Anda di halaman 1dari 5

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LEMBAH SUBANG

PELAN STRATEGIK PANITIA MATEMATIK TAMBAHAN


TINGKATAN 5 (2009)

KPI
ISU STRATEGIK MATLAMAT OBJEKTIF KHUSUS (KEY PERFORMANCE
STRATEGIK INDICATOR)

1. Peratus lulus Memastikan peratus 1. Pada akhir Jun 2009, (____) pelajar lulus
Matematik Tambahan lulus meningkat kepada peratus lulus Matematik Tambahan
bagi peperiksaan SPM (____) Matematik Tambahan dalam SPM 2009
2008 adalah (___) dan adalah (___)
perlu dipertingkatkan.

2. Pada akhir Ogos 2009,


peratus lulus
Matematik Tambahan
ditingkatkan dari
(____) kepada (____)
2.Peratus murid yang Memastikan peratus 1. Pada akhir Jun 2009, (____) pelajar mendapat
mendapat cemerlang bilangan murid yang peratus bilangan gred A di dalam
(gred A) dalam mendapat gred A murid mendapat gred Matematik Tambahan
Matematik Tambahan meningkat sebanyak A adalah (_____) SPM 2009
bagi SPM tahun 2008 20%
adalah (____)
2. Pada akhir Ogos
2009, peratus
bilangan murid yang
mendapat gred A
meningkat dari (____)
kepada (____)
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LEMBAH SUBANG

PELAN TAKTIKAL / TINDAKAN PANITIA FIZIK


TINGKATAN 5 (2009)

NAMA STRATEGIK Menggunakan kepakaran guru fizik SMK Lembah Subang yang berpengalaman
untuk mempertingkatkan prestasi matapelajaran Matematik Tambahan di SPM
2009

BI PROGRAM / PROJEK TANGGUNG TEMPOH / KOS / OUT – PUT KPI PELAN


L JAWAB TARIKH SUMBER KONTIGENS
I
1. Program Penolong I hari RM 150 Murid dapat Peratus Menggunak
peningkatan kanan, menguasai murid yang an khidmat
PCG Fizik
prestasi dan teknik Penyelaras kemahiran lulus di guru pakar
/ PIBG
menjawab soalan Bidang dan Dalam dan teknik- dalam dari
Matematik Ketua Panitia bulan Ogos teknik mata sekolah lain
Tambahan SPM 2009 menjawab pelajaran
soalan Matematik
(kertas 1 & Tambahan
2) dengan SPM
betul meningkat
2. Klinik Matematik Ketua Panitia Februari RM 200 Murid lebih Peratus Guru
Tambahan dan guru hingga berkeyakinan pencapaian mengadaka
PCG
mata Oktober dan dapat pelajar di n sesi
Matemati
pelajaran 2008 menguasai dalam ujian klinikal
k
konsep- bulanan mengikut
Tambaha
konsep dan kelas
n/ PIBG
penting di peperiksaa masing-
dalam n masing
matapelajara meningkat bagi murid
n Matematik yang belum
Tambahan menguasai
sesuatu
konsep.
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LEMBAH SUBANG
PELAN OPERASI PANITIA MATEMATIK TAMBAHAN
TINGKATAN 5 (2009)

NAMA PROGRAM PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI DAN TEKNIK


MENJAWAB SOALAN MATEMATIK TAMBAHAN SPM
JANGKA PENDEK Pada akhir September, peratus pelajar yang lulus di
OBJEKTIF
dalam matematik tambahan meningkat
JANGKA PANJANG
KOS KERJA RM 150.00
LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNG JAWAB TEMPOH PELAN KONTIGENSI
/ STATUS
1. Mesyuarat J/K Program Penolong Kanan, 1 hari Taklimat
Penyelaras bidang
- Penetapan tarikh
dan ketua panitia
- Agihan tugas
- Membuat anggaran kos

2. Taklimat perlaksanaan Program Penyelaras Bidang 1 Edaran Memo


dan Ketua Panitia
3. Penyediaan Bahan Ketua Panitia 5 hari Penyediaan bahan
fotokopi
4 Pelaksanaan Program Penyelaras Bidang 2 Ceramah dan
dan Ketua Panitia Bengkel

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LEMBAH SUBANG


PELAN OPERASI PANITIA MATEMATIK TAMBAHAN
TINGKATAN 5 (2009)

NAMA PROGRAM KLINIK MATEMATIK TAMBAHAN


JANGKA PENDEK Pada akhir Jun, peratus pelajar yang gred A atau B di
OBJEKTIF
dalam matematik tambahan meningkat
JANGKA PANJANG
KOS KERJA RM 200.00
LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNG JAWAB TEMPOH PELAN KONTIGENSI
/ STATUS
1. Mesyuarat J/K Program Penolong Kanan, 1 hari Taklimat
Penyelaras bidang
- Penetapan tarikh
dan ketua panitia
- Agihan tugas
- Membuat anggaran kos

2. Taklimat perlaksanaan Program Penyelaras Bidang 1 Edaran Memo


dan Ketua Panitia
3. Penyediaan Bahan Ketua Panitia 5 hari Penyediaan bahan
fotokopi
4 Pelaksanaan Program Guru mata Pelajaran Sepanjang Latih tubi
bulan
Februari
hingga
Oktober