Anda di halaman 1dari 12

1

SKEMA JAWAPAN PENDIDIKAN ISLAM KERTAS SATU


PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM TAHUN 2013
1 C 2 C 3 A

4 B 5 A 6 A

7 C 8 C 9 D

10 C 11 B 12 D

13 A 14 B 15 B

16 C 17 A 18 D

19 B 20 D 21 Syirik Khafi

22 Kafir 23 Ajaran Sesat Taslim 24 Umar B Abdul Aziz

25 40 kali sebatan 26 Sunat Muakkad 27 Haji Ifrad

28 Ihsan 29 Gharar 30 Sebab Lian

31 Harus 32 Larangan menasabkan (membin atau membintikan) anak
angkat kepada bapa angkat
33 Pelaku dosa besar adalah kafir

34 D/Talak Bain 35 A/Talak Sunni 36 B/Talak Bidi

37 C/Talak Taklik 38 Imam Abu Hanifah 39 Imam Al-Ghazali

40 Imam Malik

2

BAHAGIAN B

Nombor
Soalan
Jawapan Catatan/markah
1. a i

Dua contoh perbuatan sihir :
- Santau
- Pukau
- Ilmu Pengasih / Ilmu Guna-guna
- Tilik
- Pelaris
- Susuk


[ 2 x 1m = 2 m ]iiDua cara mengawal diri daripada perbuatan sihir :
- Sentiasa berdoa / agar dijauhkan daripada sihir
- Sentiasa membaca al-Quran/ supaya terhindar
daripada kejahatan manusia dan jin
- Beribadat dengan ikhlas kepada Allah SWT/
supaya sentiasa sejahtera dan selamat
- Sentiasa menghadiri majlis ilmu / agar dapat
membezakan antara yang hak dan batil.

[ 2 x 2m =4 m ]

Catatan :
Isi = 1m ,
Huraian = 1m, Isi
tanpa huraian = 1m

b iMaksud kufur hakikat :
- Ingkar atau menafikan rukun iman / menolak
syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW.

[ 1 x 2m =2 m ]

ii

Dua faktor yang menyebabkan berlakunya
perbuatan kufur di atas :
- Pegangan agama yang lemah dan tidak dapat
membezakan pahala dan dosa
- Terpengaruh dengan hawa nafsu yang inginkan
keseronokan dan kebebasan
- Kesempitan hidup hingga sanggup melakukan
kekufuran
- Terpengaruh dengan pujukan dan kesenangan
dunia sehingga menolak ajaran Islam.
[ 2 x 2m = 4 m ]
c iDua ciri ajaran sesat:
- mendewa-dewakan pemimpin.
- Mengubah prinsip asas dalam akidah Islam.
- Mencemarkan kesucian Al-Quran & Hadis.
- Menolak Hadis Mutawatir.


[ 2 x2m = 4 m]

ii


Dua kesan buruk:
- Hilang rahmat Allah S.W.T/dibenci Allah.
- Rosak akidah/batal iman.
- Amalan baik tidak diterima.
- Dipandang hina masyarakat.
- Jiwa tidak tenang.[ 2 x1m = 4 m ]

iii Langkah menangani ajaran sesat:
- Menggiatkan usaha dakwah Islam / seperti
mengadakan program pemulihan akidah @
majlis-majlis ilmu.
- Mengenakan hukuman kepada pengamal
ajaran sesat / bagi pihak berkuasa.
- Kerjasama masyarakat memberi laporan
tentang kegiatan ajaran sesat / supaya tidak
terus berleluasa.
- Mengedarkan risalah Islam / tentang
keburukan ajaran sesat / balasan azab bagi
mereka yang mengamalkan ajaran sesat.[ 2 x 1m=2 m ]

Catatan :
Isi = 1m ,
Huraian = 1m, Isi
tanpa huraian = 1m

3

2 a i Dua rukun sewa:
- penyewa
- pemberi sewa
- bayaran sewa
- manfaat


[ 2 x 1m = 2m ]
ii Dua sebab kontrak sewa menjadi batal :
- Barang yang disewa hilang atau musnah.
- Salah seorang membatalkan kontrak sewa.
- Barang yang disewa rosak.
- Tidak menepati syarat kontrak sewa.
- Kontrak sewa telah tamat tempoh.


