Anda di halaman 1dari 0

SULI T 2611/1

2611/1
Seni Visual
Kertas 1
Ogos 2013
1 Jam


PEPERIKSAAN PRASPM
SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH 2013
PENDIDIKAN SENI VISUAL
KERTAS 1
Masa : 1 jam 15 minit

JANGAN BUKA SOALAN SEHINGGA DIBERITAHU


Nama :.
Tingkatan :.
Negeri Sembilan SPM 2013
http://edu.joshuatly.com/
SULI T 2611/1


Tiap-tiap soalan diikuti empat pilihan jawapan. Pilih satu jawapan terbaik bagi tiap-tiap soalan dan
hitamkan ruangan yang sepadan pada kertas jawapan objektif anda.

1. Apakah media yang sering digunakan untuk membuat lakaran ?
A. Pastel
B. Pensel
C. Dakwat
D. Warna air

2. Apakah kaedah cetakan yang paling jimat, mudah dan cepat untuk mencetak imej di bawah
dalam kuantiti yang sedikit?A Cetakan profilem
B Cetakan skrin foto
C Cetakan planograf
D Cetakan stensil kertas pendua

3. Apakah yang diutamakan semasa mereka bentuk pembungkusan permainan kanak-kanak ?
A. Jenama
B. Ilustrasi
C. Maklumat
D. Muka taip
Negeri Sembilan SPM 2013
http://edu.joshuatly.com/
SULI T 2611/14. Berdasarkan gambar rajah silinder di bawah, yang manakah menunjukkan kesan cahaya dari
hadapan ?

A B C D5. Antara berikut yang manakah menjelaskan tentang simbol di atas ?
I. Mengaplikasi rupa positif
II. Menyampaikan mesej dengan mudah
III. Menerangkan tentang maklumat sesuatu keadaan
IV. Punca idea berdasarkan fauna
A. I, II dan III
B. I, II dan IV
C. I, III dan IV
D. II, III dan IV

Negeri Sembilan SPM 2013
http://edu.joshuatly.com/
SULI T 2611/1


6. Mengapakah kebanyakan rumah tradisional Melayu dari jenis berpanggung ?
I Mengelak dari binatang buas
II Menjamin keselamatan penghuni dari banjir
III Menjadi simbol status penghuni
IV Memudahkan aliran udara
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV


7. Berdasarkan gambar rajah di atas, yang manakah dikategorikan sebagai arca mobail
A.


C.

B.
D.

Negeri Sembilan SPM 2013
http://edu.joshuatly.com/
SULI T 2611/1
8. Kenyataan di atas merujuk kepada
A . warna neutral
B. warna sewarna
C. warna harmoni
D. warna penggenap
9. Apakah motif yang digunakan pada wau dalam gambar rajah di atas?
A Flora
B Flora dan Fauna
C Flora dan geometri
D Flora , fauna dan geometri


Kombinasi warna yang terletak bertentangan antara satu
sama lain dalam roda warna
Penggunaan warna ini dapat menimbulkan kesan kontra
dan pergerakan

Negeri Sembilan SPM 2013
http://edu.joshuatly.com/
SULI T 2611/1
10 Antara yang berikut, yang manakah merupakan produk hasilan grafik ?
I. Komik
II. Papan tanda
III. Hiasan dalaman
IV. Seni landskap taman
A. I dan II
B. II dan III
C. III dan IV
D. I dan IV


I II III
11. Berdasarkan gambarajah di atas, yang manakah menggunakan prinsip kontra dalam gubahan?
A. I dan II
B. I dan III
C. II dan III
D. I, II dan IIINegeri Sembilan SPM 2013
http://edu.joshuatly.com/
SULI T 2611/112 Apakah aspek penting dalam proses mereka bentuk hiasan dalaman ?

I. Ruang
II. Laluan
III. Pengudaraan
IV. Pencahayaan
A. I, II dan III
B. I, II dan IV
C. I, III dan IV
D. II, III dan IV
13 Berdasarkan gambar rajah di atas, pernyataan manakah yang menjelaskan tentang perspektif
dan kaitannya dengan ruang?

