Anda di halaman 1dari 1

SAINS, TEKNOLOGI DAN MASYARAKAT (TENAGA DALAM BIOSFERA AKUATIK )

Piramid makanan: o Menunjukkan perubahan tenaga daripada satu aras trofik kepada aras lain dalam rantai makanan. o Setiap aras kehilangan sejumlah tenaga yang banyak melalui proses asas hidup. o 80-90% tenaga hilang dalam bentuk tenaga haba. 4

Piramid tenaga o Semakin tinggi peringkat rantaian makanan, semakin berkurang tenaga 3 2 Tenaga menghampiri sifar, rantaian makanan akan terhenti. 1 Aras trofik dalam piramid tenaga mempunyai had tertentu dan bilangan tenaga yang didapati dari persekitarannya supaya tidak berlaku kepupusan pada spesis berkenaan dalam rantaian makanan tersebut

Ekosistem Akuatik; o o Air tawar- Tasik , Kolam, Paya , Sungai Marin - Lautan ALIRAN TENAGA DALAM BIOSFERA (AKUATIK)

Phytoplankton Pengeluar

Zooplankton Pengguna Primer

Ikan Kecil Pengguna Sekunder

Ikan besar Pengguna Tertier

Contoh Rantai Makanan Ekosistem Akuatik

Phytoplankton

Udang kecil

Ikan Hering

Ikan Kod

Paus Pembunuh