Anda di halaman 1dari 5

SEKOLAH TINGGI CINA SABAH PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR TAHUN 2013 PENDIDIKAN MORAL 06/08/2013 (12.00 t/hari 1.

.00 petang) Nama : _________________________________________ Kelas : _____________________________ No. : _____________ Arahan : Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan iaitu A, B, C dan D. Pilih satu yang terbaik bagi tiap-tiap soalan. 1. Bagaimanakah cara kita mensyukuri nikmat Tuhan? A Menjalankan kewajipan seperti yang dituntut oleh agama B Merungut-rungut tentang kelemahan diri sendiri C Menggunakan kelebihan yang dikurniakan oleh Tuhan untuk kepentingan diri D Merendah-rendahkan kelemahan orang lain 2. Mengapakah kita perlu hidup berlandasakan agama A Agar dunia mengenali kita B Agar kejahatan dapat dielakkan C Agar disanjung oleh orang lain D Agar hidup dilimpahi kesenangan Apakah kelebihan manusia berbanding makhluk lain? A Manusia dikurniakan wajah yang cantik B Manusia dikurniakan akal fikiran C Manusia dilahirkan dalam keadaan beragama D Manusia menguasai dunia ciptaan Tuhan Orang yang amanah tidak akan ________ rahsia orang lain. A menghina B mendengar C membocorkan D mempedulikan Apakah sifat yang perlu ada pada seseorang yang berpegang kepada ajaran agama? A individualistik B berbangga diri C bersikap jujur D berani mengambil risiko Mengapakah kita perlu mengamalkan sikap amanah? A Agar kita dipuji dan disanjung B Agar wujud kepercayaan dan keyakinan orang lain terhadap kita C Agar kita berpeluang memajukan diri D Agar kita diberi penghargaan atas usaha yang kita lakukan Orang yang menjaga maruah diri dan harga diri tidak akan A memakai pakaian yang tidak sopan B menjalankan tugas yang diberikan C bergaul dengan jiran tetangga D belajar dengan tekun Apakah yang akan terjadi sekiranya kita tidak menjaga maruah diri? A Menghilangkan keyakinan diri B Menimbulkan perasaan simpati pada orang lain C Menambahkan bilangan musuh D Masyarakat akan memandang serong terhadap kita

9.

Apakah yang dimaksudkan dengan maruah diri? A Kekuatan fizikal B Kehormatan diri C Keistimewaan diri D Kepintaran akal

3.

10. Perlakuan manakah menggambarkan sikap bertanggungjawab? A Menyiapkan kerja sekolah yang diberi oleh guru B Menjaga adik-adik setelah dipaksa oleh ibu C Menolong seseorang bagi mendapatkan ganjaran D Membantu guru untuk mendapatkan pujian 11. Individu yang bertanggungjawab akan A meminta sanjungan untuk perkara yang dilakukan B tidak suka dikritik dan ditegur C menyalahkan persekitaran apabila gagal melaksanakan sesuatu kerja D mencari sebab-sebab kesilapan itu berlaku 12. Apakah kebaikan mengamalkan sikap bertanggungjawab? A Mendapat lebih kebebasan untuk melakukan sesuatu perkara B Mendapat kepercayaan daripada orang di sekeliling C Dapat menguruskan hal peribadi dengan baik D Dapat mengelakkan bebanan tugas yang banyak 13. Yang berikut merupakan perkara-perkara yang berkaitan nilai kesopanan, kecuali A menunjuk-nujuk B menjaga tutur kata C tidak bercakap kasar D tidak menyakiti hati orang lain 14. Perlakuan individu yang berhemah tinggi boleh ditunjukkan melalui sikap berikut, kecuali A berbangga apabila menerima pujian. B menggunakan bahasa yang sopan. C meminta maaf apabila melakukan kesalahan.

4.

5.

6.

7.

8.

