Anda di halaman 1dari 47

A. PERADABAN LEMBAH SUNGAI DAN SUNGAI GANGGA 1.

Keadaan Geografis Daerah India merupakan suatu jazirah benua Asia yang disebut dengan nama anak benua. Di sebelah utara daerah India Terbentang pegunungan Himalaya yang menjadi pemisah antara India dan daerah-daerah lain di Asia. Antara pegunungan Himalaya dan Hindu Kush terdapat celah Kaiber (Kaybar Pass). Celah Kaiber digunakan oleh masyarakat India untuk berhubungan dengan daerah-daerah lain di Asia. Melalui celah itu bangsa-bangsa lain melalui wilayah India seperti bangsa Aria, Laskar Cyrus Agung, Iskandar Zulkarnaen, bangsa Huna, Mahmud al Ghasni, dan Timur Lenk. Di tengah-tengah daerah India terdapat pegunungan Windya yang membagi India menjadi dua bagian : India Utara dan India Selatan. Pada daerah India bagian utara mengalir Sungai Shindu (Indus), Gangga, Yamuma, dan Brahmaputera. Daerah itu merupakan daerah subur sehingga sangat padat penduduknya. India bagian selatan sangat berbeda keadaannya dengan India bagian utara. Daerahnya terdiri dari bukit-bukit dan gunung-gunung yang kering dan tandus. Dataran tinggi di India bagian selatan diberi nama Dataran Tinggi Dekkan. Dataran Tinggi Dekkan kurang mendapat hujan sehingga daerahnya terdiri atas padang rumput savana yang sangat luas. 2. Peradaban Lembah Sungai Shindu (Indus) a. Pusat Peradaban Kota Mohenjo-Daro diperkirakan sebagai ibukota daerah lembah Sungai Shindu bagian selatan dan kota Harappa sebagai ibukota lembah Sungai Shindu bagian utara. MohenjoDaro dan Harappa merupakan pusat peradaban bangsa India pada masa lampau. b. Tata Kota Pembangunan kota Mohenjo-Daro dan Harappa didasarkan atas perencanaan tata kota yang pasti dan teratur baik. Jalan-jalan di dalam kota sudah teratur dan lurus dengan lebar mencapai sekitar 10 meter dan di kanan-kiri jalan terdapat trotoar dengan lebar setengah meter. Gedung-gedung, rumah tinggal dan pertokoan dibangun secara teratur dan berdiri kokoh serta terbuat dari batu bata lumpur. Wilayah kota dibagi atas beberapa bagian atau blok. Masing-masing blok, berbentuk persegi atau persegi panjang. Tiap blok dibagi oleh lorong-lorong yang satu sama lain saling berpotongan. Pada tempat-tempat itulah penduduk membangun rumah tempat tinggal serta gedung-gedung sebagai tempat untuk menjalankan pemerintahan. Lorong dan jalan dilengkapi dengan saluran air, untuk menyalurkan air dari rumah tangga ke sungai. Saluran-saluran itu dijaga dengan baik kebersihannya sehingga tetap berfungsi dengan baik. c. Sanitasi (Kesehatan) Teknik atau cara-cara pembangunan rumah telah memperhatikan faktor-faktor kesehatan dan kebersihan lingkungan. Kamar-kamar dilengkapi dengan jendela-jendela yang lebar

dan berhubungan langsung dengan udara bebas sehingga perputaran dan pergantian udara cukup lancar. Di samping itu, saluran pembuangan limbah dari kamar mandi dan jamban yang ada di rumah dihubungkan langsung dengan jaringan saluran umum yang dibangun dan mengalir di bawah jalan, di mana pada setiap lorong terdapat saluran air menuju ke sungai. d. Sistem Pertanian dan Pengairan Daerah yang berada di sepanjang lembah Sungai Shindu merupakan daerah yang subur. Di sepanjang lembah Sungai Shindu, masyarakat mengusahakan pertanian sehingga pertanian menjadi mata pencaharian utama masyarakat India. Pada perkembangan selanjutnya, masyarakat berhasil menyalurkan air yang mengalir di lembah sungai Shindu sampai jauh ke daerah pedalaman. Usaha ini dilakukan dengan membuat saluran-saluran irigasi dan mulai membangun daerah pertanian di wilayah pedalaman. Pembuatan saluran irigasi dan pembangunan daerah pertanian menunjukan bahwa masyarakat lembah sungai Shindu telah memiliki tingkat peradaban yang tinggi. Hasil pertanian yang utama adalah padi, gandum, gula, jelai, kapas dan teh. e. Teknologi Mereka telah mampu membuat barang-barang terbuat dari emas dan perak, alat-alat rumah tangga, alat-alat pertanian, kain dari kapas, serta bangunan- bangunan. Hal ini dapat diketahui melalui peninggalan-peninggalan yang ditemukan, seperti bangunan kota Mohenjo-Daro dan Harappa, berbagai macam patung, perhiasan emas perak, dan berbagai macam materai dengan lukisannya yang bermutu tinggi. Juga ditemukan alat-alat peperangan seperti tombak, pedang, dan anak panah. Disamping itu, ditemukan juga alat-alat peninggalan budaya berupa barang-barang dari tanah liat, terutama peralatan rumah tangga. f. Perekonomian Masyarakat lembah sungai Shindu sudah mengadakan hubungan dagang dengan bangsa Sumeria di Mesopotamia dan bangsa-bangsa dari negeri-negeri lainnya. Hal itu dibuktikan dengan penemuan benda-benda dari lembah sungai Shindu di Sumeria. Kota Sutkagedon memainkan peranan penting dalam perdagangan antara masyarakat lembah sungai Shindu dengan bangsa Sumeria. Kota Sutkagedon merupakan kota perbatasan yang terletak di Balukhistan. Perdagangan Sumeria melalui Sutkagedon dapat dialaksanakan dengan dua cara. Pertama, dengan jalan laut dapat dibuktikan melalui sebuah material dan pecahan benda-benda yang memuat gambar perahu layar. Kedua, dengan jalan darat yang dilaksanakan dengan mempergunakan tenaga kuda atau unta. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya terracotta kereta kecil (terracotta = tanah liat yang dibakar). g. Pemerintahan

Candragupta Maurya Candragupta Maurya menjadi raja pertama Kerajaan Maurya. Pada masa Pemerintahannya, daerah kekuasaan Kerajaan Maurya diperluas ke arah timur, sehingga sebagian besar India bagian utara menjadi bagian dari kekuasaanya. Dalam waktu singkat, wilayah Kerajaan Maurya sudah mencapai daerah yang sangat luas, yaitu daerah Kashmir di sebelah barat dan lembah Sungai Gangga di sebelah timur. Ashoka Pada masa pemerintahan Ahsoka (268-232 SM) cucu Candragupta Maurya, Kerajaan Maurya mengalami masa yang gemilang. Kalingga dan Dekkan berhasil dikuasai. Namun, setelah ia menyaksikan korban bencana perang yang maha dasyat di Kalingga, timbul penyesalan. Sejak saat itu, ia tidak lagi melakukan peperangan, bahkan ia mencita-citakan perdamaian dan kebahagiaan umat manusia. Setelah Ahsoka meninggal, kerajaannya terpecah belah menjadi Kerajaan kecil. Peperangan sering terjadi dan baru pada abad ke-4 M muncul seorang raja yang berhasil mempersatukan kerajaan yang terpecah belah itu. Maka berdiri Kerajaan Gupta dengan Candragupta I sebagai Rajanya.

h. Kepercayaan Kepercayaan masyarakat Lembah Sungai Shindu bersifat polytheisme (memuja banyak dewa). Dewa-dewa yang dipujanya seperti dewa bertanduk besar, dan dewa perempuan yang melambangkan kemakmuran serta kesuburan (dewi ibu). Masyarakat Lembah Sungai Shindu juga menyembah binatang-binatang seperti buaya, gajah, dan lain-lain, serta menyembah pohon seperti pohon papal (beringin). Pemujaan tersebut dimaksudkan sebagai tanda terima kasih terhadap kehidupan yang dinikmatinya, berupa kesejahteraan dan perdamaian. i. Peninggalan Kebudayaan Dari hasil penggalian di kota Harrappa ditemukan beberapa arca yang masih sempurna bentuknya dan dua buah Torso (arca yang telah hilang kepalanya). Salah satu Torso mula-mula bertangan empat dan berkepala tiga. Berdiri di atas kaki kanan dengan kaki kiri terangkat. (Patung ini mirip dengan patung Siwa Nataraya dari zaman kesenian Cola, India Selatan). Arca Di kota Mohenjo-Daro ditemukan arca seorang pendeta berjanggut. Arca ini memakai pita yang melingkari kepalanya dan berpakaian baju yang berhiaskan gambar yang menyerupai daun semanggi. Hiasan dengan daun semanggi juga lazim dipakai di daerah Mesopotamia, Mesir, dan Kreta. Arca yang lain ditemukan berbentuk gadis penari yang terbuat dari perunggu.

Alat-alat rumah tangga dan senjata Masyarakat Lembah Sungai Shindu telah mengenal teknik perundagian. Peralatan-peralatan rumah tangga dan senjata telah terbuat dari benda-benda logam seperti perunggu. Pengetahuan teknik perundagian itu tidak dikenal oleh setiap orang sehingga untuk mendapatkan benda-benda tersebut muncul sistem perekonomian. 3. Peradaban Lembah Sungai Gangga a. Pusat Peradaban Lembah sungai Gangga terletak antara pegunungan Himalaya dan pegunungan Windia Sketna. Lembah sungai Gangga dikenal sangat subur. Pendukung peradaban lembah sungai Ganggai adalah bangsa Aria yang termasuk bangsa Indo German. Mereka datang dari daerah Kaukasus dan menyebar ke arah timur. Kebudayaan lembah sungai Gangga merupakan kebudayaan campuran antara kebudayaan bangsa Aria dengan bangsa Dravida, yang dikenal dengan kebudyaan Hindu. Hal ini disesuaikan dengan nama daerah tempat bercampurnya kebudayaan, yaitu daerah Hindu dan Hindustan. Peradaban lembah sungai Gangga meninggalkan jejak yang sangat penting dalam sejarah umat manusia hingga kini, seperti agama Hindu dan agama Buddha. Agama Hindu merupakan perwujudan dari sistem kepercayaan peradaban bangsa Hindu. Sungai Gangga dianggap sebagai tempat keramat dan suci bagi penganut Hindu India. Air sungai Gangga dianggap dapat menyucikan diri manusia dan menghapus semua dosanya. Mereka memuja banyak dewa (politeisme). Sementara itu agama Buddha lahir sebagai bentuk reaksi beberapa golongan atas ajaran kaum Brahmana. Golongan ini dipimpin oleh Siddarta Gautama. Ia adalah seorang putra mahkota Kapila Wastu yang meninggalkan hidup penuh kemewahan dengan menempuh jalan kesederhanaan untuk menghindari penderitaan. Setelah sekian lama pencarian dengan jalan bertapa, akhirnya Sidarta memndapat sinar terang menjadi sang Buddha yang berarti yang disinari. Lambat laun agama Buddha mulai diterima masyarakat India dan menyebar ke berbagai belahan dunia. Kedua agama/budaya ini juga mempunyai pengaruh cukup besar dalam perkembangan sejarah dan budaya Indonesia di masa awal. b. Pemerintahan Perkembangan sistem pemerintahan di lembah sungai Gangga merupakan kelanjutan dari sistem pemerentahan masyarakat di daerah lembah sungai Sindu. Sejak runtuhnya kerajaan Mauria, keadaan menjadi kacau akibat terjadi peperangan antara kerajaankerajaan kecil yang ingin berkuasa. Keadaan ini baru dapat diamankan kembali setelah munculnya kerajaan Gupta. Kerajaan Gupta. Kerajaan Gupta didirikan oleh raja Candra Gupta I (320 330 M) dengan pusatnya di lembah sungai Gangga. Pada masa pemerentahan raja Candra Gupta I, agama Hindu dijadikan agama negara tetapi agama Budha tetap dapat berkembang. Kerajaan Gupta menjadi masa yang paling gemilang ketika raja Samudra Gupta (cucu Candra Gupta I) berkuasa. Seluruh lembah sungai Gangga dan lembah sungai Sindu berhasil dikuasainya. Ia menetapkan kota Ayodia sebagai ibu kota kerajaannya. Raja Samudra Gupta diganti oleh anaknya yang bernama Candra Gupta II (375 415 M). Candra Gupta II terkenal sebagai wikramaditia. Seperti raja-raja Gupta lainnya, ia

beragama Hindu namun ia tidak memandang rendah dan tidak mempersulit agama Budha. Bahkan pada jaman pemerintahannya berdiri Universitas Gupta sebagai perguruan tinggi agama Budha di Nalanda. Di bawah pemerintahan Candra Gupta II, kehidupan rakyat makmur dan sejahtera, banyak gedung indah didirikan. Perdagangan dan pelayaran makin maju. Kesenian, ilmu pengetahuan dan pendidikan berkembang pesat. Kesusasteraan mengalami masa yang gemilang, bahkan pada jaman ini terkenal dengan seorang pujangga yang bernama pujangga Kalijasa dengan karangannya yang berjudul Syakuntala. Perkembangan seni pahat dan seni patung mencapai kemajuan yang pesat. Setelah meninggalnya raja Candra Gupta II, kerajaan Gupta mulai mundur. Setelah itu India mengalami masa kegelapan dan baru pada abad ke VII M tampil seorang raja kuat yang bernama Harsyawardana. Kerjaan Harsya Ibukota kerajaan Harsya adalah Kanai, salah seorang rajanya, yaitu Harsyawardana, adalah seorang pujangga besar. Pada jamanya kesusasteraan dan pendidikan berkembang pesat. Pujangga yang terkenal pada masa kekuasaannya bernama pujangga Bana dengan buku karangannya berjudul Harsya Carita. Pada mulanya raja Harsya memeluk agama Hindu, tetapi kemudian memeluk agama Budha. Wihara dan Stupa banyak yang dibangun di tepi sungai Gangga, juga tempattempat pengiunapan dan rumah-rumah sakit didirikan untuk memberikan pertolongan dengan cuma-Cuma. Candi-candi yang rusak diperbaiki, bahkan candi-candi baru juga dibangun. Setelah masa pemerantahan raja Harsyawardana hingga abad ke XI M tidak pernah diketahui adanya raja-raja yang berkuasa. India mengalami masa kegelapan. c. Bentuk Kebudayaan Lembah Sungai Gangga Perkembangan kebudayaan lembah sungai Gangga mengalami banyak kemajuan pada bidang kesenian. Kesusasteraan, seni pahat dan seni patung berkembangan pesat. Kuilkuil yang indah dari Syanta dibangun. Daerah-daerah yang diduduki oleh bangsa Indo-Aria sering disebut dengan Aria Farta (negeri bangsa Aria) atau Hindustan (tanah milik bangsa Hindu). Bangsa Dravida mengungsi kedaerah selatan, kebudayaannya kemudian dikenal dengan nama kebudayaan Dravida. Diposkan oleh Pracoyo Adi P di 10:22

ILPENGTEK INDIA
KOMPONEN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI A. Umum Tradisi ilmu pengetahuan dan teknologi (S & T) di India adalah lebih dari 5000 tahun. Sebuah kebangkitan disaksikan pada paruh pertama abad ke-20. S & T infrastruktur telah berkembang dari sekitar Rs. 10 juta pada saat kemerdekaan pada tahun 1947 Rs. 30 miliar. prestasi yang signifikan telah dibuat dalam bidang elektronik nuklir dan ilmu pengetahuan ruang, dan pertahanan. Pemerintah berkomitmen untuk membuat S & T merupakan bagian integral dari pembangunan social ekonomi negara. India memiliki tenaga ilmiah dan teknis ketiga terbesar di dunia; 162 4.000 universitas penghargaan gelar doktor dan 35.000 gelar pasca sarjana dan Dewan Penelitian Ilmiah dan Industri mengelola 40 laboratorium penelitian yang telah membuat beberapa prestasi signifikan. Dibidang Teknologi Peluncuran Rudal, India adalah di antara lima negara besar dunia. Ilmu dan teknologi, bagaimanapun, adalah digunakan sebagai instrumen yang efektif untuk pertumbuhan dan perubahan. Hal ini yang dibawa ke dalam arus utama perencanaan ekonomi di sektor pertanian, industri dan jasa. Sumber daya negara yang digunakan untuk menurunkan output maksimum untuk kepentingan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup. Sekitar 85 persen dana untuk S & T datang langsung atau tidak langsung dari Pemerintah. S & infrastruktur T dalam rekening negara untuk lebih dari satu persen dari GNP. S & T di India sedang memasuki frontier baru.

B. Fakta-Fakta 1) Bahan Baku dan perangkat Ilpengtek a) Kuantitas dan Kualitas Tenaga Ilmiah Ilmu India memiliki garis pantai lebih dari 7.600 km dan 1.250 pulau, dengan Zona Ekonomi Eksklusif yang mencakup lebih dari 2 juta km persegi dan benua rak memperluas sampai 350 mil laut. Departemen Pengembangan Samudra didirikan pada tahun 1981 untuk memastikan pemanfaatan optimal sumber daya hidup, eksploitasi sumber daya non-hayati seperti hidrokarbon dan mineral, dan memanfaatkan energi laut. kapal penelitian Dua, ORV Sagar Sagar Kanya dan FROV Sampada, adalah menilai dan mengevaluasi potensi sumber daya. Survey dan upaya eksplorasi telah diarahkan untuk menilai topografi dasar laut, dan konsentrasi dan kualitas nodul mineral. Pada bulan Agustus 1987, India telah dialokasikan situs tambang sebesar 150.000 km persegi di Samudra Hindia pusat untuk eksplorasi lebih lanjut dan pengembangan sumber daya. India adalah satu-satunya negara berkembang untuk memiliki kualifikasi untuk Pioneer Status oleh Konferensi PBB tentang Hukum Laut pada tahun 1982, dan merupakan negara pertama di dunia yang memiliki pendaftaran dijamin dari lokasi tambang. India telah mengirimkan 13 ekspedisi penelitian ilmiah untuk Antartika sejak tahun 1981, dan telah mendirikan basis permanen berawak, Dakshin Gangotri. Sebuah stasiun permanen kedua, upaya sepenuhnya adat, diselesaikan oleh ekspedisi kedelapan. Tujuannya adalah untuk mempelajari lapisan ozon dan unsur penting lainnya, aurora optik, pulsa magnetik dan fenomena terkait. Berdasarkan kegiatan penelitian ilmiah, India mengakuisisi Keanggotaan Permusyawaratan Perjanjian Antartika pada tahun 1983 dan aksesi pada Konvensi tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Laut Antartika pada bulan Juli 1985. India juga merupakan anggota Komite Ilmiah tentang Penelitian Antartika, dan telah memainkan peran penting dalam mengadopsi sebuah Rezim Mineral untuk Antartika pada bulan Juni 1988. Sebuah Institut Teknologi Nasional Samudera didirikan untuk pengembangan teknologi yang berhubungan dengan laut. Hal ini juga bertanggung jawab untuk memanfaatkan sumber daya dari sabuk pesisir dan pulau-pulau. b) Kuantias dan Kualitas Tenaga Peneliti Ilmiah 1) Kualitas tenaga ilmiah dan penelitian tenaga ilmiah. Batasan mengenai tenaga ilmiah dan tenaga peneliti ilmiah sebagai berikut : Tenaga Ilmiah Mereka yang secara fungsional menggali dan menyaikan informasi secara keahlian dalam rangka perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan. Tenaga Peneliti Ilmiah

Mereka yang melakukan kegiatan penelitian dengan menggunakan prosedur ilmiah dengan syarat bahwa peneliti ilmiah adalah mereka yang mencapai gelar PhD/Doctor atau equivalent. 2) Kualias Tenaga Peneliti Sampai sekarang di Indonesia bidang penelitian kurang menarik, pemerintah berusaha supaya bidang penelitian ini menarik pada tahun 1970-1971 banyak tenaga peneliti kita ke Malaysia.

