong yang bertindak untuk membimbing seseorang pelawat bagi menembusi kandungan Internet yang sangat luas dan sangat banyak. Khidmat-khidmat yang ditawarkan Free Search akan dibincangkan di dalam bab ini; iaitu pertanyaan-pertanyaan pengkalan data ( database queries) dan pengiklanan. Khidmat-khidmat lain akan dibincangkan di dalam bab yang seterusnya. Dengan E-dagang sesebuah syarikat atau individu boleh melakukan transaksi jual dan beli dari dan di mana sahaja di dunia ini. Pra syarat terpenting untuk menjalankan perniagaan dalam suasana yang menggunakan teknologi E-Dagang ini ialah pemilikan kelengkapan IT yang sesuai dan prasarana telekomunikasi yang membolehkan anda mengakses Internet. Ini sudah tentunya bermula dengan sebuah komputer, modem dan talian telefon. Penggunaan E-dagang dijangka akan melonjak naik dari setahun demi setahun sesuai dengan peningkatan penerimaan IT di kalangan masyarakat, walau bagaimanapun di antara yang membelenggu penerimaan e-dagang secara lebih meluas di kalangan khalayak ramai ialah persepsi bahawa e-dagang masih
PPG AMBILAN JUN 2011, SEMESTER 5-JUN 2013, RBT 2 3

RBT 3110 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN


tidak boleh dipercayai dari segi keselamatan dan kepercayaannya berbanding dengan cara-cara tradisional perdagangan. Integrasi perniagaan E-dagang semakin meluas digunakan di kalangan masyarakat Internet terutama di negara-negara barat mulai pada pertengahan tahun 1990an. Malah e-dagang sekarang ini diakui oleh syarikat-syarikat antarabangsa dan pakar-pakar pemasaran sebagai satu sektor perniagaan dan pemasaran yang tidak boleh diabaikan lagi dan menjadi satu alternatif wajib untuk apa jua jenis perniagaan yang ingin pergi ke peringkat antarabangsa. Salah satu kebaikan dan keuntungan daripada menggunakan kaedah e-dagang ini ialah perangkaian dan integrasi di antara semua syarikat-syarikat yang berhubung baik sebagai pembeli, penjual ataupun penyedia perkhidmatan yang berkenaan. Dengan cara ini pertukaran maklumat dan transaksi perniagaan dapat dijalankan daam sekelip mata yang dahulunya mungkin dibelenggu oleh karenah mengisian borangborang kertas dan birokrasi. Secara idealnya semua ini dapat dijalankan dengan efisyen oleh semua pihak yang terlibat dalam rangkaian e-dagang itu dan tidak dibelenggu oleh isu-isu ketidakserasian (incompatibility) atau piawaian (standard) teknologi dan telekomunikasi yang tidak serupa. Ini telah ditawarkan oleh teknologi Internet yang menggunakan protokol telekomunikasinya yang dipanggil TCP/IP yang telah diterima pakai sebagai satu piawaian yang membolehkan sebarang pelantar (platform) komputer dapat saling berhubung dan bertukar maklumat dengan mudah. Pengguna Web juga dapat berinteraksi dengan dunia Web dengan mudah dengan hanya menggunakan sebuah perisian pelayar Web (Web browser) seperti Netscape Navigator, Internet Explorer dan lain-lain lagi.

PPG AMBILAN JUN 2011, SEMESTER 5-JUN 2013, RBT 2

RBT 3110 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN


Penggunaan e-dagang oleh sesebuah syarikat itu juga dapat membantu mengintegrasikan semua bahagian dalaman syarikat tersebut dengan sesebuah transaksi perniagaan itu untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan kepada pelanggan. Sebagai contohnya apabila pelanggan membuat tempahan pembelian menerusi edagang, tempahan tersebut boleh dengan serta merta dihantar kepada beberapa bahagian dalaman yang berkenaan seperti bahagian penjualan, bahagian logistik dan bahagian pembuatan. Dengan ini pengkoordinasian dalaman untuk memenuhi pesanan tersebut akan menjadi lebih efisyen. E-dagang sebenarnya terdiri daripada beberapa komponen yang mempunyai ciri-ciri dan fungsinya yang tersendiri sebagai contohnya Pertukaran Data Elektronik atau Electronic Data Interchange (EDI), Internet, pensijilan digital, tandatangan digital, wang digital, Electronic Funds Transfer , Electronic Catalogs, Intranets, Kod Bar dan lain-lain lagi. JENIS-JENIS E-DAGANG E-dagang dapat dibahagikan kepada dua jenis utama iaitu di antara perniagaan dan perniagaan dan yang keduanya di antara perniagaan dan pengguna. Jenis edagang yang pertama iaitu di antara perniagaan dan perniagaan melibatkan transaksi di antara dua atau lebih perniagaan atau syarikat di mana seringkali satu pihak merupakan syarikat pembekal kepada satu pihak yang lain. menghantar dan membayar pesanan botol-botol kicap. Jenis e-dagang yang kedua pula iaitu di antara perniagaan dengan pengguna pula melibatkan transaksi di antara penjual akhir sesuatu produk itu misalnya sebuah pasaraya yang menjual produk-produk kepada pengguna terakhir ialah orang ramai yang memesan satu atau dua botol kicap melalui e-dagang. Sebagai contohnya pengeluar kicap akan berinteraksi dengan sebuah pasaraya dalam proses memesan,