I Susunan bentuk yang berlainan saiz
II Penggunaan banyak garisan
III Penggunaan satu titik lenyap
IV Memperlihatkan ilusi 3D
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

Negeri Sembilan SPM 2013
http://edu.joshuatly.com/
SULI T 2611/114. Ilustrasi yang ditunjukkan di bawah ialah


\
A. Poster
B. Simbol
C. Maskot
D. Komik

15. Apakah fungsi penegasan dalam gambar rajah di bawah ?


A. Mengelakkan kesan hambar dalam karya
B. Mewujudkan kesan tampak yang sempurna
C. Memberi tumpuan dan menarik perhatian
D. Memberi kesan kukuh dan stabil
Negeri Sembilan SPM 2013
http://edu.joshuatly.com/
SULI T 2611/116. Siapakah tokoh yang dikaitkan dengan kraf seperti yang ditunjukkan dalam gambar rajah di
bawah?

A. Hj. Abd Rahman bin Long
B. Zamri bin Pandak Ahmad
C. Hajjah Aminah bt. Ahmad
D. Azizah bt. Ismail

17. Antara berikut yang manakah merupakan proses mereka bentuk ruang dalaman?
I Membuat sintesis
II Membuat analisa ruang
III Meneliti tapak atau lokasi
IV Mengenali sifat-sifat dan keperibadian pengguna
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

18 Bagaimanakah sesuatu rupa itu dapat dikembangkan?
A Melalui proses melakar dan mewarna
B Melalui penambahan dan pengurangan
C Melalui pengulangan rupa asal
D Melalui perubahan saiz
Negeri Sembilan SPM 2013
http://edu.joshuatly.com/
SULI T 2611/1
19. Karya bertajuk Potret Diri menggunakan media cat minyak dalam gambarajah di atas
dihasilkan oleh
A Amron Omar
B Yeoh Jin Leng
C Abdullah Ariff
D Dato Mohamed Hoessein Enas

20 Prinsip rekaan manakah yang sesuai untuk menghasilkan lencana dengan baik?
I Harmoni
II Imbangan
III Penegasan
IV Pergerakan
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

21 Baju cekak musang juga dikenali sebagai
A baju kurung
B baju Melayu
C baju Kedah
D baju Johor
Negeri Sembilan SPM 2013
http://edu.joshuatly.com/
SULI T 2611/1

22. Padanan yang manakah benar tentang fungsi peralatan dalam proses pembentukan labu
sayong?IMengukur garis pusat tembikar yang bulat


II


Melicinkan permukaan tembikar yang telah
siap
III


Untuk mengikat penutup labu sayongIVMelagang dan menempa bentuk labu sayongA. I dan II
B. II dan III
C. III dan IV
D. I dan IV
Negeri Sembilan SPM 2013
http://edu.joshuatly.com/
SULI T 2611/1

23. Merujuk pada gambar rajah di atas, manakah menunjukkan fungsi jalinan ?
I Menjadi hiasan pada objek.
II Menampakkan arah cahaya
III Menghasilkan bentuk objek
IV Menampakkan ruang
A I, II, dan III
B I, II, dan IV
C I, III, dan IV
D II, III, dan IV

24 Antara berikut yang manakah dipentingkan dalam kemasan tenunan songket tradisional
I Padat dan rapi
II Kehalusan tenunan
III Warna yang terang
IV Tepi kain kemas dan lurus
A. I, II dan III
B I, II dan IV
C. I, III dan IV
D. II, III dan IV

Negeri Sembilan SPM 2013
http://edu.joshuatly.com/
SULI T 2611/1


I

II

III
IV

25. Berdasarkan gamba rajah di atas, motif yang manakah boleh digunakan dalam seni tekat?
A I dan II
B II dan III
C II dan IV
D I dan IV

26. Pilih penyataan yang tepat tentang ciri-ciri Maskot .

I Digunakan untuk menarik perhatian kanak-kanak
II Mempunyai nama yang sesuai dengan watak
III Lengkap berpakaian yang sesuai dengan personaliti dan peristiwa
IV Menampilkan identiti tempatan dan mengekalkan keaslian

A. I dan II sahaja
B. I, II dan III sahaja
C. II dan IV sahaja
D. I, II, III dan IV

Negeri Sembilan SPM 2013
http://edu.joshuatly.com/
SULI T 2611/1


27. Susun proses penghasilan papan peraga mengikut urutan yang betul.
I Memilih lokasi
II Membuat model
III Mengolah lakaran
IV Membuat beberapa lakaran

