RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN SENI VISUAL

Mata Pelajaran Tahun Bidang Kegiatan Aktiviti / Teknik Tema Tajuk Masa

: Pendidikan Seni Visual : Pendidikan Khas - Sinaran : 3. Membentuk dan Membuat Binaan : Menghasilkan Diorama : Flora dan Fauna : Taman Bunga : 1 jam ( 60 minit )

Objektif Pengajaran  Guru dapat mengajar murid untuk menghasilkan binaan diorama bertemakan taman bunga

Hasil Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat:  Mengenali aktiviti menghasilkan diorama.  Memahami dan mengaplikasikan cara-cara menghasilkan diorama

bertemakan taman bunga  Menceritakan proses untuk menghasilkan diorama bertemakan taman bunga.

Penerapan Nilai

: Yakin, menghargai

Kemahiran Berfikir

: Mengklasifikasi

Pengetahuan Sedia Ada Murid

:

 Murid telah biasa melihat ataupun pergi ke taman bunga  Murid pernah mewarnakan gambar taman bunga

 Memulakan proses pengajaran dan pembelajaran dengan set induksi.Hasil Pembelajaran Murid Pada akhir pembelajaran murid dapat:  Menghasilkan binaan diorama bertemakan taman bunga menggunakan teknik yang betul  Menyatakan langkah-langkah menghasilkan binaan diorama Nilai Murni : Bersih.  Guru memberi penerangan kepada murid cara-cara membuat binaan diorama bertemakan taman bunga  Memberi bimbingan kepada murid dalam menyiapkan binaan diorama  Mempamerkan contoh hasil kerja yang telah siap  Apresiasi dan refleksi. kerjasama Unsur KBKK : Konstruktivisme BBM : Kotak kasut.  Penutup  Sosial atau  Kognitif . gam. tali. ‘double sided tape’ Prosedur  Guru menentukan aras pembelajaran supaya sesuai dengan tahap murid. gunting. pensil warna. kertas warna.  Guru merancang strategi pengajaran dengan teratur supaya proses pengajaran dan pembelajaran berjalan lancar dengan menerapkan kemahiran-kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. hormat menghormati.

Guru menerangkan definisi dan konsep diorama . .Guru menarik perhatian murid berkaitan gambar yang ditunjukkan dengan mengajukan beberapa soalan.Jadual Pelaksanaan Catatan Perkara / Masa Isi Kandungan Aktiviti P&P (strategi / kaedah.Murid memberi respon dan menjawab soalan yang dikemukakan oleh guru Konsep 5P : Penggabungjalinan kemahiran dalam Subjek Sains ABM : Laptop Strategi : Guru bersoal jawab dengan murid Kaedah : Kelas LCD Kaedah : Kelas Pengenalan Konsep Langkah 1 (5 minit) Penerangan konsep Diorama Pengenalan tajuk aktviti pelajaran dan penerangan konsep Aktiviti Guru -Guru mengaitkan aktiviti di Set Induksi dengan tajuk/aktiviti yang akan dipelajari . ABM.Guru menunjukkan contohcontoh diorama (paparan slide bergambar) ABM : Laptop Strategi : Penerangan guru LCD . Aktiviti Murid -Murid melihat gambar yang ditunjukkan . nilai dan ilustrasi ) Aktiviti Guru Set Induksi (3 minit) Gambar taman bunga .Guru menunjukkan gambar taman bunga.

.Catatan Perkara / Masa Isi Kandungan Aktiviti P&P (strategi / kaedah.Murid mendengar penerangan guru berkaitan tajuk dan aktiviti yang akan dipelajari. bahan-bahan dan aktiviti yang akan dijalankan Aktiviti Guru . ABM.Murid melihat.Guru menunjukkan cara membina diorama taman bunga Kaedah : Kelas Strategi : Penerangan dan . nilai dan ilustrasi ) Aktiviti Murid -Murid mendengar penerangan guru -Murid menjawab soalansoalan berkaitan yang ditujukan oleh guru Kaedah : Kelas Perkembangan Penerangan tentang Langkah 3 (5 minit) tajuk. Nilai : Menghargai Ilustrasi : Contoh Hasil Karya Langkah 4 (7 minit) Tunjukcara / demonstrasi Aktiviti Guru .Guru memperkenalkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk aktiviti hari ini . meneliti dan memegang contoh hasil karya .Guru menunjukkan hasil karya yang telah siap ABM : Contoh hasil karya Strategi : Penerangan dan memberi contoh Aktiviti Murid .

