Anda di halaman 1dari 3

1.2.

1 Rancangan Pengajaran Harian 1

Tarikh/ Hari Masa Kelas Bil. Pelajar Mata Pelajaran Ibadah Tajuk Objektif

: 23 April 2012 (Isnin) : 10.45-11.15 pagi : 5 Cerdik : 27 orang : Ulum Syariah

: Konsep Azan dan Iqamah : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid-murid dapat: 1. Menyatakan tarif azan dan iqamah serta hukumnya. 2. Menunjukcara lafaz azan dan iqamah termasuk azan Subuh. 3. Menjawab lafaz azan termasuk azan Subuh dengan betul.

Pengetahuan Sedia Ada Bahan Nilai

: Murid telah boleh menyebut lafaz azan. : Buku teks, MS Power Point, lembaran kerja : Menepati masa, sentiasa menghomati dan menghayati seruan azan.

Kemahiran

: Kritis membanding beza lafaz azan dan iqamah.

Langkah/Masa

Isi Pelajaran

Aktiviti Pengajaran Pembelajaran Aktiviti Guru Aktiviti Murid

Catatan

Set Induksi (3 minit)

1. Memberi salam dan 1. meminta membaca doa. 2. Guru

Menjawab salam

KBKK: Menjana idea

pelajar guru dan membaca doa beramai-ramai.

menayangkan 2. Memerhati gambar muazzin yang ditayangkan membuat

NILAI: Menghormati dan menghayati seruan azan.

gambar

melaungkan azan melalui serta LCD. ulasan.

1. Pengertian
azan dan iqamah.

3. Guru bersoal jawab 3. berdasarkan gambar dan pertanyaan mengaitkan

Menjawab guru ILMU: Matematik

jawapan mengenai gambar.

2. Hukum melaungkan Langkah 1 (7 minit) azan dan iqamah

murid dengan tajuk.

1.Guru

membaca

teks 1.

Murid

mengikut

KBKK: Menjana idea

ceramah dengan intonasi guru membaca teks yang betul dan meminta ceramah murid mengikut bacaan intonasi guru. 2.Guru dengan yang betul

NILAI: Menepati waktu

dalam buku teks. memberi 2. Murid mendengar

penerangan mengenai isi penerangan daripada penting berdasarkan teks guru. ceramah. 3. Guru merumuskan yang dengan

ILMU: Matematik

BBM: Buku teks

penerangan dibuat

mempamerkan lafaz azan dan jawapannya.

Langkah 2 (10 minit)

1. azan :

Lafaz 1. Guru memperdengar kan lafaz azan

1. Murid melihat dan laungan yang melalui

KBKK: Menjana idea

dan mendengar

iqamah melalui tayangan azan 2. Hukum menjawab azan dan iqamah. LCD MS power point. 2. Guru dipancarkan

NILAI: Mengharapkan keredhaan Allah

menyatakan LCD.

hukum menjawab azan 2. Murid mendengar dan iqamah. 3. Guru penerangan hukum

membimbing yang diberi oleh guru. azan 3. Murid melakukan azan dan iqamah di bimbingan

BBM: Komputer,LCD

murid

melakukan

dan iqamah. 4. Guru

melengkapkan bawah cara yang guru.

tunjuk

dilakukan oleh murid.

Langkah 3 (7 minit)

1. Lafaz jawab 1. azan:

Guru

menunjukkan 1.

Murid memerhati

KBKK: Membanding beza

tayangan MS power point lafaz dan jawab azan lafaz azan dan iqamah serta iqamah melalui serta jawab iqamah. 2. azan dan tayangan MS power point yang ditunjukkan

NILAI: Patuh

Guru membahagikan oleh guru. kepada dua 2. Murid melaung dan menjawab meminta mengikut azan kumpulan

murid kumpulan. 3.

ILMU: Sivik

Guru

kumpulan

pertama yang diberi oleh guru. azan 3. Murid melakukan kumpulan iqamah dan BBM: Komputer, LCD

melaungkan manakala kedua menjawabnya. 4. Guru

diminta menjawabnya secara berkumpulan.

membimbing

murid melakukan aktiviti melafazkan iqamah dan menjawab iqamah.

Penutup (3 minit)

Rumusan tajuk. .

1. Guru membuat rumusan mengenai tajuk. 2. Guru mengedarkan lembaran kerja dan minta murid menyiapkannya di rumah.

1. Murid mendengar rumusan yang dibuat oleh guru.

KBKK: Menjana idea

NILAI: Bertakwa

BBM: Lembaran kerja