Menteri riset Sumitro dalam laporannya pada siding paripurna cabinet 15 Maret 1977 mengenai kebutuhan tenaga pengembangan ilmiah mengatakan bahwa pada tahun 1976 tenaga ahli dan tenaga peneliti ilmiah berjumlah 10.250 orang, padahal yang dibutuhkan sebanyak 33.650. Bila dibandingkan dengan neraga lain adalah sebagai berikut :

Indonesia 1975 77 tenaga peneliti/1 juta penduduk. 1985 715 tenaga peneliti/1 juta penduduk. 2000 1.646 tenaga peneliti/1 juta penduduk. Singapura 1972 170 tenaga peneliti/1 juta penduduk. India 1973 170 tenaga peneliti/1 juta penduduk. Iran 1972 120 tenaga peneliti/1 juta penduduk. Jepang 19732. 470 tenaga peneliti/1 juta penduduk. Uni Sofiet pada tahun 1977 mempunyai jumlah tenaga ilmiah sekitar 1.200.000 orang termasuk lebih dari 340.000 orang Doctor dan Kandidat.

Jumlah ahli ilmu pengetahuan di seluruh amerika serikat kurang lebih 300.000 orang dengan perincian sebagai berikut : 94.000 orang ahli kimia 46.000 orang ahli biologi 32.000 orang ahli fisika 25.000 orang ahli ilmu pasti 24.000 orang ahli penyelidikan bumi dan air 23.000 orang ahli psikologi 13.000 orang ahli ekonomi 12.000 orang ahli kepamongprajaan dan ahli penyelidikan pertahanan. Sarana

c)

Ruang Indian Space Research Organisation (ISRO), di bawah Departemen Space (DOS), bertanggung jawab untuk penelitian, pengembangan dan operasionalisasi sistem ruang di bidang komunikasi satelit, penginderaan jauh untuk survei sumber daya, pemantauan lingkungan, jasa meteorologi, dll DOS juga agen nodal untuk Laboratorium Penelitian Fisika, yang melakukan penelitian di bidang ilmu pengetahuan ruang, dan National Remote Sensing Agency, yang menyebarkan teknik penginderaan jarak jauh modern untuk survei sumber daya alam dan menyediakan layanan operasional kepada instansi

pengguna. India adalah Negara Dunia Ketiga hanya untuk mengembangkan satelit sendiri remote-sensing. India bergabung dengan kelompok memilih enam negara pada tanggal 15 Oktober 1994, ketika Kutub Peluncuran Satelit Vehicle (PSLV) berhasil menyelesaikan misi untuk menempatkan satelit penginderaan jauh 800 Kg, IRS-P2, di orbit yang dimaksudkan. Sebelumnya pada bulan Mei, perkembangan penerbangan keempat Augmented Peluncuran Satelit Kendaraan (ASLV) mencapai misinya dengan menempatkan satelit 113 Kg ilmiah SROSS-C2 dalam orbit dekat bumi. India baik pada cara untuk mengembangkan Peluncuran Satelit geosynchronous Kendaraan (GSLV) mampu menempatkan satelit 2000 Kg ke ruang angkasa. Indian Space Research Organisation (ISRO) sedang berusaha untuk mengembangkan sebuah mesin cryogenic adat untuk GSLV. Sebuah model GSLV telah diuji di terowongan angin. d) Sumber Daya Nasional 1. 1. Bioteknologi India telah menjadi pelopor di antara negara-negara berkembang dalam mempromosikan kegiatan-kegiatan multi-disiplin di daerah ini, mengakui kemungkinan tak terbatas dari aplikasi praktis mereka dalam produksi pertanian dan industri yang semakin meningkat, dan memperbaiki kehidupan manusia dan hewan. Inti dari penelitian di bidang ini adalah Dewan Nasional Bioteknologi, dibentuk pada tahun 1982. Sebuah Departemen Bioteknologi diciptakan pada tahun 1986. Baru-baru ini, Konsorsium Bioteknologi India Ltd didirikan. Ini akan memainkan peran sebagai katalis dalam menjembatani kesenjangan antara penelitian dan pengembangan, lembaga-lembaga industri dan keuangan. Beberapa inisiatif baru diambil termasuk mengembangkan teknik untuk pemetaan gen, konservasi keanekaragaman hayati dan penelitian bio-indikator, program bioteknologi khusus untuk kepentingan kasta dan suku dijadwalkan dijadwalkan dan kegiatan di bidang tanaman perkebunan. Daerah-daerah yang telah mendapat perhatian adalah peningkatan kawanan ternak melalui teknologi embrio transfer, dalam propagasi in vitro penyakit varietas tanaman tahan untuk mendapatkan hasil yang lebih tinggi, dan pengembangan vaksin untuk berbagai penyakit. Dewan Penelitian Ilmiah dan Industri (CSIR). CSIR didirikan pada tahun 1942, dan saat ini lembaga utama untuk penelitian ilmiah dan industri. Ia memiliki jaringan 40 laboratorium, dua koperasi lembaga penelitian industri dan lebih dari 100 ekstensi dan pusat lapangan. Program Penelitian dewan diarahkan pemanfaatan sumber daya alam efektif negara dan pengembangan proses dan produk baru untuk kemajuan ekonomi. Sekarang memainkan peranan utama dalam pemenuhan misi teknologi berkembang oleh Pemerintah. 1. 2. Industri Perkembangan industri di India mengalami kemajuan sangat pesat, tidak terlepas dari usaha Pemerintah untuk terus meningkatkan program penelitian secara ilmiah. Teori yang langsung diaplikasikan dalam praktek lapangan ini tetap ditangani secara profesional. Untuk mendapatkan pekerja/personil yang menangani berbagai proyek (Pusat Latihan, Industri, dll) dilaksanakan sacara ketat dan kompetitif. 1. Elektronik

Departemen Electronics memainkan peran promosi bagi pengembangan dan penggunaan elektronik untuk pembangunan sosial-ekonomi. Banyak inisiatif telah diambil untuk pertumbuhan yang seimbang dari industri elektronik. Dorongan dasar yang telah menuju rasionalisasi umum kebijakan lisensi dengan penekanan pada promosi daripada peraturan, selain mencapai skala ekonomi dengan teknologi up-to-date. Sebuah pendekatan multicabang telah berkembang untuk R-berorientasi hasil & D dengan penekanan khusus pada mikroelektronik, telematika, dan komputasi kinerja tinggi dan pengembangan piranti lunak. Aplikasi elektronik di berbagai bidang seperti pertanian, kesehatan dan sektor jasa juga telah mendapat perhatian khusus. Untuk meningkatkan kualitas produk indigenously diproduksi, serangkaian tes dan pusat pengembangan dan laboratorium regional telah dibentuk. Pusat-pusat untuk desain elektronik dan teknologi membantu unit elektronik kecil dan menengah. Sejumlah proyek R & D telah dimulai untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhan industri. 1. Nuklir Energi Atom Tujuan utama program energi nuklir India adalah pengembangan dan penggunaan energi nuklir untuk tujuan damai seperti pembangkit listrik, aplikasi di bidang pertanian, kedokteran, industri, penelitian dan daerah lainnya. India saat ini diakui sebagai salah satu negara yang paling maju dalam teknologi nuklir, termasuk produksi bahan sumber. Negara ini mandiri dan telah menguasai keahlian yang mencakup siklus nuklir yang lengkap dari eksplorasi dan pertambangan untuk pembangkit listrik dan pengelolaan limbah. Akselerator dan penelitian dan reaktor daya sekarang dirancang dan dibangun indigenously. Energi siklotron variabel canggih di Kolkata dan menengah energi akselerator ion berat pelletron dibentuk baru-baru ini di Mumbai fasilitas penelitian nasional di daerah perbatasan ilmu. Sebagai bagian dari program pemanfaatan damai energi atom, India juga telah memulai program pembangkit tenaga nuklir. Saat ini delapan stasiun nuklir menghasilkan delapan miliar kilowatt listrik. Empat lebih pembangkit listrik tenaga nuklir yang direncanakan. Reaktor nuklir baru yang dirancang di India. Program nuklir untuk tujuan damai juga mencakup produksi radioisotop untuk digunakan dalam pertanian, kedokteran, industri dan penelitian. India meluncurkan kapal selam nuklir pertamanya Ahad kemarin. Kapal ini dilengkapi dengan torpedo dan misil balistik serta mengangkut 95 orang awak. Perdana Menteri Manmohan Singh mengatakan ini adalah momen bersejarah dalam kesiapan pertahanan India. Kapal selam sepanjang 112 meter itu dinamai Arihant atau Penghancur Musuh. Arihant akan melakukan percobaan laut selama dua tahun di Teluk Bengal sebelum benar-benar ditugaskan. Pemerintah India mengatakan Arihant adalah salah satu dari lima kapal selam nuklir milik mereka. Kapal selam dibangun seluruhnya di India dengan bantuan Rusia. Saat ini India adalah negeri keenam di dunia yang memiliki kapal selam bertenaga nuklir. Lima lainnya adalah Cina, Prancis, Inggris, Rusia dan Amerika Serikat. India tidak pernah menjadi anggota Perjanjian Nonproliferasi Nuklir. India menguji coba sebuah alat nuklir damai, sebagaimana digambarkan oleh pemerintah India pada 1974 (Smiling Buddha), uji coba pertama yang dikembangkan setelah pendirian NPT, menjadi pertanyaan baru tentang bagaimana sebuah teknologi nuklir sipil dapat

diselewengkan untuk kepentingan persenjataan. Motivasi utamanya diperkirakan adalah untuk melawan Tiongkok. India kemudian menguji coba hulu ledak nuklirnya pada 1998 (Operasi Shakti), termasuk sebuah alat termonuklir (walaupun kesuksesan termonuklir tersebut masih diragukan). Pada Juli 2005, India secara resmi diakui oleh Amerika Serikat sebagai sebuah negara dengan teknologi nuklir maju yang bertanggungjawab dan setuju untuk melakukan kerjasama nuklir di antara kedua negara. 1. Astrologi INSAT Seri satelit diluncurkan sebelumnya adalah berkinerja baik dan memberikan layanan vital untuk telekomunikasi, televisi, meteorologi, peringatan bencana dan deteksi marabahaya. INSAT seri terbaru meliputi fitur-fitur baru seperti transponder Ku-band dan layanan mobile transponder satelit. Satelit remote-sensing, diluncurkan pada tahun 1988 dan 1991, sudah menjadi andalan dari sistem pengelolaan sumber daya alam negara. Peluncuran proyeksi canggih satelit penginderaan jauh tidak hanya akan meningkatkan cakupan dari aplikasi mereka, tetapi juga akan menawarkan layanan komersial ke negara-negara lain. Prestasi India dalam aplikasi ruang berbasis teknologi penginderaan jauh telah menyebabkan perusahaan AS untuk masuk ke dalam perjanjian untuk pemasaran data dari satelit India global. kemajuan India di bidang teknologi ruang telah menarik perhatian dunia dan permintaan, dengan perjanjian sewa guna usaha untuk pemasaran data IRS dan penyediaan perangkat keras ruang dan jasa. India juga percaya pada kerjasama dalam ruang dengan lembagalembaga di seluruh dunia. Sebuah tim PBB tingkat tinggi yang dipilih India untuk mendirikan Pusat PBB untuk Ruang Angkasa dan Teknologi Pendidikan. India berada di ambang mencapai kemandirian dalam kemampuan peluncuran. Ini akan menjadi penghormatan yang cocok untuk ayah dari program ruang angkasa India, Dr Vikaram Sarabhai, 80 ulang tahun kelahiran yang diamati pada bulan Agustus 1996. 1. 3. Pertanian Kontribusi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk bidang pertanian, telah di transformasikan kedalam program pertanian secara komersial. Lahan pertanian India tetap dijadikan obyek penting, sehubungan dengan perkembangan penduduk yang sangat cepat, dan usaha pengembangan sumber energi. Upaya untuk meningkatkan cara bertani alamiah menjadi bertani secara modern dengan tekhnologi tinggi ini, saat ini tengah diteliti kemungkinannya. Tercatat setiap tahunnya angka yang meningkat dalam pemakaian mesin-mesin pengolah pertanian, untuk tahun 2000-2001 telah terjual sebanyak 254,825 traktor. Riset di bidang pertanian juga sangat mendukung keberhasilan India dalam pengadaan bahan makanan. Dari suatu negara yang tergantung pada impor bahan makanan untuk menyediakan makanan bagi penduduknya, India saat ini tidak hanya mampu memproduksi bahan pangan untuk mencukupi kebutuhan sendiri, namun India mampu membuat cadangan bahan makanan dan bahkan mampu mengekspor gandum dan beras. Kemajuan yang di bidang pertanian pada 5 dekade terakhir merupakan satu kesuksesan terbesar dalam sejarah India. Pertanian merupakan kontributor tunggal terbesar pada Gross Domestic Product, yaitu hampir 33%. Pertanian menyangkut masalah kehidupan dua pertiga tenaga kerja yang ada di India. Kemajuan bidang pertanian tersebut tidak terlepas dari peran sesbuah

lembaga penelitian dan pendidikan di bidang pertanian yaitu Indian Council of Agricutural Research (ICAR). Yang didirikan tahun 1929. ICAR telah mempu dengan mulus dan cepat melaksanakan alih teknologi bercocok tanam dari laboraturium ke tanah pertanian. ICAR mempunyai 43 institut penelitian, 4 biro penelitian nasional, 20 pusat riset nasional, 9 direktorat proyek, 70 proyek penelitian terkoordinasi di seluruh India dan 109 Krishi Vigyan Kendras ( pusat ilmu pengetahuan pertanian). ICAR juga bekerja sama dengan 26 Universitas Pertanian dan 4 Institut Penelitian Nasional. Baru-baru ini pengembangan sector pertanian di India semakin menunjukan kiprahnya di dunia teknologi maju, contohnya pada masa ini para petani di India bertani dipandu ponsel. Perkembangan teknologi terbukti dapat dioptimalkan masyarakat pedesaan. Para petani di India misalnya, dengan cerdiknya telah memanfaatkan ponsel untuk memandu mereka bercocok tanam sekaligus mengembangkan bisnis. Mereka yang berhasil itu salah satunya adalah kelompok petani Dhanaji Dongre di Khandali, India. Ponsel yang digunakan kelompok ini memang bukan sembarang ponsel, namun sudah disematkan aplikasi khusus di dalamnya bernama Life Tools Agricultural Software besutan Nokia. Software inilah yang menjadi pemandu para petani ini. Sebab, selama beberapa kali dalam sehari aplikasi tersebut mentransmisikan sejumlah informasi seputar pertanian kepada para petani lewat perangkat genggam. Berbagai hal yang disampaikan seperti bagaimana cara bertani yang baik dan benar, tips penggunaan pestisida, cara menangkal hama, prediksi cuaca dan lainnya. Sehingga, meski dengan informasi yang dibatasi layar ponsel, Dhanaji Dongre mampu mensiasati rintangan mereka dan melahirkan hasil tani yang baik dari lahan tomat dan jagung miliknya. Dilansir Internetevolution.com, info-info seputar kondisi pasar juga tak ketinggalan disampaikan software ini. Misalnya, berapa harga jual suatu komoditi di pasar lokal India yang paling update. Sehingga ketika nanti ingin dijual ke distributor, para petani tidak buta pasar sekaligus terhindar dari harga rendah partner bisnis mereka. Meski berisi informasi berharga, namun aplikasi ini dikatakan memiliki tampilan yang terlalu jelimet. Semua ditampilan di layar ponsel dan pengguna hanya tinggal memilih informasi apa yang mereka inginkan. Namun di tempat nan jauh di sana, informasi tersebut digodok dengan serius oleh Nokia. Perusahaan asal Finlandia ini bahkan sampai membangun bagian khusus bernama agriculture desk yang bertugas untuk mencari dan menganalisis data sebelum didistribusikan via Life Tools. Memang, pastinya ada biaya tambahan bagi para petani untuk mendapat materi pembelajaran via ponsel tersebut. Namun rasanya dari manfaat yang mereka dapat, beban tersebut dapat dengan mudah tertutupi. 1. 4. TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi Sebagai Negara yang tidak jauh berbeda dari Indonesia, baik sejarah maupun hubungan kebudayaan, India harus kita akui memiliki sisi yang perlu kita contoh. Salah satunya adalah perkembangan teknologi khususnya teknologi informasi (IT). Tepatnya pada hari Rabu, 22 Oktober 2008, banyak pakar teknologi memandangi langit India yang cerah, sekedar untuk menyaksikan momen bersejarah, India menjelajah bulan dengan mengirimkan Chandrayaan-1. maiden moon spacecraft India. Salah satu roket tersukses India PSLV C-11 diluncurkan pagi itu 6:22 AM dari the Satish Dhawan Space untuk membawa wahana Chandrayaan-1. Dengan PSLV C-11, Chandrayaan-1 yang memiliki bobot 1,380 Kg telah sukses ditempatkan di orbit transfer, wahana luar angkasa India ini membawa 11 perangkat, yang 5 diantaranya di desain dan dikembangkan di India sendiri,

3 dari European Space Agency, 1 dari Bulgaria, dan yang 2 buah dari USA, perangkatperangkat ini akan digunakan untuk mengeksplorasi bulan dalam 2 tahun kedepan. Siapa sangka India, yang dulu dikenal sebagai negara yang mayoritas rakyatnya miskin dengan kondisi kota-kotanya yang kumuh serta diwarnai konflik sosial politik tinggi, kini membuat kagum banyak orang. Bahkan muncul kekhawatiran di Amerika Serikat karena perkembangan penguasaan information and communication technology (ICT) luar biasa. Minimal itulah kesan dari buku The World Is Flat (2006) karya Thomas L Friedman, kolumnis Foreign Affairs The New York Times. Kini dunia sudah bersifat datar, yaitu mengglobal dan berplatform jaringan internet sehingga berbagi aneka bentuk pengetahuan dan pekerjaan sudah tak terkendala oleh waktu, jarak, wilayah, dan bahasa. Dunia teknologi bersaing sangat kompetitif untuk negara industri dan negara berkembang (emerging market countries). Siapa pun, dari mana pun, dengan ICT dapat menjadi pemain utama di pasar kerja. Adanya internet, alur kerja memanfaatkan mesin, kemudahan kirim dan menerima data, outsourcing, relokasi tempat produksi, hingga kemudahan mencari informasi melalui komputer. Semua perkembangan ini telah memunculkan fenomena luar biasa, saat semua kekuatan berkonvergensi dan berproses dengan dukungan model bisnis baru yang inovatif berbasis ICT membuat semua orang memiliki kesempatan yang sama menjual kemampuannya di pasar global. Friedman menunjukkan kehebatan India . Betapa perusahaan di kawasan Bhavya, Bangalore, mampu menyediakan tenaga kerja untuk juru ketik, operator call center, akuntan, hingga pemrogram komputer di negara maju. Orang India bekerja untuk AS, tetapi tetap tinggal di India . Mereka bekerja sebagai bagian integral rantai bisnis perusahaan global, seperti Dell, American On Line (AOL), dan Microsoft. Orang Amerika Serikat harus bersaing kerja dengan yang tinggal di India. Artinya, di sana ada pekerjaan yang mulai terancam tergusur oleh orang dari belahan dunia lain melalui mekanisme outsource, otomatisasi, atau digitalisasi. Profesi, seperti ahli bedah, radiologi, dokter gigi, ortodontis, pengacara, farmakolog, dan guru, termasuk kategori yang rentan tergusur tanpa bisa dicegah meski dengan larangan masuknya pekerja migran. Dengan mengandalkan kualitas hasil kerja dan daya saing harga, serta memaksimalkan ICT, warga India mengambil alih pekerjaan warga AS. Misalnya, melalui webcam, guru India dengan harga jauh lebih murah dapat memberi les secara virtual kepada siswa yang tinggal di Amerika Serikat. Tugas dokter radiologi di John Hopkins Hospital Amerika Serikat pada malam hari atau pada akhir pekan sudah di-outsource ke dokter-dokter India . Melalui teleradiology memungkinkan para dokter India mendapat gambar dari rumah sakit ke rumah mereka (bisa juga ke Vail atau Cape Cod). Gambar itu langsung dapat diinterpretasi sehingga tersedia layanan media secara prima 24 jam. Untung, ketika di Amerika Serikat malam, di India siang sehingga tidak ada ongkos lembur. Para akuntan India di Bengalore, dengan kemampuan sama, bisa mengambil alih auditing dari akuntan Amerika Serikat di Washington atau New York . Kualitas hasilnya hampir sama, tetapi lebih murah. Itu contoh bagaimana orang India dengan kemajuan ICT-nya mampu merebut pekerjaan profesi-profesi tertentu tanpa harus hadir secara fisik.

