Anda di halaman 1dari 2

RUBRIK PEMARKAHAN ANALITIK

SKOR KRITERIA 3 ( baik ) A. Mengukur dan menggunakan nombor -Menjalankan eksperimen mengikut prosedur yang betul dan merekod bacaan ( 25% ) dengan jelas, tepat dan terperinci. 2 ( sederhana ) - Menjalankan eksperimen mengikut prosedur dan merekod bacaan dengan jelas . 1 ( lemah) Eksperimen tidak mengikut prosedur yang betul dan bacaan kurang tepat.

B. Pengendalian bahan dan radas

Mengendalikan semua bahan dan alatan dengan tepat

Mengendalikan bahan dan alatan dengan beberapa kesilapan tetapi tdak menjejaskan rekod bacaan.

Tidak berjaya mengendalikan sebahagian besar bahan dan alatan dengan cara yang betul.

( 25% )

dan mahir.

C. Pengumpulan data ( 25% )

Mempersembahkan data yang lengkap

Pengumpulan data yang sederhana lengkap.

Pengumpulan data yang tidak lengkap.

D. Analisis data

Analisis yang tepat dan berjaya

Analisis yang betul tetapi ada ketidaktepatan keputusan yang menjejaskan jawapan soalan penyiasatan.

Analsis yang kurang tepat dan tidak menjawab soalan penyiasatan dengan betul

( 25% )

menjawab semua soalan penyiasatan dengan sempurna.

RUMUSAN SKOR PEMARKAHAN

KRITERIA /

SKOR

PERATUS
(A) 25% (B) 25% (C) 25% (D) 25%

3
15

2
10

1
5

15

10

15

10

15

10

JUMLAH

60

40

20

JUMLAH MARKAH : A + B + C + D 60

100 =