A. I, IV, III, dan II
B. I, II, IV dan III
C. II, I, III dan IV
D. II, III, I dan IV

28. Merujuk gambar rajah di bawah, perhiasan ini sesuai dipakai di bahagian


A. dada
B. kaki
C. leher
D. pinggang

29. Apakah kesan yang ditimbulkan oleh garisan menegak?
A. Pergerakan berirama
B Teguh dan stabil
C. Beralun
D. Harmoni
Negeri Sembilan SPM 2013
http://edu.joshuatly.com/
SULI T 2611/1


30. Berdasarkan gambar rajah di bawah gubahan yang manakah menunjukkan kesan harmoni
A C


B D
31. Antara berikut, objek yang manakah mempunyai jalinan sentuh?
I Kulit kerang
II Rama-rama
III Corak capan
IV Tayar kereta

A I dan II
B. II dan III
C. III dan IV
D. I dan IV

Negeri Sembilan SPM 2013
http://edu.joshuatly.com/
SULI T 2611/1


32. Melagang adalah proses
A merencongkan lebihan hujung daun
. B mematikan tepi anyaman tikar yang telah siap
C memulakan kerja menganyam
D mengerat baki bilah daun33. Prinsip kepelbagaian yang terdapat dalam karya di atas, dihasilkan melalui
A. susun atur objek-objeknya
B. kesan cahaya dan bayang
C. imej-imej yang digambarkan
D. media dan teknik yang digunakan


34. Garisan dalam gambar rajah di atas dapat menimbulkan ilusi
I pergerakan bergetar
II pergerakan berputar
III pergerakan memancar
IV pergerakan bersinar-sinar
Negeri Sembilan SPM 2013
http://edu.joshuatly.com/
SULI T 2611/1


A. I dan II
B. I dan III
C. II dan III
D. III dan IV
35. Berdasarkan pernyataan di atas, apakah jenis arca yang akan dihasilkan?
A. Arca tambah
B. Arca luakan
C. Arca mobail
D. Arca estetik

36. Seni rakyat wujud kerana
I keperluan golongan atasan masyarakat tradisional Melayu
II keperluan adat istiadat
III keperluan upacara
IV keperluan rekreasi
A I, II, dan III
B I, II, dan IV
C II, III, dan IV
D I, II, III, dan IV


Membuang bahagian tertentu pada kayu atau batu untuk
menghasilkan bentuk yang dikehendaki
Negeri Sembilan SPM 2013
http://edu.joshuatly.com/
SULI T 2611/1


37. Apakah prinsip rekaan yang ditunjukkan dalam gambar rajah di atas?
A. Kepelbagaian
B. Pergerakan
C. Penegasan
D. kontra

38. Kesatuan dalam setiap gubahan seni visual adalah hasil dari penggunaan pelbagai unsur seni
yang akan menjadikan hasil tersebut kelihatan lebih sempurna, lengkap serta teratur.
Berdasarkan kenyataan ini, gambar rajah di bawah dapat menunjukkan


A.

kesatuan dalam karya seni arca
B. kesatuan dalam reka corak
C. kesatuan dalam lukisan
D. kesatuan dalam catan


Negeri Sembilan SPM 2013
http://edu.joshuatly.com/
SULI T 2611/139. Rajah di atas menunjukkan contoh.yang motifnya berunsur

A batik blok ... flora
B batik skrin ... abstrak
C batik tulis ... flora
D batik capan ... abstrakIII


III


IV
Negeri Sembilan SPM 2013
http://edu.joshuatly.com/
SULI T 2611/1


40. Antara rajah di atas, logo yang manakah merupakan kombinasi huruf dan representasi?

A. I dan II sahaja
B. I dan III sahaja
C. II dan III sahaja
D. I, II dan III sahaja.41 Maklumat di atas merujuk kepada kraf
A. kain pua
B. kain limar
C. kain cindai
D. kain tapak sila
42. Berdasarkan gambar rajah di atas, pilih padanan yang betul tentang jenis hiasan kepala dan
fungsinya.


