Anda di halaman 1dari 5

RUBRIK PEMARKAHAN HOLISTIK TUGASAN PROJEK TAJUK PROGRAM : PISMP AMBILAN JANUARI 2012 SEMESTER : 4

TAJUK KURSUS : ULUM AL-QURAN DAN ULUM AL-HADITH

Skala Kandungan Amat Cemerlang

Deskriptor

Menunjukan pengetahuan yang sangat luas dan menyeluruh dan terkini Liputan yang menyeluruh, konsisten dan terperinci

90 - 100

Perbincangan Kritikal & Reflektif Pemahaman konseptual diaplikasikan dengan sangat berkesan Hujah disokong dengan bukti yang kukuh dan tepat serta menunjukan keupayaan membincangkan penyelidikan terkini yang berkaitan Perbincangan yang amat jelas dan kritikal dan mempunyai keupayaan menganalisis dan mensintesis berserta kesimpulan yang menyeluruh Dapat mencungkil pemikiran pembaca dengan berkesan Organisasi Organisasi maklumat yang cemerlang Struktur yang sangat jelas dengan mengaitkan setiap bahagian dengan bahagian yang lain secara logik Pengurusan aktiviti dilaksanakaan dengan cemerlang Bahasa Sangat lancar, penggunaan perbendaharaan kata yang pelbagai luas dan bersesuaian Struktur ayat betul dengan gaya bahasa yang menarik dan menepati isi yang hendak disampaikan. Ejaan betul Sebutan jelas dan betul

Kemahiran Merujuk Rujukan yang relevan dan menunjukan bacaan yang sangat luas

daripada pelbagai sumber Hasil penulisan menjurus dan menepati Publication Manual of the American Psychological Association( APA) serta konvension penulisan akademik Hasil disertakan dengan bahan sokongan yang amat sesuai

Kandungan Cemerlang Menunjukan pengetahuan yang menyeluruh dan terkini Liputan yang cukup, konsisten dan memenuhi keperluasan tugasan.

80 - 89 Perbincangan Kritikal & Reflektif Pemahaman konseptual diaplikasikan dengan berkesan Hujah disokong dengan bukti yang sesuai dan menunjukan adanya keupayaan membincangkan penyelidikan Perbincangan yang jelas dan kritikal dan mempunyai keupayaan menganalisis dan mensintesis berserta kesimpulan yang menyeluruh Dapat mencungkil pemikiran pembaca dengan baik Organisasi Organisasi maklumat yang baik Struktur dan perkembangan idea jelas secara keseluruhan walaupun terdapat kekurangan pada beberapa bahagian Pengurusan aktiviti dilaksanakaan dengan baiknya Bahasa lancar, penggunaan perbendaharaan kata yang luas dan bersesuaian Struktur ayat betul dan menepati isi yang hendak disampaikan. Sedikit kesilapan ejaan Sebutan betul walaupun terdapat sedikit pengaruh bahasa lain/loghat

Kemahiran Merujuk Rujukan yang relevan dan menunjukan bacaan yang luas daripada pelbagai sumber Hasil penulisan menjurus dan menepati Publication Manual of the American Psychological Association( APA) serta konvension penulisan akademik Hasil disertakan dengan bahan sokongan yang amat sesuai

Kandungan Menunjukan pengetahuan yang memuaskan. Memenuhi kriteria kandungan tetapi terdapat bahagian yang tidak jelas.

Kepujian

65- 79

Perbincangan Kritikal & Reflektif Pemahaman konseptual diaplikasikan dengan memuaskan Cuba membuat hujahan dan cuba membincangkan penyelidikan tetapi kurang sesuai pada beberapa bahagian Wujud elemen perbincangan kritis pada beberapa bahagian,ada menunjukan keupayaan menganalisis dan mensintesis berserta kesimpulan yang menyeluruh Dapat mencungkil pemikiran pembaca dengan memuaskan

Organisasi Organisasi maklumat yang memuaskan Struktur ada tetapi kurang jelas. Sebahagian isi sahaja dalam sesuatu bahagian yang dikaitkan dengan bahagian lain Terdapat unsur pengulangan idea Pengurusan aktiviti dilaksanakaan dengan memuaskan Bahasa Agak lancar, penggunaan perbendaharaan kata yang bersesuaian Sebahagian besar struktur ayat betul dan sesuai dengan isi yang hendak disampaikan. Walaupun terdapat kesalahan pada beberapa bahagian Kesalahan ejaan ketara Sebutan betul tetapi pengaruh bahasa lain/loghat ketara

Kemahiran Merujuk Rujukan yang relevan dan menunjukan bacaan yang memuaskan Hasil penulisan menjurus dan mengikuti Publication Manual of the American Psychological Association( APA) serta konvension penulisan akademik Hasil disertakan dengan bahan sokongan yang memuaskan Kandungan Lulus Menunjukan pengetahuan yang berkaitan yang terhad. Kandungan tidak lengkap.

50 - 64

Perbincangan Kritikal & Reflektif Perbincangan menunjukan pemahaman konseptual yang terhad Tiada percubaan untuk membuat hujah atau membincangkan penyelidikan Perbincangan terhad, kurang kritis, kurang keupayaan menganalisis dan mensintesis Kurang mencungkil pemikiran pembaca Organisasi Organisasi maklumat yang kurang memuaskan Struktur yang tidak lengkap dan tiada kesimpulan yang jelas Pengurusan dan perlaksaan aktiviti yang kurang memuaskan

Bahasa Keseluruhan kurang lancar, penggunaan perbendaharaan kata yang terhad Struktur ayat banyak yang perlu dibetulkan Kesalahan ejaan yang sangat ketara Sering kali terdapat sebutanyang salah

Kemahiran Merujuk Hanya beberapa rujukan yang relevan Hasil penulisan kurang menjurus dan kurang menepati Publication Manual of the American Psychological Association( APA) serta konvension penulisan akademik Hasil disertakan dengan bahan sokongan yang terhad

Kandungan Gagal Menunjukan Pengetahuan berkaitan yang sangat lemah. Kandungan tidak lengkap.

0 49

Perbincangan Kritikal & Reflektif Jelas menunjukan tiada pemahaman konsep Tiada percubaan untuk membuat hujah atau membincangkan penyelidikan Perbincangan sangat terhad, tidak kritis, tiada keupayaan menganalisis dan mensintesis Kurang mencungkil pemikiran pembaca

Organisasi Organisasi maklumat yang lemah Struktur tidak lengkap dan tiada kesimpulan yang jelas Gagal mengurus dan melaksanakan aktiviti

Bahasa Keseluruhan tidak lancar, penggunaan perbendaharaan kata amat terhad Seringkali penyampaian tidak difahami Hampir keseluruhan struktur ayat perlu dibetulkan Kesalahan ejaan yang sangat ketara Sebahagian besar sebutan salah.

Kemahiran Merujuk Kurang atau hampir tiada rujukan Tiada menepati Publication Manual of the American Psychological Association( APA) serta konvension penulisan akademik Kurang atau hampir tiada bahan sokongan