PPG AMBILAN JUN 2011, SEMESTER 5-JUN 2013, RBT 2

RBT 3110 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN


Dari segi jumlah transaksi yang dilakukan melalui e-dagang, jenis pertama iaitu transaksi di antara perniagaan dengan perniagaan sebenarnya paling banyak memberi kemanfaatan kepada sesebuah syarikat itu kerana jumlah pesanan di antara perniagaan seringkali besar dan kerap berbanding dengan di antara perniagaan dengan pengguna akhir. Walau bagaimanapun perkara ini mungkin berubah apabila lebih ramai pengguna akhir menggunakan e-dagang untuk membeli barangan seharian seperti kicap, bunga, beras, baju, kereta dan lain-lain keperluan konsumer sesebuah mesyarakat itu.

KONSEP E DAGANG E-Commerce memiliki 5 (lima) konsep dasar : Automation Otomasi bisnis proses sebagai pengganti proses manual (konsep enterprise resource planning) Streamlining / Integration Proses yang terintegrasi untuk mencapai hasil yang efisien dan efektif (konsep just in time).

Publishing Kemudahan berkomunikasi dan berpromosi untuk produk dan diperdagangkan (konsep electronic cataloging) Interaction
PPG AMBILAN JUN 2011, SEMESTER 5-JUN 2013, RBT 2 6

jasa yang

RBT 3110 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN


Pertukaran informasi/data antar pelaku bisnis dengan meminimalisasikan human error (konsep electronic data interchange) Transaction Kesepakatan dua pelaku bisnis untuk bertransaksi dengan melibatkan institusi lain sebagai fungsi pembayar (konsep electronic payment)

3.0 PENCARIAN BEBAS DAN TERARAH

3.1 ENJIN PENCARIAN (SEARCH ENGINES) Hingga kini Internet adalah suatu kolam infomasi yang paling fleksibel. Oleh kerana sangat mudah untuk memasukkan suatu maklumat ke dalam Internet, ramai penyumbang-penyumbang yang menjadikannya semakin besar dan luas dari hari ke hari. Maka, adalah sangat mudah untuk sesat. Sebab itulah perkara pertama yang biasanya dilakukan oleh pengguna adalah melawat enjin pencarian. Perkhidmatan ini adalah bertujuan untuk bertindak sebagai indeks kepada sumber-sumber maklumat yang sangat banyak dan luas di dalam rangkaian tersebut. Setiap enjin pencarian akan mengumpul maklumat mengenai dokumen-dokumen yang boleh digunakan di Internet. Ia biasanya menggunakan sejenis alat ( tool) yang dinamakan spider (atau robot atau webcrawler) yang akan menyenaraikan sampelsampel kesemua dokumen yang dijumpainya di Internet dan menghantarnya kembali ke pengkalan (home). Sesetengahnya hanya mengambil 500 perkataan pertama dari satu halaman yang dijadikan sampel, manakala selebihnya mengambil keseluruhan atau kesemua maklumat tersebut. Spider juga berkebolehan untuk mengikut link (hubungan/rantaian) yang disertakan di dalam dokumen tersebut, dan seterusnya penemuan laman-laman tambahan untuk disiasat.

