Anda di halaman 1dari 7

ELEMEN-ELEMEN MULTIMEDIA

UNSUR-UNSUR PADA ELEMEN MULTIMEDIA

UNSUR DINAMIK -benda-benda yang bergerak atau mengubah -Elemen : audio, video dan animasi UNSUR STATIK -benda-benda yang tidak bergerak -Elemen : teks dan grafik Setiap elemen mempunyai peranan dan interaktif sesama sendiri. TEKS

Teks adalah jenis data paling asas serta menggunakan ruang storan paling sedikit berbanding dengan elemenelemen multimedia lain. Teks digunakan untuk : - menerangkan bagaimana sesuatu aplikasi bekerja, - membantu pengguna meneroka aplikasi - menyebarkan maklumat melalui aplikasi-aplikasi yang telah direkabentuk. Dalam multimedia, penggunaan teks yang terlalu banyak tidak digalakkan. Ini kerana teks tidak dapat pamerkan maklumat dengan menarik Ini bukan bermakna teks tidak diperlukan langsung, tetapi teks hanya digunakan pada bahagia n-bahagian yang penting sahaja.

Penggunaan teks dalam aplikasi multimedia Berikut adalah beberapa garis panduan yang diperlukan semasa membangunkan sebuah aplik asi multimedia yang melibatkan teks: 1.Ringkas tetapi padat 2.Penggunaan typeface dan font yang bersesuaian. 3.Memastikan teks yang digunakan boleh dibaca. 4.Pemilihan gaya tulisan dan warna teks.

Untuk memberikan penekanan dan membezakan isi kandungan dengan bahagian lain pada p aparan atau media cetak. Kontras antara aksara adalah penting menentukan kejelasan dan kebolehbacaan perkataan atau ayat.

5. Mengawal pemilihan font serta konsisten -Rekabentuk skrin tidak terlalu semak atau sukar dibaca. -Pembangun seharusnya tidak menggunakan terlalu banyak font, typeface,gaya dan warna. -Perlu menekankan konsep konsistensi dalam penggunaan teks. ANIMASI

Paparan susunan imej-imej seni 2D atau posisi model agar menghasilkan ilusi gerakan. Kaedah persembahan animasi yang paling laris ialah program wayang gambar atau video. Animasi merujuk kepada paparan visual yang bersifat dinamik.

Ia juga suatu proses menjadikan objek kelihatan hidup atau gambaran bergerak tetapi pada as alnya statik. Animasi mampu menzahirkan sesuatu fantasi manusia ke alam realiti. Dengan menggunakan animasi kita boleh menerangkan sesuatu yang sukar menggunakan per kataan disampaikan dengan lebih mudah dan berkesan. Dengan menggunakan animasi juga dapat menceriakan proses penyampaian. Sasuatu yang disampaikan kelihatan lebih hidup atau realistik berbanding menggunakan teks.

Animasi mampu memberi penegasan bagi membolehkan penonton fokus pada isi kandungan yang ingin disampaikan. Web sangat sesuai dalam penggunaan animasi. Penggunaan animasi boleh juga dalam bentuk video. Animasi membantu meningkatkan kualiti P&P. Animasi digital mampu menyampaikan mesej dengan lebih pantas.

Kepentingan /kelebihan animasi Mampu menyampaikan sesuatu konsep yang kompleks secara visual dan juga dinamik. Proses membuat hubungan atau perkaitan mengenai sesuatu yang kompleks akan lebih muda h untuk dipetakan ke dalam minda pelajar. Boleh membantu dalam proses pemahaman. GRAFIK Grafik adalah persembahan imej yang tidak bergerak seperti gambar, lukisan, lakaran, gambar foto, ilustrasi dan sebagainya.

Ia sangat penting bagi memberi penekanan dalam proses penyampaian maklumat. Grafik mampu membantu menerangkan sesuatu maklumat dengan tepat dan berkesan. Grafik menjadikan sesuatu persembahan lebih menarik dan mampu memfokuskan perhatian p engguna terhadap maklumat yang ingin disampaikan.

Kepentingan grafik: 1.Meningkatkan penekanan sesuatu maklumat.

2. Menarik perhatian pengguna 3. Mengilustrasikan sesebuah konsep. 4. Bertindak sebagai latar belakang bagi sesuatu konsep.

AUDIO

Audio atau bunyi disebarkan oleh getaran molekul atau jirim udara disekeliling kita. Getaran dikenali sebagai gelombang bunyi. Kesan audio salah satu daya penarik yang berkesan untuk menarik perhatian seseorang. Audio dalam multimedia ialah: -Rakaman suara -Suara latar -Muzik -Kesan khas audio dll.. Dalam sistem multimedia interaktif, elemen audio membantu proses penyampaian persembaha n agar lebih mantap dan berkesan.

VIDEO

Video adalah elemen multimedia yang paling dinamik dan realistik berbanding elemenelemen lain.

Video adalah gabungan pelbagai media seperti: -Teks -Grafik -Audio dll dalam satu medium. Video membawa unsur realistik atau keadaan sebenar kepada pengguna. Ini dapat mempengaruhi perasaan emosi pengguna dengan lebih nyata.

Antara perkakasan yang digunakan ialah: - kamera video -Camcoder (pita video) -Video capture card dll. Manakala perisian video: -Adobe Premiere -Video Fusion -Ulead Media Pro dll. -