Anda di halaman 1dari 9

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN SENI VISUAL

Mata Pelajaran Tahun Bidang Kegiatan Aktiviti / Teknik Tema Tajuk Masa

: Pendidikan Seni Visual : Pendidikan Khas - Sinaran : 3. Membentuk dan Membuat Binaan : Menghasilkan Diorama : Flora dan Fauna : Taman Bunga : 1 jam ( 60 minit )

Objektif Pengajaran Guru dapat mengajar murid untuk menghasilkan binaan diorama bertemakan taman bunga

Hasil Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat: Mengenali aktiviti menghasilkan diorama. Memahami dan mengaplikasikan cara-cara menghasilkan diorama

bertemakan taman bunga Menceritakan proses untuk menghasilkan diorama bertemakan taman bunga.

Penerapan Nilai

: Yakin, menghargai

Kemahiran Berfikir

: Mengklasifikasi

Pengetahuan Sedia Ada Murid

Murid telah biasa melihat ataupun pergi ke taman bunga Murid pernah mewarnakan gambar taman bunga

Hasil Pembelajaran Murid Pada akhir pembelajaran murid dapat: Menghasilkan binaan diorama bertemakan taman bunga menggunakan teknik yang betul Menyatakan langkah-langkah menghasilkan binaan diorama

Nilai Murni

Bersih, hormat menghormati, kerjasama

Unsur KBKK :

Konstruktivisme

BBM

Kotak kasut, gam, gunting, tali, kertas warna, pensil warna, double sided tape

Prosedur Guru menentukan aras pembelajaran supaya sesuai dengan tahap murid. Guru merancang strategi pengajaran dengan teratur supaya proses pengajaran dan pembelajaran berjalan lancar dengan menerapkan kemahiran-kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. Memulakan proses pengajaran dan pembelajaran dengan set induksi. Guru memberi penerangan kepada murid cara-cara membuat binaan diorama bertemakan taman bunga Memberi bimbingan kepada murid dalam menyiapkan binaan diorama Mempamerkan contoh hasil kerja yang telah siap Apresiasi dan refleksi. Penutup Sosial atau Kognitif

Jadual Pelaksanaan
Catatan Perkara / Masa Isi Kandungan Aktiviti P&P (strategi / kaedah, ABM, nilai dan ilustrasi ) Aktiviti Guru Set Induksi (3 minit) Gambar taman bunga - Guru menunjukkan gambar taman bunga. - Guru menarik perhatian murid berkaitan gambar yang ditunjukkan dengan mengajukan beberapa soalan. Aktiviti Murid -Murid melihat gambar yang ditunjukkan - Murid memberi respon dan menjawab soalan yang dikemukakan oleh guru Konsep 5P : Penggabungjalinan kemahiran dalam Subjek Sains ABM : Laptop Strategi : Guru bersoal jawab dengan murid Kaedah : Kelas

LCD

Kaedah : Kelas Pengenalan Konsep Langkah 1 (5 minit) Penerangan konsep Diorama Pengenalan tajuk aktviti pelajaran dan penerangan konsep Aktiviti Guru -Guru mengaitkan aktiviti di Set Induksi dengan tajuk/aktiviti yang akan dipelajari - Guru menerangkan definisi dan konsep diorama - Guru menunjukkan contohcontoh diorama (paparan slide bergambar) ABM : Laptop Strategi : Penerangan guru

LCD

Catatan Perkara / Masa Isi Kandungan Aktiviti P&P (strategi / kaedah, ABM, nilai dan ilustrasi ) Aktiviti Murid -Murid mendengar penerangan guru -Murid menjawab soalansoalan berkaitan yang ditujukan oleh guru Kaedah : Kelas Perkembangan Penerangan tentang Langkah 3 (5 minit) tajuk, bahan-bahan dan aktiviti yang akan dijalankan Aktiviti Guru - Guru memperkenalkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk aktiviti hari ini - Guru menunjukkan hasil karya yang telah siap ABM : Contoh hasil karya Strategi : Penerangan dan memberi contoh

Aktiviti Murid - Murid mendengar penerangan guru berkaitan tajuk dan aktiviti yang akan dipelajari. - Murid melihat, meneliti dan memegang contoh hasil karya .