PPG AMBILAN JUN 2011, SEMESTER 5-JUN 2013, RBT 2

RBT 3110 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN


Apabila spider menghantar sampel-sampel kembali ke pengkalan, akan terdapat suatu mekanisme untuk mengeluarkan meta-data daripada sampel tersebut. Meta-data adalah satu set kata kunci yang diguna untuk menerangkan dokumen tersebut. Ini mungkin dikeluarkan melalui kekerapan perkataan (kecuali stop-words, seperti and atau etc). Sesetengah enjin pencarian mengambilkira bukan hanya kekerapan perkataan di dalam suatu halaman, tetapi juga berapa hampir perkataan itu berada di bahagian atas suatu halaman dan ianya dibahagikan secara adil disepanjang halaman tersebut. Petunjuk-petunjuk lain adalah formatnya ( font yang lebih besar biasanya adalah tajuk-tajuk); dan text yang telah disertakan oleh penulis (author) untuk menerangkan mengenai dokumen tersebut. Bahasa mark-up tradisional, HTML, mempunyai tag yang berformat khusus (dikenali sebagai tag META) yang membenarkan penulis (author) untuk merekabentuk satu set kata kunci yang diingini bagi laman web tersebut. Meta-data ini kemudiannya digabungkan dengan suatu pangkalan data yang membenarkan orang ramai untuk bertanya menggunakan kata kunci. Sintaksis pertanyaan mungkin adalah mudah atau rumit/canggih. Sesetengah enjin pencarian mungkin mengikuti suatu peraturan yang tersirat bila diberikan beberapa kata kunci, sementara yang lain menawarkan peluang kepada pengguna untuk mencari melalui frasa dan bukan sahaja melalui perkataan. Terdapat juga yang memberi keutamaan kepada perkataan-perkataan, membenarkan suatu pertanyaan yang menggunakan kombinasi operator AND, OR, NEAR dan NOT, serta menawarkan pilihan untuk mengehadkan keputusan dalam suatu tempoh masa tertentu. Keputusan kepada pertanyaan biasanya ditunjukkan sebagai satu set link berbentuk hypertext. Pada kebiasaannya, ayat pertama pada satu halaman mukasurat akan ditunjukkan pada keputusan pertanyaan untuk memberikan satu gambaran atau pengenalan kepada apa yang ada di laman tersebut, atau lebih bagus lagi, huraian ringkas setiap dokumen yan ditunjukkan dalam konteks istilah pencarian tersebut. Keputusannya mungkin seribu, sejuta atau pun hanya dua dokumen sahaja yang boleh

PPG AMBILAN JUN 2011, SEMESTER 5-JUN 2013, RBT 2

RBT 3110 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN


digunapakai, bergantung kepada kaedah yang diamalkan oleh sistem untuk mengeluarkan meta-data dan topik pertanyaan secara kasar. Sesetengah enjin pencarian pakar dalam jenis-jenis sumber tertentu: fail-fail audio, grafik-grafik, atau program-program komputer, contohnya. Enjin pencarian ini akan memberi pilihan untuk mengecilkan pencarian kepada jenis muzik (cth; karaoke), atau sistem operasi jika ia berkaitan program. Andaikata anda ingin melihat gambar beruang perang (brown bear). Perkhidmatan ini akan benarkan anda untuk pilih Picture, masukkan istilah brown bear dan klik butang search. Pertanyaan ini akan dijawab dengan ratusan lokasi tepat gambar, dan memberitahu anda saiz setiap imej dan format imej tersebut disimpan. Pencarian ini juga bergantungharap kepada meta-data, oleh kerana teknik penyusunan pengkalan data untuk bunyian dan imej-imej masih dalam perkembangan. Penyelidik-penyelidik masih mengusahakan sistem yang memahami abstrak seperti light brown dan jazz, begitu juga dengan pelbagai kemungkinan maksud yang boleh didapati daripada lion atau kitchen atau old man with a moustache. Sesetengan enjin pencarian melitupi lingkungan sumber-sumber yang luas, seluruh internet. Ia membenarkan seseorang untuk mengehadkan atau meluaskan pertanyaan kepada punca-punca seperti laman (site) FTP dan newsgroups. Terdapat juga satu laman yang dipanggil metasearch (atau metacrawlers) yang menghantar pertanyaan anda kepada beberapa enjin pencarian global dalam satu masa. Akhir sekali, terdapat juga enjin pencarian yang sulit dan spesifik. Ia berguna terutamanya dalam dua situasi: mencari satu katalog produk yang luas bagi ciri-ciri ( features) dan pilihan (options); serta mencari dokumentasi teknikal yang besar jumlahnya. Sulit atau tidak, enjin pencarian adalah merupakan suatu contoh jelas yang aktif, adhoc dan bergaya peribadi yang dicadangkan oleh free-search dalam persekitaran pasaran. Sebagai lanjutan kepada teknologi pengkalan data (database), jenis pertanyaan yang baru akan digunakan, dan meta-data akan menjadi lebih luas dan lebih tepat.
PPG AMBILAN JUN 2011, SEMESTER 5-JUN 2013, RBT 2 9