[ 2 x 1m = 2m ]

iii Dua perbezaan khuluk dan talak:
Khuluk Talak
- ada bayaran - tiada bayaran
- ada bilangan - tiada bilangan
- tidak boleh
rujuk dalam
tempoh iddah.
- boleh rujuk
dalam tempoh
iddah.
[ 2 x 2m = 4m ]
b i

Dua jenis iddah :
- Perceraian hidup
- Kematian suami

[ 2 x 1m =2m ]
ii Dua status isteri dalam tempoh iddah raji:
- suami boleh merujuk isteri
- isteri berhak mendapat nafkah zahir(tempat
tinggal, pakaian, harta sepencarian)
- isteri haram berkahwin lain
- tidak boleh keluar rumah tanpa keizinan
dari bekas suami kecuali dibenarkan oleh
syarak.[ 2 x 2m = 4m ]
iii Perbezaan tempoh bagi jenis iddah:
- bagi tiga kali suci / untuk membersihkan
rahim perempuan daripada
percampuran benih keturunan bekas
suami.
- Bagi kematian suami / sebagai tanda
kesedihan suami meninggal dunia.
- Bagi yang belum disetubuhi tiada iddah /
kerana rahimnya bersih dari benih
suaminya.


[2 x 1m = 2m]
Catatan:
* Ada tempoh iddah
sahaja tiada markah.
* Ada huraian sahaja
1 markah(yang
dihitamkan)

c


i- Hukum : sah perkahwinannya
Alasan : menyebut kadar mahar dalam
akad adalah sunat.

ii- Hukum : sah ibadah sai
Alasan : berwudu adalah sunat.


[ 2 x 2m = 4m ]
Catatan:
Hukum = 1m
Alasan = 1m


3 a i Dua pembaharuan yang dibuat oleh Kerajaan Bani
Umaiyah dari sudut ketenteraan.
- Khalifah telah mengemaskini angkatan
tenteranya / dengan meniru corak gerakan
tentera parsi.
- Kerajaan Bani Umaiyah telah menubuhkan
angkatan perang yang teratur/ dan
dilengkapi dengan peralatan yang canggih.
- Mereka dilatih berperang/ pada musim
panas dan musim sejuk.


[ 2 x 2m = 4m ]
4

- Angkatan tentera terdiri daripada angkatan
berkuda/, pasukan berkenderaan /dan
tentera yang berjalan kaki.
- Muawiyah menyusun angkatan tentera laut
/berjumlah 1700 kapal perang /dan
membina pangkalan tentera laut /yang
berpusat di Tunisia.
- Cara pemilihan tentera pada peringkat awal
secara sukarela/ kemudian ia menjadi satu
kerahan tenaga kepada rakyat arab yang
memenuhi syarat.
- Pelantikan panglima tentera lebih
mengutamakan orang-orang arab.
ii Dua kesan perkembangan pendidikan pada zaman
Kerajaan Bani Umaiyah kepada bangsa Eropah.
- Kota Cordova menjadi pusat ilmu
pengetahuan di Eropah.
- Al-Hakim kedua telah menubuhkan sebuah
perpustakaan besar yang menjadi rujukan
para sarjana.
- Terdapat beberapa buah kolej dan universiti
serta 70 buah perpustakaan di Andalus.
- Ramai pelajar dari Eropah yang belajar di
Andalus.
- Kegiatan ilmu pengetahuan yang pesat telah
melahirkan ramai sarjana dalam pelbagai
bidang antaranya Ibn Hazim dan Ibn Zaid
dalam bidang sastera.
- Karya-karya mereka telah dibawa ke
Eropah dan diterjemahkan ke beberapa
bahasa seperti Perancis dan Inggeris.
[ 2 x 2m = 2m ]
b i Dua sifat peribadi tokoh tersebut:

Imam Syafie
- Mempunyai ingatan yang kuat
- Berkebolehan tinggi
- Dapat mengikuti dan menghafaz kesemua
pelajaran yang di ajar.
- Bersungguh-sungguh mempelajari ilmu.

