Anda di halaman 1dari 1

IPBA/T/14/100/111 Jld.

20( )

2 Mac 2009

Tuan / Puan,

PENGHARGAAN ATAS KHIDMAT SEPANJANG SESI MAJLIS PERWAKILAN PELAJAR IPBA


SESI 2008/2009

Dengan segala hormatnya, perkara di atas adalah dirujuk.

2. Sukacita dimaklumkan bahawa pihak IPBA dan Majlis Perwakilan Pelajar IPBA
mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan terhadap jasa dan khidmat yang telah diberikan
oleh tuan / puan kepada Majlis Perwakilan Pelajar (MPP) sesi 2008/2009.

3. Sehubungan itu, diharapkan kerjasama tuan /puan yang lebih mantap pada masa akan
datang bagi memastikan segala program yang dijalankan untuk pelajar dapat dilaksanakan dengan
sempurna demi memastikan kebajikan pelajar sentiasa terpelihara.

Sekian, terima kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Yang menurut perintah,

(SATINAH BT. SYED SALEH)


Timbalan Pengarah
Institut Perguruan Bahasa-Bahasa Antarabangsa,
Kuala Lumpur.
,