Anda di halaman 1dari 3

NUR AMIRAH BINTI MOHD ZAIN Perbuatan atau bencana semula jadi yang berlaku kepada sesuatu kawasan

sehingga kawasan tersebut telah bertukar warna, tidak subur atau berlakunya hakisan. TAJUK: PENCEMARAN TANAH Bentuk cecair Bentuk pepejal Perlombongan. Penebangan hutan yang memyebabkan aliran tanah dari darat ke laut. Pembuangan sampahsarap. Sisa toksik dan kumbahan yang tidak terkawal. Tumpahan minyak. Pembuangan sisa nuklear ke dalam laut. Menyebabkan perubahan metabolisme dari mikroorganisma endemik dan antropoda yang hidup di dalam tanah. Memusnahkan beberapa spesies primer dari rantai makanan. Perubahan metabolisme tanaman akan menyebabkan penurunan hasil pertanian. Boleh menyebabkan tanah runtuh.

JENIS BAHAN CEMAR DEFINISI DISEBABKAN OLEH PENCEMARAN TANAH KESANNYA PADA KESIHATAN

Menyebabkan kerosakkan otak. Bahan seperti merkuri dan siklodiena boleh menyebabkan kerosakkan ginjal. Meningkatkan kemungkinan terkena leukemia. Berbagai pelarut yang mengandungi klorin meransang perubahan pada hati dan ginjal serta penurunan sistem saraf pusat. Menyebabkan sakit kepala, iritasi mata dan ruam pada kulit.

KESANNYA PADA EKOSISTEM

Remidiasi Remidiasi ialah kegiatan untuk 1 membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Ada 2 jenis remidiasi tanah iaitu: In-situ (Pembersihan di lokasi) Lebih murah dan mudah. Terdiri dari pembersihan injeksi dan bioremidasi. Ex-situ (Meliputi penggalian tanah yang tercemar) Lebih mahal dan rumit Caranya ialah tanah tersebut disimpan di tangki yang kedap, kemudian zat pembersih diletakkan ke dalam tangki tersebut. PENCEMARAN TANAH LANGKAH MENANGANI LANGKAH MENANGANI LANGKAH MENANGANI

NUR AMIRAH BINTI MOHD ZAIN TAJUK: PENCEMARAN TANAH

Bioremidiasi Bioremidiasi ialah proses pembersihan pencemaran tanah dengan menggunakan mikroorganisma. Tujuan untuk memecahkan zat pencemar menjadi bahan yang kurang beracun atau tidak beracun.

LANGKAH MENANGANI

3) Penggunaan Teknologi Moden Contohnya, dengan teknologi moden sisa pepejal seperti surat khabar lama, majalah lama, kertas, kain, bahan plastik dan kaca dapat dikitar semula. Bahan-bahan buangan industri pertanian boleh diubah kepada bahanbahan yang berguna dan kurang berbahaya. Contohnya, sampah sarap boleh dijadikan bahan api untuk menghasilkan tenaga elektrik.

4) Pendedahan Melalui Media Masa Pada hari ini, media masa memainkan peranan yang penting dalam membentuk cara pemikiran semua pengguna. Oleh itu, dengan adanya pendedahan media masa tentang isu pencemaran alam, masyarakat umum akan berhati-hati dalam menangani masalah pencemaran.

5) Mewujudkan Pendidikan Alam Sekitar Melalui Kurikulum. Pendidikan adalah cara terbaik untuk memupuk kesedaran kerana ia dapat membentuk sikap positif diri terhadap alam sekitar. Pendidikan diperkenalkan alam secara sekitar formal mula pada LANGKAH MENANGANI LANGKAH MENANGANI

6) Mengadakan Kempen Kesedaran Antara kempen-kempen yang boleh dilaksanakan adalah kempen kitar semula dan sahabat alam. Dalam kempen ini peserta akan diajar tentang kepentingan tanah kepada manusia dan alam dan bagaimana untuk menjaga tanah yang terdapat di bumi ini. Melalui kempen ini, sikap positif dapat dibentuk. PENCEMARAN TANAH

peringkat rendah melalui Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah ( KBSR ) dalam mata pelajaran Alam dan Manusia. Seterusnya adalah pada peringkat menengah Bersepadu (KBSM), melalui Sekolah khususnya Kurikulum Menengah dalam mata LANGKAH MENANGANI

7) Mengadakan Pameran Pencemaran

Tanah. Pameran ini boleh dilakukan di sekolah-sekolah dan juga tempat-tempat awam seperti perpustakaan awam. Pameran ini bolehlah merangkumi isu pencemaran tanah, sebab-sebab dan apa pencemaran yang boleh tanah, dibuat kesanuntuk kesannya

pelajaran sains seperti Biologi. Peringkat ketiga dan terakhir ialah pengajian tinggi melalui kursus Sains Alam Sekitar dan Biologi Persekitaran.

mengurangkan kadar pencemaran tanah. Bahan-bahan menarik seperti carta, poster dan keratan surat khabar bolehlah dipamerkan.