As-Sayyid Jamaluddin Al-Afghani
- Suka merantau
- Bersikap tekun
- Berani memperjuangkan kebenaran
- Petah berpidato

Mana-mana jawapan munasabah diterima


[ 2 x 1m = 2m ]

Pilih salah satu
tokoh
5

ii Dua sumbangan tokoh tersebut dalam bidang ilmu
dan pemikiran:
Imam Syafie
- Mengasaskan kaedah tertentu dalam
mensabitkan hukum seperti menggunakan
hadith yang sohih untuk mengistinbathkan
hokum tanpa melihat statusnya.
- Tidak menerima kaedah istihsan.
- Mempersempitkan penggunaan akal dalam
mensabitkan sesuatu hukum.
- Berijtihad mengikut tempat dan suasana.
- Berhujah dengan golongan anti hadith.
- Beliau sangat teliti dalam mengutarakan
pandangan khususnya dalam masalah
ibadah.
-
As-Sayyid Jamaluddin Al-Afghani
- Merupakan penggerak perjuangan
menentang penjajah.
- Telah merantau ke beberapa buah negara
untuk menyatukan umat Islam dan
menentang penjajah.
- Menghasilkan karya ilmiah yang bermutu
untuk tatapan umat Islam hingga kini.[2 x 2m = 4m]

Pilih salah satu
tokoh
c i Dua cara beradab kepada Rasulullah S.A.W:
- Berselawat kepada Rasulullah S.A.W.
- Tawadhuk dan bersopan santun
- Menziarahi makam rasulullah.
- Mengasihi para sahabat.
- Beriltizam dengan sunnah Rasulullah.


[2 x 1m = 2m]
ii


Dua cara mengamalkan sunnah Rasulullah S.A.W.
dalam kehidupan seharian:
- Sentiasa berselawat
- Beradab sesama manusia seperti memanggil
orang lain dengan nama atau gelaran yang
baik dan bergaul dengan sopan.
- Sentiasa berdoa.
- Melazimi berzikir.
- Selalu membaca dan mempelajari al-Quran.
- Sentiasa memberi salam
- Melakukan solat sunat dan puasa sunat.

[2 x 2m = 4m]4 a i


Dua pembaharuan pada zaman Khulafa
Ar-Rasyidin:
- Menubuhkan Majlis Syura
- Mewujudkan jawatan baru untuk
Pentadbiran Wilayah (Gabenor atau Wali
sebagai wakil khalifah)
- Penubuhan jabatan baru iaitu Ad-Diwan.[2 x 1m = 2 m]
ii Dua ciri kepimpinan Khulafa Ar- Rasyidin
- sebagai sumber rujukan selepas Rasulullah
SAW.
- tidak menggunakan harta Negara untuk
kepentingan diri sendiri.
- tidak mempunyai pengawal peribadi.
- mengamalkan kehidupan yang sederhana.
- member peluang kepada rakyat memberi
pandangan.
[2 x 2m = 4 m]

6


iii Dua akibat membelakangkan kepimpinan Khulafa
Ar -Rasyidin:
- Negara Islam dipimpin secara warisan / seperti
di zaman Bani Umaiyyah.
- Negara terdedah kepada fitnah dan peperangan /
sesama sendiri.
- Orang munafik mendapat peluang memecah-
belahkan umat Islam.
- Timbulnya perpecahan aliran pemikiran / kerana
munculnya berbagai fahaman dan pegangan
yang berbeza.
[2 x 2m = 4 m]

Catatan :
Isi = 1m ,
Huraian = 1m, Isi
tanpa huraian = 1m

b i


Beliau digelar al-Hakim kerana menghafaz lebih
daripada 700,000 hadis serta mempunyai
pengetahuan yang mendalam terhadap ilmu hadis.

