Anda di halaman 1dari 7

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA Mata pelajaran dan kelas : Bahasa Malaysia Tahun 2 Amal Bilangan murid

Tarikh dan masa Tema dan tajuk Standard kandungan : / 34 orang , 12.00 1.00 tengah hari

: 4 September 2013

: Saya Anak Malaysia Sambutan Hari Kemerdekaan : 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre yang betul 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan

Standard pembelajaran

: 3.7.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara separa terkawal dengan betul 2.5.2 Membaca, memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik dengan betul

Objektif pembelajaran

: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat : i. Menulis sebuah karangan naratif pendek berdasarkan bahan yang diberikan ii. Menulis sekurang-kurangnya satu ayat berdasarkan bahan grafik dengan betul iii. Memahami dan menaakul bahan grafik dengan menjawab sekurang-kurangnya dua soalan yang dikemukakan oleh guru dengan betul

Aktiviti pembelajaran

: i. ii. iii.

soal jawab berdasarkan gambar menulis ayat berdasarkan bahan grafik memahami dan menaakul bahan grafik dengan menjawab sekurang-kurangnya dua soalan yang dikemukakan oleh guru dengan betul

Pengisian kurikulum

: Ilmu : Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Nilai : Hemah tinggi, hormat-menghormati Peraturan sosiobudaya : Berhemah tinggi sebagai rakyat Malaysia

Sistem bahasa

: Sintaksis ayat Kosa kata mengarak, kaum, menyaksikan, mengibar

Elemen merentas kurikulum Elemen nilai tambah : Kreativiti dan inovasi : Kemahiran menaakul, kemahiran berfikir, kecerdasan pelbagai verbal linguistik, visual ruang, muzik, kinestetik Pengetahuan sedia ada : Murid pernah menyaksikan atau menghadiri sambutan Hari Kemerdekaan Bahan bantu belajar : Bahan maujud (Jalur Gemilang), kad gambar, kad perkataan, lembaran kerja, bahan audio, buku teks

Langkah / masa Set induksi

Isi pelajaran

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran

Catatan

Mengaitkan bahan maujud

1. Setiap murid diedarkan dengan Jalur Gemilang. 2. Soal jawab berdasarkan bahan maujud. 3. Topik pembelajaran dikaitkan.

BBB : Bahan maujud (Jalur Gemilang)

5 minit 12.00 12.05 tengah hari

dengan topik pembelajaran

ENT : Kemahiran berfikir Kecerdasan pelbagai verbal linguistik

Nilai : Hormat-menghormati Hemah tinggi

Langkah 1

Soal jawab berdasarkan

1. Murid bersoal jawab dengan guru berdasarkan bahan grafik yang

BBB : Kad gambar

10 minit 12.05 12.15 tengah hari

bahan grafik

ENT : Kemahiran menaakul Kecerdasan pelbagai visual ruang, verbal linguistik

ditunjukkan

Nilai : Hormat-menghormati Hemah tinggi

Langkah 2

Menulis ayat dengan betul

1. Setiap murid diedarkan dengan bahan grafik. 2. Terdapat 4 bahan grafik yang berbeza. 3. Guru menampalkan 4 ayat di papan tulis. 4. Murid dikehendaki memilih dan menulis salah satu ayat yang dipamerkan berdasarkan bahan grafik yang diperoleh. 5. Perbincangan dibuat bagi memeriksa jawapan murid.

BBB : Bahan grafik Kad perkataan

10 minit 12.15 12.25 Tengah hari

berdasarkan bahan grafik

ENT : Kemahiran menaakul Kecerdasan pelbagai verbal linguistik, visual ruang

Nilai : Hormat-menghormati Hemah tinggi

Langkah 3

Menulis karangan

1. Guru menampalkan bahan grafik (kad gambar) pada kad perkataan yang telah

BBB : Bahan grafik Kad perkataan

15 minit 12.25 12.40 pagi

naratif pendek

digunakan dalam langkah 2. 2. Murid dikehendaki menulis karangan naratif pendek berdasarkan bahan grafik yang ditunjukkan.

ENT : Kemahiran menaakul Kemahiran berfikir Kecerdasan pelbagai verbal linguistik

Langkah 4

Pentaksiran

1. Murid dikehendaki melengkapkan

BBB : Lembaran kerja

15 minit 12.40 12.55 tengah hari

lembaran kerja yang diberikan oleh guru. 2. Murid dikehendaki memilih maklumat yang sesuai berdasarkan gambar. ENT : Kemahiran menaakul Kemahiran berfikir Kecerdasan pelbagai verbal linguistik

Pengayaan

1. Murid dikehendaki membina ayat berdasarkan gambar.

Nilai : Hormat-menghormati Hemah tinggi

Pemulihan

1. Bimbingan individu oleh guru

Penutup

Nyanyian lagu patriotik

1. Nyanyian lagu patriotik beramairamai dengan mengibarkan Jalur

BBB : Bahan maujud (Jalur Gemilang) Bahan audio Buku teks

5 minit 12.55 12.00 tengah hari

Gemilang.

ENT : Kecerdasan pelbagai muzik, kinestetik, verbal linguistik

LAMPIRAN