RBT 3110 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN

3.2 PERISIAN INTERNET Pelayar web (web browser) yang biasa digunakan ialah Netscape Navigator dan Microsoft Internet Explorer (pada masa buku ini ditulis). Selain daripada itu ada lagi yang terbaru dan agak popolar sekarang seperti Mozilla Firefox, Opera, Safari dan lainlain.Ciri-ciri pelayar web - ada butang "Back", "Forward", "Search", "Favorites", dan fungsi keselamatan seperti anti spam, anti pop-up dan adware.Perkataan IKLAN berasal dari perkataan arab yang bermaksud khabar yang disiarkan Dalam bahasa Inggeris, perkataan advertising daripada perkataan latin adventere yang bermaksud menjanakan fikiran kepada sesuatu fikiran. Pengiklanan online melibatkan penjualan barangan atau perkhidmatan secara atas talian. Pengenalan kepada produk atau perkhidmatan Merupakan saluran penyampaian maklumat kepada orang ramai Merupakan kaedah penyebaran maklumat kpd masyarakat Menambahkan bil. pelanggan Meningkatkan jualan & kurangkan kos pengedaran memastikan masyarakat mengetahui kewujudan produk tersebut. Pengiklanan on9 merupakan kaedah yang boleh digunakan untuk menjana ke sesebuah laman web. Terdapat 2 sebab pengiklanan online diguna di internet iaitu penjenamaan dan Jualan langsung

3.3 PENGIKLANAN Perkataan IKLAN berasal dari perkataan arab yang bermaksud khabar yang disiarkan. Dalam bahasa Inggeris, perkataan advertising daripada perkataan latin adventere yang bermaksud menjanakan fikiran kepada sesuatu fikiran. Pengiklanan online melibatkan penjualan barangan atau perkhidmatan secara atas talian. Pengenalan kpd produk atau perkhidmatan Merupakan saluran penyampaian maklumat kepada orang ramai
PPG AMBILAN JUN 2011, SEMESTER 5-JUN 2013, RBT 2 10

RBT 3110 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN


Merupakan kaedah penyebaran maklumat kpd masyarakat Menambahkan bil. pelanggan Meningkatkan jualan & kurangkan kos pengedaran Memastikan masyarakat mengetahui kewujudan produk tersebut.

3.3.1 FAKTOR PENGIKLANAN Pengiklanan online merupakan kaedah yang boleh digunakan untuk menjana ke sesebuah laman web. Terdapat 2 sebab pengiklanan online diguna di internet: Penjenamaan Jualan langsung

3.4 MEDIA MASSA BERASASKAN WEB Laman web (web page) merupakan dokumen elektronik berbentuk tulisan, gambar, grafik dan persembahan multimedia seperti bunyi dan paparan video. Home Page merupakan halaman pertama pada sesuatu laman web. Laman ini mungkin terdiri daripada satu halaman sahaja atau beratus-ratus halaman. Pautan ialah suatu elemen di dalam laman web yang membawa pengguna ke tempat lain di dalam laman web yang sama atau ke laman web yang berlainan.

PPG AMBILAN JUN 2011, SEMESTER 5-JUN 2013, RBT 2

11

RBT 3110 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN


3.4 EFFECTIVES MEASURES / KELEBIHAN Terdapat beberapa kelebihan e-dagang yang dapat dikupas secara ringkas. edagang sememangnya dapat membantu perniaga dan usahawan-usahawan tempatan meningkatkan pendedahan bisnes mereka dan secara tidak langsungnya menigkatkan hasil jualan produk dan perkhidmatan. Menggantikan konsep manual Konsep yang dahulunya memerlukan pelanggan datang ke kedai dan mengisi borang untuk membeli barang, boleh di minimumkan dengan hanya sekali klik di internet tanpa membuang masa dan tenaga. Pemasaran yang luas Pengguna internet yang semakin hari semakin ramai, berupaya untuk mencapai jumlah pengguna melebihi 60 juta dalam masa yang singkat. Hanya dengan menggunakan komputer dan internet akses sahaja peniaga dapat menjelajah di dunia perniagaan tanpa sempadan.

