Anda di halaman 1dari 16

PENILAIAN KENDALIAN SEKOLAH RENDAH (PKSR) TAHUN 4

PENDIDIKAN MORAL
SATU JAM OKTOBER 2013

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU


1. 2. 3. Kertas soalan ini mengandungi Bahagian A dan Bahagian B. 30 soalan objektif Bahagian A dan 20 soalan berstruktur. Jawab SEMUA soalan.

NAMA KELAS SEKOLAH

: : :

____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________

Kertas soalan ini mengandungi 09 halaman bercetak (Lihat sebelah)

BAHAGIAN A Arahan : Setiap soalan disertakan dengan empat jawapan sebagai pilihan . Di antara empat jawapan tersebut terdapat satu jawapan yang paling tepat menjadi jawapan kepadaa soalan . Bulatkan jawapan tersebut. 1. Setiap hari Jumaat, penganut agama Islam akan bersembahyang di ___________ . A surau B masjid C rumah D di mana-mana sahaja

2.

Penganut agama Buddha melepaskan burung merpati ketika menyambut Hari Wesak sebagai tanda ________________ . A kebebasan B kesyukuran C keimanan D kerajinan Rakan kamu secara tidak sengaja telah menumpahkan air minuman ke atas baju kamu. Apakah yang patut kamu lakukan ? A Memaafkannya kerana tidak disengajakan B Memarahinya dengan kata-kata yang tidak sopan C Tidak memaafkannya D Melaporkan kepada guru disiplin Kamu pernah gagal dalam ujian Matematik baru-baru ini. Pada bulan hadapan kamu akan menghadapi ujian Matematik lagi. Apakah yang patut kamu lakukan ? A Meminta bantuan ibu bapa. B Mengulangkaji dan membuat latihan Matematik dengan C tekun. D Membuat ulangkaji di saat-saat akhir. Tidak membuat apa-apa persediaan.

3.

4.

(2 )

5.

Kamu akan menghadapi peperiksaan UPSR tidak lama lagi. Bagaimanakah kamu dapat memastikan kamu mengulangkaji pelajaran dengan betul ? A B C D Menyediakan jadual waktu belajar. Belajar hanya pada waktu malam. Belajar hanya pada waktu siang sahaja. Menyediakan jadual waktu belajar seminggu sebelum peperiksaan.

6.

Walaupun sedar dia sering gagal dalam ujian Matematik, Rahmat tetap berusaha tanpa berputus asa. Rahmat seorang yang ________ berusaha . A B C D gigih bijak rajin gemar

7.

Munirah menjadi pelajar cemerlang di sekolahnya setiap tahun kerana dia mempunyai semangat ____________ dalam apa jua perkara yang dilakukannya. A tolong menolong B kesukanan C berdaya maju D toleransi Siew Meng sentiasa menjaga ______________ ketika berbual dengan rakan-rakan sekelasnya. A B C D tingkahlakunya pertuturannya kesopanannya kecantikkannya

8.

9.

Senaman menolong mencergaskan badan dan __________ kita. A B C D hati minda jiwa perasaan

(3 )

10.

Antara yang berikut, yang manakah perlu dimakan dengan sedikit sahaja ? A Mentega B Ayam C Ikan D Sayur Pilih mereka yang mengamalkan sikap sederhana dalam kehidupan . A Leela makan empat pinggan nasi pada waktu tengahari B Lazam memukul anaknya sehingga pengsan kerana bermain permainan video C Julia menghabiskan semua wang sakunya untuk membeli permainan D Peter makan mengikut waktu Azalia dan Leha merupakan dua orang sahabat baik. Mereka sentiasa mengamalkan _______________ dan ______________ yang sederhana dalam pergaulan seharian. A B C D tingkahlaku , tutur kata sikap terbuka , bebas sikap bebas , perasaan benci tutur kata , sikap terbuka

11.

12.

13.

Wan menyerahkan dompet yang dijumpainya di sekolah kepada guru disiplin. Dia mengamalkan sikap ___________ . A B C D sederhana belas kasihan kejujuran terima kasih

14.

Norseh terambil buku Matematik Remoi . Dia patut ________________ . A B C D memberitahu Remoi beritahu apabila ditanya Remoi membuang buku itu tidak perlu beritahu sesiapa

(4 )

15.

16.

Antara yang berikut, yang manakah menunjukkan sikap ikhlas ? A Saroja menderma sebahagian wang tabungnya kepada mangsa B banjir C Saroja menderma kerana rakan-rakannya menderma Saroja memberitahu rakan-rakannya bahawa dia merupakan penderma D terbanyak Saroja tidak menderma langsung Sumbangan yang ikhlas akan sentiasa ______________ . A B C D dikenang disebut dicaci diragui

17.

Carmen mengucapkan _____________ kepada jirannya yang menolong menjaga rumahnya semasa ketiadaanya. A B C D syabas terima kasih tahniah selamat jalan

18.

Mengamalkan sikap _________________ akan mengeratkan lagi perhubungan dengan orang lain. A B C D berterima kasih pentingkan diri suka marah

19.

Kita hendaklah _____________ terhadap anggota keluarga kita . A B C D benci tidak peduli sayang kurang ajar

20.

Kasih sayang ialah ciri terpenting bagi melahirkan sebuah keluarga ___________ . A berkonflik B bahagia

(5 )

Cbesar Dberdikari 21. Kasih . A B C D sayang antara anak dan ibu bapa merupakan hubungan yang ___________ kekal sementara bahaya tidak dihargai

22.

Setiap anak perlu ___________ ketika bertutur dengan ibu bapa dan saudara mara. A berseronok B berdiri C bersopan D berlagak

23.

Anak yang menghormati ibu bapa akan _______________ . A B C D menegur ibu bapa mendengar teguran ibu bapa tidak mengendahkan teguran ibu bapa melupakan teguran ibu bapa

24.

Sikap menghormati anggota keluarga ______________ perlu sama seperti menghormati anggota keluarga asas. A B C D kecil besar sederhana kembangan

25.

Satu cara menjaga imej keluarga ialah ______________________________ . A B C D memikirkan kesan perbuatan diri terhadap keluarga melakukan apa sahaja yang menyeronokkan diri sendiri bergaul dengan rakan yang mempunyai tingkah laku yang kurang baik. berkonflik dengan setiap anggota keluarga

26.

Keluarga yang harmoni wujud apabila anggota keluarga ___________ setiap anggota keluarga yang lain. A B memarahi mencaci

(6 )

C D 27.

menegur memuliakan

Ibu bapa yang _________________ akan mendidik anak-anak dengan baik demi menjaga maruah keluarga. A B C D lalai peka bertanggungjawab kaya

28.

Kita perlu sentiasa berkelakuan ______________ supaya nama baik keluarga tidak tercemar. A B C D kurang ajar jahat degil baik

29.

Apakah yang patut kita lakukan apabila jiran kita ingin mengadakan sesuatu majlis ? A Memberikan pertolongan B Mendiamkan diri C Mementingkan diri D Menghindarkan diri Antara yang berikut, yang manakah perlu ada pada anggota masyarakat setempat? A Bekerjasama B Memencilkan diri C Tidak bertegur sapa D Menjauhkan diri

30.

(7 )

BAHAGIAN B Soalan 1 5 Isikan tempat kosong dengan pilihan jawapan yang disediakan. terima kasih Cina hormat-menghormati

lembut

tekun

2 3

Setiap agama dalam dunia ini menggalakkan penganutnya hidup tolong-menolong dan ___________________________ antara satu sama lain . Makan dengan menggunakan penyepit adalah amalan kaum ____________ . Ajman mengucapkan ______________ kepada Selen kerana membelikannya sebungkus nasi lemak. Ipon menegur sikap adiknya yang nakal dengan suara yang _______________ . Tong Seng membuat kerja yang diberikan dengan ____________ .

4 5

Soalan 6 10 Tandakan (_/ ) pada pernyataan yang betul dan (x) pada pernyataan yang salah. 6 Setiap cabaran haruslah dihadapi dengan ( tabah. 7 Kita tidak digalakkan untuk mencuba perkara baru yang berfaedah. Suatu usaha yang bersungguh-sungguh akan mencerminkan maruah diri seseorang . Encik Jogan memarahi pekerjanya dengan kata-kata kesat kerana gagal menyiapkan kerja yang diarahkannya . Walaupun marah dengan tindakan adiknya, Biau tetap menegur adiknya dengan bahasa yang sopan . (

10

(8 )

Soalan 11 20 Gariskan jawapan yang betul . 11 Hodin sentiasa ( mencuci ,mengelap ) tangan sebelum menyentuh sebarang makanan. Kita perlu mandi sekurang kurangnya ( dua , satu ) kali dalam sehari.

12

13

Samaon selalu mengamalkan sikap ( boros , sederhana ) semasa berbelanja .

14

Pek Wei bercakap ( bohong , benar ) walaupun tahu dia tahu yang dia akan dihukum kerana tidak sengaja memecahkan pasu bunga ibunya .

15

Apabila menderma , kita hendaklah sentiasa ( angkuh , ikhlas ) memberikan bantuan kepada mereka yang memerlukan . Ucapan terima kasih selepas mendapat pertolongan dari orang lain dapat ( mengeratkan , memecahkan ) lagi hubungan persaudaraan . Ibu bapa perlu ( dihormati , diderhakai ) sepanjang masa kerana mereka membesarkan kita dan mengajar kita nilai nilai yang baik .

16

17

18

Endol sentiasa ( berbuat baik , berbuat jahat ) dengan jiran tetangga demi menjaga maruah keluarganya. Setiap anggota masyarakat perlu ( bermusuhan , bekerjasama ) untuk mewujudkan suasana hidup berjirang yang harmoni.

19

20

DISEDIAKAN

Penduduk Taman Paya Keladi telah ( memulaukan , menghadiri ) Majlis Hari Keluarga di padang rekreasi di kawasan kediaman mereka .

OLEH :

ZAHARIN BIN NORDIN


KERTAS SOALAN TAMAT

(9 )

(10 )