Anda di halaman 1dari 5

BAHAGIAN A 1 Apakah yang dimaksudkan dengan mesin ringkas ?

A B C D 2 Alat yang membantu manusia Alat yang memudahkan manusia Alat yang boleh membantu manusia melakukan sesuatu kerja Alat yang boleh membantu manusia melakukan sesuatu kerja dengan mudah II III IV A B 7 Membiak Bergerak sendiri Membuat makanan sendiri I dan II sahaja I, II dan III sahaja C D II dan III sahaja I, II, III dan IV

Antara padanan berikut, yang manakah tidak benar tentang haiwan dan organ pernafasannya ? A B C D Ayam - paru-paru Lipas - liang pernafasan Katak - kulit lembab Cicak - kult lembab

Antara pernyataan berikut, yang manakah paling sesuai merujuk kepada suis ? A B C D Alat untuk memutuskan litar Alat untuk menyambung litar Alat untuk menyambung dan memutuskan litar Alat yang membenarkan arus mengalir melalui litar

Antara berikut, yang manakah boleh dikaitkan dengan interaksi antara hidupan ? I II III IV A B C D Itik makan siput Ayam bertelur di reban Harimau dan singa berebut makanan Anak benih kacang bersaing untuk mendapatkan ruang I, II dan III sahaja I, III dan IV sahaja II, III dan IV sahaja I, II, III dan IV

Antara susunan berikut, yang manakah benar tentang urutan fasa-fasa bulan bermula dari saiz yang paling kecil ? A B C D Bulan Separa, Bulan Sabit, Bulan Purnama. Bulan Hampir Purnama, Bulan Purnama, Bulan Sabit Anak Bulan, Bulan Sabit, Bulan Separa Bulan Separa, Anak Bulan, Bulan Purnama. 9

Pilih susunan planet dalam Sistem Suria bermula dari yang paling kecil. A B C D Bumi, Uranus, Musytari Neptun, Zuhrah, Bumi Pluto, Musytari, Zuhal Marikh, Bumi, Utarid

Antara berikut, yang manakah merupakan kebaikan guna semula ? I II III A B C D Menambah pendapatan Mengurangkan pencemaran alam Mengelak pembaziran sumber alam I dan II sahaja II dan III sahaja I dan III sahaja I, II dan III

Berikut adalah nama-nama haiwan. Pilih kumpulan haiwan yang sama cara pembiakannya. A B C D Ketam, sotong, ikan paus Gajah, harimau, beruang kutub Kambing, singa, burung kasawari Zirafah, kuda belang, burung unta 10

Antara pernyataan berikut, yang manakah benar tentang air ? I II III IV A B C D Memenuhi ruang Tiada bentuk yang tetap Membeku pada suhu 0C Mempunyai isipadu yang tetap I, II dan III sahaja II, III dan IV sahaja I, III dan IV sahaja I, II, III dan IV

Gambarajah berikut adalah dua jenis hidupan.

11 Antara berikut, yang manakah persamaan keduadua hidupan tersebut. I Bernafas

Antara berikut, yang manakah merupakan kebaikan teknologi ? I II III IV Menjimatkan masa Memudahkan kerja Mempercepatkan perjalanan Memudahkan proses mengira

A B C D

I, II dan III sahaja II, III dan IV sahaja I, III dan IV sahaja I, II, III dan IV Awal Kajian 27 C Akhir Kajian 100 C

W X Y Z

Tanah disiram dengan air Beberapa biji benih cili ditabur Pasu diisi dengan tanah Pasu diletakkan di kawasan lapang

15

12

Jadual di atas menunjukkan bacaan suhu sebikar air yang dipanaskan pada awal dan akhir kajian. Apakah keadaan yang menyebabkan peningkatan suhu ini ? A B C D Air dibekalkan haba Haba pada air bertambah Air sedang membebaskan haba Suhu air sudah mencapai takat didih

Semua pernyataan di atas merujuk kepada langkah-langkah menyemai biji benih pokok cili. Antara susunan berikut, yang manakah benar ? A B C D W, X, Y, Z Z, Y, X, W Y, X, W, Z X, W, Y, Z

P
13

P Q

Ambil sehelai daun lalang dan daun getah. Catat pemerhatian yang diperoleh. Buat pemerhatian tentang urat daun.

Rajah di atas menunjukkan dua batang magnet. Kedua-dua batang magnet ini saling menolak apabila didekatkan. Apakah yang menghasilkan pemerhatian ini ? A B C D Kedua-dua kutub yang didekatkan sama Kedua-dua kutub yang didekatkan berlainan Daya tolakan berlaku antara kedua dua magnet ini Salah satu daripada magnet ini mengalami kerosakan

14

Berikut adalah sejenis buah. 16 Maklumat di atas merujuk kepada langkah eksperimen mengkaji tentang urat daun. Antara susunan berikut, yang manakah benar ? A B P, Q, R P, R, Q C D Q, R, P R, P, Q

Antara cara pengawetan berikut, yang manakah sesuai digunakan untuk mengawet buah ini ? I II III IV A B C D Penjerukan Pengetinan Pengeringan Penyejukbekuan I dan II sahaja I, II dan III sahaja II dan III sahaja I, II dan IV sahaja 17

bongkah

Rajah di atas menunjukkan sebuah bongkah. Antara permukaan berikut, yang manakah akan menghasilkan daya geseran paling sedikit jika bongkah tersebut digerakkan ? A B Kayu Papan C D Simen Kertas pasir

18

Apakah ciri tumbuhan yang biji benihnya disebarkan oleh angin ? A B C D Ringan Ringan dan bersayap Bercangkuk bercangkuk dan berduri

22.

