Anda di halaman 1dari 8

Latar belakang Kerajaan Abbasiah Nama kerajaan Abbasiah di ambil sempena nama bapa saudara Rasulullah saw "

ot; alPenubuhannya adalah untuk merealisasikan idea keturunan Bani Hashim yang Kerajaan Abbasiah memerintah lebih daripada lima kurun yg bermula pada tahun Abbas" menganggap kepimpinan Negara layak disandang oleh mereka sahaja. 132H/750M hingga tahun 650H/1258M ditubuhkan dengan resminya oleh Abu Al-Abbas AsSaffah Keluasan kerajaan Abbasiah merangkumi 2/3 dunia yang meliputi benua

Afrika, Asia dan Eropah. Struktur Kerajaan Abbasiah Mereka mewarisi sistem Khalifah secara warisan Dipimpin oleh 37 orang khalifah Sistem pentadbiran mereka banyak diadaptasi daripada sistem Kjaan Parsi, kerana ) yang digunakan untuk jawatan Perdana Menteri

ramai orang Parsi yang memeluk Islam dan menjawat jawatan penting dalam kjaan Abbasiah contohnya penggunaan al-Wazir ( berasal dari Parsi Sistem Pemerintahan Kerajaan Abbasiyyah AL-KHALIFAH Ketua Negara iaitu pemimpin tertinggi dalam wilayah Islam AL-WAZIR (Perdana Menteri) Ketua Pentadbir yang dibantu oleh menteri-menteri dan jabatan-jabatan kerajaan AD-DAWAWIN (Jabatan-Jabatan Kerajaan) Dalam pengawasan Al-Kuttab (Sekretari). Spt: jabatan Eksais, Jabtan Audit, Jabtaan Polis dan Pertahanan, Jabatan Perhubungan, Jabatan Parit dan atli Air dan Jabatan Kebajikan. Khalifah Kerajaan Abbasiah yang terkenal Abu Abbas Abdullah al-Saffah Khalifah Abbasiah yang pertama. Menjadi khalifah selama 4 tahun 9 bulan, bermula tahun 132H hingga tahun 136H bersamaan 750M 754M Sumbangan Pengasas kerajaan Abbasiah Menghapuskan pemberontakan

Abu Jaafar al-Mansur Saudara kandung as-Saffah, Menjadi khalifah selama 22 tahun bermual dari tahun 136H hingga 158H bersamaan 754M 775M Sumbangan - Menjadikan Baghdad sebagai ibu kota dan membangunkannya -Memperbaiki system cukai -Membuat saliran-saliran -Menyediakan pasar-pasar ditempat yang strategik Harun al-Rasyid Khalifah yang paling warak dan terkenal. Memerintah selama 23 tahun satu setengah bulan, bermula dari tahun 170H hingga 192H bersamaan 786M 809M Sumbangan -Memerintahkan al-Qadi Abu Yusof supaya menulis kitab tentang percukaian hingga terhasilnya kitab al-Kharaj -Mewujudkan jawatan kadhi al-Qudha(ketua hakim) -Menubuhkan "Baitul Hikmah" yang menjadi pusat ilmu pengetahuan ketika itu -Menjadi Baghdad sebagai pusat perdagangan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan terkemuka -Membina banyak prasarana seperti rumah sakit, farmesi dan pusat pengajian Al-Makmun Nama sebenarnya Abdullah Abu al-Abbas al-Makmun. Putera Harun al-Rasyid. Menjadi khalifah selama 20 tahun, bermula dari tahun 198H hingga tahun 218H bersamaan 813M hingga 833M Sumbangan Menggiatkan usaha penterjemahan pelbagai bidang ilmu pengetahuan - Menyediakan biasiswa kepada pelajar-pelajar cemerlang Faktor Penyebaran Islam pada zaman Kerajaan Abbasiah Faktor Dalaman - Keinginan Penduduk setempat yang tertarik dengan Islam serta akhlak umatnya - Galakan Khalifah yang menyediakan peruntukan khas dari Baitul Mal untuk para ulama' dan pendakwah menjalankan aktiviti dakwah - Dasar kerajaan yang menyamakan status orang Arab dengan orang bukan Arab - Kedudukan Baghdad yang menjadi tumpuan dalam bidang keilmuan dan perdangangan antarabangsa

Faktor Luaran - Pembukan wilayah-wilayah baru - Penggunaan Bahaa Arab secara meluas - Hubungan diplomatik dengan Negara luar - Usaha pedagang Islam berdakwah menerusi aktiviti perdagangan mereka