[1 x 2m = 2m]
Jawapan yang
dihitamkan sudah
memadai.
ii Dua sumbangan Imam Ahmad bin Hanbal:
- menghasilkan kitab hadis yang terkenal iaitu
Al-musnad.
- hasil karyanya dalam ilmu hadis dan sunnah
menjadi rujukan dan kajian umat Islam hingga
kini.
- pendokong Mazhab Hanbali hingga
berkembang di Mesir, Iraq, Syria Hijaz dan
Najd.[2x 1m = 2 m]

c i Dua adab bersedekah dengan barang:
- bersedekah dengan barang yang disayangi.
- barang tersebut masih baik dan boleh
digunakan.
- barang yang boleh memberi manfaat / bernilai.
- seelok-eloknya barang yang baharu / belum
digunakan.
[2 x 1m = 2m]ii Dua langkah berkesan bagi menggalakkan orang
Islam bersedekah.
- Menerangkan kepada mereka kebaikan orang yang
bersedekah di dunia dan ganjaran di akhirat
- Menanamkan sikap suka bersedekah sejak dari
kecil
[2 x 2m = 4m]7

SKEMA JAWAPAN PENDIDIKAN ISLAM KERTAS DUA
PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM TAHUN 2013 TINGKATAN 5


Soalan
Soalan
Jawapan Markah

1 (a)(i)
Nyatakan maksud perkara-perkara ghaib:
- Perkara yang tidak nampak oleh pancaindera manusia /
yang hanya diketahui melalui kajian atau diberitahu oleh
Allah S.W.T.[ 2 x 1m =2m ](ii)

Contoh perkara yang hanya diketahui Allah ialah:
- masa berlakunya kiamat
- penentuan rezeki seseorang
- bentuk kejadian manusia
- aktiviti yang akan dilakukan pada masa akan datang
- ajal maut seseorang

Contoh perkara yang telah berlaku ialah:
- kisah nabi-nabi
- kemusnahan umat yang menderhaka kepada Allah.
[ 1 x 1m =1m ]
[ 1 x 1m =1m ]


(iii)

Sebab @ hikmah Allah S.W.T merahsiakan perkara-perkara
ghaib daripada pengetahuan manusia:
- Supaya manusia mencari kurniaan Allah untuk
kebahagiaan dunia dan akhirat.
- Sentiasa berfikir berlandaskan wahyu.
- Sentiasa berusaha mendalami ilmu pengetahuan.
- Menunjukkan kekuasaan Allah S.W.T.
- Untuk menguji keimanan manusia.
- Supaya ikhlas dengan ibadah yang dilakukan.
- Supaya lebih berwaspada dan berhati-hati dengan
tindakan yang dilakukan.


[ 1 x 2m =2m ](iv)

Dua pengajaran yang dapat diambil daripada ayat di atas.
- Kita wajiblah mentaati Rasul / kerana mereka adalah
utusan Allah S.W.T.
- Kita hendaklah berfikir berdasarkan wahyu/ supaya
hidup selamat di dunia dan di akhirat.
- Manusia haruslah berusaha mengkaji kejadian alam /
bagi menambah keimanan dan ketakwaan kepada
Allah S.W.T.
- Kita wajiblah mentaati Rasul / kerana mereka
adalah utusan Allah S.W.T.
- Kita hendaklah berfikir berdasarkan wahyu / supaya
hidup selamat di dunia dan di akhirat.
- Manusia haruslah berusaha mengkaji kejadian alam /
bagi menambah keimanan dan ketakwaan kepada
Allah S.W.T.


[ 2 x 2m =4m ]

Catatan :
Isi = 1m ,
Huraian = 1m, Isi
tanpa huraian = 1m


8

b (i) Persamaan antara kehidupan manusia di dunia dengan
kehidupan seorang perantau.

Kehidupan manusia di
dunia
Kehidupan seorang
perantau
Tempoh kehidupan di
dunia adalah sementara.
Tempoh seorang perantau
singgah di sesuatu tempat
hanyalah sementara.
Dunia tempat manusia
mencari bekalan seperti
ilmu, ibadah, sedekah, dan
lain-lain untuk persediaan
akhirat.
Seorang perantau berhenti
di sesuatu tempat mencari
bekalan bagi meneruskan
perjalanan.
Destinasi kehidupan di
dunia untuk mendapat
pahala dan syurga Allah.
Destinasi perantau untuk
sampai ke tempat yang
dituju dengan selamat

[ 2 x1m = 2m ]

Mesti ada persamaan
dunia dan perantau.

