Anda di halaman 1dari 4

NAMA : __________________________ KELAS : _________ TEKA SILANG KATA MATEMATIK TAHUN 4

1 14 4 5 15

3 2

MENEGAK 1. Bulan di akhir tahun 3. Bentuk nombor ini seperti cangkul 4. 2011 5. Wednesday 7. Hari diadakan perhimpunan sekolah 9. 10 _________ asas (0, ,9) 10. Gandaan nombor 13. Terdapat bulan dan bintang 15. Terdapat enam segi empat sama 17. Tiada sisi rata 19. Panjang x lebar MELINTANG 2. 28/29/30/31 hari 4. Berada di sebelah kanan helaian buku latihan 6. 7 ______ dalam seminggu 8. Six 11. Nombornya sama seperti cermin mata 12. Four 14. Tin Minuman 16. Thousand 18. Berkaitan dengan jarak dan panjang

8 10 11 16 12 13 19 18 17

NAMA : __________________________ KELAS : _________ TEKA SILANG KATA MATEMATIK TAHAP 2


9 10 3 4 17 15 1 6 7 16 5 11

MENEGAK
12 13 14

1. 3. 5. 7. 9. 11. 12. 14. 16. 17. 19.

Panjang x lebar Sama sisi/sama kaki/tidak sama sisi/kaki Ukuran panjang kilometer Seperti telur Berbentuk bola Berkaitan dengan jam Salah satu contoh kubus Digit Tiada sisi rata Juta Berkaitan dengan jarak dan panjang

MELINTANG
2 18 8 19

20

2. 4. 6. 8. 10. 13. 15. 18. 20.

Ringgit Malaysia, Yen, Dolar Isi padu _________ Terdapat 6 segi empat sama Pembahagian yang sama rata Monumen firaun di Mesir Cuti hujung minggu Bentuknya seperti buku, pintu, peti ais Berkaitan dengan berat Tin minuman

NAMA : __________________________ KELAS : _________

TEKA SILANG KATA MATEMATIK TAHAP 1


R U K D A I O F A A N H A R U N C D B U N A E H N P X J S A T Z F U I K O I U H D V L P U L H Z E J U K A H T W E S H A T U Z

PEMBAYANG SILANG KATA


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Mata wang Malaysia Aiskrim 2+2+2 = 3xa = 6 7 Hari Berlaku 4 tahun sekali Waktu tidur Nilai duit syiling Pulang sekolah ______ jam sehari semalam 101 + 99 = Waktu pergi sekolah Jarum panjang dan halus Simbol + Times tables 4683 , nilai tempat

M P R T S A V

C N M A Z B J C N

W C G C X A F X

M E U C A N A

W H R A V A N Z J A E M H S A B H A A R H A G

M U C U N K E S J K B

G D A C A A A R A B

G A A H U R I E R V

C N B G U E Z G U C

G J A

R G A B A F A H

M B X E L A X H U A

M H U I A U

G A X U

W C E X A X I

M A U I K I F T L A F B S C N H

R E I I

C A A W

M N H K U Z C E C H C F Y X S S

M Y L N I C K O R A

W G E T Y H U U J I B M T F A S S T F A R F B I Z C H

M E B U

O S V S E

R S F E N Z C

O R H I O S A F X A U K I

W S U E U I A

M H

G I I Z F A L B E F I

M G K G Z Z N B H S

W U C M N S T E I C

G A B

W A U E F L

G M B N

G I C U A M

G G B X U B T N

M J Z

G K B X A B

M A N K

G C A H

W N A

C I P J

G Z K S

O M P

NAMA : __________________________ KELAS : _________

TEKA SILANG KATA MATEMATIK TAHUN 4


S A S Z J A H U M E O F S L H P C E E R A C N A Z C K I O M S N J Z O U L M U J I T A L I I X L F A L K A I A S O H Z N P K J A I P

PEMBAYANG SILANG KATA


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Bentuk buku Unit bagi jarak perjalanan Thousand Sama seperti batang penyapu Berada di padang pasir Mesir Alat yang berkaitan dengan berat Topi hari jadi Ukur keliling 581378 , nilai tempat angka bergaris Volume of liquid 360 saat = ______ minit ? x lebar = luas Simbol + Times tables 1 minit bersamaan dengan ____ saat Berlaku 4 tahun sekali 7 hari Nilai duit syiling Jarum panjang dan halus Data yang mewakili sesuatu digambarkan dalam bentuk __________

M E P P S E A E K O E B Z U A S

E R U L I J

O H

A M S T X I L X A

K M P A H I T U E E N I

C U

U H S P M F A H P J

M A I C T Z T R N J F

S M S P J I H A I

N D O P H S R H A N A J

N G E C U R T J R A

G N M U A B S E D I

A M B A F I I L O

E M S

E D P R E S I

E R K U A R X I B A I

H M A

E G S B A F A L A P J U A U U U N G N I L

R G M N L A X M A I N I T B G

A O Z I

P D G K J A O R L I K

D N K R I T K P I R

C M T I N O A R I P

M K I N G G B J I X

H O M U M K S L A M D O L J A U E U M F K L J

A R A F J B

G M Z S L K I A

G F Z U U B T L

B N A F I T K

E R M S R X K A T N E S

M U H S R U

A N D S T T

M O H A K A O I

U G M K P L

B U P I M E E R

B O J I

D H E

A W A

N G K