Anda di halaman 1dari 4

Terhasil melalui sulfur monoksida dan karbon monoksida daripada satu tindakan v pembakaran yang tidak lengkap.

Punca: Ekzos kenderaan, kawasan industri dan bahan pencemar Pencemaran Primer

Kehadiran gas, cecair atau zarah yang terkandung dalam udara sehingga berlakunya perubahan yang menjejaskan kehidupan atau bahan-bahan lain.

Habuk tanah

Letupan gunung berapi

Siti Nazariah Isa Tiupan angin laut yang mengandungi garam

Semula jadi Tindak balas sulfur dioksida yang bergabung dan membentuk dengan gasgas yang tidak di perlukan oleh benda hidup seperti gabungan sulfur dioksida, sulfur monoksida dan wap air akan menghasilkan asid sulfurik.

Perlepasan asap dari eksos kenderaan Pembakaran terbuka Aktiviti Manusia pemprosesan Industri Pembakaran bahan api

Definisi JenisJenis
2 6 1

PuncaPunca

Pencemaran sekunder
3

Pencemaran Udara
5 4

Permintaan terhadap barangbarang keperluan dan kemudahan perkhidmatan meningkat

Pertambahan penduduk

Faktor-faktor pertambahan masalah

KesanKesan

Langkah mengurangkan dan mengatasi

pembangunan dan pembinaan Agensi kerajaan dan swasta

Perkembangan Industri dan Teknologi

Manusia Haiwan dan tumbuhan gangguan sistem pernafasan menghalang dan menjejaskan penglihatan Lapisan ozon / individu Orang awam/ individu Pihak berkuasa industri

Perkembangan Industri dan Teknologi selari dengan pertambahan penduduk. Lebih banyak kilang dibuka bagi pemprosesan bahan makanan dan keperluan

Perubahan sosial

Proses perbandaran dan peningkatan taraf hidup masyarakat

Bahan tercemar seperti nitrogen oksida boleh menyebabkan edema dan pendarahan pulmonari

bumi kekurangan sumber

Guna Penipisan pengangkutan lapisan awam ozon Hentikan pembakaran terbuka

Penguatkuasaan undang-undang

PEMULIHARAAN UDARA

Pemuliharaan: Usaha-usaha untuk melestarikan bekalan sumber alam yang telah diteroka menerusi usaha-usaha memelihara dan membaik pulih sumber setelah digunakan.

Langkah-langkah pemuliharaan udara

Penggunaan Teknologi Moden


Penguatkuasaan Undang-Undang

Pendidikan

Alat Penapis Udara Petrol tanpa plumbum Alat catalytic converter Kenderaan berkuasa elektrik (LRT, ERL, Komuter dan Monorel)

Akta Kualiti Alam Sekitar 1974, 1984 (pindaan) Peraturan Kenderaan Bermotor ( Kawalan Pelepasan Asap, 1977) Perjanjian ASEAN mengenai Jerebu Merentas Sempadan (ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution)

Kempen Kitar Semula Kesedaran diri Pameran Pendidikan

Alat Penapis Udara Dipasang ekzos kenderaan dan cerobong asap kilang-kilang perindustrian. (LRT, ERL, Komuter dan Monorel) Berfungsi untuk mencegah mengurangkan pelepasan dan bahan

pencemar ke persekitaran. Alat catalytic converter Penggunaan Catalytic Converter dalam ekzos kereta boleh mengurangkan karbon Monoksida yang dilepaskan oleh kereta. Alat ini dapat menukar karbon monoksida yang beracun kepada karbon dioksida. Penggunaan Teknologi Moden Petrol tanpa plumbum Penggunaan petrol tanpa plumbum dapat mengurangkan kandungan plumbum dalam pelepasan asap kenderaan. Petrol tanpa plumbum dapat mengurangkan plumbum di dalam petrol daripada 0.4 gram per liter kepada 0.15 gram per liter

Penggunaan Kenderaan Berkuasa Elektrik (LRT, ERL, Komuter dan Monorel) Bersifat mesra alam asap dan hitam tidak yang

mengeluarkan membahayakan.

dapat

memelihara alam sekitar kerana ia mengurangkan masalah pencemaran udara dan bunyi .

catalytic converter

Akta Kualiti Alam Sekitar 1974, 1984 (pindaan) Mula di kuatkuasakan pada 1 April 1988. Berkaitan dengan udara bersih, kelapa sawit, getah, gas kenderaan, (LRT, ERL, Komuter dan Monorel) kumbahan, efluen industri dan juga bahan-bahan buangan kilang. Penguatkuasaan dibuat oleh Jabatan alam Sekitar.

Peraturan Kenderaan Bermotor ( Kawalan Pelepasan Asap, 1977) Dikuatkuasa pada 15 Mac 1978. Asap ekzos tidak boleh melebihi Penguatkuasaan Undang-Undang 50 HSU (Hartridge Smoke Unit). Semua kenderaan bermotor perlu dipasang kawalan dengan yang alat-alat boleh

memerangkap gas-gas berbahaya seperti karbon monoksida.

Perjanjian ASEAN mengenai Jerebu Merentas Sempadan (ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution) Antara ASEAN. Mengawal pembakaran terkawal. jerebu hutan akibat yang dari tidak 7 buah negara-negara