(ii) Dua bentuk nasihat yang boleh dijadikan amalan untuk hidup
bahagia di dunia dan di akhirat :
- Menggunakan peluang untuk melakukan amal
ibadah sebagai persediaan dan bekalan menghadapi
mati.
- Tidak melengah-lengahkan sesuatu urusan.
- Mengambil peluang untuk beramal baik semasa
sihat sebelum sakit.
- Merancang dan mengurus masa dengan bijak.
- Tidak membazir masa dengan perkara yang sia-sia.


[ 2 x 1m = 2m ]

(iii)
Akibat mengabaikan pengurusan masa secara efektif.
- Kerja banyak tertangguh kerana tidak bersungguh-
sungguh menyiapkannya.
- Hasil kerja tidak berkualiti kerana melakukan
tugasan tersebut secara tergesa-gesa di saat-saat
akhir.
- Matlamat tidak tercapai kerana melakukannya
secara sambil lewa.
- Negara akan mundur/ tidak maju kerana rakyat tidak
cekap menguruskan tugas masing-masing.
- Hidup tidak tenteram kerana sering ditegur atau
dimarahi oleh ketua jabatan.

(Jawapan yang munasabah diterima)

[ 2 x 1m =2m ]

Catatan :
Isi = 1 m
Huraian =1 m
Isi tanpa huraian = 1m


c Susun potongan ayat:
D - ~
B - gOgL]
A - /E_+:4C
C - UO
[ 4 x 1m = 4m ]


2 (i)

Nur dan hidayah Allah swt yang menerangi hati orang
mukmin:
- seperti sebuah lampu dalam kendil kaca , cahayanya
memancar bergemerlapan.[ 2 x 1m = 2m ]


(ii) Dua ciri orang yang mendapat hidayah:
- bertasbih /bertahmid / berzikir kepada Allah swt
- sentiasa beribadat kepada Allah swt
- berjual beli tanpa lalai daripada mengingati Allah swt


[ 2 x 2m = 4m ]
9

- mendirikan solat fardu
- mengeluarkan zakat
- takut kepada pembalasan hari kiamat
(iii) Dua pengajaran yang dapat diteladani daripada ayat di atas:
- Kita hendaklah berusaha mendapatkan hidayah Allah swt /
dengan melakukan segala perintah dan meninggalkan
larangan-Nya.
- Kita hendaklah menuntut ilmu / supaya terhindar dari
kesesatan.
- Kita wajib menguasai ilmu fardu ain dan fardu kifayah /
supaya selamat hidup di dunia dan akhirat.

( Jawapan munasabah diterima )[ 2 x 2m = 4m ]

Catatan:
Isi = 1m,
huraian = 1m
Isi tanpa huraian = 1m

b (i) Tanda orang bersifat hasad dengki:
- merasa kurang senang / gelisah melihat kelebihan / kejayaan
yang dimiliki oleh orang lain
- membuat sesuatu yang tidak elok/ membuat bala kepada
orang yang mendapat nikmat
- sentiasa berharap orang yang mendapat kelebihan / kejayaan
ditimpa bencana/ bala
[ 1 x 2m = 2m ]


(ii) Dua kesan terhadap pelajar yang berhasad dengki dengan
pelajar yang lain:
- disisih / tidak disukai / tidak disenangi oleh rakan-rakan
- gagal dalam pelajaran
- mudah putus asa / lemah semangat untuk belajar
- berlaku pergaduhan antara rakan-rakan
[ 2 x 2m = 4m ](iii) Dua pengajaran yang dapat diambil daripada hadis di atas:
- Kita wajib memelihara hubungan persaudaraan / supaya
kestabilan Negara dapat dikekalkan.
- Kita hendaklah menghindarkan diri dari perasaan hasad
dengki / kerana ia membawa kehancuran tali persaudaraan
sesama Islam.
- Kita hendaklah mengamalkan sifat-sifat mahmudah / supaya
disenangi oleh masyarat lain.


