Anda di halaman 1dari 2

Pemuliharaan Usaha-usaha untuk melestarikan bekalan sumber alam yang telah diteroka menerusi usahausahamemelihara dan membaik pulih

h sumber setelah digunakan. pemuliharaan air mengurangkan penggunaan air dan kitar semula air sisa untuk tujuan yang berbeza seperti pengairan, pembersihan, pembuatan dan pertanian.

Baiki paip yang bocor.

Definisi

Cara penjimatan air

Tutup paip air sewaktu memberus gigi Gunakan pancuran air daripada mencedok air dari takungan

Pemulihara an Air

3 Proses
Penurasan mikro (Microfiltration) Osmosis Songsang (Reverse Osmosis) Teknologi Sinaran Ultra-violet Penyahja ngkitan (Ultraviolet light disinfection Proses NEWater proses rawatan semula air. # NEWater bermaksud air sisa kumbahan yang telah dirawat:

Kumpul air hujan untuk menyiram bunga

Teknologi pemulihara an air

Sistem Penuaian Air Hujan (SPAH)

Proses Rawatan Air

On Site Detention: Melambatkan aliran air permukaan dengan menahan seketika air hujan. Penuaian Air Hujan.

Intake (pengambilan ) Flocculation (Flokulasi)

Sedimentation (Pemendapan)

Filtration (Penapisan)

Bertindak sebagai tangki yang berfungsi sebagai bekalan air hujan.

Aeration (Pengudara an)

Coagulati on (Kogulasi)

Chlorination (Penklorinan )

Putus bekalan air Penyakit Akibat tidak memulihara air Kepentingan Air Dari Perspektif Islam

Dan kami turunkan air dari langit dengan kadar (sukatan) (40:18) -Ayat ini menunjukkan bahawa air yang diturunkan itu sebenarnya telah disukat pemberiannya oleh Allah dengan secukup-cukupnya, untuk kegunaan seluruh makhluknya dulu, sekarang dan pada masa hdapan.

Kemusnahan habitat haiwan

Kehilangan tenaga

Pemulihara an Air

Memastikan air bersih mencukupi LangkahLangkah Pemuliharaan AIr merawat air yang telah tercemar Gotong-royong membersihkan sungai

mengelakkan masalah kekurangan air untuk makan, minum dan Mengekalkan kesuburan tanah

Kepentingan Pemuliharaan Air

Menstabilkan suhu bum i

Memastikan survival ekosistem

Meningkatkan kerjasama serantau bagi mengawal pencemaran. Cth : perkongsian teknologi/kos pemuliharaan/pembersihan sungai

Mengawal pencemaran sungai dan laut yang memusnakan habitat hidupan air .