Cepat dan mudah Membolehkan penjual menjual barangan mereka serta merta dengan

menembusi pasaran global secara cepat dan mudah. Hal ini kerana produk yang dipaparkan di internet adalah 24jam sehari dan 7 hari seminggu tanpa sekatan.

Mengurangkan kos Kos pembelian dapat diminimumkan. Pembeli boleh terus membeli daripada

penjual atau pengeluar tanpa perlu membayar kos komisen kepada agen. Pembeli
PPG AMBILAN JUN 2011, SEMESTER 5-JUN 2013, RBT 2 12

RBT 3110 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN


juga tidak perlu bersusah payah menghabiskan duit minyak untuk mendapatkan barangan tersebut.

Keuntungan yang optimum Pasaran yang lebih luas iaitu melebihi 60 juta boleh menghapuskan golongan

pertengahan dalam dunia perniagaan seperti agen dan sebagainya.

Modal yang rendah Tidak memerlukan modal perniagaan yang tinggi seperti peniagaan offline, apa

yang penting adalah idea, sebuah laman web dan internet. Modal yang diperlukan juga adalah rendah. Waktu bekerja yang flaksibel Jika sudah bekerja, tetapi inginkan pendapatan sampingan, maka perniagaan edagang adalah cara yang terbaik. Ini kerana, melalui perniagaan secara online peniaga tidak memerlukan 8jam sehari dan 5hari seminggu untuk ke tempat kerja. Tambahan, ia boleh dilakukan pada bila-bila masa yang di sukai dan selesa. Merupakan organisasi jualan bebas yang menjual produk pelengkap Berbeza dengan pengedar industri , wakil jualan bebas tidak mempunyai gudang tertentu untuk menyimpan barang. Ganjaran diberikan dalam bentuk komisen atas produk yang dijual. Kelebihan menggunakan wakil jualan bebas ini antaranya : O keupayaan jualan secara profesional yang tinggi
13

PPG AMBILAN JUN 2011, SEMESTER 5-JUN 2013, RBT 2

RBT 3110 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN


O O lebih luas wilayah yang dapat ditumpukan mempunyai hubungan yang telah tersedia terjalin dengan pelanggan 3.5 AGEN Wikipedia Ensiklopedia telah mendefinisikan agen adalah sesuatu yang bertindak bagi menjalankan arahan yang telah diamanahkan oleh pihak yang lebih berkuasa. pembantu membeli-belah peribadi. - harga perbandingan - keserasian pembelian - maklumat waranti Agen pengedar perundingan. Saham Pengesyoran dan makluman. Agen-pengantara perdagangan elektronik Permintaan Pengenalan - Kesedaran dan keperluan untuk membeli Broker sesuatu produk - Apa yang hendak dibeli. Saudagar pembrokeran - Dengan siapa kita hendak beli.
PPG AMBILAN JUN 2011, SEMESTER 5-JUN 2013, RBT 2 14

RBT 3110 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN


Rundingan - Berapa banyak untuk dibayar. Pembelian dan Penghantaran - Pembayaran dan pilihan penghantaran Perkhidmatan Produk dan Penilaian - Perkhidmatan peringatan dan pengesanan Agen adalah seseorang yang bekerja di sebagai pengantara bagi sesuatu benda atau perkara. Contoh: Agen di kedai menjual alat elektronik yang menerangkan kepada pelanggan produk mana yang lebih baik.

3.6 BROKER BERMAKLUMAT O Seseorang atau perniagaan yang menjadi pengantara bagi dua belah pihak. O Menyelidik maklumat. O Mengambil keuntungan melalui pengantaraan dua belah pihak. O Seseorang broker bermaklumat adalah dikenali sebagai seseorang yang profesional dalam memberi maklumat bebas atau sebagai perunding maklumat. O Broker bermaklumat ini juga adalah seseorang atau perniagaan mendapatkan maklumat dan meyelidik maklumat untuk pelanggan. yang akan

PPG AMBILAN JUN 2011, SEMESTER 5-JUN 2013, RBT 2

15

RBT 3110 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN


O Contoh: Pak Ali ingin menjual lembu dengan harga RM1000 dan meminta pertolongan Abu untuk mencari siapa yang ingin membeli lembu tersebut. Abu akan mencari orang yang ingin membeli lembu tersebut.