Perkembangan teknologi modern India terus mengalami peningkatan pesat. Negeri yang terkenal dengan industri softwarenya ini menelurkan rekor fantastis dengan mengorbitkan 10 satelit secara besamaan dalam sebuah misi peluncuran. Kesuksesan menandai India sudah masuk dalam jajaran kompetitor besar dalam pasar multimilyar dolar di bidang ruang angkasa. Roket PSLV mengeluarkan semua satelit dalam rentang waktu beberapa menit setelah meluncur pukul 09.20 pagi dalam cuaca cerah dari stasiun ruang angkasa Sriharikota di India Selatan. Badan yang bermarkas di Bangalore dalam situs web www.isro.org, mengatakan semua satelit tampak berfungsi normal. Kesuksesan misi memperlihatkan kemampuan India meluncurkan barang bawaan berlipat ganda menuju orbit dan berusaha melakukan promosi dan mencari keuntungan program yang sudah dikembangkan selama 45 tahun. Ini merupakan penerbangan ke-13 dari Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV), dan membuktikan sebagai alat yang reliabel dan bagus untuk meluncurkan sateilt,. Melesat menembus langit biru meninggalkan jejak asap warna oranye dan putih, roket pertama kali mengorbitkan satelit sensor-jauh India dengan berat 690 kilogram Cartosat-2A. Menurut ahli ilmu ruang angkasa dari Institute of Defence Studies and Analyses di New Delhi, pihak New Delhi mengatakan ingin bersaing dengan Amerika Serikat, Rusia, Cina, Ukraina dan Badan Ruang Angkasa Eropa dalam jasa peluncuran satelit komersial. Dengan meluncurkan banyak satelit dalam satu kali peluncuran, India memperlihatkan kapabilitas program ruang angkasanya,. India makin meroket saja sebagai salah satu ibukota teknologi dunia. Sebelumnya, India diakui banyak menghasilkan tenaga profesional di bidang Teknologi Informasi. Kemudian salah satu kota di India, yakni Bangalore, diakui sebagai salah satu ibukota perkembangan teknologi dunia. Kini, negara itu bertengger di posisi ke-4 dalam jajaran superkomputer tercepat dunia. Daftar 500 superkomputer tercepat di dunia diperbaharui dua kali dalam setahun. Daftar terbaru adalah yang ke-30 sejak pertama kali dikeluarkan Juni 1993. Sudah dapat ditebak, IBM masih merajai daftar terbaru dengan mengusung 232 superkomputer dari total 500 superkomputer tercepat di dunia. Blue Gene/L keluaran IBM yang digunakan untuk menjamin persediaan nuklir Amerika Serikat selalu aman dan tersedia. Superkomputer tersebut telah di-upgrade enam bulan silam untuk meningkatkan performanya. Walhasil, sekarang mesin ini mampu mencapai performa 478 triliun kalkulasi floating point perdetik (478 teraflop), nyaris 3 kali lebih cepat daripada mesinmesin pesaingnya. Menyusul di posisi kedua, lagi-lagi superkomputer keluaran IBM yang berjaya, yaitu BlueGene/P yang merupakan versi terbaru BlueGene/L. Setiap detiknya, mesin ini mampu melakukan proses 1000 triliun kalkukasi. Dengan mesin ini, mampu ditampilkan simulasi gempa bumi pergerakan tiap bangunan di zona yang terkena gempa bumi, serta mengembangkan desain struktur masa depan. India yang untuk pertama kalinya melenggang di daftar sepuluh besar superkomputer tercepat dunia, datang bersama Hewlett-Packard yang memiliki performa mencapai 117,9 teraflops. Sistem yang dikenal dengan EKA ini diinstal di Laboratorium Penelitian Komputer di Pune, India. Sistem ini diharapkan dapat digunakan dalam pengembangan aplikasi, misalnya terkait dengan neural (syaraf), molekul, simulasi tabrakan, media animasi digital, dan untuk menterjemahkan. Superkomputer ini akan berpengaruh pada

kehidupan masyarakat India, khususnya di daerah gempa bumi dan sunami, untuk membuat rancangan ekonomi, dan desain obat, Menurut S. Ramadorai, kepala Laboratorium Penelitian Komputer, Bagi kami, peringkat memang penting, tapi yang jauh lebih penting adalah upaya untuk terus meningkatkan performa dan aplikasi sistem, 1. 5. Pendidikan Dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia, pada program Pembangunan Nasional, Pemerintah India telah mencanangkan Program Education For All. Pemerintah mengadakan kebijakan baru dalam bidang pendidikan. Dengan kebijakan baru tersebut seluruh kegiatan pendidikan, baik yang bersifat kurikuler, non-kurikuler serta ekstra kurukuler dapat terintegrasi sehingga sesuai dengan gerak langkah kehidupan dan pembangunan bangsa. Beberapa kebijakan pendidikan tersebut diantaranya adalah : Memberikan pendidikan gratis kepada semua anak dibawah usia 14 tahun. Meningkatkan fasilitas dan kwalitas pendidikan di daerah pelosok dan pegunungan Meningkatkan program pemberantasan buta huruf Memberikan subsidi kepada perorangan ataupun organisasi yang secara suka rela bergerak dalam bidang pendidikan Mengikut sertakan pihak swasta untuk berperan aktif dalam bidang pendidikan Untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan program kegiatan pendidikan Pemerintah Pusat telah membentuk suatu badan yang disebut The University Grant Commission. Selain memantau program kegiatan, badan tersebut juga sebagai pusat koordinasi dan pengendali kwalitas terhadap perguruan tinggi/universitas yang beroperasi di India. The University Grant Commission juga mengkoordinasikan pelaksanaan penelitian dan riset bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya dalam bidang pendidikan. Menghadapi tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan bidang penelitian yang menuntut dana yang banyak membuat beberapa universitas dituntut kemandiriannya, atau tidak lagi tergantung kepada bantuan dana dari UGC. Menurut informasi di Harian Times of India, kemungkinan besar dimasa-masa mendatang Universitas atau College dituntut untuk mencari sumber financialnya sendiri. Dengan demikian biaya pendidikan di India untuk tahun yang akan datang diperkirakan meningkat tajam. INDIA merupakan sebuah paradoks. Negara itu kaya akan sumber daya alam, tetapi lebih dari 40 persen penduduknya hidup di bawah 1 dollar AS per hari. India memiliki begitu banyak ahli bidang teknik. Sejumlah 30 persen dokter di AS dan para pekerja teknologi informasi serta ahli teknik menguasai perusahaan-perusahaan penting di AS. Banyak orang India menduduki posisi bagus di organisasi internasional. Namun, hampir 40 persen atau lebih dari 350 juta orang dewasa di India buta huruf, hampir 40 persen anak putus sekolah setelah kelas lima, dan lebih dari 55 persen putus sekolah setelah kelas delapan. Indeks Pembangunan Manusia India berada di peringkat 127, jauh di bawah Indonesia yang berada di peringkat 111. Kemajuan India dalam ilmu pengetahuan dan teknologi telah diakui dunia. Negara itu telah melahirkan sejumlah pemenang Nobel: Amartya Sen (ekonomi), Subrawanian Chandrashekar dan Chandrashekar Venkataraman (fisika), Hargobind Khorana (kedokteran). Dua warga India lainnya, Bunda Theresa memenangi Nobel Perdamaian dan Rabindranath Tagore di bidang sastra.

Di tengah persoalan kemiskinan yang membayangi India dari masa ke masa, Pemerintah India konsisten mengembangkan pusat-pusat keunggulan di tingkat universitas sejak awal kemerdekaan. Tiga tahun setelah kemerdekaannya, pada tahun 1951, parlemen India menetapkan Institut Teknologi India di Karagpur sebagai pusat keunggulan nasional. Semua dana pembangunan dan operasional sepenuhnya disokong oleh pemerintah pusat. Institut teknik yang sama dibentuk di lima kota lain yang tersebar di sejumlah wilayah, dari utara sampai selatan negeri itu. Pada tahun 2001 Universitas Roorkee yang berada di bawah urusan pemerintah Negara Bagian Uttar Pradesh diangkat statusnya oleh parlemen menjadi salah satu pusat unggulan nasional. Namanya berubah menjadi IIT Roorkie, menyejajarkan diri dengan enam IIT yang sudah ada. Keberadaan IIT yang didukung penuh secara finansial oleh pemerintah pusat itu sangat besar peranannya menciptakan kumpulan besar teknisi dan pakar teknologi di India. Selain IIT, sejumlah universitas juga memiliki fakultas bidang sains dan teknik yang cukup bagus dan lulusannya diperhitungkan di pasar kerja tingkat dunia. Kumpulan para profesional di bidang teknik, khususnya teknologi informasi, menyerbu AS. Sekitar 30 persen pekerja perusahaan perangkat lunak raksasa Microsoft di AS berasal dari India, meski Bill Gates hanya menyebut angka sekitar 20 persen. Tidak sedikit pula ahli sains dan teknologi dari India menjadi pengajar di universitas top AS. Para profesional teknik dari India diperhitungkan di tingkat dunia. Semula kepergian orang- orang pintar India ke AS itu dikeluhkan dan dirisaukan menjadikan India mengalami brain drain. Orang-orang India yang menyerbu kesempatan bekerja di negara-negara maju itu tidak hanya menyumbang devisa yang tidak sedikit bagi India. Sebagian dari mereka kembali ke India dengan modal uang dan keahlian yang dimiliki. Mereka membentuk perusahaan-perusahaan perangkat lunak komputer di Bangalore, kawasan selatan India, yang dijuluki sebagai lembah silikon India, mengingatkan kita pada lembah silikon di Amerika Serikat. Keberhasilan itu makin memacu minat anak-anak muda India berlomba masuk universitas teknik yang makin membuka lebar pintu ambisi negara itu menjadi raksasa dunia dalam industri perangkat lunak. Industri piranti lunak di India berkontribusi besar bagi perekonomian India. Pada tahun 2002 industri piranti lunak di India menghasilkan 10 miliar dollar AS, dengan pasar domestik 2 miliar dollar AS, masih memberikan sumbangan 16 persen dari total ekspor dari negara itu. Bukan hanya pendidikan tinggi teknik keunggulan negara miskin itu. Sekolah-sekolah kedokteran di India diselenggarakan dengan standar internasional sehingga lulusannya pun bisa memperoleh pekerjaan di luar India. Sekitar 30 persen dokter di AS adalah orang India. Sekolah bisnis dan manajemen di India juga mulai diperhitungkan. Menyusul ketenaran IIT, enam Institut Manajemen India telah mencapai reputasi internasional dalam beberapa tahun belakangan. Institut Manajemen India Ahmedabad disejajarkan dengan lulusan sekolah bisnis Harvard (salah satu terbaik di dunia) dan lulusan terbaiknya diperebutkan perusahaan multinasional dengan gaji sangat tinggi. Pendidikan tinggi di India tidak banyak meninggalkan masalah. Meskipun, menurut Dekan Fakultas Pendidikan Universitas Jamia Millia Islamia Prof Mohammad Miyan, pendidikan tinggi di India masih harus lebih banyak diarahkan untuk menghasilkan profesional di bidang teknik bukan sarjana-sarjana ilmu sosial. Pendapat senada dikemukakan profesor bidang matematika Jamia Millia Islamia Ny Kum Kum Dewan.

Sejauh menyangkut pendidikan tinggi, kata Dewan, pendidikan di India tidak masalah. Masalah besar pendidikan di India adalah pendidikan untuk masyarakat di tingkat rakyat jelata. Angka putus sekolah di India masih sangat besar. Bila anak putus sekolah di kelas empat atau kelas lima, apa yang bisa diperbuat untuk masa depannya? kata Dewan. KEMAJUAN dalam sains dan teknologi yang dicapai oleh India itu memberikan inspirasi bagi pakar aeronautika India Dr Abdul Salam memunculkan gagasan Visi India 2020: Visi untuk Milenium Baru yang bukunya terbit pada tahun 1998. India, kata Kalam, akan menjadi negara maju pada tahun 2020. Pemikiran Kalam cukup provokatif. Sumber daya alam India cukup menjanjikan, segudang pakar dan profesional teknik tersedia di India, negara itu juga sudah mencapai kemajuan dalam pengembangan program ruang angkasanya, tetapi indeks pembangunan manusia masih tergolong buruk. Sekitar 25 persen penduduknya masih hidup di bawah garis kemiskinan, tinggal berserakan di tendatenda kotor tanpa air bersih; angka buta huruf tinggi dan pendidikan dasar belum menjangkau semua orang. Dalam banyak hal, India lebih parah dari Indonesia. Meski masih menghadapi berbagai persoalan besar, Abdul Kalam pada tahun 1998 mengemukakan bahwa sangat mungkin India menjadi negara maju dalam 15 sampai 20 tahun ke depan. India, kata Kalam, bisa mentransformasikan perekonomiannya menjadi satu dari lima terbesar di dunia. Pada saat itu India akan menjadi negara maju di mana masyarakatnya hidup jauh di atas garis kemiskinan, standar kesehatan dan pendidikannya tinggi, keamanan nasional terjamin, dan kompetensi di sejumlah bidang tercapai sehingga bisa menghasilkan produk berkualitas. Apa yang diperlukan untuk mencapai itu semua? Kekuatan teknologi bangsa ini yang menjadi kunci untuk mencapai status negara maju. Perhatian yang memadai perlu diberikan untuk membangun kader-kader sumber daya manusia khusus di negara ini, kata Kalam dalam sebuah bukunya. Pada tahun 1999 ia masuk menjadi salah satu anggota kabinet dan terpilih menjadi presiden India ke-11, Juli 2002. Kalam merupakan pemimpin inspiratif yang mencoba mentransformasikan India dari negara sedang berkembang menjadi negara maju pada tahun 2020. Dalam berbagai kesempatan Kalam memberi penekanan pada pengembangan teknologi dan perhatian yang lebih besar pada pendidikan di India. Saat berpidato di peringatan Hari Kemerdekaan India 14 Agustus lalu, Kalam memberikan penekanan khusus pada ihwal pendidikan. Lebih dari 75 persen waktunya dipergunakan untuk berbicara tentang pendidikan. Berbagai masalah seperti hubungan luar negeri, pertahanan, dan ekonomi, hanya disinggung di satu alinea dalam pidato kenegaraannya, tetapi pendidikan dibicarakan tidak kurang dari 17 alinea. Dalam pidatonya Kalam mendorong peningkatan anggaran pendidikan di India dari empat persen produk domestik bruto menjadi tujuh sampai delapan persen untuk memberantas buta huruf, putus sekolah, dan pendidikan dasar bagi semua. Visi pendidikan yang kuat juga mewarnai lembaga peradilan di India. Baru-baru ini Mahkamah Agung India mengabulkan gugatan sejumlah warga masyarakat dan memerintahkan sekolah-sekolah swasta di New Delhi mengalokasikan 25 persen bangku sekolah untuk kalangan jelata secara cuma-cuma. Keputusan ini cukup kontroversial, tetapi mulai tahun ajaran baru ini pemerintah dan sekolah-sekolah swasta tunduk mengikuti perintah pengadilan.

Apakah India akan berhasil mengatasi kemiskinan dan meningkatkan pendidikan di kalangan masyarakat bawah dan akan menjadi negara maju pada tahun 2020? Terlepas ya atau tidak, visi yang disampaikan Kalam dan para negarawan di India mempertajam arah ke mana India dibawa ke depan. Teknologi dan pendidikan menjadi kunci utama bagi transformasi negara itu dari negara sedang berkembang menjadi negara maju. Celakanya, Indonesia tak punya presiden atau calon presiden yang memiliki visi kuat dalam pendidikan. Tidak heran bila pendidikan di Indonesia seperti angsa patah sebelah sayapnya. Tidak bisa terbang. Di tengah kolam ia hanya bisa berputar-putar tanpa beranjak di tempat yang sama. 2) Alih Teknologi a) Penggunaan Perlengkapan Negara Asing Sebuah aspek penting kemajuan teknologi di India itu ketergantungan pada dukungan negara. Tanpa dukungan dari seorang bangsawan teknologi cenderung, tanpa hibah dari departemen keuangan kerajaan, banyak perkembangan teknologi yang terjadi di bidang pengelolaan air, konstruksi dan metalurgi hanya tidak akan terjadi. Kemajuan dalam astronomi juga memperoleh manfaat dari dukungan negara aktif. b) Kerjasama dibidang Tekhnologi dengan Negara Asing c) Perakitan dan Pembuatan Suku Cadang hasil produk Negara lain Rusia bangun 16 reaktor nuklir di India New Delhi Sebuah kerja sama ditandatangani Rusia dan India dalam hal pembangunan reaktor nuklir. Dengan penandatanganan ini Rusia akan membangun 16 reaktor nuklir di India sebagai bagian kerjasama energi dan pertahanan. Dilansir dari AFP, Jumat (12/3), penandatanganan kerjasama tersebut dilakukan langsung oleh Perdana Menteri Rusia Vladimir Putin dan Perdana Menteri India Manmohan Singh. Antisipasi jangka panjang kerjasama nuklir tersebut datang dari Putin. Dia mengatakan, kerjasama nuklir salah satu aspek penting dalam kemitraan dua negara yang memiliki hubungan dagan kuat. Kesepakatan mennunjukkan pembangunan 16 reaktor nuklir di 3 lokasi, jelas Deputi PM Rusia, Sergei Ivanov, yang ikut mendampingin Putin. Rusia akan membangun 6 reaktor pada tahun 2017. Rusia juga telah membangun 2 reaktor di selatan India, negara bagian Tamil Nadu. Rusia bersaing dengan Perancis dan AS untuk membangung pembangkit listrik tenaga nuklir di negara dengan perekenomian terbesar ketiga di Asia ini. India sedang meningkatkan pasokan energinya untuk mempertahankan pertumbuhan ekonominya 3) Produksi Dalam Negeri Meskipun sejarah mengesankan pengelolaan hutan ilmiah di India, keragaman jenis hutan yang tinggi dan luasnya sumber daya hutan telah berpose menantang kesenjangan dalam database kehutanan. Namun, dengan munculnya Remote Sensing (RS) dan Sistem Informasi Geografis (GIS) harapan untuk menjembatani kesenjangan ini telah muncul. Makalah ini memberikan ikhtisar tentang bagaimana meningkatkan pengukuran sumber daya alam, yang difasilitasi oleh RS dan GIS, dapat membuktikan yang sangat berharga bagi pengelolaan hutan, dengan penekanan pada perkembangan yang dilakukan selama satu dekade terakhir. Makalah ini juga menyoroti peran penting Hutan Survey India (FSI) dalam hal ini. database sumber daya hutan harus ditetapkan, menjalankan dan diperbaharui di kedua divisi (unit dasar dari administrasi hutan) dan tingkat nasional di India.