Kesan positif penyebaran Islam Akidah - Mengubah kepercayaan menyembah berhala seperti majusi yang menyembah api dan kepada mengesakan Allah S.W.T. - Orang bukan Islam tertarik kepada ajaran Islam yang menghapuskan perhambaan sesama manusia. - Masjid di bina sebagai pusat dakwah Islam seperti Masjid Jami al Mansur dan Masjid al Basrah - Fahaman akidah yang menyeleweng seperti Muktazilah dan falsafah Yunani kuno telah diperbetulkan Ilmu - Membuka minda dan perkembangan ilmu kerana Islam mewajibkan umatnya menuntut ilmu - Pembinaan infrastruktur pendidikan seperti masjid dan sekolah. - Perkembangan ilmu dalam pelbagai bidang seperti Al-Quran,ilmu hadis,nahu,geografi, sains , matematik, astronomi, perubatan, dan falsafah. - Masyarakat Islam menjadi pakar dalam pelbagai bidang sehingga dipandang tinggi oleh masyarakat lain. Budaya - Masyarakat mengamalkan budaya dan nilai-nilai Islam yang bersifat sejagat. - Masyarakat bebas mengamalkan budaya masingmasing selagi tidak bercanggah dengan Islam. - Pengaruh budaya tempatan terdapat dalam seni bina bangunan terutama masjid seperti Qasru al Zahab dan Qasru al Khuldi yang dibina oleh Khalifah Abu Jaafar Al Mansur. Sistem Masyarakat Dapat menghapuskan perhambaan

Konsep keadilan tanpa mengira bangsa dan warna kulit telah diperkatikkan, contohnya Khalifah AlMahdi menubuhkan Mahkamah Tinggi Rayuan untuk mengadili kes-kes rayuan Memberi peluang kepada orang bukan Arab untuk memegang jawatan utama Negara, contohnya Khalifah Abu Jaafar Al Mansur melantik Khalid bin Barmak berbangsa Parsi menjadi Al Wazir Orang bukan Islam bebas mengamalkan kepercayaan masing-masing. Peranan Jihad Umat Islam Dalam Memajukan Diri, Masyarakat Dan Negara Meneroka pelbagai bidang ilmu seperti ilmu Syariah, bahasa, sains, perubatan, dan kejuruteraan Mendisiplinkan diri dengan akhlak Islam Bersatu mempertahankan maruah dan martabat Islam

PERKEMBANGAN PENDIDIKAN PADA ZAMAN KERAJAAN ABBASIYAH. Faktor-faktor utama perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman Abbasiyah Usaha dan galakan Khalifah Galakan ajaran Islam supaya membuat kajian dan penyelidikan terhadap alam Aktiviti penterjemahan dalam berbagai bahasa Kestabilan politik dan ekonomi Dasar kerajaan yang mengutamakan ilmu pengetahuan Prasarana pendidikan yang baik seperti sekolah Kedudukan Baghdad sebagai pusat kegiatan ilmu serantau Hubungan diplomatik dengan negara luar Kreativiti ulamak dan cendikiawan dalam mengahsilkan bahan ilmiah Intittusi Pendidikan Pada Zaman Abbasiyah

1. 2. 3. 4.
Masjid

Masjid Istana Perpustakaan Pusat Pengajian

- Merupakan tempat ibadat dan penyebaran ilmu pengetahuan. - Dipenuhi dengan halaqah-halaqah (Perkumpulanperkumpulan) ilmu Contoh; Masjid Jamik Al-Mansur yang dibina oleh khalifah Abu Jaafar Al-Mansur pada tahun 145 Hijrah Istana - Dijadikan pusat perbincangan para ulama

bermuzakarah dan menyampaikan ilmu Contoh: Khalifah al-Mutadhid Billah (289H/902M) menyediakan sudut dan tempat tertentu di istana untuk para sarjana menyampaikan ilmu. Perpustakaan - Dijadikan tempat perkembangan ilmu pengetahuan dan penyelidikan ilmiah - Perpustakaan utama ialah BAITUL HIKMAH dibina oleh khalifah Harun Al-Rasyid di Baghdad - Di Baitul Hikmah, terdapat khazanah karya-karya sarjana tempatan serta terjemahan daripada negara Parsi,Yunani ,China ,dan India. - Khalifah Al-Makmun bertanggungjawab membawa masuk karya-karya Yunani Di Kaherah, Mesir tedapat sebuah perpustakaan awam yang dikenali sebagai Darul Hikmah