Kerja menenun dilakukan oleh wanita Iban
Alat tenunan dipanggil kek tumpah
Benang tenunan diwarnakan dengan kaedah ikat dan celup
Negeri Sembilan SPM 2013
http://edu.joshuatly.com/
SULI T 2611/1Perhiasan Kepala Fungsi
A. Songkok Kain pelengkap yang dililit di kepala dan dipakai
oleh golongan lelaki
B. Semutar Penutup kepala yang digunakan oleh golongan
lelaki
C. Topi Penutup kepala yang dipakai oleh golongan lelaki
dalam sesuatu majlis
D. Tengkolok Kain yang dililit di kepala dan dipakai oleh
golongan lelaki dalam sesuatu majlis atau upacara


43 Antara motif fauna dalam ukiran kayu di bawah, yang manakah dinamakan dengan betul?
A.
Ayam berlaga
B.
Itik pulang petang
C.
Unduk-unduk (Kuda laut)
D.
Badak mudik

44 Antara tokoh-tokoh seni tanah air yang disenaraikan di bawah, yang manakah merupakan
pelukis realistik dan naturalistik yang sering menonjolkan figura dan potret berlatarkan budaya
tempatan?

A. Redza Piyadasa
B. Abdul Latiff Mohidin
C. Datuk Syed Ahmad Jamal
D. Dato Mohamed Hoessein Enas

Negeri Sembilan SPM 2013
http://edu.joshuatly.com/
SULI T 2611/1
45 Apakah jenis rekaan grafik dalam gambar rajah di atas?
A Poster
B Potret
C Karikatur
D Lambang

Negeri Sembilan SPM 2013
http://edu.joshuatly.com/
SULI T 2611/1

46 Merujuk gambar di bawah, masjid manakah yang berunsur seni bina Melayu-Nusantara?

A
CC


D
B
D47 Apakah ciri-ciri penting dalam reka bentuk sebuah seterika elektrik ?
I. warna dan mesej
II. Saiz sesuai
III. Mesra pengguna
IV. Memenuhi piawaian keselamatan
A. I , II dan III
B. I , II dan IV
C. I, III dan IV
D. II , III dan IV
Negeri Sembilan SPM 2013
http://edu.joshuatly.com/
SULI T 2611/148 Apakah teknik yang digunakan untuk menghasilkan rupa dan bentuk tembikar di atas?

A. Teknik picit
B. Teknik kepingan
C. Teknik lingkaran
D. Teknik tambahan

49 Simbol dalam gambarajah di atas digunakan dalam mereka pelan
A. landskap
B. hiasan dalaman
C. pasaraya
D. bilik pejabat


Negeri Sembilan SPM 2013
http://edu.joshuatly.com/
SULI T 2611/1


50. Antara berikut, yang manakah merupakan poster sukan?
A C


B DKERTAS SOALAN TAMAT
Negeri Sembilan SPM 2013
http://edu.joshuatly.com/
SULI T 2611/1SKEMA JAWAPAN

1.B 21.B 41.A
2.D 22.D 42.D
3.B 23.D 43.B
4.C 24.B 44.D
5.D 25.C 45.C
6.D 26.B 46.D
7.B 27.A 47.D
8.D 28.C 48.C
9.B 29.B 49.A
10.A 30.B 50.B
11.A 31.D
12.C 32.C
13.C 33.C
14.D 34.D
15.C 35.B
16.A 36.A
17.A 37.B
18.B 38.D
19.A 39.C
20.B 40.C
Negeri Sembilan SPM 2013
http://edu.joshuatly.com/

1

2611/1
Seni Visual
Kertas 2
Ogos 2013
3 Jam
PEPERIKSAAN PRASPM
SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH 2013
PENDIDIKAN SENI VISUAL
KERTAS 2
Masa : 3 Jam

JANGAN BUKA SOALAN SEHINGGA DIBERITAHU

Kertas soalan ini mengandungi 4 halaman bercetak


Nama :.
Tingkatan :.
Negeri Sembilan SPM 2013
http://edu.joshuatly.com/

2

2611/2 SULIT

1. Kertas soalan ini mengandungi enamsoalan.
2. Jawab satu soalan sahaja.
3. Kertas soalan ini hendaklah diberikan kepada calon sekurang-kurangnya seminggu
sebelum tarikh peperiksaan kertas ini.
Arahan kepada calon
(a) Kertas soalan ini hendaklah dibawa ke tempat peperiksaan pada hari yang
ditetapkan. Tuliskan dengan terang Nombor Kad Pengenalan, Nombor Pusat,
Angka Giliran, Kod Mata Pelajaran, Nombor Soalan dan Ruang Markah
mengikut susunan yang ditetapkan di sudut kanan sebelah atas muka belakang
kertas lukisan anda. (Lihat gambar rajah di bawah).
Sudut Kanan Sebelah Atas Muka Belakang Lukisan.