3.7 VIRTUAL MALL O Virtual malls lebih dikenali dengan nama pusat membeli belah maya.
O Proses ini sudah semakin berkembang dengan adanya pelbagai laman

sesawang yang membolehkan sesiapa sahaja membeli belah apa sahaja barang keperluan secara atas talian. Pusat membeli-belah maya boleh menyediakan anda
dengan akses kepada pasaran yang lebih besar pada kos yang rendah. Ia juga merupakan cara yang baik bagi proses pengiklanan kepada pengguna.

O Melibatkan proses jual beli produk dan perkhidmatan dalam talian. O Dapat menjimatkan masa dan tenaga. O Pengguna atau pembeli juga harus teliti dalam memilih pusat beli belah maya ini supaya tidak tertipu atau rugi. 3.8 PEMASARAN TERUS O Pemasaran langsung adalah satu bentuk saluran agnostik pengiklanan yang membolehkan perniagaan dan organisasi bukan keuntungan untuk berkomunikasi terus kepada pelanggan dengan teknik pengiklanan.
O Telefon,Teks, mesej, e-mel, laman web pengguna interaktif, iklan paparan

dalam talian, Risalah, pengedaran katalog, promosihuruf, dan pengiklanan luar. Mesej pemasaran langsung menekankan fokus kepada pelanggan, data, dan
kebertanggungjawaban. Ciri-ciri yang membezakan pemasaran langsung adalah:

PPG AMBILAN JUN 2011, SEMESTER 5-JUN 2013, RBT 2

16

RBT 3110 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN


O Mesej pemasaran ditangani secara langsung kepada pelanggan. Pemasaran langsung bergantung pada yang mampu untuk menangani ahli pasaran sasaran. O Pemasaran langsung bertujuan untuk memacu tertentu "panggilan untuk tindakan." Sebagai contoh, iklan boleh meminta prospek untuk memanggil nombor telefon percuma atau klik pada pautan kepada laman web. O Pemasaran langsung menekankan trackable, jawapan diukur daripada pelanggan - tanpa mengira medium.

4.0 PENILAIAN DAN PEMESANAN 4.1 PENGURUSAN PERHUBUNGAN (RELATIONSHIP MANAGEMENT) Customer relationship management (CRM) is a widely-implemented

strategy for managing a companys interactions with customers, clients and sales prospects. It involves using technology to organize, automate, and synchronize business processesprincipally sales activities, but also those for marketing, customer service, and technical support. Suatu hubungan amanah mesti diwujudkan antara pelanggan dan vendor, bagi memberi kredibiliti kepada maklumat yang diberikan. Pengiktirafan ini akan Kesetiaan pelanggan (cth: pengenalpastian jenama) adalah mungkin sekali dihubungkaitkan dengan keseluruhan konteks produk dan penghantaran maklumat. Sekali pengguna sudah setia kepada sesuatu konteks (jenama), apa sahaja kemungkinan akan mula timbul.

PPG AMBILAN JUN 2011, SEMESTER 5-JUN 2013, RBT 2

17

RBT 3110 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN


Syarikat-syarikat yang mahu mendapatkan sekumpulan pelanggan yang setia mesti menjari jalan untuk memberikan satu dimensi peribadi (personal dimension) bagi pemasaran tanpa sempadan. Sebuah bank dalam talian memberikan satu contoh bagaimana pemasaran one-to-one boleh dilaksanakan. Pelanggan-pelanggan Internet memberikan maklumat asas tentang rumah mereka, pekerjaan, umur, pendapatan dan jantina kepada pihak bank. Kemudian, mereka menunjukkan keinginan dan keutamaan kewangan mereka, sebagai contoh, menyimpan dan melabur, memperbaiki rumah, memulakan suatu perniagaan, persaraan, perdagangan elektronik, atau hanya memperbaiki organisasi kewangan dan peruntukan membawa kepada satu takrif baru penjenamaan: satu jenama akan menentukan kualiti perhubungan dan juga kualiti produk tersebut. Kesetiaan pelanggan (cth: pengenalpastian jenama) adalah mungkin sekali dihubungkaitkan dengan keseluruhan konteks produk dan penghantaran maklumat.

