Anda di halaman 1dari 5

PPG FEB 2012 (SCE3102)

CARA MENANGANI MISKONSEPSI -TERDAPAT TIGA CARA MENANGANI MISKONSEPSI

CARA-CARA MENGENAL PASTI MISKONSEPSI -TEDAPAT LIMA CARA MENGENAL PASTI

MISKONSEPSI KANAK-KANAK DALAM SAINS

TAKRIF -TERDAPAT EMPAT TAKRIF TENTANG MISKONSEPSI

CONTOH MISKONSEPSI DALAM TEMA-TEMA MATA PELAJARAN SAINS -TERDAPAT CONTOH-CONTOH DALAM TIGA TEMA

PPG FEB 2012 (SCE3102)

PENERANGAN TENTANG SESUATU KONSEP TIDAK SAMA DENGAN PENERANGAN YANG DIBERIKAN OLEH AHLI SAINS

KONSEP SAINS YANG DIPUNYAI OLEH KANAKKANAK MELALUI PENGALAMANNYA

TAKRIF MISKONSEPSI

SUATU INTERPRESTASI KONSEP-KONSEP DALAM SESUATU PERNYATAAN YANG TIDAK DAPAT DITERIMA (NOVAK DAN GOWIN 1984)

ANDAIAN DAN PENERANGAN KURANG TEPAT TENTANG SESUATU FENOMENA YANG DIBENTUK OLEH INDIVIDU MELALUI PENGALAMANNYA (MARTIN ET AL 2002)

PPG FEB 2012 (SCE3102)

CONTOH MISKONSEPSI DALAM TEMA-TEMA MATA PELAJARAN SAINS

TEMA: LIVING THINGS (BENDA HIDUP) CONTOH-CONTOH -Tumbuhan memperolehi tenaga secara terus daripada matahari. -Tumbuhan mempunyai dua sumber makanan. -Karbon dioksida, air dan mineral adalah makanan. -Tumbuhan mendapat makanan dengan menyerap melalui akar. Tumbuhan menggunakan haba daripada matahari di mana ianya menjadi sumber tenaga kepada proses fotosintesis.

TEMA: PHYSICAL SCIENCE ( SAINS FIZIK) CONTOH-CONTOH -Ais tidak berubah kepada suhu. -Bila suhu didih sesuatu bahan kekal, bermaksud ada sesuatu yang tidak kena. -Buih didalam air mendidih mempunyai udara,oksigen atau tanpa apa-apa berbanding wap air. -Semua cecair mendidih pada suhu 100oC (212oF) dan membeku pada suhu 0oC (32oF). -Haba adalah bahan. -Haba bukan satu tenaga.

TEMA: EARTH SCIENCE (SAINS BUMI) CONTOH-CONTOH -Bumi terletak di atas sesuatu benda. -Bumi lebih besar daripada matahari. -Bumi berbentuk bulat seperti pancake (kuih dadar) -Kita tinggal di atas tengah permukaan sfera. -Ahli astrologi boleh meramal masa depan. -Graviti bertambah dengan ketinggian. -Graviti tidak wujud tanpa udara.

PETA KONSEP -Latihan kanak-kanak cara membina peta konsep. -Langkah membina peta konsep 1.Pilih satu konsep utama. 2.Kenalpasti konsep-konsep berkaitan. 3.Susun konsep-konsep ikut hirarki. 4.Sambung konsep dengan garisan. 5.Tuliskan garisan dengan perkataan sesuai. -Buat perbandingan peta konsep yang dilukis dengan guru.

PPG FEB 2012 (SCE3102)

PEMERHATIAN -Guru berperanan sebagai pemerhati dan pendengar semasa kanak-kanak berbincang dalam kumpulan atau semasa menjalankan eksperimen.

TEMUBUAL -Guru memlih beberapa konsep yang dianggap sukar dan abstrak oleh kanakkanak. -Kanak-kanak diajak untuk mengekspresikan idea mereka mengenai konsep-konsep tersebut. -Miskonsepsi dapat dikesan melalui temubual guru dengan kanak-kanak.

CARA-CARA MENGENAL PASTI MISKONSEPSI

-Dua kaedah temubual iaitu interviewsabout-instances(Osborne and Gilbert 1980) dan interviews-about-events (Osborne and Freyberg 1987)

RAMALAN -Meramal,memerhati dan menerang digunakan untuk mengenal pasti miskonsepsi kanakkanak. -Langkah ramalan 1.Meramal 2.Memerhati 3. Menerang

PENYOALAN -Guru menyediakan soalan-soalan,kanak-kanak dikehendaki menjawab secara jujur. -Bentuk soalan esei atau objektif. -Soalan objektif mengandungi soalan-soalan miskonsepsi biasa di kalangan kanak-kanak. -Soalan esei (terbuka) untuk meneroka dan memahami cara pemikiran kanak-kanak.
-

PPG FEB 2012 (SCE3102)

CARA MENANGANI MISKONSEPSI KANAKKANAK DALAM SAINS

MENCARI BENTUK KESALAHAN YANG DIMILIKI KANAK-KANAK -Memahami kerangka berfikir kanakkanak. -Memberi kesempatan pada kanakkanak untuk menceritakan idea dan pemikiran mengenai bahan yang sedang dibincang secara lisan atau bertulis.

SEBAB-SEBAB MISKONSEPSI -Guru dapat mengetahui penyebab dengan bertanya kepada kanakkanak tentang konsep yang keliru dan diminta menjawab secara jujur.

CARA YANG SESUAI UNTUK MENGATASI MISKONSEPSI -Mengajak kanak-kanak berbincang tentang bahan yang baiasanya mengandungi miskonsepsi. -Kanak-kanak berbincang dengan bebas.