Anda di halaman 1dari 4

SEKOLAH TINGGI CINA SABAH

PEPERIKSAAN AKHIR, SEMESTER PERTAMA


PENDIDIKAN MORAL ( KOD: 1225/1) TINGKATAN EMPAT TAHUN 2013
TARIKH: 17/05/2013
MASA: 07:00-08:30 ( 90 MINIT )
NAMA: _______________________________________________________ TING: ___________ NO:___________
BAHAGIAN A STRUKTUR [ 40 MARKAH ]
ARAHAN : JAWAB SEMUA SOALAN

Datuk Lee Chong Wei Juara Badminton


Nicol David Juara Squash
1. (a) Nyatakan dua nilai yang diamalkan oleh tokoh-tokoh di atas sehingga mengharumkan nama negara di persada
antarabangsa. [ 2 markah ]
i. ____________________________________________________________________________________________
ii. ____________________________________________________________________________________________
b) Berikan maksud bagi kedua-dua nilai di atas . [ 4 markah ]
i. ___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
ii. ___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
c) Nyatakan dua faedah terlibat dalam bidang sukan. [ 2 markah ]
i. ____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
ii. ____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
d) Selain bidang sukan, nyatakan dua bidang lain yang boleh diceburi oleh para murid. [ 2 markah ]
i. ____________________________________________________________________________________________
ii. ____________________________________________________________________________________________

2. a) Terangkan dua nilai yang sepatutnya ditunjukkan oleh remaja tersebut. [ 4 markah ]
i. ____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
ii. ____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

b) Nyatakan dua kesan negatif remaja yang melakukan aktiviti di atas. [ 2 markah ]
i. ____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
ii. ____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

c) Terangkan dua cara remaja dapat mengelakkan diri daripada terjebak dalam gejala tersebut. [ 4 markah ]
i. ____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
ii. ____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

3. Gambar di bawah menunjukkan amalan mengekalkan tradisi kekeluargaan oleh Encik Yazid.

a) Berikan maksud nilai tersebut. [ 2 markah ]


____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
b) Nyatakan dua tujuan mengekalkan tradisi kekeluargaan. [ 2 markah ]
i. ____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
ii. ____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
c) Terangkan dua aktiviti yang boleh dilakukan untuk mengeratkan hubungan kekeluargaan. [ 4 markah ]
i. ____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
ii. ____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

d) Selain amalan keluarga Yazid, nyatakan amalan kaum lain bagi mengekalkan tradisi kekeluargaan. [ 2 markah ]
i. ____________________________________________________________________________________________
ii. ____________________________________________________________________________________________

4. Petikan berikut berkaitan perlawanan bola keranjang antara dua sekolah peringkat daerah.
Perlawanan bola keranjang telah diadakan di peringkat daerah. Sekolah Menengah Cempaka Intan Puteri telah
memenangi perlawanan tersebut. Mereka telah menunjukkan kecemerlangan dalam perlawanan tersebut.
Malangnya, pasukan lawan yang tidak berpuas hati dengan keputusan itu telah merosakkan gelanggang sekolah.
a) Jelaskan dua nilai yang ditunjukkan oleh pasukan Sekolah Menengah Cempaka Intan Puteri sehingga mencapai
kemenangan. [ 4 markah ]
i. ____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
ii. ____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
b) Berikan dua cara pasukan Sekolah Menengah Cempaka Intan Puteri mengekalkan kemenangan mereka.
[ 2 markah]
i. ____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
ii. ____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

c) Jelaskan dua nilai yang sepatutnya ditunjukkan oleh pasukan lawan tersebut. [ 4 markah ]
i. ____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
ii. ____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

BAHAGIAN B ESEI
[ 10 MARKAH ]
5.

Aktiviti-aktiviti kemasyarakatan penghuni Taman Desa Sejati


Mengadakan kempen derma darah
Mengadakan kempen Cintailah Sungai Kita
Huraikan dua nilai yang diamalkan oleh penghuni Taman Desa Sejati, Jawapan anda hendaklah disokong dengan
penerangan dan huraian atau contoh yang sesuai.
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Disediakan oleh:
Cikgu Aras Sulaiman
Unit Pendidikan Moral
2013