Sekali pengguna sudah setia kepada sesuatu konteks (jenama), apa sahaja kemungkinan akan mula timbul. Syarikat-syarikat yang mahu mendapatkan sekumpulan pelanggan yang setia mesti menjari jalan untuk memberikan satu dimensi peribadi (personal dimension) bagi pemasaran tanpa sempadan. Perkhidmatan pelanggan yang lebih tinggi boleh membezakan faktor yang akan meningkatkan kesetiaan pelanggan kepada sesebuah gedung dan produknya.
PPG AMBILAN JUN 2011, SEMESTER 5-JUN 2013, RBT 2 18

RBT 3110 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN


Sebuah bank dalam talian memberikan satu contoh bagaimana pemasaran one-to-one boleh dilaksanakan. Pelanggan-pelanggan Internet memberikan maklumat asas tentang rumah mereka, pekerjaan, umur, pendapatan dan jantina kepada pihak bank. Kemudian, mereka menunjukkan keinginan dan keutamaan kewangan mereka, sebagai contoh, menyimpan dan melabur, memperbaiki rumah, memulakan suatu perniagaan, persaraan, perdagangan elektronik, atau hanya memperbaiki organisasi kewangan dan peruntukan. Sokongan dalam talian terbahagi kepada dua kategori am: sokongan transaksi dan sokongan teknikal. Sokongan transaksi termasuk status pesanan, ketersediaan produk, dan proses memulangkan barang niaga yang tidak dikehendaki. Sokongan teknikal adalah penting khususnya bagi produk kompleks yang memerlukan dokumentasi yang mendalam, arahan pemasangan dan tip-tip merumus masalah ( troubleshooting).

INTERAKSI SOSIAL (SOCIAL INTERACTION) O Antara contoh interaksi sosial yang terbaik adalah melalui kumpulan perbincangan berkaitan produk dan saling mencabar (pencabar/pesaing Lists). Lists Ini mungkin diwujudkan khusus untuk menghubungkan pengeluar dengan pengguna, bagi pengguna yang mahu berbincang atau berforum melalui perkhidmatan dalam talian yang komersial; ataupun ia mungkin diwujudkan untuk para pengguna berkomunikasi antara satu sama lain, bagi pengguna yang mahu menggunakan discussion lists dan newsgroup di Internet.
PPG AMBILAN JUN 2011, SEMESTER 5-JUN 2013, RBT 2 19

RBT 3110 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN


O Usenet adalah satu kumpulan sistem papan kenyataan seluruh dunia, berdasarkan perisian kumpulan akhbar. Pengguna menghantar pesananpesanan melalui mel elektronik, kepada satu peti surat kolektif di mana sesiapa juga boleh berbuat begitu. Jawapan atau pandangan kepada pesanan yang dihantar dihubungkan; membentuk rantaian atau threaded discussions". O Sembang (kadangkala dikenali sebagai IRC) adalah satu perkhidmatan yang membenarkan komunikasi segera dengan sesiapa sahaja yang mahu menyertainya. Terdapat satu skrin pemisah membenarkan pengguna untuk memasukkan (menaip) mesej, dimana mesej tersebut dihantarkan dengan serta-merta ke ruang mesej dikongsi yang dipanggil bilik sembang (chatroom) atau saluran (channel)". O Bilik sembang awam (pulic chatroom) umumnya cuba mengekalkan fokus perbualan kepada satu topik khusus, tarikan utama mereka adalah komunikasi langsung dan kepelbagaian peserta. O Sokongan pelanggan berasaskan Web membolehkan kerjasama bagi melayakkan dan mengutamakan permintaan untuk sesuatu pertolongan merujuk kepada kesegeraan mereka dan respon kepada mereka melalui saluran tertunda atau saluran masa nyata ( real-time). O Sistem itu seharusnya memasukkan/menggabungkan peraturan

perniagaan untuk memberi laluan dan mengutamakan berdasarkan jenis soalan yang ditanya, halaman yang mana telah dilawati pelanggan dan berapa lama mereka telah menunggu untuk satu jawapan. O Ejen-ejen untuk membangunkan masyarakat , berdasarkan premis

masyarakat mahu berhubung dengan orang lain yang mereka percayai, mungkin menjadi kebiasaan.

PPG AMBILAN JUN 2011, SEMESTER 5-JUN 2013, RBT 2

20

RBT 3110 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN


O Ini mungkin bukan sahaja perlu untuk menemukan anda dengan orang lain yang mempunyai cita rasa muzik yang sama, malah juga dalam lingkungan lain seperti buku-buku, hotel-hotel, permainan interaktif, analisis pelaburan dan sebagainya.