Pada tingkat divisi petugas hutan dipandu oleh rencana kerja, dokumen yang menjelaskan profil divisi dan mengatur tindakan untuk masa depan dua dekade. Ini perlu memperbarui berkala dengan semua informasi yang relevan dari divisi. Pada tingkat nasional penilaian hutan dan pohon depan diperlukan untuk memastikan ekologi, ekonomi dan bahkan nilai sosial membawa penutup hijau. Pada tahun 1980-an, setelah Badan Nasional Penginderaan Jauh (NRSA) menunjukkan potensi hutan tutupan pemetaan dan penilaian, FSI berhasil membangun kapasitas untuk RS yang sangat akurat hutan tutupan penilaian berbasis. FSI kemudian diamanatkan untuk membuat dua tahunan tutupan hutan penilaian dengan penginderaan jauh. Dengan perbaikan dalam skala interpretasi dan resolusi citra, FSI telah membuat kemajuan yang signifikan dalam pemetaan tutupan hutan dan penilaian. Selain pemetaan tutupan hutan, teknologi penginderaan jauh telah banyak digunakan akhir-akhir ini untuk menyiapkan diklasifikasikan Pohon Luar Hutan (FPT) yang menggambarkan peta blok, linear dan tersebar patch pohon kelompok sampai dengan 0,1 ha. RS dikombinasikan dengan SIG juga telah diterapkan di sejumlah proyek, khususnya dalam penyusunan rencana kerja (studi kasus Mizoram), pemetaan jenis hutan nasional, pemetaan kebakaran hutan, dll informasi spasial tersebut dihasilkan pada peta adalah nilai luar biasa untuk perencana dan pengambil kebijakan di kabupaten / negara bagian dan nasional level.the Global Positioning System (GPS) teknologi sekarang digunakan secara luas untuk persediaan lapangan. GPS dalam hubungannya dengan RS dan GIS telah digunakan oleh FSI untuk implementasi desain sampling yang cocok untuk melaksanakan inventarisasi hutan di also.One daerah terpencil di wilayah kunci untuk diseminasi pengetahuan di bidang RS, GIS dan GPS telah pelatihan. FSI telah membangun kapasitas personil kehutanan sepanjang tahun di bidang penginderaan jauh, SIG dan aplikasi GPS pengelolaan sumberdaya hutan. FSI juga membantu SFDs mengatur sel GIS, yang bersama dengan personil FSI-terlatih, memfasilitasi penyebaran teknologi modern ini di setiap state.In bagian akhir, makalah ini berusaha menggambarkan bidang fokus di tingkat nasional dan negara sehingga duplikasi usaha dan sumber daya dihindari. Makalah ini juga menyarankan langkahlangkah konkret yang dapat diambil untuk digunakan secara efektif lebih lanjut dalam kehutanan dari kemajuan teknologi dalam teknik geoinformatic. 4) Perubahan Atau Kemajuan yang Hendak Dicapai India Tembus Jajaran Elit Super Komputer Dunia Jakarta India makin jumawa saja sebagai salah satu ibukota teknologi dunia. Sebelumnya, India diakui banyak menghasilkan tenaga profesional di bidang Teknologi Informasi. Kemudian salah satu kota di India, yakni Bangalore, diakui sebagai salah satu ibukota perkembangan teknologi dunia. Kini, negara itu bertengger di posisi ke-4 dalam jajaran superkomputer tercepat dunia. Daftar 500 superkomputer tercepat di dunia diperbaharui dua kali dalam setahun. Daftar terbaru adalah yang ke-30 sejak pertama kali dikeluarkan Juni 1993. Sudah dapat ditebak, IBM masih merajai daftar terbaru dengan mengusung 232 superkomputer dari total 500 superkomputer tercepat di dunia. Blue Gene/L besutan IBM yang digunakan untuk menjamin persediaan nuklir AS selalu aman dan tersedia, bercokol di posisi pertama. Superkomputer tersebut telah di-upgrade enam bulan silam untuk meningkatkan performanya. Alhasil, sekarang mesin ini mampu mencapai performa 478 triliun kalkulasi floating point perdetik (478 teraflop), nyaris 3 kali lebih cepat daripada mesin-

mesin pesaingnya. Menyusul di posisi kedua, lagi-lagi superkomputer besutan IBM yang berjaya, yaitu BlueGene/P yang merupakan versi terbaru BlueGene/L. Setiap detiknya, mesin ini mampu melakukan proses 1000 triliun kalkukasi. Dengan mesin ini, mampu ditampilkan simulasi gempa bumi pergerakan tiap bangunan di zona yang terkena gempa bumi, serta mengembangkan desain struktur masa depan. India yang untuk pertama kalinya melenggang di daftar sepuluh besar superkomputer tercepat dunia, datang bersama Hewlett-Packard yang memiliki performa mencapai 117,9 teraflops. Sistem yang dikenal dengan EKA ini diinstal di Laboratorium Penelitian Komputer di Pune, India.Sistem ini diharapkan dapat digunakan dalam pengembangan aplikasi, misalnya terkait dengan neural (syaraf), molekul, simulasi tabrakan, media animasi digital, dan untuk menterjemahkan. Superkomputer ini akan berpengaruh pada kehidupan masyarakat India, khususnya di daerah gempa bumi dan tsunami, untuk membuat rancangan ekonomi, dan desain obat, ujar S. Ramadorai, kepala Laboratorium Penelitian Komputer. Bagi India, peringkat memang penting, tapi yang jauh lebih penting adalah upaya untuk terus meningkatkan performa dan aplikasi sistem, tambahnya, seperti dikutip detikINET dari BBC ( detikinet.com ) 5) Hal-hal yang Berpengaruh Terhadap Ilpengtek a) Kebijakan Pemerintah Ministry of New and Renewable Energy merupakan instansi pemerintah di India yang bertugas untuk mengembangkan energi baru dan terbarukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan energi. Kebutuhan akan energi baru dan terbarukan di India dilakukan melalui peningkatan produksi dalam negeri sejalan dengan kebijakan diversifikasi energi, dan direncanakan pada tahun 2032 dapat mencapai 5-6 persen energi mix terutama untuk mengkonversi pemakaian batubara dan minyak bumi. Kebijakan pengembangan energi baru dan terbarukan terutama dilakukan terhadap sumber energi yang berasal dari bahan bakar nabati (BBN), energi surya, energi bayu, dan energi mikro hidro. Program utama yang dilakukan terhadap pengembangan energi tersebut adalah untuk: (i) program pengembangan energi terpadu di perdesaan: (ii) pengembangan kelistrikan di perdesaan tertinggal: (iii) biogas; (iv) energi terbarukan untuk daerah perkotaan, industri, dan perkotaan. Pemenuhan kebutuhan kelistrikan merupakan kebijakan utama di India terutama dengan terbitnya Electricity Act pada tahun 2003 dan dilakukan melalui kebijakan energi baru dan terbarukan. Kebijakan BBN di India dilakukan melalui pengembangan biodiesel dan bioetanol, dengan komoditas: (i) Jatropha curcas; (ii) Karanjia; (iii) Castor oil; (iv) Cotton seed oil, serta (v) Mollasses, (vi) Beet; dan (vii) Sorghum, yang keseluruhannya dikembangan terutama untuk pemenuhan kebutuhan energi sektor transportasi. Arah pengembangan komoditas adalah pada non-edible oil, sehingga tidak berkompetisi dengan kebijakan pangan. Kebijakan BBN mulai diterapkan oleh Kementerian Petroleum pada tahun 2005. Komoditas Jatropha untuk biodiesel masih dalam taraf pengembangan pada lembagalembaga penelitian, dengan sasaran pada pemanfaatan lahan kritis diluar pemanfaatan kawasan pertanian pangan, serta sejalan dengan penetapan Rural Business Hubs sebagai pengolah biodiesel. Target B-5 dan secara bertahap menuju B-20 merupakan mandatory dari pemerintah India dalam pengembangan dan penerapan biodiesel. Serangkaian percobaan telah dilakukan dengan melakukan pencampuran biodiesel 5% untuk sektor transportasi, seperti mobil dan kereta api, termasuk uji coba emisi test. Industri

perminyakan dapat diberikan kebijakan konsesi apabila mengembangkan biodiesel oleh pemerintah India. Kebijakan pengembangan bioetanol diarahkan pada pemanfaatan Molasses yang berasal dari komoditas tebu, sehingga tidak mengganggu penyediaan gula. Saat ini telah ditetapkan kebijakan E-5 dan secara bertahap dikembangkan ke E-10 pada 2012. Serangkaian percobaan terhadap industri otomotif untuk penerapan E-5 dan telah dinyatakan layak, namun saat ini masih belum dapat ditingkatkan kearah yang lebih tinggi karena masih dianggap dapat mengganggu mesin kendaraan. Indian Oil telah menerapkan E-5 di beberapa negara bagian India sejak 2003, dan pemanfaatannya akan lebih baik apabila menerapkan catalityc converter kit. Pengembangan energi tenaga angin (energi bayu) di India ditujukan untuk memanfaatkan potensi tenaga angin sebagai sumber energi melalui penelitian serta penerapan secara lebih efisien. Potensi tersebut didahului dengan pemetaan ketersediaan data tenaga angin sebagai acuan penetapan lokasi, dengan perkiraan kecepatan minimal 4-5 m/detik. Saat ini telah terdapat 45 stasiun energi tenaga angin di 14 negara bagian, dengan 16 stasiun monitoring energi tenaga angin, dengan kemampuan turbin berkisar 250 kW 1000 kW. Energi surya di India dikembangkan untuk kawasan perkotaan, komersial, dan perumahan, sebagai sumber kelistrikan termasuk untuk water heating, serta diperdesaan yang belum dialiri listrik terutama sebagai sumber penerangan. Secara umum pemanfaatan water heating dari energi surya sebesar 100 liter/hari dapat menghemat listrik sampai 1500 kWh/tahun, sedangkan pengembangan solar photovoltaic (SPV) cells telah dimanfaatkan sebagai sumber penerangan rumah dan jalan. Kebijakan pemanfaatan Compressed Natural Gas (CNG) telah dilakukan oleh pemerintah India dengan tujuan utama untuk mengurangi polusi udara di kota-kota besar India, serta melakukan konversi pemanfaatan energi. Pemanfaatan CNG terutama di ibukota India diarahkan pada kendaraan umum seperti bus kota serta kendaraan roda tiga (bajaj), serta menyediakan CNG baik pada SPBU maupun SPBG khusus CNG bekerja sama dengan pihak BUMN maupun swasta. India merupakan salah satu negara berkembang yang sangat baik dalam pembelajaran pemanfaatan energi baru dan terbarukan karena kebijakan pemerintah yang fokus dan sungguh-sungguh dengan pemanfaatan sumber daya yang relatif banyak dan bervariasi, dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan secara sistematis, komprehensif, dan integratif, termasuk kebijakan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat di perdesaan melalui penyediaan energi serta fasilitas penerangan. Berfungsinya lembaga-lembaga penelitian dan pengembangan (R&D) di bidang teknologi energi baru dan terbarukan terbukti dapat menghasilkan karya teknologi, dan di India muncul dari pusat penelitian seperti Center for Wind Energy Technology, Solar Energy Center, serta industri otomotif seperti Tata Motors dan Gujarat Roadways. yang tidak lain menjadi salah salah kunci keberhasilan implementasi energi terbarukan di India. Selain itu kebijakan peraturan yang dikeluarkan Pemerintah India mampu menghadirkan iklim yang tidak hanya memayungi swasta, tetapi juga masyarakat sebagai bagian integral dari stakeholder di bidang energi (Tim Energi Alternatif). b) Peran Lembaga Pendukung Bukti awal kemajuan teknologi di anak benua India dapat ditemukan dalam sisa-sisa peradaban Harappan (4000-3000 SM). Arkeologi Pemerintah dan Kandidatnya tetap menunjukkan keberadaan pusat-pusat kota yang terencana yang membanggakan rumah

pribadi dan publik ditata secara berurutan bersama dengan jalan dan sistem drainase yang melengkapi mereka. Sistem drainase secara khusus luar biasa bagi mereka kali sejak dibangun bawah tanah dan dibangun sedemikian rupa untuk memungkinkan untuk membersihkan reguler. Kecil mengalir dari rumah-rumah pribadi tersambung ke saluran publik yang lebih besar. Tempat tinggal yang lebih besar swasta selalu bertingkat dan semua rumah dibangun dari batu bata dipecat standar dan disediakan untuk area memasak dan toilet terpisah. Fasilitas penyimpanan untuk biji-bijian dan barang untuk perdagangan dibangun sebagai adalah pemandian umum dan bangunan lainnya yang ditujukan untuk berbagai fungsi publik. Pusat-pusat perkotaan sering direncanakan di dekat sungai atau laut-port oleh pihak terkait. Akurat bobot dan ukuran yang digunakan dan pelabuhan seperti Lothal dikembangkan sebagai pusat ekspor produk manufaktur awal dari pengecoran tembaga dan perunggu. Tungku untuk peleburan ingot tembaga dan alat casting berada di keberadaan sebagai adalah alat seperti gergaji logam melengkung atau bulat, jarum menusuk dan yang paling penting, perunggu bor dengan alur twisted. Latihan tersebut memungkinkan produksi item dengan presisi yang tak tertandingi untuk waktu dan dapat dianggap sebagai pendahulu kuno alat mesin modern. Ada juga bukti sistem irigasi yang direncanakan dan tampaknya kebakaran dan langkahlangkah pengendalian banjir untuk melindungi pertanian dan desa-desa juga di tempat. Pengrajin memanfaatkan roda dan dihiasi gerabah tanah liat dalam berbagai warna dan desain. Cotton sudah dewasa dan digunakan untuk memproduksi tekstil. Pusat perkotaan di wilayah Harappan diperdagangkan satu sama lainnya serta dengan rekan-rekan di Babel, Teluk Persia, Mesir dan mungkin Mediterania. Rentang peradaban Harappan cukup luas, dan termasuk banyak dari Sindh modern, Gujarat, Rajasthan, Haryana, Punjab dan Barat UP. Tapi hilangnya sebelum itu, ada juga bukti pembusukan sosial cukup dan disintegrasi. Penggalian dari tahap selanjutnya peradaban Harappan menunjukkan bahwa tekanan penduduk menyebabkan anarki yang lebih besar dalam konstruksi bangunan. Kota tempat tinggal menjadi lebih kecil dan permukiman menjadi lebih serampangan menunjukkan rincian dari adat-istiadat sosial dan struktur yang dipromosikan peraturan perkotaan dan ditegakkan kode konstruksi. Kondisi Sosial dan Kemajuan Teknologi Hal ini sangat mungkin bahwa penurunan dalam masyarakat sipil diperluas ke daerah lain seperti perencanaan pertanian dan pemeliharaan sistem irigasi membuat peradaban lebih rentan terhadap bencana alam seperti kekeringan, banjir, kebakaran atau gempa bumi sehingga berkontribusi terhadap kepunahan yang akhirnya peradaban hidup . Hal ini menunjukkan bahwa kemajuan teknologi tidak dapat dipisahkan dari kondisi sosial yang baik dapat mendorong kemajuan teknologi atau sebaliknya menyebabkan peradaban yang mungkin (secara relatif) cukup canggih untuk stagnan dan bahkan menurun. Sebagai contoh, 3000 tahun setelah Harappa, kita menemukan bukti yang bersifat anekdot mengesankan permukiman perkotaan dibangun selama periode Maurya. wisatawan Yunani telah meninggalkan deskripsi mengagumi dari Patliputra ibukota Maurya. Tapi perselisihan sosial membawa akhir terjal ke peradaban besar. Pertumbuhan suatu elit, parasit eksploitatif dan sosial menindas menyebabkan gejolak sosial besarbesaran. Selama perang sipil, kebakaran dan penjarahan menghancurkan hampir semua tempat tinggal berbasis kayu termasuk istana besar dan gedung-gedung publik.

Dengan demikian, seluruh tradisi pembangunan perkotaan berbasis kayu (yang mungkin telah diambil beberapa abad untuk mengembangkan) hancur. Tetapi juga menyebabkan lebih menekankan pada penggunaan bahan bangunan yang lebih tahan lama. Kondisi sangat sosial yang menghancurkan kemajuan teknologi di satu arah melahirkan kemajuan teknologi di negara lain. Pahatan menemukan dari periode Maurya menunjukkan bahwa pematung Maurya waktu yang telah mencapai tingkat kemahiran yang tinggi dalam bekerja dengan batu. Mereka harus memiliki alat dan menerapkan yang memungkinkan mereka untuk menciptakan model mulus dan sangat halus representasi sosok manusia dan hewan. Kemudian peradaban di India digunakan keterampilan ini tidak hanya untuk tujuan patung tapi untuk menciptakan seluruh monumen dibangun dari berbagai bahan bangunan keras. Misalnya, metode untuk mempersiapkan semen tersebut dikembangkan, dan pada abad ke-7, semen kualitas sangat tahan lama mulai digunakan dalam pembangunan monumen penting yang bertahan sampai hari ini. Dorongan untuk Metalurgi Arsitektur monumental yang dibutuhkan cukup besar dalam kemajuan teknologi untuk mengangkat, pemuatan dan transportasi bahan bangunan, konstruksi bangunan ramps, perancah, dan alat-alat terkait dan mengimplementasikan. Seperti di Mesir kuno atau Babel, teknik yang tepat juga harus dikembangkan dan diimplementasikan di India. Tapi yang lebih penting, konstruksi batu berbasis mengandaikan adanya alat berbasis logam keras dan menerapkan untuk memotong dan membentuk batu. Penemuan besi dengan demikian memainkan peran penting dalam perkembangan arsitektur monumental di India yang mungkin pada gilirannya memberikan dorongan lebih lanjut untuk pengembangan keterampilan metalurgi. Pada awal SM C. 4, Kautilyas Arthashastra memiliki bagian yang menjelaskan proses untuk ekstraksi logam dan paduan. Kemudian teks Sansekerta berbicara mengenai penilaian kemurnian logam dan menjelaskan teknik-teknik untuk mencapai kemurnian logam. Berbagai teknik paduan digunakan dan beberapa mungkin memiliki asal mereka di Harappan atau periode Weda. (Misalnya, ada referensi dalam literatur Veda yang menyatakan bahwa kapal itu dilapisi tembaga dengan timah sehingga akan mencegah susu dari asam.) Kombinasi penyelidikan ilmiah dan penyebaran yang luas dari teknik-teknik praktis mendorong pengembangan keterampilan metalurgi. Abad kelima Besi Tiang Delhi adalah contoh yang luar biasa dari orang-keterampilan. Berdiri lebih dari 23 meter itu terdiri dari satu bagian dari besi dan telah melewati lebih dari 1500 musim hujan tanpa menunjukkan tanda-tanda karat. tiang ini terbuat dari besi tempa dengan kandungan besi 99,72% dan tampaknya telah dilindungi dari karat oleh penerapan lapisan tipis dioksida mangan. Pada abad ke-12, insinyur konstruksi yang menggunakan balok-balok besi dan balok pada skala yang tidak diketahui di bagian lain dunia. Penggunaan yang paling signifikan dari besi balok berada di kuil Puri dan Konarak. Candi Puri berisi 239 balok besi dan salah satu balok di Konarak adalah 35 meter. Semua besi 99,64 persen dan diproduksi dengan cara yang mirip dengan pilar besi Delhi. Selama abad pertengahan, India mendapatkan reputasi karena memproduksi baja kualitas yang sangat tinggi dan juga dapat mengekstrak seng dari itu bijih oleh abad ke-14. Bidari (paduan tembaga, timah dan timah dikembangkan di Deccan) juga banyak digunakan. Tidak mengherankan, perkembangan metalurgi juga dampaknya terhadap produksi artileri. Menurut A. Rahman

(Ilmu Pengetahuan di India Abad Pertengahan), pada abad ke-16, senjata terberat di dunia sedang dilemparkan di India dan berbagai senjata sedang diproduksi di benua tersebut. Pabrik meriam Jaigarh adalah salah satu dari India terbaik dan sebelum pertempuran penting dari 1857, Jaipur Rajputs meletakkan mengklaim memiliki meriam terbesar di Asia. Namun, tidak ada meriam Rajput yang pernah digunakan untuk menghadapi Inggris yang berhasil menaklukkan sub-benua tanpa harus melawan pasukan terbaik negara itu dilengkapi, dengan demikian menunjukkan bahwa kemajuan teknologi bukan tujuan itu sendiri. Kebutuhan Sosial dan Aplikasi Teknologi Lebih sering daripada tidak, kebutuhan sosial (seperti yang timbul dari geografis, klimaks atau kondisi hidup) telah menjadi dorongan utama bagi kemajuan teknologi di masyarakat. Bulan-bulan kering yang panjang sebagian besar wilayah di India harus berurusan dengan menyebabkan berbagai inovasi dalam teknik air-manajemen. saluran irigasi, sumur dari berbagai jenis, tangki penyimpanan dan berbagai teknik pemanenan air tersebut dikembangkan di seluruh benua. Para Harappans tidak sendirian dalam menciptakan solusi pengelolaan air. Irigasi karya ukuran besar telah dilakukan berkalikali. Waduk yang di Girnar di Kathiawar (dibangun di SM C. 3) memiliki timbunan diatas 100 ft tebal di pangkalan. Danau buatan di Bhojpur (dekat Bhopal) yang ditugaskan oleh Raja Bhoj di C 11 250 mil persegi ditutupi. Di Selatan, juga di C. 11, sebuah danau buatan yang diberi oleh sungai tanggul Kaveri memiliki panjang 16-mil dengan SLUICES batu dan saluran irigasi. raja Rajput dibangun danau buatan di seluruh negara bagian gurun Rajasthan, tetapi skema irigasi sangat penting untuk kemakmuran pertanian bahkan di Kashmir, Benggala dan daerah delta Selatan. Kebutuhan untuk prediksi yang akurat dari monsun memacu perkembangan astronomi sementara panas terik musim panas menyebabkan inovasi dalam arsitektur. Di Rajasthan dan Gujarat langkah-sumur dibangun jauh ke dalam tanah kadang-kadang turun sebanyak seratus kaki dan observatorium skala besar dibangun di Benares, Mathura dan Ujjain untuk memfasilitasi kemajuan dalam ilmu astronomi. Bengal menjadi terkenal karena itu kain kasa halus yang ringan dan lapang untuk dipakai dalam iklim yang hangat dan lembab negara. Teknik untuk pengawetan dan pelestarian buah-buahan, sayuran, ikan dan daging tersebut dikembangkan di seluruh negeri untuk mencegah atau menunda pembusukan. Perangkat pendinginan yang dioperasikan secara manual juga diciptakan. The Arthashatra menyebutkan variyantra (mungkin semprot air bergulir untuk pendinginan udara). Teknologi sehingga muncul dalam menanggapi kebutuhan materi menarik. Rasionalisme Ilmiah dan Teknologi Efikasi Namun kemajuan teknologi juga membutuhkan lingkungan sosial yang menguntungkan. Sebuah dasar pengetahuan ilmiah, berpikir rasional dan eksperimen praktis dapat penting untuk proses pembuatan penemuan teknologi (meskipun aplikasi teknologi sudah dikenal dapat terjadi lebih mudah). Seperti disebutkan dalam esai: Pengembangan Filosofis Pemikiran dan Metode Ilmiah di India Kuno berbagai penemuan teknologi terjadi secara paralel dengan perkembangan filsafat rasional dan kemajuan dalam matematika dan ilmu alam. Ini bukan untuk mengatakan bahwa masyarakat India sepenuhnya rasional. Dalam semua masyarakat kuno (dan bahkan yang modern), takhayul, agama, kepercayaan pada astrologi, numerologi atau nasihat dari pelihat, palmists dan peramal telah dilanggar

pada proses ilmiah dan akibatnya menghambat kemajuan teknologi. Dalam peradaban Mesir kuno, Babel dan India kita melihat banyak contoh laporan ilmiah yang akurat dan kebenaran praktis dicampur dengan mitos agama dan takhayul populer. Hal ini terutama berlaku dalam ilmu kedokteran. Asli cures dicatatkan dengan praktek tidak ilmiah tanpa perbedaan yang jelas. Tetapi selama periode rasional di India penekanan pada metode ilmiah yang dipimpin ke tingkat yang jauh lebih besar dari kebenaran terhadap efektivitas obat-obatan yang berbeda dan prosedur medis. Semakin akurat praktisi medis India bisa amati realitas, memahami fungsi tubuh dan menguji efektivitas teknik medis populer, semakin sukses adalah obat resep. Pembedahan mayat dan pemantauan penyakit yang berbeda adalah komponen penting dalam studi dan praktek kedokteran. Dengan sukses yang lebih besar dalam pengobatan datang keyakinan yang lebih besar dan membiarkan praktisi medis untuk melakukan prosedur bedah dengan menggunakan berbagai alat-alat bedah meskipun primitif dibandingkan dengan peralatan bedah modern. Prosedur untuk mendorong ketidaksadaran atau bagian tubuh mati rasa yang akan dioperasi diminta dan dikembangkan. Alat untuk eksisi, insisi, menusuk, menyelidik, organ atau bagian ekstraksi, drainase cairan, penyedotan darah, menjahit dan kauterisasi dikembangkan. Berbagai jenis perban dan salep digunakan sebagai dasar adalah prosedur untuk memastikan kebersihan dan membatasi kontaminasi. Bagian raja dikenal, tulangsetting mencapai tingkat tinggi keterampilan, dan bedah plastik dikembangkan jauh melampaui apa yang dikenal di tempat lain pada saat itu. ahli bedah India juga menjadi ahli dalam perbaikan hidung, telinga dan bibir hilang atau terluka dalam pertempuran atau dengan mutilasi diamanatkan secara hukum. Oleh C. 1 AD dasar-dasar ini agak berkembang sistem medis berada di tempat dan oleh C. 4 banyak pengetahuan ini adalah standar dan tersedia dalam buku teks klasik. Charaka dan Susruta. Sementara semua masyarakat kuno dihargai dan mengagumi keterampilan dari praktisi medis, itu adalah lebih ditentukan penerapan pendekatan ilmiah yang memungkinkan obat India untuk melakukan lompatan kuantum atas sistem kesehatan yang lebih tua dari waktu. (Kemajuan dalam pengobatan juga menyebabkan perkembangan dalam kimia dan teknologi kimia. Pembuatan zat alkali, serbuk obat, salep dan cairan yang sistematis, seperti halnya kimia yang berkaitan dengan proses pembuatan kaca. Kemajuan dalam pengolahan makanan (seperti pembuatan gula, bumbu dan minyak makan) berlangsung saat melakukan pembuatan produk kebersihan pribadi dan bantuan keindahan (seperti shampoo, deodorizers, parfum dan kosmetik).) Budaya adat istiadat dan Inovasi Teknologi Budaya preferensi juga memicu inovasi teknologi. Selama periode rasional perhatian, cukup dibayar dengan proses psikologis manusia. Analisis suasana hati dan emosi yang dipimpin untuk menguraikan teori tentang peran warna dan desain dalam mendorong kesejahteraan psikologis. Risalah pada seni dan arsitektur menekankan pentingnya warna. Akibatnya, penggunaan warna dalam dekorasi rumah tangga artefak, tekstil, mebel, dan publik dan rumah pribadi menjadi luas lazim dan masalah pilihan sadar. Penemuan tentang pembuatan dan penerapan pewarna alami dan buatan cepat diikuti. Blok pencetakan, dasi dan pewarna, dan teknik pencelupan tekstil-lain dipopulerkan. Penggunaan mordents untuk pencelupan warna-cepat tekstil dikenal sebagai melakukan pengetahuan lak yang dapat diterapkan pada kayu atau kulit. Cat yang bisa digunakan

pada bahan bangunan yang berbeda dikembangkan dan teknik-teknik rumit yang bekerja untuk mencegah memudar dan kehilangan warna selama musim hujan berat. (Sungguh luar biasa bahwa lukisan-lukisan di gua-gua Ajanta telah bertahan hampir 1500 tahun, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana cat pada beberapa bagian eksterior kuil Ellora telah bertahan 1200 tahun. Kekayaan warna pada awet miniatur India terus kagum dan takjub. Dapat dicatat bahwa selama berabad-abad, warna-cepat pewarna terdiri komponen penting dari ekspor India, dan ekspor ke Roma kuno ini telah didokumentasikan dalam catatan Romawi). c) Peran Amatir Technology: Practice and Culture Sejauh ini, teknologi yang berkembang sangat membantu kehidupan manusia. Di balik hal tersebut, tidak ada yang mengira bahwa manusia dan teknologi adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Bagaimanakah hubungan antara keduanya? Questions of Neutrality Selama ini, masyarakat memandang teknologi sebagai sesuatu yang netral dan bebas nilai. Netral yang dimaksud adalah teknologi memiliki nilai yang sama ke semua orang tanpa kontaminasi tertentu. Hal ini benar apabila melihat teknologi dari sisi fisik dan prinsip dasarnya saja. Sebenarnya, pendapat tersebut salah apabila kita melihat teknologi dari segi penggunaan yang pada akhirnya dipengaruhi oleh aktivitas manusia dan budaya yang bersangkutan. Misalnya, penemuan mobil mesin salju oleh Joseph-Armand Bombardier dari Valcourt, Quebec. Satu mesin yang sama digunakan secara berbeda oleh manusia. Di India, mobil tersebut digunakan untuk berburu, di Wisconsin, atlet menggunakan untuk olahraga, sedangkan di perusahaan minyak mobil tersebut digunakan untuk eksplorasi, dan lain sebagainya. Dari contoh tersebut, kita dapat melihat dari segi teknis bahwa teknologi bersifat netral dan ada nilai lain yaitu aspek budaya ( cultural) dan aspek organisasional (organizational) yang turut memberikan nilai terhadap teknologi. Problems of Definitions Teknologi memiliki tiga aspek penting dalam menentukan definisinya yaitu faktor teknik, budaya, dan organisasi. Faktor teknik mengacu pada kondisi fisik dari teknologi tersebut seperti bahan baku, unsur kimia, dan hal-hal yang bersifat teknis dan mempengaruhi bekerja atau tidaknya teknologi tersebut. Faktor budaya condong kepada aspek ideologis seperti nilai-nilai, ide, dan kreativitas teknologi tersebut. Faktor organisasi yaitu faktor yang ada di balik pembuatan teknologi misalnya manajemen pembuatan dan pemasaran teknologi. Ketiga faktor ini membuat perdebatan tentang definisi teknologi. Kesimpulannya adalah, teknologi yaitu aplikasi ilmu pengetahuan dan pengetahuan organisasi lainnya oleh suatu sistem yang teratur antara manusia dengan mesin. Dua istilah muncul pada definisi yaitu teknikal dan teknologikal. Menurut penulis, teknikal berhubungan dengan aspek teknik yang ada pada teknologi tersebut sedangkan teknologikal berhubungan dengan aspek organisasi dan budaya yang melekat pada teknologi tersebut. Berikut sebagai contoh : Raja Bhoja (1018-60 dari Dhar-Malwa) yang dirinya seorang insinyur besar dan merupakan arsitek Bhojsagar (salah satu danau terbesar irigasi buatan abad pertengahan India) adalah seorang pelindung besar proyek-proyek rekayasa. Dikenal sebagai seorang sarjana yang baik, ia berpendidikan dalam ilmu dan seni dan bertanggung jawab untuk commissioning universitas (Bhoj Shala) di kuil monumental Dzar dan beberapa di wilayah Malwa, termasuk satu di Bhojpur yang memiliki besi cor Siwa-Lingga proporsi

yang sangat mengesankan. Melihat perencanaan kota sebagai aspek penting dari pemerintah, ia menyediakan jaringan rinci jalan yang menghubungkan desa-desa dan kota di opusnya, Somarangana Sutradhara. Selain sebuah bab tentang perencanaan kota, Sutradhara Somarangana juga termasuk bab-bab tentang teknik mesin, pengujian tanah, orientasi bangunan, pemilihan bahan bangunan, gaya arsitektur, dan komponen vertikal dan horizontal bangunan. The Sutradhara Somarangana juga menjelaskan mesin dan peralatan mekanis seperti berdentang kronometer (putrika-nadiprabodhana), dan di dalam Yuktikalpataru, Raja Bhoja juga memperingatkan tentang pembuat kapal menggunakan besi di bagian bawah kapal ini akan membuat mereka rentan terhadap batuan magnetik di laut. Namun, negara bagian dukungan untuk inovasi teknologi tidak selalu datang dan sangat tergantung pada sikap penguasa individu. Secara umum, manufaktur lengan dan produksi barang mewah mendapatkan dukungan maksimal dari para penguasa. penguasa Mughal seperti Akbar dan Aurangzeb berinvestasi dalam produksi artileri dan senjata lainnya seperti yang dilakukan beberapa Rajputs dan raja-raja Deccan. Investasi juga dibuat dalam barang-barang manufaktur yang berkualitas tinggi yang mendapat kasih karunia di pengadilan seperti tekstil halus, karpet, lampu, gelas, marmer dan batu penggalian, perhiasan, dll metalware dihiasi kota khusus manufaktur dipromosikan hampir di seluruh negeri. Keterbatasan pra-industri manufaktur Salah satu keterbatasan manufaktur India sebelum revolusi industri adalah bahwa meskipun seniman India bisa memproduksi barang dengan kualitas yang luar biasa, banyak manufaktur India (seperti yang terjadi di sebagian besar dunia) sangat padat karya. Meskipun India pengrajin menggunakan berbagai alat dan mengimplementasikan dalam memfasilitasi mereka memproduksi, ada investasi cukup dalam memperbanyak dan memperluas berbagai alat penghemat tenaga kerja tersedia. Namun, lebih dari di negara-negara lain, manufaktur di abad pertengahan India terlibat spesialisasi tenaga kerja yang cukup besar. India memiliki kolam sangat besar tenaga kerja terampil yang relatif murah dilatih dalam berbagai tugas khusus dan proses manufaktur dioptimalkan untuk mengambil keuntungan penuh dari tangan yang sangat terlatih. Karena barangbarang manufaktur yang paling melayani sebagian besar untuk kaum elite, permintaan relatif terbatas dan kolam tenaga kerja yang tersedia lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Oleh karena itu, kepuasan memerintah hari. kekuatan besar India manufaktur sehingga menjadi suatu hambatan yang signifikan dalam transisi menuju era industri modern. Namun demikian, di daerah-daerah tertentu di mana pertumbuhan permintaan cukup besar, ada usaha-usaha berhasil meningkatkan teknik manufaktur. Industri tekstil adalah salah satu industri seperti tempat perbaikan dalam teknologi produksi tetap berlangsung. Permintaan besar untuk ekspor India juga memberi perangsang untuk bangunan-kapal dan industri kemasan dan selama abad 18, Wadias dari Bombay sedang membangun kapal sebagus apapun di dunia. India dan Revolusi Industri Namun demikian, ada kekuatan besar di tempat kerja yang menghambat pertumbuhan ilmu pengetahuan dan teknologi di India dan mencegah manufaktur dari India memasuki era industri pada istilah itu sendiri. Mungkin yang paling penting dari faktor ini adalah kemakmuran relatif bahwa India menikmati vis-a-vis seluruh dunia. Sebuah iklim ringan

berarti bahwa kaum tani dan kelas pekerja bisa bertahan hidup relatif murah. Dan surplus perdagangan besar negara menikmati memungkinkan bangsawan dan kelas menengah untuk hidup mewah dan kenyamanan relatif. Ada sedikit insentif untuk membawa perubahan revolusioner dan kekuatan parasitisme dan konservatisme menang cukup mudah atas pasukan yang lebih radikal. Harry Verelst (Senior Officer East India Company) dijelaskan Bengal sebelum Plassey cukup succintly: Petani itu mudah, para perajin didorong, pedagang memperkaya dan pangeran puas. Tapi di Eropa, hampir semua kelas memiliki minat dalam membawa tentang perubahan revolusioner yang dapat memperbaiki kehidupan mereka. Panjang dan musim salju yang keras berarti bahwa bahkan petani dan kelas pekerja diperlukan item lebih dari konsumsi pribadi hanya untuk bertahan hidup, apalagi hidup nyaman. Permintaan untuk barang-barang manufaktur murah untuk konsumsi massa pada awalnya jauh lebih besar di Eropa daripada di bagian hangat dari dunia. Hari-hari pendek di musim dingin yang panjang dan keras menciptakan kebutuhan yang jauh lebih menarik untuk penemuan terobosan seperti bola lampu atau pemanas atau listrik dan pipa air panas dalam ruangan toilet. Tapi perlu saja merupakan faktor cukup dalam mengamankan terobosan teknologi. Eropa juga diperlukan perubahan sosial yang penting untuk menciptakan iklim di mana studi ilmiah dan inovasi teknologi dapat berkembang. Selama berabad-abad, gereja katolik di Eropa telah mengajarkan ideologi penolakan duniawi dan mengajarkannya pengikut untuk menerima penderitaan duniawi mereka dengan imbalan janji penebusan di dunia berikutnya. Rasional dan berpikir ilmiah secara rutin dikutuk sebagai sacriligious atau bidah. Saat heran bahwa Eropa telah masuk ke masa stagnasi intens dan menjadi inordinately tergantung pada impor dari negara-negara lebih maju di Asia. Tetapi, hal tersebut merupakan keterbelakangan dan penindasan internal yang mengarah pada radikalisasi massa dan panggilan untuk revolusi atau reformasi. Gerakan Protestan adalah yang pertama dari serangkaian gerakan yang menyerukan demokrasi yang lebih besar dan perbaikan radikal dalam kondisi sosial untuk massa. Pada saat yang sama, kaum intelektual Eropa tidak lagi bersedia untuk menunggu penebusan setelah kematian tetapi ingin menikmati kehidupan yang baik di sini di bumi. Sekuler dan tantangan rasional untuk ortodoksi Kristen tumbuh dan sains dan filsafat secara bertahap dibebaskan dari pengaruh strangulating gereja. Pengetahuan Timur diterjemahkan ke dalam bahasa Eropa dan menemukan itu jalan masuk ke kurikulum universitas. Penelitian ilmiah dan investigasi mulai berkembang dan diikuti inovasi teknologi. Semua bahan sosial untuk revolusi industri mulai jatuh ke tempatnya. Memang pada awalnya, Eropa masih kekurangan unsur yang sangat penting bagi revolusi industri untuk lepas landas dan berhasil dan itu modal. Selama berabad-abad, Eropa harus dana itu neraca perdagangan negatif (vis-a-vis Asia) dengan mengekspor emas, perak dan logam berharga lainnya. Lebih parah lagi, ekspor dari India (yang terdiri pangsa penting dari impor Eropa) adalah sangat ditandai oleh berbagai perantara di Timur Tengah dan kemudian oleh Venesia. Pada abad ke-15, beban ini menjadi hampir tidak mungkin untuk rumah kerajaan Eropa Barat untuk menanggung. Saat itu dalam menanggapi krisis yang perjalanan untuk menemukan rute baru ke India dibiayai, dan akhirnya menyebabkan pembentukan Perusahaan India Timur. (The penjarahan dan penjarahan Amerika (dan kemudian Afrika juga) memainkan peran penting dalam pembiayaan perjalanan ini.) Sementara impor ini dibuat dari India lebih terjangkau, hal itu tidak menghilangkan neraca perdagangan negatif. bank-bank Eropa pada awalnya dalam posisi sedikit untuk

mendanai penemuan baru yang sedang menunggu untuk mencari sponsor industri. Kolonisasi memberikan jawabannya. Eropa dengan demikian memulai transisi yang kompleks di mana di dalamnya yang batas-batas itu mengikuti jalan kemajuan dan reformasi radikal, namun secara eksternal, itu diperkosa dan menjarah tanpa ampun. Hal ini terjadi pada saat seluruh dunia sebagian besar kurang dilengkapi di berurusan dengan musuh yang licik dan kompleks. Di banyak negara, bagian besar masyarakat bergerak ke arah yang berlawanan dan terutama di dunia Islam. Madrasah menolak upaya memperkenalkan berbagai ilmu pengetahuan dan menyerupai apa pun alasan di kurikulum. Ini juga berlaku di India. Meskipun upaya berulang oleh Akbar untuk memperkenalkan kurikulum sekuler di Madrasah bangsa, para ulama konservatif berhasil menolak semua upaya perubahan. proses serupa di tempat kerja di banyak biara-biara Buddha dan Hindu Gurukuls yang telah menyerah pada pengaruh Vedantism ortodoks. Dalam versi ekstrim dari pandangan dunia Vedanta dunia nyata lebih ilusi, dan maka semua upaya perubahan atau mengubahnya dianggap tidak penting. Bahkan di sekolah yang lolos dari pengaruh Vedanta, dan di mana ilmu pengetahuan dan logika tetap menjadi bagian dari kurikulum, pelajaran agama sering didahulukan. Selain itu, gagasan Brahminical kemurnian menciptakan membagi perlu antara mental dan fisik menciptakan hambatan untuk eksperimentasi dan transfer pengetahuan teoritis untuk aplikasi praktis. Fiksasi pada astrologi dan takhayul seperti yang lain juga menjabat untuk mengalihkan perhatian inteligensia bagian dari pencarian ilmiah yang lebih. Jadi sama seperti Eropa sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan revolusi industri, bagian penting dari masyarakat di Afrika dan Asia menjadi lebih tahan untuk mempelajari ilmu pengetahuan. Hal ini membuat proses kolonisasi lebih mudah sebagai orang-orang yang menolak penjajahan adalah teknologi outmatched dan mengalahkan. Setelah kolonisasi telah menguasai ekonomi negara, pilihan pendidikan menjadi lebih terbatas. Sering kali, beberapa yang ingin mengejar karir di bidang ilmu pengetahuan hanya bisa melakukannya di bawah naungan penguasa kolonial mereka. Tetapi bagi kekuasaan kolonial, pengajaran ilmu pengetahuan dan teknologi untuk si terjajah belum tentu tindakan yang baik. Individu berpendidikan barat memainkan peran penting dalam proses kolonial baik sebagai manajer atau insinyur di sebuah perusahaan yang memproduksi bahan baku murah (atau barang industri) untuk ekspor dari koloni ke master bangsa, atau sebagai perwakilan dari sebuah lembaga impor bahwa impor barangbarang mahal dan diproduksi mesin ke koloni. Begitu besar kontradiksi ini di beberapa negara bahwa sains dan teknologi hampir datang untuk dihubungkan dengan pengkhianatan dan obskurantisme agama menjadi identik dengan patriotisme. Akibatnya massa sering ditolak dalam kesempatan untuk berurusan dengan kesetaraan industrialisasi Eropa pada apa pun bahkan jauh mirip. Seperti bangsa-bangsa terjajah lainnya, India diseret ke era industri pada istilah-istilah yang bukan dari itu memilih sendiri dan banyak perkembangan teknologi yang telah sejak terjadi di India telah lebih diarahkan ke pasar ekspor daripada membawa tentang serbaperbaikan dalam kualitas hidup untuk massa India. Untuk alasan itu, belum bisa dikatakan bahwa India telah sepenuhnya memasuki era industri modern. Hanya ketika India mampu memanfaatkan kekuatan teknologi dan industri modern untuk meningkatkan kualitas hidup bagi sebagian besar itu orang yang akan terjadi. Itu akan membutuhkan tidak hanya kemajuan besar dalam sistem pendidikan India tapi perubahan sosial radikal yang belum berlangsung secara sistematis. Di atas

segalanya, kekuatan fundamentalisme agama, obskurantisme agama dan keterbelakangan sosial harus mendorong kembali dan dikalahkan. Itu adalah pelajaran nyata dari Revolusi Industri yang belum benar-benar tenggelam dalam di India. d) Iklim Masyarakat Ilmiah Exposing Background Values Teknologi terkadang menimbulkan masalah dalam masyarakat. Misalnya, masyarakat India dengan sistem pengairannya yaitu mesin pompa air tangan. Mesin tersebut banyak yang rusak padahal sangat penting karena digunakan oleh orang banyak. Sebagian berpendapat bahwa yang rusak adalah kinerja dan fisik dari mesin tersebut (kerusakan teknikal). Namun, bukan hanya teknik yang jadi masalah melainkan juga perilaku orang India yang tidak menjaga dan memperlakukan dengan baik teknologinya. Hal ini berarti suatu teknologi harus dilihat bukan hanya dilihat dari aspek teknikalnya, melainkan juga dari aspek organisasional dan budaya yang erimgkali diabaikan. Beliefs about Progress Teknologi selalu mengalami peningkatan. Namun, kita seringkali lebih mementingkan alat atau aspek teknis bukan pada aktivitas manusia dalam berteknologi itu sendiri. Hal ini masuk akal karena fisik dari teknologi tersebut memang lebih terlihat dibanding aktivitas di dalamnya. Kemajuan teknologi, menurut Chauncey Starr, selama ini diukur oleh perhitungan numeric dalam bentuk grafik. Hal ini menunjukkan bahwa mereka hanya melihat perkembangan melalui satu sisi sedangkan sisi lain belum tentu memiliki perkembangan yang sesuai. Revolusi industri yang terjadi pada tahun 1769 terjadi dengan alasan pertama ditekankan pada perangkat teknologi bukan kegiatan manusia dibelakangnya. Namun, orang-orang di revolusi industri semakin lama merasa bahwa teknologi bukanlah apa-apa tanpa manusia yang menjalankannya (human revolution). Salah satu yang terpenting yaitu organisasi kerja. Organisasi disini maksudnya adalah pembagian pekerjaan terutama yang sulit agar dikerjakan oleh orang yang berbeda-beda sehingga tercipta proses-proses kecildan individu lebih berkonsentrasi pada hal-hal kecil. Revolusi industry ini juga menambah kemampuan manusia dalam saatu hal khusus dan terutama dalam pengoperasian teknologi. Cara pandang melihat perkembangan teknologi terbagi dua yaitu linier dan inovasi konteks. Linier berarti kemajuan di bidang teknis yang dilihat dengan grafik. Sedangkan, inovasi konteks meninjau pengaruh alat dan teknik di masyarakat luas seperti televisi. Pergerakan dalam perkembangan teknologi harus menghubungkan satu hal dengan hal lain sehingga inovasi dalam dua hal mampu mengubah teknologi yang sederhana menjadi lebih canggih. The Culture of Expertise Teknologi terdiri dari dua jenis yaitu real high technology dan halfway technology (menurut Lewis Thomas). Real high technology mengacu pada teknologi yang sepenuhnya yang berarti seluruh masyarakat dapat menikmatinya karena biaya yang tidak terlalu besar sehingga tidak membebani orang yang ingin menggunakannya. Sebagai contoh imunisasi bagi balita di Indonesia yang penyebarannya merata dan dinikmati seluruh aspek masyarakat. Halfway technology atau dengan kata lain adalah teknologi setengah yaitu kemanjuan teknologi namun tidak seluruh aspek masyarakat dapat menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini biasanya dikarenakan biaya yang tinggi untuk

mendapatkannya. Misalnya, operasi penanganan kanker yang belum tentu semua orang dapat menikmatinya. Teknologi kebutuhan masyarakat di masa depan menjadi focus dalam perencanaan teknologi. Hal yang menimbulkan masalah yaitu seorang ahli atau pakar teknologi yang lebih memilih mengembangkan suatu masalah yang sudah pasti berhasil daripada mengembangkan masalah untuk teknologi yang belum tentu berhasil karena mereka tidak memiliki komitmen yang cukup bagi ilmu yang ditekuni. Contoh perkembangan teknologi yang berdampak buruk bagi kehidupan adalah teknologi untuk kepentingan militer seperti masalah nuklir yang terus menerus menjadi perdebatan. Untuk itu, para ahli di bidang teknologi tidak boleh lagi menciptakan momok yang menakutkan masyarakat. Francis Bacon, dalam bukunya yang berjudul The Advancement of Learning membuat peta dari seluruh pengetahuan yang ada sehingga menjadi globe kecil menyatakan bahwa beberapa bagian globe tidak cukup dieksplorasi dan pengetahuan pemeliharaan merupakan salah satu bagiannya. Hal ini terjadi pada real high technology dan halfway technology dimana peneliti tidak mau berusaha memecahkan masalah yang belum tersentuh. Kepedulian dalam hal ini menjadi sangat dibutuhkan terutama peduli dengan hal-hal antar disiplin ilmu misalnya seorang ilmuwan meninjau masalah dari segi politik dan ekonomi sehingga mengurangi jumlah teknologi yang berpotensi akan menjadi kerusakan. . 1. C. Analisa Sesuai dengan data-data tersebut diatas dihadapkan dengan berbagai perkembangan dan kondisi yang ada di India saat ini dapat diberikan berbagai pertimbangan dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi di India sebagai berikut : Pertama, Aspek Kebijaksanaan. Komponen Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ditangani langsung oleh sebuah Departemen dan Kementrian serta berbagai Badan-badan independent yang masing-masing bertugas mengembangkan komponen tersebut sesuai dengan lingkup tugasnya. Pemerintah India memiliki komitmen yang besar untuk mengembangkan Ilpengtek dengan mengalokasikan sebagian besar anggaran belanja negaranya untuk berbagai kepentingan tersebut. Kedua, aspek Alih Tehnologi. Sejak awal Pemerintah India menerapkan kebijakan swadesi atau maju sesuai dengan kemampuan sendiri. Dengan kebijakan tersebut India berupaya mengembangkan berbagai alternatif produk tehnologi tepat guna yang mampu dihasilkan sendiri dan digunakan masyarakatnya dalam membantu pekerjaan sehari-hari. Ketiga, Aspek Sumber Daya Manusia. India memiliki SDM yang relatif tinggi dan mampu berbahasa Inggris dengan baik. Disamping itu India juga memiliki masyarakat kelas menengah yang cukup besar dan didukung oleh mutu pendidikan yang relatif baik, sehingga melahirkan manusia dengan kualitas yang bermutu. Banyak tenaga ahli India yang bekerja di luar negeri dengan menguasai berbagai cabang ilmu pengetahuan. Beberapa diantaranya kembali ke India dan menyumbangkan tenaganya untuk membangun India, khususnya di bidang Ilpengtek modern. Keempat, aspek Penelitian dan Pengembangan. India memiliki berbagai fasilitas penelitian dan pengembangan di bidang ilmu pengetahuan dan tehnologi, baik yang dimilki pihak suasta maupun pemerintah beserta badan independen lainnya.

Banyaknya badan-badan litbang yang ada dan didukung oleh kebijakan yang jelas serta dukungan dana yang memadai, menyebabkan badan -badan litbang tersebut berkembang dengan baik. Kelima, aspek Budget. Anggaran belanja negara India setiap tahun telah memberikan dukungan yang relative besar untuk kemajuan pengembangan Ilpengtek di dalam negeri India. Masing-masing kementrian, departemen dan bahkan badan independent serta negara bagian mengalokasikan dana yang besar untuk bidang Ilpengtek ini. India menyadari bahwa dana untuk pengembangan di sector Ilpengtek yang disalurkan ke berbagai badan Litbang akan mampu menghasilkan produk-produk industri yang bermanfaat bagi masyarakat. 1. D. Kesimpulan Sesuai pembahasan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kemajuan yang telah dicapai oleh India didalam mengembangkan Ilpengtek Ditinjau dari beberapa aspek, maka komponen Ilmu Pengetahuan dan Teknologi India mempunyai : 1) Kemampuan. a) India mampu melakukan alih tehnologi dalam berbagai sektor seperti industri, pertanian, IT, nuklir, aeronautical dengan baik, berkat dukungan dan kerjasama dengan negara maju. b) India mampu mengembangkan SDM masyarakatnya dengan baik untuk menjadi pelaku-pelaku utama dalam dunia Ilpengtek baik di dalam negeri maupun di luar negeri. c) India memiliki kemampuan memproduksi segala kebutuhan berbagai perlatan mesin dengan tehnologi canggih, baik untuk kalangan sipil maupun kalangan militer. d) India memiliki kemampuan membikin inovasi baru sebagai hasil penelitian yang kreatif, untuk menghasilkan berbagai produk moderen yang berguna bagi masyarakat India dan kepentingan ekspor. 2) Kerawanan. a) Kemajuan yang telah dicapai India saat ini baru mampu mendukung kebutuhan sendiri, sehingga dalam jangka panjang masih membutuh upaya untuk pengembangan dalam rangka ekspor. b) India masih berupaya untuk memperkenalkan dirinya dalam dunia internasional, untuk mendapatkan kepercayaan dalam memasarkan produk dalam negerinya. c) Masih membutuhkan investasi asing dalam mengembangkan berbagai produk yang dihasilkan, khususnya dalam tahap Litbang yang membutuhkan dana relatif besar. 3). Kemungkinan Cara Bertindak. India akan terus meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kesejahteraan rakyatnya dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dan infrastukturnya, menemukan inovasi baru, memproduksi kebutuhannya sendiri, disamping untuk menjajaki kemungkinan ekspor di masa mendatang. http://hadityasyafei.blogspot.com/2011/11/komponen-ilmu-pengetahuan-danteknologi.html

Ekonomi di India Kuno terutama pedesaan Dan Pertanian di alam. Para Pancakrsti kata secara harfiah berarti baik rotasi lima tanaman di bidang yang sama atau tumbuh lima jenis tanaman di berbagai bidang. Para Pancakrsti Kata secara harfiah berarti Baik rotasi lima Tanaman di Kepemilikan Modal Yang Sama atau lima JENIS Tumbuh Tanaman di berbagai Kepemilikan Modal. Sektor lainnya yang terutama memberikan kontribusi terhadap perekonomian India kuno termasuk gerabah, pertukangan, logam-kerja, kacakerja, pembuatan perhiasan, tenun dan kulit-kerja. Sektor Lainnya Yang terutama memberikan kontribusi terhadap perekonomian India Kuno termasuk gerabah, pertukangan, Logam-Kerja, Kaca-Kerja, Pembuatan perhiasan, tenun Dan kulit-Kerja. Selain petani, ada tukang kayu, tukang emas, penenun, tukang cukur, penebang kayu, buruh, pejuang, penari, pemburu, pemburu burung, pengemis, rentenir, pembuat karangan bunga, baju besi pembuat, petugas, pedagang, pembuat kereta, logam-pekerja dan pengrajin. Selain Petani, tukang kayu ADA, tukang Emas, penenun, tukang cukur, penebang kayu, Buruh, Pejuang, penari, pemburu, pemburu Burung, pengemis, rentenir, pembuat Karangan bunga, baju besi pembuat, petugas, pedagang, pembuat kereta, Logam- Dan pekerja pengrajin. Veda, epos dan teks sastra lain India kuno memberikan beberapa referensi bagi perekonomian India kuno. Veda, epos Dan CARI sastra Lain India Kuno memberikan beberapa Referensi * Bagi perekonomian India Kuno. Misalnya, ada referensi banyak untuk pertanian dan berbagai tanaman dalam Atharva Veda juga. Misalnya, ADA BANYAK Referensi untuk Pertanian Dan berbagai Tanaman dalam Atharva Veda juga. Selain padi, gandum dan tebu beberapa produk pertanian lain yang jelas melalui teks-teks Veda. Selain padi, barley Dan tebu beberapa Produk Pertanian Lain Yang jelas Canada produksi CARI-CARI Veda. Ini Veda juga menyebutkan pupuk

alami hewan. Suami Veda juga menyebutkan pupuk Dengan revisi Hewan. Rig Veda tampaknya akrab dengan saluran irigasi dan Atharva Veda menjelaskan penggalian kanal dari sungai. Rig Veda tampaknya Akrab Mencari Google Artikel saluran Irigasi Dan Atharva Veda menjelaskan penggalian kanal bahasa Dari debit sungai. Tujuan utama mereka tampaknya irigasi. Menyelidiki Utama mereka tampaknya Irigasi.

Dalam USIA Brahmanas terlalu Pertanian merupakan pekerjaan Utama. Brahmana Shatapatha menyebutkan operasi pertanian yang berbeda, seperti membajak, mengolah, menabur, menuai, mengirik dll Dalam suatu masyarakat, yang terutama pertanian dan

pastoral, signifikansi besar melekat pada ternak. Brahmana Shatapatha menyebutkan Operasi Pertanian Yang berbeda, saling melengkapi membajak, mengolah, menabur, menuai, mengirik dll Dalam suatu Masyarakat, Yang terutama Pertanian Dan pastoral, signifikansi Besar melekat PADA Ternak. Pertanian Selain itu, di beberapa tempat Shatapatha Brahmana, sapi dinyatakan sebagai sumber kemakmuran, barang, kekayaan, makanan dan bahkan di rumah. Selain ITU, di beberapa tempat Shatapatha Brahmana, sapi dinyatakan sebagai Sumber Kemakmuran, Barang, kekayaan, makanan Dan bahkan di Rumah. Selanjutnya, ternak membesarkan juga berkontribusi pada ekonomi India kuno. Selanjutnya, Ternak membesarkan juga berkontribusi PADA Ekonomi India Kuno. Itu adalah pekerjaan penting dalam masyarakat seperti itu. ITU adalah pekerjaan penting dalam Masyarakat saling melengkapi ITU. Hewan peliharaan dikenal sebagai gramya (pedesaan). Hewan peliharaan dikenal sebagai gramya (pedesaan). Dalam usia Brahmanas, pekerjaan lain berbagai bangkit untuk memenuhi kebutuhan kasta campuran. Ksatria yang terutama bergerak dalam tentara. Dalam USIA Brahmanas, pekerjaan Lain Bangkit untuk memenuhi berbagai kebutuhan Kasta Campuran. Ksatria Yang terutama Bergerak dalam Tentara. Dagang, perdagangan dan pertanian adalah pekerjaan dari Vaishyas. Dagang, perdagangan Dan Pertanian adalah pekerjaan bahasa Dari Vaishyas. Jasa dari kelas atas adalah kehidupan Sudra. Jasa bahasa Dari Kelas Atas adalah kehidupan Sudra. Ekonomi India kuno juga termasuk kerajinan keputusan. Ekonomi India Kuno juga termasuk kerajinan keputusan. Itu merupakan pekerjaan populer yang mencakup pembuatan mainan seperti gajah, kaca-kerja, tenun, membuat ornamen emas, dll Di antara perempuan, pekerjaan umum sedang menenun, merajut, menjahit dan bordir. ITU merupakan pekerjaan lumayan tenar Yang mencakup Pembuatan mainan saling melengkapi gajah, Kaca-Kerja, tenun, membuat ornamen Emas, dll Di ANTARA Perempuan, pekerjaan Umum sedang menenun, merajut, menjahit Dan bordir. Pembuatan tikar dipraktekkan oleh perempuan maupun laki-laki. Pembuatan Tikar dipraktekkan Oleh Perempuan maupun laki-laki. Brick keputusan, ular-menarik, dan burung-catching adalah beberapa pekerjaan zaman ini. Brick keputusan, ular-menarik, Dan Burungcatching adalah beberapa pekerjaan Zaman inisial. Referensi untuk penggunaan kapal dari logam yang berbeda, batu dan kayu menyiratkan adanya pendudukan dari logam keputusan, pemotongan batu dan kayu. Referensi untuk penggunaan Kapal bahasa Dari Logam Yang berbeda, Batu Dan kayu menyiratkan adanya pendudukan bahasa Dari Logam keputusan, pemotongan batu Dan kayu. Selanjutnya, ada kelompok lain dari profesional seperti dokter, penyanyi profesional, penari, tembikar dan pemain instrumen. Selanjutnya, ADA Kelompok Lain bahasa Dari yang profesional saling melengkapi Dokter, penyanyi profesional, penari, tembikar Dan pemain instrumen. Ada juga driver dari lembu-gerobak, penjaga kuda dan pengemudi perahu. Ada juga pengemudi bahasa Dari lembu-Gerobak, penjaga kuda Dan pengemudi Perahu. Beberapa seniman dan pengrajin menikmati status tinggi di masyarakat. Beberapa Seniman Dan pengrajin menikmati statusnya Tinggi di Masyarakat. Pekerjaan konstruksi juga populer di masyarakat kuno. Pekerjaan Konstruksi juga lumayan tenar di Masyarakat Kuno. Pertanian merupakan sumber utama mata pencaharian rakyat Ramayana dan Mahabharata usia. Pertanian merupakan mata pencaharian Sumber Utama Masyarakat bahasa Dari Ramayana Dan Mahabharata USIA.

Di antara pekerjaan lain, memancing, berburu, pemburuan burung, menari, bernyanyi dll juga lazim. Di ANTARA pekerjaan Lain, memancing, Berburu, pemburuan Burung, Menari, bernyanyi dll juga Lazim. Orang umum juga ditemukan bekerja sebagai utusan, pencelup, penyuling, tukang daging dan tukang perahu. Orang Umum juga ditemukan bekerja sebagai Utusan, pencelup, penyuling, tukang Daging Dan tukang Perahu. Pemilik ternak tampaknya memiliki orang yang terlibat cenderung sapi untuk upah. Pemilik Ternak tampaknya memiliki orangutan Yang terlibat cenderung sapi untuk Upah. Referensi dari batu-kerja, jarum bekerja, pembuatan tali dan keranjang keputusan juga dapat ditemukan dalam teks-teks sastra kuno. Referensi bahasa Dari batu-Kerja, Jarum bekerja, Pembuatan tali Dan keranjang keputusan juga dapat ditemukan dalam CARICARI sastra Kuno. Sumber daya hutan memberikan kontribusi terhadap perekonomian India kuno juga. Sumber Daya Hutan memberikan kontribusi terhadap perekonomian India Kuno juga. Ada beberapa referensi ke hutan dan orang tergantung pada hasil hutan untuk mata pencaharian mereka di era kuno. Ada beberapa Referensi Ke Hutan Dan orangutan Tergantung PADA Hasil Hutan untuk mata pencaharian mereka di era Kuno. Kayu, yang diperoleh dari hutan, digunakan untuk berbagai tujuan, misalnya membangun rumah, kereta, furnitur, kapal, peralatan kurban; bahan bakar juga diperoleh dari hutan. Kayu, Yang diperoleh bahasa Dari Hutan, digunakan untuk berbagai Menyelidiki, misalnya membangun Rumah, kereta, mebel, kapal, Peralatan pengangkutan kurban; Bahan bakar juga diperoleh bahasa Dari Hutan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pertanian adalah bidang utama perekonomian India kuno. Mencari Google Artikel demikian, dapat disimpulkan bahwa Pertanian adalah Kepemilikan Modal Utama perekonomian India Kuno. (Terakhir diperbaharui: 24/05/2011) (Terakhir diperbaharui: 24/05/2011) http://www.indianetzone.com/1/indus_valley_civilization.htm

Ekonomi Peradaban Indus tampaknya telah Tergantung secara signifikan PADA perdagangan, Yang difasilitasi Dibuat kemajuan Besar dalam Teknologi Transportasi. Kemajuan ini termasuk lembu jantan yang didorong gerobak yang identik dengan yang terlihat di seluruh Asia Selatan hari ini, serta perahu. Kemajuan Suami termasuk lembu Jantan Yang didorong Gerobak Yang identik Mencari Google Artikel Baru Yang terlihat di seluruh Asia Selatan Hari ini, Serta Perahu. Sebagian besar kapal itu mungkin kecil, datar-bottomed kerajinan, mungkin didorong oleh layar, mirip dengan yang satu dapat melihat di Sungai Indus hari ini, namun ada bukti sekunder dari laut akan kerajinan. Sebagian Besar Kapal ITU mungkin Kecil, Datar-bottomed kerajinan, mungkin didorong Dibuat Layar, mirip Mencari Google Artikel Yang Satu dapat melihat di Sungai Indus Hari ini, namun ADA Bukti sekunder bahasa Dari Laut Akan kerajinan. Para arkeolog telah menemukan besar, dikeruk kanal dan fasilitas docking di kota pesisir Lothal. Para arkeolog telah menemukan Besar, dikeruk kanal Dan Fasilitas nilai docking di kota Pesisir Lothal. Dilihat dari penyebaran artefak peradaban Indus, jaringan perdagangan, ekonomi, terintegrasi sebuah daerah yang luas, termasuk sebagian dari Afghanistan, daerah pesisir Persia, utara dan tengah India, dan Mesopotamia. Dilihat penyebaran bahasa Dari artefak Peradaban Indus, Jaringan perdagangan, Ekonomi, terintegrasi sebuah Daerah Yang Luas, termasuk sebagian bahasa Dari Afghanistan, Daerah Pesisir Persia, India Utara Dan Tengah, Dan Mesopotamia. Rig Veda masyarakat ditandai dengan gaya hidup nomaden, dengan membesarkan ternak menjadi pekerjaan utama. Rig Veda Masyarakat ditandai Mencari Google Artikel hd Hidup nomaden, Mencari Google Artikel membesarkan Ternak menjadi pekerjaan

Utama. Sapi dan sapi dijunjung tinggi dan sering muncul dalam himne Rigvedic; dewi sering dibandingkan dengan sapi, dan dewa untuk banteng. Sapi Dan sapi dijunjung Tinggi Dan sering muncul dalam Himne Rigvedic; dewi sering dibandingkan Mencari Google Artikel sapi, Dan dewa untuk banteng. Pertanian tumbuh lebih menonjol dengan waktu sebagai masyarakat tenang. Pertanian Tumbuh lebih menonjol Mencari Google Artikel Terbalik sebagai Masyarakat tenang. Uang tidak diketahui, dan barter dengan ternak dan barang berharga lainnya diganti perdagangan keuangan. Uang MEDIA NUSANTARA diketahui, Dan barter Mencari Google Artikel Ternak Dan Barang berharga Lainnya diganti perdagangan KEUANGAN. Keluarga adalah patrilineal, dan orang-orang berdoa untuk kelimpahan putra. Keluarga adalah patrilineal, Dan orangutan-orangutan berdoa untuk kelimpahan putra. Masyarakat yang ketat terorganisir dalam suatu sistem kasta. Masyarakat Yang ketat terorganisir dalam suatu SISTEM Kasta. Keempat varna utama adalah Brahmana, Ksatria, Waisya dan Shudra. Keempat varna Utama adalah Brahmana, Ksatria, Waisya Dan Shudra. Mereka yang di luar struktur kasta yang dikenal sebagai adivasis. Mereka Yang di Luar struktur Kasta Yang dikenal sebagai adivasis. Makanan dari bangsa Arya Rigvedic terdiri dari biji-bijian kering dan kue, produk susu dan susu, dan berbagai buah-buahan dan sayuran. Makanan bahasa Dari kata bangsa Arya Rigvedic terdiri bahasa Dari biji-bijian Kering Dan kue, Produk susu susu Dan, Dan berbagai buah-Buahan Dan sayuran. Konsumsi daging juga umum di antara, setidaknya di kalangan kelas atas. Konsumsi Daging juga Umum di Antara, setidaknya di kalangan Kelas Atas. Rgveda berisi banyak referensi pengorbanan hewan dan daging yang dipersembahkan kepada para dewa. Rgveda gunakan kosong atau berangkatlah BANYAK Referensi pengorbanan Hewan Dan Daging Yang dipersembahkan kepada para dewa. http://www.thisismyindia.com/ancient_india/

Kuno India Teknologi Kuno India Teknologi India kuno melihat hubungan antara pengetahuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan hubungan agama dan sosial. India Kuno melihat hubungan ANTARA Pengetahuan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi, Mencari Google Artikel Agama Dan hubungan sosial masyarakat. Sisa-sisa arkeologi Lembah Indus mengungkapkan pengetahuan ilmu terapan. Sisa-SISA arkeologi Lembah Indus mengungkapkan Pengetahuan Ilmu terapan. Teknik ilmiah yang digunakan dalam irigasi, Metalurgi, pembuatan batu bata berbahan bakar dan tembikar, dan perhitungan sederhana dan pengukuran luas dan volume. Teknik ilmiah Yang digunakan dalam Irigasi, metalurgi, Pembuatan batu bata berbahan bakar Dan tembikar, Dan perhitungan Sederhana Dan pengukuran Luas Dan volume. Arya prestasi di bidang astronomi, matematika dan kedokteran sudah dikenal. Arya Prestasi di Kepemilikan Modal Astronomi, Matematika Dan kedokteran sudah dikenal. Catatan Cina menunjukkan pengetahuan tentang selusin buku asal India. Catatan Cina menunjukkan Pengetahuan tentang selusin Buku Asal India. Brahmagupta yang Sidhanta serta yang Charaka dan Samhitas Susrata yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab di abad ke-9 atau 10 Adin matematika India kuno dikenal dengan nama umum Ganita, termasuk aritmatika, geometri, aljabar, astronomi dan astrologi. Brahmagupta Yang Sidhanta Serta Yang Charaka Dan Samhitas Susrata Yang diterjemahkan dalam bahasa Arab Ke di Abad Ke-9 atau 10 Adin Matematika India Kuno dikenal Mencari Google Artikel Baru Nama Umum Ganita, termasuk aritmatika, geometri, aljabar, Astronomi Dan astrologi.

Itu Aryabhatta, yang memberikan arah baru untuk trigonometri. ITU Aryabhatta, Yang memberikan arah Baru untuk trigonometri. Sistem desimal terlalu adalah sebuah inovasi dari India. Penggunakan Sistem desimal terlalu adalah sebuah Inovasi bahasa Dari India. Pada abad ketiga SM matematika, astronomi dan kedokteran mulai berkembang secara terpisah. PADA Abad SIBOR SM Matematika, Astronomi Dan MULAI kedokteran berkembang secara terpisah. Di bidang matematika India kuno membuat tiga kontribusi yang berbeda, sistem notasi, sistem desimal dan penggunaan nol. Di Kepemilikan Modal Matematika India Kuno membuat kontribusi Tiga Yang berbeda, SISTEM notasi, SISTEM desimal Dan penggunaan lidak. Bukti prasasti awal penggunaan sistem desimal milik abad kelima Sebelum angka-angka muncul di Barat mereka telah digunakan di India selama berabad-abad. Bukti prasasti Mutasi penggunaan SISTEM desimal Milik Abad kelima Sebelum angka-angka muncul di Barat mereka telah digunakan di India selama berabad-Abad. Mereka ditemukan dalam prasasti Asoka di BCIndians abad ketiga adalah yang pertama menggunakan sistem desimal. Mereka ditemukan dalam prasasti Asoka di BCIndians Abad SIBOR adalah Yang Date Nilai SISTEM menggunakan desimal. Ahli matematika terkenal Aryabhata (AD 476-500) telah berkenalan dengan itu. Ahli Matematika terkenal Aryabhata (AD 476-500) telah berkenalan Mencari Google Artikel ITU. Orang Cina belajar sistem ini dari misionaris Buddhis, dan dunia barat meminjamnya dari Arab seperti ketika mereka datang dalam kontak dengan India. Orang Cina Belajar bahasa Dari Suami SISTEM misionaris Buddhis, Dan Dunia barat meminjamnya bahasa Dari Arab ketika mereka saling melengkapi Datang dalam KONTAK Mencari Google Artikel India. Nol ditemukan oleh orang India di sekitar abad kedua SM Dari matematikawan India sangat awal dianggap nol sebagai angka yang terpisah, dan itu digunakan dalam pengertian dalam aritmatika. Nol ditemukan Dibuat orangutan di India sekitar Abad kedua SM bahasa Dari matematikawan India sangat Mutasi dianggap lidak sebagai angka Yang terpisah, Dan ITU digunakan dalam pengertian dalam aritmatika. Di Saudi awal penggunaan nol muncul pada tahun 873. Di Saudi Mutasi penggunaan lidak muncul PADA Tahun 873. Orang-orang Arab dipelajari dan diadopsi dari India dan menyebar di Eropa. Orang-orangutan Arab dipelajari Dan diadopsi bahasa Dari India Dan menyebar di eropa. Sejauh Aljabar yang bersangkutan baik India dan Yunani memberikan kontribusi untuk itu, tapi di Eropa Barat pengetahuan dipinjam bukan dari Yunani tetapi dari orang-orang Arab yang memperolehnya dari India. Sejauh Aljabar Yang bersangkutan Baik India Dan Yunani memberikan kontribusi untuk ITU, TAPI di eropa Barat Pengetahuan dipinjam Bukan bahasa Dari Yunani tetapi bahasa Dari orangutan-orangutan Arab Yang memperolehnya bahasa Dari India. Pada abad kedua SM Apastemba kontribusi untuk geometri praktis untuk pembangunan altar di mana raja-raja bisa menawarkan pengorbanan. PADA Abad kedua SM Apastemba kontribusi untuk geometri Praktis untuk Pembangunan mezbah di mana raja-raja BISA menawarkan pengorbanan. Ini menggambarkan sudut lancip, sudut tumpul, sudut kanan dll Aryabhata dirumuskan aturan untuk menemukan luas sebuah segitiga, yang menyebabkan asal trigonometri. Suami menggambarkan sudut lancip, sudut tumpul, sudut Kanan dll Aryabhata dirumuskan aturan untuk menemukan sebuah Luas Segitiga, Yang menyebabkan Asal trigonometri. Pekerjaan yang paling terkenal di masanya adalah Suryasiddanta sejenisnya yang tidak ditemukan di timur kuno Kontemporer. Pekerjaan Yang memucat terkenal di masanya adalah Suryasiddanta sejenisnya Yang MEDIA

NUSANTARA ditemukan di timur Kuno Kontemporer. Selama periode Gupta matematika dikembangkan sedemikian rupa dan lebih maju daripada bangsa lain dari jaman dahulu. Selama periode Gupta Matematika dikembangkan sedemikian rupa Dan lebih Maju daripada kata bangsa Lain bahasa Dari Jaman Cipta Putra. Cukup dini India menyusun aljabar dasar yang menyebabkan perhitungan lebih dari itu mungkin untuk orang Yunani dan menyebabkan studi tentang nomor untuk kepentingan diri sendiri. Cukup Dini India menyusun aljabar Tertimbang Yang menyebabkan perhitungan lebih bahasa Dari ITU mungkin untuk orangutan Yunani Dan menyebabkan studi menjabarkan tentang Nomor untuk kepentingan Diri sendiri. Tulisan awal mengenai data oleh sistem dari sembilan digit dan nol adalah tanggal sebagai 595 AD jelas sistem dikenal matematikawan beberapa abad sebelum digunakan dalam prasasti-prasasti. Tulisan mengenai Mutasi Data Dibuat SISTEM bahasa Dari Sembilan digit Dan lidak adalah Tanggal sebagai 595 AD jelas SISTEM dikenal matematikawan beberapa Abad sebelum digunakan dalam prasasti-prasasti. Matematikawan India seperti Brahmagupta (7 abad), Mahavira (abad 9) dan Bhaskara (abad 12) membuat penemuan beberapa yang dikenal ke Eropa setelah Renaissance. Matematikawan India saling melengkapi Brahmagupta (7 Abad), Mahavira (Abad 9) Dan Bhaskara (Abad 12) membuat penemuan beberapa Yang dikenal Ke eropa Penghasilan kena pajak Renaissance. Para memahami pentingnya jumlah positif dan negatif, berkembang sistem suara dari kotak penggalian dan akar pangkat tiga dan bisa memecahkan jenis tertentu kuadrat dan persamaan tak tentu. Para memahami pentingnya jumlah positif Dan negatif, berkembang SISTEM Suara bahasa Dari Kotak penggalian Dan Akar pangkat Tiga Dan BISA memecahkan JENIS tertentu kuadrat Dan persamaan Tak tentu. Aryabhata memberikan nilai perkiraan pie. Aryabhata memberikan Diskonto perkiraan pie. Itu lebih akurat dibandingkan dengan orang Yunani. ITU lebih akurat dibandingkan Mencari Google Artikel orangutan Yunani. Juga beberapa langkah dibuat dalam trigonometri, geometri empiris dan kalkulus. Juga beberapa Langkah dibuat dalam trigonometri, geometri kajian difusi Dan KALKULUS. Terutama dalam astronomi implikasi matematika dari nol dan tak terhingga sepenuhnya menyadari tidak seperti di mana saja di dunia. Terutama dalam Astronomi implikasi Matematika bahasa Dari lidak Dan Tak terhingga sepenuhnya menyadari MEDIA NUSANTARA saling melengkapi di mana Saja di Dunia. Di antara berbagai cabang matematika, astronomi Hindu memberikan tempat tertinggi kehormatan. Di ANTARA berbagai Cabang Matematika, Astronomi Hindu memberikan tempat tertinggi kehormatan. Suryasidhanta adalah buku terbaik tahu Hindu astronomi. Suryasidhanta adalah Buku terbaik industri tahu Hindu Astronomi. Teks ini kemudian dimodifikasi dua atau tiga kali antara 500 AD dan 1500 AD sistem yang ditetapkan dalam buku ini dapat bahkan sekarang digunakan untuk memprediksi gerhana dalam kesalahan dua atau tiga jam. CARI Suami kemudian dimodifikasi doa atau Tiga Kali ANTARA 500 AD Dan 1500 M SISTEM Yang ditetapkan dalam Buku Suami dapat bahkan Tenggaraharja Komisaris digunakan untuk memprediksi gerhana dalam kesalahan doa atau selai Tiga. Para ulama yang paling terkenal dari astronomi adalah Aryabhata dan Varhamihira. Para ulama Yang memucat terkenal bahasa Dari Astronomi adalah Aryabhata Dan Varhamihira. Aryabhata milik abad kelima dan Varahamihira ke keenam. Aryabhata Milik Abad kelima Dan Varahamihira Ke keenam. Aryabhata menghitung posisi planet-planet menurut metode