Rajah 7 menunjukkan sebuah mesin ringkas jenis tuas yang sedang digunakan untuk mengangkut beban. Apakah mesin ringkas lain yang mempunyai prinsip yang sama dengan mesin ringkas di atas ? A B C D Gunting Roda dan gandar Tangga Pisau pemotong daging

19

Rajah di atas menunjukkan sekaki payung. Antara objek berikut, yang manakah dihasilkan dari sumber asas yang sama dengan R di atas ? I II III IV A B Jala ikan Baju hujan Bola sepak Bekas plastik I dan II sahaja C I, II dan III sahaja D I, II dan IV sahaja I, II, III dan IV 23

Bahan K L M

Pemerhatian Mentol Menyala Mentol Menyala Mentol Tidak Menyala

Jadual di atas menunjukkan keputusan satu penyiasatan tentang bahan dan kesannya ke atas mentol. Apakah rumusan penyiasatan ini ? A B C D K adalah konduktor L dan M adalah penebat K dan L adalah konduktor K, L dan M merupakan konduktor

20

Rajah di atas menunjukkan lapisan-lapisan Bumi. Antara berikut, yang manakah menunjukkan lapisan yang bersuhu paling tinggi dan batu-batannya dalam keadaan pepejal ? A C P R B D Q S

24

Seorang murid ingin menentukan sifat kimia sejenis makanan. Malangnya beliau tidak mempunyai kertas litmus. Antara kaedah berikut, yang manakah sesuai dilakukan oleh murid ini untuk membolehkannya mengetahui sifat kimia makanan tersebut ? A B C D Merasa dengan tangan Menjamah sedikit makanan itu Mencampur makanan dengan air Melnambah serbuk perasa pada makanan itu

21

Antara berikut, yang manakah menunjukkan kesankesan pengaratan ke atas sebatang paku besi ? I II III A B Warna paku berubah Berat paku bertambah Keadaan fizikal paku berubah I dan II sahaja II dan III sahaja C D I dan III sahaja I, II dan III

25

Ali adalah seorang petani. Beliau ingin menggembur dan meratakan tanah pada batasbatas yang telah dibuatnya. Antara alatan berikut, yang manakah sesuai digunakan oleh beliau ? A B Kapak Cangkul C D Parang Kereta sorong

dan G A B C D I, II dan III sahaja II, III dan IV sahaja I, II dan IV sahaja I, II, III dan IV

28

Rajah di atas menunjukkan satu satah condong yang dibina oleh beberapa orang murid. Sebiji bola getah dilepaskan daripada landasan ini dan dibiarkan bergerak sehingga berhenti. Antara papan landasan berikut, yang manakah akan menghasilkan jarak golekan bola yang paling jauh ? A B C D Kertas pasir Kertas minyak Kertas surat khabar Permukaan sampul plastik

26

Carta di atas menunjukkan bacaan suhu sebikar air dalam tempoh 30 minit. Apakah kesimpulan yang boleh dibuat tentang pemerhatian ini ? I II III IV A B Air sedang membeku Air disimpan di dalam peti sejuk Air sedang membebaskan haba Air diletakkan di dalam tempat yang terdedah I, II dan III sahaja C I, II dan IV sahaja II, III dan IV sahaja D I, II, III dan IV

Bongkah D E F G

Bahan Asas Besi Kayu Plastik Getah

29

27

Jadual di atas menunjukkan 4 buah bongkah yang dihasilkan daripada bahan asas yang berlainan. Sekiranya saiz keempatempat bongkah ini dimalarkan, apakah yang akan berlaku jika kesemua bongkah ini ditolak di atas permukaan simen dengan daya yang sama ? I II III IV F bergerak lebih laju daripada D G bergerak lebih laju berbanding E Daya geseran D dengan permukaan simen paling banyak Jarak gerakan F lebih jauh berbanding D, E

Rajah di atas menunjukkan satu penyiasatan yang bertujuan mengkaji kesan tenaga haba. Sebatang rod besi dilekatkan dengan tiga batang paku tekan menggunakan lilin. Kemudian, rod besi ini dipanaskan. Antara pemerhatian berikut, yang manakah benar ? I II III IV A Paku tekan L jatuh paling awal Ketiga-tiga paku tekan ini jatuh serentak Paku tekan J jatuh lebih awal berbanding K dan L Tenaga haba sampai lebih dahulu di J berbanding K dan L I dan III sahaja

B C D

II, III dan IV sahaja III dan IV sahaja I, II, III dan IV

30

Rajah di atas menunjukkan sebuah mesin ringkas jenis tuas. Apakah pemerhatian kamu jika, fulkrum dialihkan ke X ? A B C D Beban lebih mudah digerakkan Berat beban semakin bertambah Daya yang lebih besar diperlukan untuk menggerakkan beban Daya yang sedikit diperlukan untuk menggerakkan beban