ABM. ‘Double SideTape’ Nilai : Kebersihan Aktiviti Murid . nilai dan ilustrasi) Cara penghasilan: 1) Menyediakan kotak / membalut kotak 2) Menghias bahagian dalam kotak / pemandangan belakang taman 3) Melukis. menggunting dan menghasilkan bentuk-bentuk bunga 4) Melukis.Guru menunjukkan carta penghasilan diorama secara berperingkat .menghasilkan binaan diorama memberi panduan kepada murid semasa aktiviti dijalankan . Kertas warna. mewarna dan menggunting gambar binatang kecil 5) Melakar dan menggunting bentukbentuk pokok 6) Menyusun atur dan menghias bahagian dalam kotan menggunakan hiasan yang telah dibuat .dan menyatakan langkah-langkah bagi membina diorama taman bunga . ABM : Kotak Kasut.Guru membimbing dan Kaedah : Individu / Kelas . Tali.Murid melihat tunjukcara yang ditunjukkan oleh guru.Guru meminta murid untuk turut serta dalam sesi tunjukcara. Warna. Pensil.tunjukcara Catatan Perkara / Masa Isi Kandungan Aktiviti P&P (strategi / kaedah. Gunting.Murid turut serta dalam demonstrasi guru dengan bimbingan dan panduan guru Langkah 5 (30 minit) Gerakerja murid Aktiviti Guru .

Nilai : Menghargai . .Murid yang dipilih menceritakan serba sedikit tentang hasil karya mereka.Murd-murid lain akan membuat ulasan bersamasama guru. Tali. Pensil. Gunting.Murid menghasilkan diorama mengikut langkahlangkah yang telah ditunjukkan ABM : Kotak Kasut.Catatan Perkara / Masa Isi Kandungan Aktiviti P&P (strategi / kaedah. ABM. Warna.Guru meminta beberapa orang murid menunjukkan hasil kerja mereka . Penutup (3 minit) Membuat rumusan -Kognitif -Sosial Guru membuat rumusan tentang teknik dan kualiti hasil karya murid dan menerapkan nilai-nilai murni Nilai : Menghargai Hormatmenghormati TKP : Intrapersonal Kaedah : Kelas Strategi : Merumus hasil kerja murid. nilai dan ilustrasi ) Strategi : Aktiviti Murid . Kertas warna. Kemuncak Langkah 6 (7 minit) Penilaian hasil kerja murid dalam menghasilkan binaan diorama taman bunga Aktiviti Guru .Guru meminta murid lain membuat penilaian dan ulasan Strategi : Mempamerkan hasil kerja yang siap Kaedah : Individu / Kelas Bimbingan membina diorama Aktiviti Murid .

................................................................................................................................................................................Teori Kecerdasan Pelbagai Refleksi P&P: ............................................................................................. .............................................................................................. ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ......... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ......................... ....................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................... ..................... .....................Nota : TKP ....... ................................... ................................................................................................................................ ................................

MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN AKTIVITI: DIORAMA TEMA: FLORA DAN FAUNA Disediakan Oleh: NOR SHAKIAH BINTI HUSSAIN PPG PJJ AMBILAN JUN 2011 – PENDIDIKAN KHAS Untuk Perhatian Pensyarah: PN. HJ. SITI HAYATI BT. YUSOF .TUGASAN PSV 3105 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PSV – PENDIDIKAN KHAS BIDANG: 3. MOHD.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful