Anda di halaman 1dari 10

S.K.

NANGA SKRANG, SRI AMAN

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2013

PENDIDIKAN MORAL TAHUN 5 1 JAM

NAMA : ____________________________

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN SEHINGGA DIBERITAHU


1. Kertas soalan ini mengandungi 30 soalan objektif dan 5 soalan soalan subjektif. 2. Jawab semua soalan pada kertas soalan. 3. Jawapan hendaklah ditulis pada ruangan yang telah disediakan.

Bahagian A Bulatkan jawapan yang betul. 1. Seorang guru tidak akan berputus asa untuk ___________ murid-murid sehingga mencapai kejayaan. A. mendidik B. memarahi C. menyisihkan D. membiarkan

2. Jasa dan pengorbanan tokoh-tokoh negara perlulah ____________ oleh setiap individu. A. diterima B. dihargai C. dibalas D. dibenci

3. Individu yang menghulurkan bantuan akan berasa ____________ hati jika diberikan ucapan terima kasih. A. senang B. geram C. jatuh D. sakit

4. Setiap sumbangan yang diberikan oleh tokoh yang berjasa biasanya mementingkan kepentingan ____________. A. peribadi B. keluarga C. bersama D. kawan-kawan

5. Kita perlu berterima kasih kepada ____________ negara yang berusaha untuk membangunkan negara kita. A. penyokong B. pemimpin C. peminat D. rakyat

6. Penganut agama Islam diwajibkan berpuasa selama _____________ pada bulan Ramadhan setiap tahun. A. sehari B. seminggu C. sebulan D. setahun

7. Individu yang sanggup meminta ___________ apabila menyedari kesilapan yang dilakukan akan menjernihkan keadaan. A. maaf B. derma C. bantuan D. balasan

8. Jika kita selalu berbohong, semua orang akan hilang ___________ kepada kita. A. harta benda B. kepercayaan C. kasih sayang D. keharmonian

9. Ayah dan ibu akan berasa ____________ jika anak-anak mereka berjaya dalam hidup masing-masing. A. malu B. sedih 10. Lengkapkan peribahasa C. bangga D. terkilan Melentur buluh, ___________ yang

bermaksud anak-anak perlulah dididik sejak kecil lagi. A. Kedukaan berat sama dipikul B. Biarlah dari rebungnya C. Ringan sama dijinjing D. Pagar makan padi

11. Bahan bacaan yang baik akan ______________. A. Dapat menambahkan ilmu pengetahuan B. Menggunakan bahasa-bahasa kesat C. Mempunyai unsur lucah D. Unsur-unsur negatif 12. Antara berikut adalah cara-cara untuk menghindari diri daripada masalah penyalahgunaan dadah, kecuali _______________. A. Berkawan dengan remaja liar. B. Mendekatkan diri dengan Tuhan. C. Melakukan perkara yang berfaedah. D. Pengetahuan tentang akibat penyalahgunaan dadah. 13. Kita hendaklah ______________ memberi bantuan dan sokongan moral kepada orang yang memerlukan. A. marah B. ikhlas 14. Pilih ayat yang bertatasusila. I. II. III. IV. Maafkan saya. Jemputlah masuk. Berambus kau dari sini. Apa pandang-pandang? A. I dan II B. II dan III 15. Janganlah A. gembira B. senang hati kita C. III dan IV D. I dan IV _____________jika mengalami kekalahan atau C. menipu D. sombong

kekecewaan dalam hidup. C. malas D. berputus asa

16. Semua ahli keluarga perlu saling ___________ untuk membentuk keluarga yang bahagia. A. bertanggungjawab B. membenci C. bergaduh D. menipu

17. Setiap anggota keluarga perlulah saling ___________ dan memahami antara satu sama lain. A. mempercayai B. mengejek C. menyindir D. mencuri

18. Hubungan persaudaraan boleh dieratkan antara ahli keluarga dengan amalan ___________. A. bersukan B. berhutang C. bersuka ria D. ziarah-menziarahi

19. Tutur kata yang sopan akan dapat memupuk nilai __________ yang kukuh dalam sesebuah keluarga. A. penghormatan B. kasih sayang C. bangga diri D. maruah

20. Nasihat dan larangan daripada ibu bapa hendaklah dijadikan _________ dalam menjalani kehidupan seharian. A. alasan B. panduan C. paksaan D. desakan

21. Sikap toleransi dalam sesebuah keluarga akan menjamin ___________ dan kesejahteraan hidup. A. kesopanan B. kebahagiaan C. keikhlasan D. kejujuran

22. _____________ A. Prihatin B. Pergaduhan

dan

pertengkaran

dapat

dielakkan

jika

tugas

dibahagikan secara adil antara sesama keluarga. C. Perbincangan D. Persahabatan

23. Anak yang bertanggungjawab perlulah belajar dengan ___________ untuk mencapai kejayaan dalam pelajaran. A. malas B. berdiam diri C. bermain-main D. bersungguh-sungguh

24. Antara berikut, yang manakah tanggungjawab seorang bapa? I. II. III. IV. Ketua keluarga Mendidik anak-anak Memberikan kasih sayang Memasak dan mengemas rumah C. I, III dan IV D. II, III dan IV

A. I, II dan III B. I, II dan IV

25. Berikut adalah sikap yang perlu dipupuk dalam diri anggota keluarga, kecuali A. pentingkan diri sendiri B. hormat-menghormati C. sayang-menyayangi D. kejujuran

26. Ketua kampung juga merupakan orang yang banyak berjasa dalam menjaga ____________ orang-orang kampung. A. Maruah B. kesihatan C. kebajikan D. kedudukan

27. Janganlah kita malu untuk mengucapkan ___________ apabila menerima pemberian daripada orang lain. A. salam B. terima kasih C. apa khabar D. selamat datang

28. Berikanlah ___________ dan bekerjasama dalam menjayakan pelbagai program yang dianjurkan oleh pemimpin-pemimpin masyarakat. A. wang B. rasuah C. sokongan D. emas permata

29. Rahman dipilih sebagai pekerja cemerlang kerana sikapnya yang rajin dalam ___________ kerja yang diberikan. A. memilih B. menyandang C. mengelakkan D. melaksanakan

30. Encik Joe Han telah menerima ____________ pekerja cemerlang. A. syarat B. bantuan C. sogokan D. anugerah

Bahagian B 1. Padankan.
Kita hendaklah memilih bahan bacaan... tidak perlu dilayari

Hubungan persahabatan dapat dieratkan...

akan

menentukan kejayaan seseorang.

Pemikiran dapat...

yang

positif

akan

jika kita sentiasa bertanya khabar. yang baik berfaedah. dan

Individu yang baik, tidak akan....

Laman web yang mempunyai unsur negatif dan ganas...

membaca orang lain.

e-mel

(5 markah)

2. Tuliskan B bagi pernyataan yang betul dan S bagi pernyataan yang

salah.
Internet membolehkan individu menerima dan menghantar maklumat kepada rakan-rakan dengan lebih cepat. Kita tidak perlu memaafkan rakan yang melakukan kesalahan walaupun dia telah mengakui kesilapannya. Semua agama menuntut penganut-penganutnya menjaga kebersihan dan kesihatan tubuh badan. Kebersihan pemikiran menjamin perlakuan yang positif. Kita perlu berani menerima ajakan rakan untuk ponteng sekolah walaupun perbuatan itu salah kerana tidak mahu dianggap penakut. (5 markah)

3. Jawab soalan-soalan berdasarkan gambar di bawah.

1. Apakah aktiviti yang dilakukan di dalam gambar di atas? _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 2. Nyatakan faedah yang diperoleh daripada aktiviti tersebut. a) __________________________________________________________________ b) __________________________________________________________________ 3. Tuliskan dua nilai yang terdapat di dalam gambar di atas. a) __________________________________________________________________ b) __________________________________________________________________ 4. Sekiranya aktiviti di atas tidak dilakukan, apakah kesan negatif yang akan timbul? _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 5. Apakah kesan yang akan berlaku sekiranya murid-murid tidak menjaga kebersihan kelas? _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________

(10 markah)

4. Berdasarkan pernyataan di bawah, pilih dan tulis semula pernyataan

yang menunjukkan sikap kerajinan. Lini membantu gurunya mengutip derma untuk rumah anak-anak yatim. Caroline membantu adiknya mengulangkaji pelajaran pada setiap malam. Rima tidak menyiapkan kerja sekolah yang diberikan oleh gurunya. Siti tidak mempedulikan adiknya yang sedang menangis walaupun ibu sedang sibuk memasak di dapur. Semua murid bersetuju untuk menghadiri gotong royong membersihkan kawasan sekolah. Julie membiarkan kakaknya mengemas meja seorang diri selepas makan malam bersama keluarga. Angelica dan keluarga sentiasa menjaga kebersihan persekitaran rumah mereka.
1. 2. 3. 4. 5.

(10 markah) 5. Gariskan jawapan yang betul.

1. Individu yang amanah dan jujur akan mendapat ( kepercayaan, penghargaan, pingat ) daripada orang lain. 2. Janganlah kita menabur ( wang, masa, budi ) semata-mata untuk mendapatkan balasan dan ganjaran. 3. Pengawas sekolah yang amanah dalam menjalankan tanggungjawab tidak akan ( berbohong, bercakap, hormat ) kepada gurunya. 4. Berani kerana benar, takut kerana ( salah, dipukul, ditampar ). 5. Kita perlulah saling membantu sesama jiran agar hubungan silaturahim akan dapat ( dieratkan, direnggangkan, dijauhkan ).
(10 markah)