[ 2 x 2m = 4m ]

Catatan:
Isi = 1m,
huraian = 1m
Isi tanpa huraian = 1m


c
(i) C - 4L^4O^ (iii) B -
Og)O;4^
(ii) D - ~4g-=4G` (iv) A -
U^O4^- j


[ 4 x 1m = 4m ]
3 a (i)

Maksud kalimah ialah jalan yang lurus/benar [ 1 x 2m = 2m ]

(ii)

Dua bukti menunjukkan agama Islam adalah agama yang
lurus:
- Risalah para rasul mempunyai tujuan yang sama iaitu
beriman / tunduk hanya kepada Allah.
- Ajaran Islam menekankan prinsip hidup berteraskan
akidah tauhid ( hablum minallah wa hablum
minannas).
- Islam agama yang benar, bersifat universal dan
terbuka kepada semua yang ingin mengkaji dan
mempelajarinya.
- Islam sesuai untuk semua bangsa, tidak mengira


[ 2 x 2m = 4m ]
10

warna kulit dan keturunan.
- Ajaran Islam merangkumi seluruh aspek kehidupan
(politik, sosial, ekonomi dll).

(iii)
Hikmah mengapa manusia perlu bertanggungjawab terhadap
semua perbuatannya:
- Supaya manusia sentiasa beriman dan beribadah
kepada Allah.
- Menunjukkan keadilan Allah S.W.T.[ 2 x 1m = 2 m ]
(iv) Pengajaran daripada ayat di atas:
- Kita hendaklah berusaha membanyakkan amalan
kebaikan / agar mendapat nikmat syurga Firdausi
- Kita hendaklah menjauhi amalan kejahatan / agar
tidak diazab diakhirat nanti
- Kita hendaklah adil dalam menjalankan hukuman /
kerana juga Allah Maha adil


[ 2 x 1m = 4m ]

Catatan:
Isi = 1m,
huraian = 1m
Isi tanpa huraian = 1m

b (i) Pengertian wali:
Seorang manusia biasa yang beriman dan bertaqwa /
beristiqamah melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan
segala larangan secara zahir dan batin.

[ 2 x 1m = 2m ]


(ii) Dua kelebihan orang yang melakukan amalan nawafil:
- Allah dan Rasul menyayanginya.
- Allah memakbulkan doanya.
- Allah melindunginya dari segala keburukan.
- Allah meninggikan darjatnya.
- Allah memberi ganjaran pahala dan syurga.
- Mengecapi nikmat beribadah.
- Jiwa sentiasa tenang.[ 2 x 1m = 4m ](iii) Sebab Allah S.W.T mengancam orang yang memusuhi wali-
Nya:
- Kerana mengingkari risalah Rasulullah adalah satu
penyelewengan terhadap akidah.


[ 1 x 2m = 2 m ]
c Susun potongan ayat:
2, 3, 1, 4

[ 4 x 1m = 4m ]
4 a (i)Dua contoh kasih sayang Rasulullah S.A.W:
- Sangat mengambil berat tentang umatnya / ketika saat
kewafatan Rasulullah SAW masih menyebut
Ummati..ummati
- Nabi sentiasa memaafkan umatnya
- Nabi tidak berdendam dengan umatnya.
- Nabi mendoakan supaya Allah swt memberikan hidayah
terhadap ummatnya walaupun baginda dicerca.
- Memberi syafaat kepada umatnya yang taat.


[ 1 x 2m = 2m ](ii) Cara saya mencontohi sifat kasih sayang Rasulullah S.A.W:
- menghulurkan bantuan kepada guru / rakan yang
memerlukan.
- memaafkan kesalahan rakan atau orang lain terhadap
dirinya.
- menyayangi kanak-kanak dan menghormati orang tua.
- prihatin dengan masalah rakan.[ 1 x 2m = 2m ]


(iii) Dua hikmah rasul dilantik dari kalangan manusia:
- bukti syariat Islam mampu dilaksanakan oleh manusia.
- mudah untuk berkomunikasi dengan Rasulullah SAW.
- mudah untuk mencontohi Rasulullah SAW.
- dakwah mudah diterima.
11

- menjadi contoh dalam melaksanakan suruhan Allah swt dan
meninggalkan larangan-Nya.
- bersesuaian dengan sifat manusia yang mempunyai sifat
sabar, cekal dan gigih (sama fitrah/sifat).
- sebagai ujian Allah swt kepada manusia sama ada
membenarkan para Rasul atau mendustakannya.