D mengucapkan terima kasih apabila menerima sesuatu. 15. Anthony berjiran dengan seorang lelaki yang sangat cerewet dan suka menengking orang lain. Apakah tindakan yang harus dilakukan oleh Farid? A menasihatinya agar menjaga perasaan orang lain B memarahi jirannya dengan mengeluarkan kata-kata yang kesat C tidak mempedulikan sikap jirannya D memberitahu perangai jirannya kepada orang lain 16. Apakah kebaikan mengamalkan sikap toleransi dalam kalangan masyarakat? A dapat mengawal emosi diri B dapat mengukuhkan perpaduan C dapat mengenal pasti kelebihan sendiri D dapat menolak gejala negatif 17. Bagaimanakah cara untuk mewujudkan toleransi? A bersedia menerima perbezaan dan keunikan yang ada pada setiap manusia B memahami budaya dan cara hidup sendiri C mencari persamaan dan perbezaan budaya pelbagai kaum di negara ini D menerima semua pendapat yang dikemukakan oleh orang lain 18. Yang berikut merupakan sikap orang yang bertoleransi, kecuali A menerima pendapat dan pandangan orang lain dengan hati terbuka B bertindak berdasarkan kepentinagn diri sendiri C memberi kemaafan kepada orang yang mengakui kesalahannya D memberi peluang kedua kepada orang yang melakukan kesilapan 19. Apakah kebaikan mengamalkan sikap toleransi dalam kalangan masyarakat? A Dapat mengawal emosi B Dapat mengukuhkan perpaduan C Dapat mengenal pasti kelebihan diri D Dapat menghindari gejala negatif 20. Yang berikut merupakan sikap orang yang berdikari, kecuali A meminta pertolongan rakan untuk menyelesaikan sesuatu masalah B tidak mudah putus asa walaupun menghadapi kegagalan C bekerja keras untuk mencapai kejayaan D tidak mengelak apabila menerima cabaran 21. Individu yang mengamalkan nilai berdikari lazimnya A melakukan sesuatu perkara seorang diri agar mendapat pujian daripada orang lain B Membuat keputusan tanpa merujuk kepada ahli kumpulan C Melakukan sesuatu tanpa pertolongan daripada orang lain D Bertindak bersendirian tanpa mendengar nasihat daripada orang lain

22. Apabila kita berdikari untuk melakukan sesuatu, kita haruslah A berani melakukan sesuatu tanpa mengira risiko B pandai menilai kesan dan akibat tindakan yang diambil C berusaha sedaya upaya untuk mengelak cabaran D menghadapi kesulitan secara bersendirian tanpa melibatkan orang lain 23. Apakah kebaikan mengamalkan sikap berdikari? A menyakini kelebihan diri B mengurangkan bebanan ibu bapa C menyelesaikan sesuatu pekerjaan dengan lebih cepat D memperoleh kejayaan dan kebahagian dalam hidup 24. Seseorang yang rajin berusaha tidak akan A berputus asa B boros berbelanja C mementingkan diri D mengakui kelemahan diri 25. Antara yang berikut, yang manakah bukan sikap individu yang ingin berjaya dalam hidup? A Berpendirian teguh B Yakin akan diri sendiri C Tidak gentar dengan cabaran D Bijak menyembunyikan kelemahan diri 26. Apakah yang perlu kita lakukan sekiranya kita berhadapan dengan masalah? A menyelesaikan masalah tersebut dengan sabar B melarikan diri C menyalahkan takdir D menyuruh orang lain menyelesaikan masalah tersebut 27. Yang berikut merupakan sikap yang membolehkan seseorang mengecap kejayaan dalam hidup, kecuali A Individualistik B berwawasan C gigih berusaha D yakin akan diri sendiri 28. Antara berikut, perlakuan manakah yang merujuk nilai kerajinan? A Amran tidak menyiapkan kerja sekolah kerana sibuk berlatih bola sepak B Jenny berasa kecewa apabila dia gagal dalam ujian pertengahan tahun C Arumugam berlatih bersungguh-sungguh untuk menyertai pertandingan pidato D Latifah terpaksa berhenti belajar kerana jarak rumahnya dengan sekolah terlalu jauh 29. Berikut merupakan kesan peperangan, kecuali A mengorbankan banyak nyawa B memusnahkan harta benda C mengubah corak kepimpinan D mangsa peperangan hidup menderita

30. Kasih sayang sesama manusia boleh ditunjukkan dengan A menyertai aktiviti kemasyarakatan. B mengamalkan gaya hidup yang bebas. C menghargai dan memelihara alam sekeliling. D menghulurkan bantuan kepada mereka yang memerlukan. 31. Apakah yang berlaku sekiranya nilai kasih sayang tidak wujud dalam diri setiap individu? A Menjejaskan ekonomi B Menimbulkan perselisihan dan permusuhan C Membentuk masyarakat yang tidak berdaya saing D Melahirkan masyarakat yang individualistik 32. Bagaimanakah kita dapat membantu mangsa bencana alam? A Meluahkan perasaan simpati terhadap mereka B Menyumbangkan derma dengan ikhlas C Memaklumkan kepada rakan-rakan supaya membantu mereka D Mengambil tahu perkembangan semasa mangsa