AUTOMATED ORDER ENTRY The automated order entry system is one of the modern means of facilitating a quick processing of orders within the stock market. Essentially, an automated order entry system make it possible to initiate a small order execution on the exchange floor without having to go through the usual process. Here is some information on how the automated order entry system works, and how this electronic system can be a great time saver. In the normal process of order execution, the order has to be received, classified, and then routed to a floor broker. The broker in turn evaluates the request and routes it to an analyst who serves as the appropriate specialist for the type of transaction that is requested. While the procedure is relatively efficient, it does take some time from the initiation of the order by the investor to completion on the floor of the exchange. In addition, the confirmation time is cut considerably. Since the notice of completion goes back directly to the investor and not through any intermediate channels, it is possible to have the task completed in a fraction of the time.
PPG AMBILAN JUN 2011, SEMESTER 5-JUN 2013, RBT 2 21

RBT 3110 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN


For a person with a busy day ahead, the automated order entry system means more time to devote to other issues, and less time spent dealing with investments. In addition, the confirmation time is cut considerably. Since the notice of completion goes back directly to the investor and not through any intermediate channels, it is possible to have the task completed in a fraction of the time. For a person with a busy day ahead, the automated order entry system means more time to devote to other issues, and less time spent dealing with investments. Example: Automated Order Entry System Models

Different models of the automated order entry system are in use with various markets. The New York Stock Exchange makes use of an automated order entry system that is called DOT. Short for Designated Order Turnaround, the DOT system has proven to be very reliable and receives widespread use on a daily basis.

THE THREE TIER CLIENT/ SERVER SYSTEM AT WORK What is Client-server Computing? Client/server is a computational architecture that involves client processes requesting service from server processes. What is a Server process?

PPG AMBILAN JUN 2011, SEMESTER 5-JUN 2013, RBT 2

22

RBT 3110 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN


A server process (program) fulfills the client request by performing the task requested. Server programs generally receive requests from client programs, execute database retrieval and updates, manage data integrity and dispatch responses to client requests.

PENUTUP Dalam dunia perdagangan berasaskan pengetahuan digital, persepsi kita terhadap kekayaan (wealth) perlu diubah. Kesan web dirasai di semua sektor dalam masyarakat. Teknologi dan automasi dapat meningkatkan produktiviti. Ia juga membuka peluang-peluang baru manakala yang lama akan pupus/hilang. Kerajaan akan mengenalpasti bagaimana kekayaan dibentuk serta dimana ia berlaku, mereka akan mencari cara baru untuk mengenakan cukai dan mengagihkan kekayaan baru ini. Kekayaan baru ini adalah hasil ciptaan rangkaian global i digital. Di dalam era teknologi maklumat yang kian pesat membangun, e-dagang dilihat sebagai salah satu hasil teknologi yang mampu memudahkan urusan-urusan harian pengguna. Peneraju pasaran e-dagang global, paypal menjangkakan lebih banyak perusahaan kecil dan sederhana (pks) akan menggunakan pembayaran
PPG AMBILAN JUN 2011, SEMESTER 5-JUN 2013, RBT 2 23

RBT 3110 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN


dalam talian memandangkan usahawan kini mula mengembangkan perniagaan mereka dengan pantas melalui penggunaan e-dagang. Malah penggunaan e-dagang merentasi sempadan juga akan meningkat lebih tinggi kerana ia adalah salah satu saluran berkesan untuk mendekati pengguna di luar negara sekaligus dapat meluaskan pasaran di samping menjimatkan pelbagai kos.

6.0 BIBLIOGRAFI

A.F. Salam et. al. (2005). Trust in e-commerce. New York: ACM Press. Araujo & Araujo (2003). Developing Trust in Internet Commerce. Toronto: IBM Press

Barnard, L. Wesson, J. (2004). A trust model for e-commerce in South Africa. South Africa: South African Institute for Computer Scientists and InformationTechnologists.

Deitel, Deitel & Nieto (2001). E-Business & E-Commerce: How to program. New
PPG AMBILAN JUN 2011, SEMESTER 5-JUN 2013, RBT 2 24

RBT 3110 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN


Jersey. Prentice Hall.

http://ghirlygz.blogspot.com/2009/07/elemen-e-dagang-2.html

http://blog.balootisme.com/servis/senarai-harga-dan-ciri-ciri-laman-web-ecommerceshopping-cart/

http://www.scribd.com/doc/23175132/Laporan-Akhir-Projek-E-Commerce

PPG AMBILAN JUN 2011, SEMESTER 5-JUN 2013, RBT 2

25