Nilai : Menghargai

Ilustrasi : Contoh Hasil Karya

Langkah 4 (7 minit)

Tunjukcara / demonstrasi

Aktiviti Guru - Guru menunjukkan cara membina diorama taman bunga

Kaedah : Kelas

Strategi : Penerangan dan

tunjukcara Catatan Perkara / Masa Isi Kandungan Aktiviti P&P (strategi / kaedah, ABM, nilai dan ilustrasi)

Cara penghasilan: 1) Menyediakan kotak / membalut kotak 2) Menghias bahagian dalam kotak / pemandangan belakang taman 3) Melukis, menggunting dan menghasilkan bentuk-bentuk bunga 4) Melukis, mewarna dan menggunting gambar binatang kecil 5) Melakar dan menggunting bentukbentuk pokok 6) Menyusun atur dan menghias bahagian dalam kotan menggunakan hiasan yang telah dibuat

- Guru menunjukkan carta penghasilan diorama secara berperingkat - Guru meminta murid untuk turut serta dalam sesi tunjukcara.

ABM : Kotak Kasut, Kertas warna, Pensil. Warna, Gunting, Tali, Double SideTape

Nilai : Kebersihan Aktiviti Murid - Murid melihat tunjukcara yang ditunjukkan oleh guru.dan menyatakan langkah-langkah bagi membina diorama taman bunga - Murid turut serta dalam demonstrasi guru dengan bimbingan dan panduan guru

Langkah 5 (30 minit)

Gerakerja murid

Aktiviti Guru - Guru membimbing dan

Kaedah : Individu / Kelas

- menghasilkan binaan diorama

memberi panduan kepada murid semasa aktiviti dijalankan

Catatan Perkara / Masa Isi Kandungan Aktiviti P&P (strategi / kaedah, ABM, nilai dan ilustrasi ) Strategi : Aktiviti Murid - Murid menghasilkan diorama mengikut langkahlangkah yang telah ditunjukkan ABM : Kotak Kasut, Kertas warna, Pensil. Warna, Gunting, Tali, Kemuncak Langkah 6 (7 minit) Penilaian hasil kerja murid dalam menghasilkan binaan diorama taman bunga Aktiviti Guru - Guru meminta beberapa orang murid menunjukkan hasil kerja mereka - Guru meminta murid lain membuat penilaian dan ulasan Strategi : Mempamerkan hasil kerja yang siap Kaedah : Individu / Kelas Bimbingan membina diorama

Aktiviti Murid - Murid yang dipilih menceritakan serba sedikit tentang hasil karya mereka. - Murd-murid lain akan membuat ulasan bersamasama guru. Penutup (3 minit) Membuat rumusan -Kognitif -Sosial Guru membuat rumusan tentang teknik dan kualiti hasil karya murid dan menerapkan nilai-nilai murni

Nilai : Menghargai Hormatmenghormati

TKP : Intrapersonal Kaedah : Kelas Strategi : Merumus hasil kerja murid. Nilai : Menghargai

Nota : TKP - Teori Kecerdasan Pelbagai

Refleksi P&P: ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................

TUGASAN PSV 3105


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PSV PENDIDIKAN KHAS

BIDANG: 3. MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN

AKTIVITI: DIORAMA

TEMA: FLORA DAN FAUNA

Disediakan Oleh: NOR SHAKIAH BINTI HUSSAIN PPG PJJ AMBILAN JUN 2011 PENDIDIKAN KHAS

Untuk Perhatian Pensyarah: PN. SITI HAYATI BT. HJ. MOHD. YUSOF