C perkongsian D pembahagian 38. Apakah faedah yang diperoleh jika kita berlaku adil? A Memuaskan hati sesetengah pihak B Meningkatkan keselamatan individu tertentu C Mewujudkan sentimen perkauman D Mewujudkan keamanan dan kemakmuran negara 39. Ciri-ciri individu yang bersikap adil ialah A bertindak tanpa usul periksa B membuat keputusan tanpa memikirkan orang lain C membuat keputusan setelah mempertimbangkan semua faktor D Setiap perkara yang diadili memuaskan hati satu pihak sahaja 40. Apakah kesan sekiranya kita tidak bersikap adil? A Menimbulkan perasaan tidak puas hati B Melahirkan individu yang mementingkan diri C Mewujudkan jurang antara kaum D Menjejaskan prestasi dan maruah individu 41. Yang berikut merupakan sikap orang yang rasional, kecuali A mudah memahami sesuatu. B bertindak mengikut kepentingan diri. C membuat keputusan dengan teliti. D tidak terburu-buru dalam membuat keputusan.

33. Apakah kesan terhadap negara jika masyarakat hidup dalam suasana kasih sayang? A Kacau-bilau B Peperangan C Rusuhan kaum D Aman dan tenteram 34. Antara yang berikut, yang manakah ciri individu yang sayang akan nyawa? A Mementingkan kehendak diri B Menjauhi perkara negatif C Mengutamakan kemewahan hidup D Mementingkan kecantikan tubuh 35. Pilih situasi yang menunjukkan perlakuan menyayangi nyawa. A Terlibat dengan gejala dadah B Makan makanan yang tidak berkhasiat C Memandu kenderaan dengan berhati-hati D Makan tanpa membasuh tangan selepas bermain 36. Keadilan boleh diperoleh dengan mempertimbangkan A perasaan orang lain. B akibat baik dan buruk. C ganjaran yang diterima. D keuntungan yang lumayan. 37. Ibu bapa boleh membuat _____________ tugas agar setiap anggota keluarga dapat menyumbang tenaga mereka. A pertukaran B pemberian

42. Apakah yang perlu dipertimbangkan sebelum mengambil sesuatu tindakan? A Kesan B Alasan C Manfaat D kepentingan 43. Khabar angin tentang kenaikan harga barang boleh menyebabkan A lambakan barangan di pasaran. B harga barangan menjadi murah. C kehabisan barangan di pasaran. D peniaga mendapat keuntungan yang besar. 44. Anda telah melihat sesuatu pergaduhan. Sebagai seorang yang bersikap rasional, anda perlu A campur tangan dalam pergaduhan tersebut. B menyokong pihak yang kuat. C mencari jalan penyelesaian. D menawarkan diri untuk menjadi pengadil. 45. Yang berikut merupakan sikap orang yang rasional, kecuali A sabar. B bertindak mengikut kepentingan diri.

C membuat keputusan dengan teliti. D tidak terburu-buru dalam bertindak. 46. Seseorang yang sederhana dalam pertuturan dan tingkah laku mempunyai sikap-sikap berikut, kecuali A bersopan santun apabila bertutur B sentiasa bersikap ikhlas. C berfikir secara rasional. D tidak memahami perasaan orang lain. 47. Apabila membuat sesuatu keputusan, kita mestilah mengambil kira ___________ diri sendiri dan orang lain. A kejujuran C keuntungan B kekayaan D kepentingan 48. Jika anda diminta menderma kepada tabung kebajikan anak yatim, anda haruslah A menderma sambil merungut. B menderma mengikut kemampuan. C menderma dengan tujuan menunjuknunjuk. D menderma kesemua wang yang ada. 49. Mengapakah kita perlu mengelak daripada boros berbelanja A Meningkatkan jumlah hutang B Mengelakkan berlaku pembaziran C Mengawal kenaikan inflasi D Meminimumkan jumlah pembayaran 50. Bagaimanakah kita mengamalkan sikap kesederhanaan dalam kehidupan seharian? A Bercakap dengan nada yang kuat B Makan dengan kenyang dan tidur C Merancang perbelanjaan dengan bijak D Menonton televisyen hingga larut malam __________________________________________________ -Kertas Soalan TamatSemoga Berjaya ABS 2013