(b) Hasil kerja anda hendaklah yang asli.
(c) Hasil kerja anda hendaklah memenuhi atau hampir memenuhi kertas lukisan
kecuali ruang 5 cm x 8 cm yang ditetapkan.
(d) Anda tidak boleh menggunakan bahan pengilat atau syelek pada permukaan
hasil kerja yang sudah siap.
(e) Anda bebas menggunakan apa jua teknik kecuali teknik semburan dan asemblaj.
Jika teknik kolaj digunakan, anda hendaklah menggunakan kertas berwarna atau
bahan terbuang yang nipis seperti kulit majalah, perca kain dan lain-lain yang
dibawa sendiri.
(f) Hasil kerja anda hendaklah dalam bentuk 2D (Dua Dimensi) sahaja.

NO. KAD PENGENALAN: ..
NO. PUSAT: ..
ANGKA GILIRAN: ...
KOD MATA PELAJARAN: .
NO. SOALAN: ...
MARKAH : ....
5 cm
8 cm
Negeri Sembilan SPM 2013
http://edu.joshuatly.com/

3

2611/2 SULIT

Arahan kepada Ketua Pengawas.

(a) Kertas lukisan yang disediakan bagi peperiksaan percubaan SPM berukuran
lebih kurang 28 cm x 38 cm akan dibekalkan oleh Unit Peperiksaan Sekolah.
Calon tidak boleh menggunakan kertas sendiri.

(b) Pastikan semua hasil kerja calon telah kering sebelum dikutip. Hasil kerja
tersebut jangan dilipat atau digulung untuk mengelakkan daripada sebarang
kerosakan.

(c) Jika calon menggunakan krayon atau pastel, permukaan lukisan tersebut
hendaklah dilapik dengan kertas yang sesuai. Setiap hasil kerja calon tidak
boleh di bungkus keseluruhannya dengan kertas atau plastik.

(d) Jika calon menggunakan teknik kolaj atau teknik campuran, mereka boleh
menggunakan kertas berwarna atau bahan terbuang yang nipis seperti kulit
majalah, perca kain dan lain-lain yang dibawa sendiri oleh calon.Negeri Sembilan SPM 2013
http://edu.joshuatly.com/

4

2611/2 SULIT
SENI HALUS
Pilih satu soalan sahaja
1. Gambarkan suasana di sebuah pasar malam. Beberapa orang penjual mainan kanak-kanak
sedang melayan kanak-kanak untuk membeli beberapa permainan yang menarik
perhatian
Lukiskan gambar tersebut dengan memberi penekanan kepada figura

2. Kelihatan beberapa peralatan berkebun seperti cangkul, kereta sorong, tajak, pencakar
dan pongkis digunakan untuk pembinaan pagar. Terdapat juga longokan batu bata, pasir
dan simen berlongokkan .
Gambarkan keadaan ini
3. Pemandangan di sebuah perkampungan nelayan. Di situ terdapat beberapa buah rumah
papan. Sebahagian daripada tiang rumah itu berada di dalam air Beberapa buah sampan
terikat pada tiang rumah. Bayang sampan dan objek kelihatan di atas air.. Di tepi rumah
kelihatan beberapa helai pakaian di ampaian. Kelihatan juga sebuah titi yang panjang
menyambungkan bahagian rumah itu ke daratan.
Gambarkan suasana yang tenang ini.
4. Dalam kegelapan angkasaraya, sebuah kapal angkasa berbentuk bujur telur sedang
menghampiri sebuah planet berpermukaan seperti bulan. Kelihatan taburan bintang-
bintang menyinari ruang angkasa.
Lukiskan gambaran tersebut dengan memberi penekanan kepada bentuk, ruang, jalinan,
dan warna.
5. Sekumpulan serangga sedang mengerumuni dan menikmati makanan mereka di pangkal
sebatang pokok yang ditumbuhi dengan kulat-kulat besar dan berwarna-warni.
Gambarkan suasana tersebut dengan memberi penekanan kepada aksi, bentuk, jalinan,
ruang dan persekitaran yang berwarna-warni .
6. Di hadapan sebuah rumah, terdapat sebuah kolam kecil yang dihiasi dengan pelbagai
jenis bunga yang beraneka warna. Kelihatan air yang mengalir dicelah-celah batu yang
dipenuhi dengan ikan dan batu-batu kecil yang berwarna-warni.
Gambarkan suasana ini.

SOALAN TAMAT
Negeri Sembilan SPM 2013
http://edu.joshuatly.com/