[ 2 x 2m = 4m ]


(iv) Kepentingan tawakal dalam berdakwah:
- menambahkan keyakinan / bahawa Allah swt sentiasa
menolongnya untuk mendapatkan hajat.
- bersabar menghadapi ujian dan dugaan / ketika ditimpa
musibah.
- tidak berputus asa dalam menghadapi dugaan / supaya tidak
terdorang melakukan perkara diluar batasan syarak.
[ 2 x 1m = 2m ]

Catatan:
Isi = 1m,
huraian = 1m
Isi tanpa huraian = 1m

b Pilih hukum tajwid:
(i) A - Wakaf Jaiz (iii) B - Mad Silah Qasirah

(ii) B - Izhar Halki (iv) A - Mad Wajib Muttasil[ 4 x 1m = 4m ]
c Jawikan :

, ,
-
.
.


BETUL MARKAH SALAH
P1 1-6 1 28-33
P2 7-11 2 23-27
P3 12-17 3 18-22
P4 18-22 4 12-17
P5 23-27 5 7-11
P6 28-33 6 0-6


Catatan:
- Huruf jawi cerai tidak
diterima.


5 a (i)

Dua bentuk perlindungan yang boleh diberikan kepada orang
bukan Islam ialah:
- memberi tempat tinggal
- menjaga keselamatan mereka
- memberikan keperluan harian /makanan/minuman
/pakaian/kewangan[ 1 x 2m = 2m ]

(ii) Dua hikmah memberi perlindungan kepada orang bukan
Islam:
- martabat Islam akan dipandang tinggi / kerana
umatnya berakhlak mulia
- orang bukan Islam tertarik untuk memeluk Islam /
kerana penganutnya bersikap terpuji
- dapat meringankan beban mereka / kerana kita
beramal dengan ajaran Islam[ 2 x 2m = 4m]

*Catatan:
Ada jawapan isi sahaja
sudah memadai = 2m

(iii) Dua cara berdakwah yang boleh dilaksanakan dalam konteks
masyarakat majmuk di Malaysia:
- Umat Islam wajib menunjukkan contoh teladan yang
baik / agar mereka berminat mempelajari Islam.
- Menyampaikan ajaran Islam / dengan mewujudkan


[ 2 x 2m = 4m]


12

suasana aman / dengan menjaga hubungan baik
dengan mereka.
- Menggunakan teknologi moden untuk menyampaikan
dakwah / seperti televisyen, radio, internet, whatsApp,
dan lain-lain.
- Menganjurkan sesi perbincangan / bagi menjelaskan
kepada mereka tentang ajaran Islam.
- Bergaul dengan mereka / dengan cara yang baik /
dengan tidak bertindak kasar terhadap mereka.Catatan:
Isi = 1m,
huraian = 1m
Isi tanpa huraian = 1mb

Kalimah hukum tajwid dan cara bacaannya:
Kalimah Cara bacaan
g)-;_
}g` /
-O^4
Dengung

W-O+^O74C
p) / 7Lg`
Dengung
7g14:gN
}`
Nyata/tidak dengung
[ 6 x 1m = 6m]

Catatan:
Kalimah = 1m
Cara bacaan = 1m
(Mana-mana betul = 1m)
c

Merumikan ayat:

(i) Islam sangat mementingkan umatnya yang cergas
dan bersemangat waja.
(ii) Mukmin yang kuat lebih disukai Allah daripada
mukmin yang lemah.
(iii) Seharusnya umat Islam tidak ketinggalan untuk
menyertai aktiviti reakreasi.
(iv) Islam mengharuskan umatnya bereakreasi dengan
syarat tidak melanggar batas-batas syarak.
[ 4 x 1m = 4m]
Catatan:
- Ejaan Jawi DBP.
- Kesilapan meletakkan
. dan kedudukan
adalah satu
kesalahan.
- Huruf cerai tidak
diterima.
- - Kata serapan arab /
- diterima ( )
PERATURAN PEMARKAHAN TAMAT