Pusat Pengajian - Pusat-pusat pengajian dibina oleh para khalifah, menteri, dan orang kaya di atas tanah milik kerajaan, tanah wakaf atau tanah persendirian. - Sumber kewangan pusat-pusat pengajian diambil daripada hasil tanah-tanah waqaf atau perbendaharaan negara. - Pusat Pengajian yang terkenal ialah Madrasah Al-Nizamiyyah yg dibina pada tahun 457H/1065M yang dibina oleh seorang menteri keturunan Saljuk iaitu Nizam al-Mulk (485H/1092H). Peranan Baitul Hikmah Dalam Bidang Pendidikan Pusat Penterjemahan Pusat Pertemuan Para Sarjana dan Ilmuan Pusat Sumber Pusat Penyelidikan Pusat Latihan

Bidang Ilmu Pada Zaman Abbasiyyah 1. Ilmu Berteraskan Wahyu Seperti Ilmu Tafsir, Hadis,Tauhid dan Fekah 2. Ilmu berteraskan akal

Seperti ilmu matematik ,falak, Kima, Geografi, Fizik dan Perubatan

a)

Ilmu Berteraskan Wahyu Ilmu Tafsir Perkembangan Disusun mengikut surah Tokoh Dan Kitab Yahya bin Ziad AlFarra dengan kitabnya Maani Al Quran dan Ibnu Jarir At Tobari dengan kitabnya Tafsir At Tobari Hadis Pengumpulan dan Penyusunan Hadis - Imam Al Bukhari, kitabnya Sohih Al Bukhari - Imam Muslim kitabnya Sohih Muslim - Abu Daud,At Tirmizi, An Nasai dan Ibnu Majah dengan kitab mereka Al Kutub As Sittah Fekah Muncul MazhabMazhab Fekah Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafei,Imam dan Ahmad bin Hanbal, Qadi Abu Yusuf, Sahnun, Al Mawardi dan Ibnu Qudamah Tauhid Pemunian akidah dari pengaruh falsafah Yunani Imam Abu Hasan Al Asyari Dan Imam Al Ghazali

b)Ilmu Berteraskan Akal Ilmu Mate matik Perkembangan Beberapa formula baru dihasilkan antaranya algebra,geometry Tokoh Dan Kitab Muhammad bin Musa Al Khawarizmi. Hasil karya Hisab Al Jabri wal Muqabalah

Falak

Beberapa penemuan baru antaranya: - mengukur jarak antara bumi dan matahari. - jadual pergerakan bulan dan bintang - pengaruh bulan dan Matahari terhadap musim - mencipta alat pengukur sudut

Tokoh ilmu falak ialah Al Baitany berjaya menemui : - cara mengukur jarak antara bumi dan matahari - jadual pergerakan bulan dan bintang

Kimia

Mengasaskan faktafakta kimia berdasarkan ujikaji Penemuan lain - penemuan asid nitrik,sulfuric dan hidroklorik - teori penghasilan Petroleum,alcohol dan memperbaiki proses membuat kaca

Tokoh yang masyhur dalam bidang kimia ialah Jabir bin Hayyan, beliau orang pertama menemui Asid sulfurik.

Fizik

- mencipta teori pergerakan jirim - menjelaskan tentang lapisan-lapisan mata - menyukat kelajuan bunyi dan cahaya mencipta cermin mata

Tokoh utama Al Hasan Bin Al Haitham. Beliau berjaya menghuraikan proses penglihatan menerusi pembalikan cahaya pada retina Tokoh utama ialah As Syarif Al Idrisy, menghasilkan peta dunia dalam bentuk glob. Tokoh utama bidang perubatan ialah Ibnu Sina.Beliau menghasilkan 116 buah buku perubatan.

Geografi

Penemuan baru: - ukuran yang tepat keluasan bumi - menghasilkan peta dunia pertama dalam bentuk glob

Perubatan

Penemuan baru: - kesan kuman dalam penyakit. - toeri jangkitan virus seperti TB - penyakit baru seperti Rubella,alahan,cacar

Sakit jiwa. - ubat penyakit kronik - mencipta picagari, - Mencipta Ubat bius - Mencipta benang khusus untuk menjahit luka

Buku terkenal ialah Qanun Fi Al Tib.

Kepentingan Ilmu Serta Kesannya dalam Membina Tamadun Kesepaduan antara ilmu fardhu Ain dan fardhu Kifayah menyebabkan umat Islam kuat dari segi fisikal dan mental Dasar Kerajaan Abbasiyah yang memberi keutamaan kepada bidang pendidikan telah menyuburkan perkembangan ilmu pengetahuan Pemangkin kemajuan di Eropah. Ilmu dan teknologi ini kemudian dipindahkan ke Eropah hingga tercetusnya zaman Renaissance Karya-karya sarjana Islam yang berbahasa Arab ditejemahkan ke dalam pelbagai bahasa termasuk; Latin dan Hebrew