Babel. Aryabhata Menghitung Posisi planet-planet * Menurut menggunakan metoda Babel. Ia menemukan penyebab gerhana bulan dan matahari. Ia menemukan penyebab gerhana Bulan Dan Matahari. Keliling bumi yang diukur berdasarkan spekulasi dianggap benar bahkan sekarang. Keliling BUMI Yang diukur berdasarkan spekulasi dianggap benar bahkan Tenggaraharja Komisaris. Dia menunjukkan bahwa matahari diam dan bumi berputar di sekitarnya. Dia menunjukkan bahwa Matahari diam Dan BUMI berputar di Sekitarnya. Kitab Aryabhata adalah Aryabhatiya tersebut. Kitab Aryabhata adalah Aryabhatiya tersebut. Terkenal karya Varhimihira yang disebut Brihat Samhita yang termasuk Varhaihira abad keenam menyatakan bahwa bulan berputar mengelilingi bumi dan bumi berputar mengelilingi bumi berputar mengelilingi matahari. Terkenal Karya Varhimihira Yang disebut Brihat Samhita Yang termasuk Varhaihira Abad keenam menyatakan bahwa Bulan berputar mengelilingi BUMI Dan BUMI berputar mengelilingi BUMI berputar mengelilingi Matahari. Dia dimanfaatkan beberapa karya-karya Yunani untuk menjelaskan pergerakan planet-planet dan beberapa masalah astronomi lainnya. Dia dimanfaatkan beberapa Karya-karya Yunani untuk menjelaskan pergerakan planetplanet Dan beberapa masalah Astronomi Lainnya. Meskipun pengetahuan Yunani dipengaruhi astronomi India, tidak ada keraguan bahwa India dikejar subjek lebih jauh dan memanfaatkan dalam observasi pada planets.Aryabhata menulis sebuah buku ketika ia nyaris 23 tahun. Meskipun Pengetahuan Yunani dipengaruhi Astronomi India, MEDIA NUSANTARA ADA keraguan bahwa India dikejar subjek lebih JAUH Dan memanfaatkan dalam observasi PADA planets.Aryabhata menulis sebuah Buku ketika AGLOCO nyaris 23 Tahun. Varhmihira abad keenam menulis sebuah ringkasan dari lima buku astronomi saat ini menulis sebuah ringkasan dari lima buku astronomi saat ini di zamannya. Varhmihira Abad keenam menulis sebuah ringkasan bahasa Dari lima Buku Astronomi saat inisial menulis sebuah ringkasan bahasa Dari lima Buku Astronomi saat inisial di zamannya. Brahamagupta dari abad ketujuh menghargai nilai observasi dan astronomi dan bukunya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Brahamagupta bahasa Dari Abad ketujuh menghargai Diskonto observasi Dan Astronomi Dan bukunya telah diterjemahkan dalam bahasa Ke Arab. Salah satu ilmuwan besar terakhir adalah Bhaskara II. Salah Satu ilmuwan Besar terakhir adalah Bhaskara II. Salah satu bab dalam buku Sidhanta Shiromani, berurusan dengan matematika, adalah karya terkenal Lilavait.Nevertheless, pandangan India tentang asal-usul dan evolusi alam semesta soal agama daripada ilmu pengetahuan. Salah Satu bab dalam Buku Sidhanta Shiromani, berurusan Mencari Google Artikel Matematika, adalah Karya terkenal Lilavait.Nevertheless, pandangan India tentang Asal-usul alam semesta Dan Evolusi Soal Agama Ilmu Pengetahuan daripada. Skema kosmik Hindu dan Jain dalam fundamental adalah sama. Skema Kosmik Hindu Dan Jain dalam mendasar adalah Sama. Semua mendalilkan bumi yang datar meskipun para astronom India datang untuk mengetahui bahwa ini tidak benar di awal era Kristen. * Semua mendalilkan BUMI Yang Datar meskipun para astronom India Datang untuk mengetahui bahwa inisial MEDIA NUSANTARA benar di Mutasi era Kristen. Ide seperti datar tetap untuk tujuan agama. Ide saling melengkapi Datar Tetap untuk Menyelidiki Agama. Mengenai astronomi yang tepat itu dipelajari sebagai Vedanta. Mengenai Astronomi Yang tepat ITU dipelajari sebagai Vedanta. Namanya adalah Jyotisa. Namanya adalah Jyotisa. Semacam primitif astronomi dikembangkan terutama untuk tujuan menetap

tanggal dan waktu di mana pengorbanan berkala itu harus dilakukan. Semacam primitif Astronomi dikembangkan terutama untuk Menyelidiki menetap Tanggal Dan Terbalik di mana pengorbanan Berkala ITU harus dilakukan. Beberapa kata Yunani mendapatkan momentum dalam bahasa Sansekerta melalui pengetahuan astronomi Yunani. Beberapa Kata Yunani mendapatkan momentum dalam bahasa Sansekerta Canada produksi Pengetahuan Astronomi Yunani. Para Varahamihira abad keenam astronom disebut salah satu dari lima sistem astronomi sebagai Romaka Sidhanta. Para Varahamihira Abad keenam astronom disebut salat Satu bahasa Dari lima SISTEM Astronomi sebagai Romaka Sidhanta. Hanya astronomi barat yang diperkenalkan di India tanda Zodaic tersebut. Hanya Astronomi barat Yang diperkenalkan di India Tanda Zodaic tersebut. Minggu tujuh hari, jam, dan ide-ide lainnya. Minggu Tujuh Hari, selai, Dan ide-ide Lainnya. Kemudian, para astronom India membuat beberapa kemajuan pada pengetahuan dari Yunani dan diteruskan pengetahuan mereka dengan matematika melalui orang-orang Arab ke Eropa. Kemudian, para astronom India membuat beberapa kemajuan PADA Pengetahuan bahasa Dari Yunani Dan diteruskan Pengetahuan mereka Mencari Google Artikel Matematika Canada produksi orangutan-orangutan Arab Ke eropa. Pada awal abad ketujuh, seorang astronom Suriah tahu tentang kebesaran astronomi India dan matematika. PADA Mutasi Abad ketujuh, seorang astronom Suriah industri tahu tentang kebesaran Astronomi India Dan Matematika. Di bidang kedokteran, Aurveda merupakan kontribusi dari India. Di Kepemilikan Modal kedokteran, Aurveda merupakan kontribusi bahasa Dari India. Tujuh ratus himne dalam Weda, terutama Atharva Veda, lihat topik Ayurveda. Tujuh Ratus Himne dalam Weda, terutama Atharva Veda, Tukang pilih Lihat TOPIK Ayurveda. Memang, seluruh pendekatan tidak ilmiah. Memang, seluruh pendekatan MEDIA NUSANTARA ilmiah. Sebutan awal obat-obatan dalam Atharva Veda. Sebutan Mutasi obat-obatan dalam Atharva Veda. Sama halnya dengan masyarakat agar kuno, obat direkomendasikan di dalamnya penuh dengan pesona magis dan mantra. Sama halnya Mencari Google Artikel agar Masyarakat Kuno, obat direkomendasikan di dalamnya Penuh Pesona Magis Mencari Google Artikel Baru Dan mantra. Kedokteran tidak bisa berkembang di sepanjang jalur ilmiah. Kedokteran MEDIA NUSANTARA BISA berkembang di Sepanjang jalur ilmiah. Dalam posting-Maurya waktu India menyaksikan dua sarjana terkenal dari Aurveda, Susrtua dan Charaka. Dalam postingan-Maurya Terbalik India menyaksikan doa sarjana terkenal Aurveda bahasa Dari, Susrtua Dan Charaka. Dalam Susruta Susrutasmhita menjelaskan metode kontrak operasi, penyakit batu dan penyakit lainnya. Dalam Susruta Susrutasmhita menjelaskan menggunakan metoda Metropolitan Land Afiliasi Operasi, penyakit batu Dan penyakit Lainnya. Dia menyebutkan sebanyak 121 alat yang akan digunakan untuk operasi. Dia menyebutkan sebanyak 121 Alat Yang Akan digunakan untuk Operasi. Untuk pengobatan penyakit ia meletakkan penekanan khusus pada diet. Untuk pengobatan penyakit AGLOCO meletakkan penekanan KHUSUS PADA diet. Dan kebersihan untuk Charaka menulis Charakasamhita pada abad kedua Hal ini seperti ensiklopedia obat-obatan India. Dan kebersihan untuk Charaka menulis Charakasamhita PADA Abad kedua Hal inisial saling melengkapi ensiklopedia obat-obatan India. Ini menggambarkan berbagai jenis demam, histeria kusta, dan TBC. Suami menggambarkan berbagai JENIS Demam, histeria kusta, Dan TBC. Mungkin Charaka tidak tahu bahwa beberapa di antaranya infeksi. Mungkin Charaka MEDIA NUSANTARA industri tahu

bahwa beberapa di antaranya infeksi. Bukunya berisi nama-nama sejumlah besar tanaman dan tumbuh-tumbuhan, yang harus digunakan sebagai obat. Bukunya gunakan kosong atau berangkatlah Nama-nama sejumlah Besar Tanaman Dan Tumbuh-Tumbuhan, Yang harus digunakan sebagai Obat. Buku ini sehingga berguna tidak hanya untuk studi kedokteran India kuno tetapi juga untuk flora India kuno dan kimia. Buku inisial sehingga berguna MEDIA NUSANTARA hanya untuk studi menjabarkan kedokteran India Kuno tetapi juga untuk flora yang India Kuno Dan KIMIA. Pada abad-abad berikutnya obat-obatan India dikembangkan di garis yang ditetapkan oleh Charaka. PADA Abad-Abad berikutnya obat-obatan India dikembangkan di Garis Yang ditetapkan Dibuat Charaka. Para himne Weda atribut berbagai penyakit dengan iblis dan roh-roh dan obat untuk himne resep dengan benar gejala tuberkulosis paru, dan menghubungkan basal dengan penyakit jantung. Para Himne Weda Atribut berbagai penyakit Mencari Google Artikel iblis Dan roh-roh Dan Obat untuk Himne resep Mencari Google Artikel Baru benar gejala tuberkulosis paru, Dan menghubungkan basal Mencari Google Artikel penyakit jantung. Namun, obat nasional mulai 800 SM Kedokteran menjadi subjek studi reguler di pusat-pusat seperti Taxila dan Varanasi. Namun, obat pendidikan nasional MULAI 800 SM Kedokteran menjadi subjek studi menjabarkan reguler di Pusat-Pusat saling melengkapi Taxila Dan Varanasi. Yang terakhir ini khusus dalam operasi. Yang terakhir Suami KHUSUS dalam Operasi. Susrutasmhita disusun di AD abad Charaka keempat menyusun ajaran-ajaran dari dua pendahulunya yang disajikan di Taxila. Susrutasmhita disusun di AD Abad Charaka keempat menyusun ajaran-ajaran bahasa Dari doa pendahulunya Yang disajikan di Taxila. Samhits Charaka dan Susruta mencapai sejauh Manchuria melalui terjemahan dalam bahasa Tibet dan bahasa Asia lainnya. Samhits Charaka Dan Susruta mencapai sejauh Manchuria Canada produksi terjemahan dalam bahasa Tibet Dan bahasa Asia Lainnya. Pada abad kedelapan buku-buku ini dipengaruhi Eropa sebagai obat dibawa oleh dua orang Arab. PADA Abad kedelapan Buku-Buku Suami dipengaruhi eropa sebagai Obat dibawa Dibuat doa orangutan Arab. Charaka Samhita diterbitkan hingga akhir 1550 dalam bahasa Arab. Charaka Samhita diterbitkan hingga Akhir 1550 dalam bahasa Arab. Meskipun prestasi ini, obat tidak melakukan langkah yang luar biasa, karena tidak adanya diseksi menyebabkan ketidaktahuan tentang anatomi dan fisiologi. Meskipun Prestasi Suami, obat MEDIA NUSANTARA melakukan Langkah Yang Luar Biasa, KARENA MEDIA NUSANTARA adanya diseksi menyebabkan ketidaktahuan tentang Anatomi Dan fisiologi. India sama-sama menyadari fungsi organ dalam seperti paru-paru dan otak. India Sama-Sama menyadari fungsi organ dalam paru-paru saling melengkapi Dan Otak. Bedah dari beberapa jenis bahkan selama periode Weda. Bedah bahasa Dari beberapa JENIS bahkan selama periode Weda. Hanya dari waktu Susruta bahwa operasi datang untuk menempati tempat yang penting dalam kedokteran. Hanya bahasa Dari Terbalik Susruta bahwa Operasi Datang untuk menempati tempat Yang Penting dalam kedokteran. Operasi pembedahan dilakukan seperti mengambil janin dari rahim, termasuk caesar, bagian, pengobatan fistula, pengangkatan batu dari operasi kandung kemih dan plastik untuk hidung. Operasi pembedahan dilakukan saling melengkapi mengambil Janin bahasa Dari rahim, termasuk caesar, Bagian tidak, pengobatan fistula, pengangkatan batu kandung kemih bahasa Dari Operasi Dan plastik untuk hidung. Meskipun perkembangan seperti di atas dalam kedokteran, dokter India kuno, secara umum tidak memiliki

pengetahuan tentang fungsi otak, meskipun mereka tahu pentingnya dari sumsum tulang belakang dan keberadaan sistem saraf. Meskipun perkembangan saling melengkapi di Atas dalam kedokteran, Dokter India Kuno, secara Umum MEDIA NUSANTARA memiliki Pengetahuan tentang fungsi Otak, meskipun mereka industri tahu pentingnya bahasa Dari sumsum Tulang BELAKANG Dan keberadaan SISTEM Saraf. Sekali lagi tabu sosial berdiri di jalan pertumbuhan pengetahuan medis. Sekali Lagi tabu sisial berdiri di jalan pertumbuhan Pengetahuan Medis. Itu adalah tabu untuk menyentuh mayat. ITU adalah tabu untuk menyentuh mayat. Terlepas dari kenyataan bahwa pengetahuan fisiologis Indian kuno sangat miskin, India berevolusi operasi empiris. Terlepas bahasa Dari kenyataan bahwa Pengetahuan fisiologis India Kuno sangat Miskin, India berevolusi Operasi kajian difusi. Mereka tahu tulang penetapan, operasi plastik dan ahli bedah di India kuno ahli adalah perbaikan hidung, telinga dan bibir hilang, atau terluka oleh mutilasi. Mereka industri tahu Tulang Penetapan, Operasi plastik Dan Ahli Bedah di India Kuno Ahli adalah perbaikan hidung, telinga Dan bibir Hilang, atau terluka Dibuat mutilasi. Dokter adalah anggota terhormat dari masyarakat sebagai Vaidyas menduduki peringkat lebih tinggi dalam hirarki. Dokter adalah anggota terhormat bahasa Dari Masyarakat sebagai Vaidyas menduduki peringkat lebih Tinggi dalam hirarki. Bahkan sampai hari ini aturan perilaku profesional yang ditetapkan dalam tes medis yang hampir sama dengan Hippocrates. Bahkan sampai Hari ini aturan therapy terapi profesional Yang ditetapkan dalam tes Medis Yang hampir Sama Mencari Google Artikel Hippocrates. Tentu saja, beberapa pernyataan di satu negara tempat bahwa Dokter seharusnya tidak mengkhianati pasien dan harus selalu berbicara menyenangkan. Tentu Saja, beberapa pernyataan di Satu Negara tempat bahwa Dokter seharusnya MEDIA NUSANTARA mengkhianati pasien Dan harus selalu berbicara menyenangkan. Dalam konteks ini, ia mengaku bahwa setiap hari mereka harus berdoa pada naik dan tidur, karena karya kesejahteraan semua makhluk khusus sapi. Dalam konteks inisial, AGLOCO mengaku bahwa mereka harus terkait masih berlangsung Hari berdoa PADA Naik Dan Tidur, KARENA Karya kesejahteraan * Semua makhluk KHUSUS sapi. Mengenai fisika, itu terkait erat dengan agama dan teologi dan bahkan berbeda dari sekte untuk sekte. Mengenai FISIKA, ITU erat terkait di masa mendatang Mencari Google Artikel Agama Dan teologi Dan bahkan berbeda bahasa Dari sekte untuk sekte. Hampir semua agama percaya bahwa alam semesta terdiri dari unsur-unsur seperti tanah, udara, air, dan akasa (eter). Hampir * Semua Agama Percaya bahwa alam semesta terdiri bahasa Dari unsur-unsur saling melengkapi Tanah, Udara, udara, Dan akasa (eter). Sebagian besar sekolah menyatakan bahwa ada jenis sebanyak atom karena ada elemen. Sebagian Besar Sekolah menyatakan bahwa ADA JENIS sebanyak atom KARENA ADA elemen. Beberapa umat Buddha dikandung atom sebagai menit keberatan bisa menempati ruang angkasa tapi juga sebagai menduduki durasi terkecil yang mungkin dari waktu datang menjadi ada dan menghilang hampir dalam sekejap hanya untuk digantikan oleh atom lain disebabkan oleh pertama. Beberapa Umat Buddha dikandung atom sebagai Menit keberatan BISA menempati Ruang Angkasa TAPI juga sebagai menduduki durasi terkecil Yang mungkin bahasa Dari Terbalik Datang menjadi ADA Dan menghilang hampir dalam sekejap hanya untuk digantikan Dibuat atom Lain disebabkan Dibuat Date Nilai. Ini agak mirip dengan teori kuantum Planck. Suami agak mirip Mencari Google Artikel Teori kuantum Planck. Sekolah Vaisesika percaya atom tunggal menjadi titik di

ruang angkasa benar-benar tanpa besarnya. Sekolah Vaisesika Percaya atom Tunggal menjadi Titik di Ruang Angkasa benar-benar Tanpa besarnya. Selanjutnya, sebagian besar sekolah percaya bahwa atom merupakan molekul. Selanjutnya, sebagian Besar Sekolah Percaya bahwa atom merupakan molekul. Namun, teori atom India tidak didasarkan pada percobaan tapi logika intuitif. Namun, Teori atom India MEDIA NUSANTARA didasarkan PADA Percobaan TAPI Logika intuitif. Teolog Sankara besar sangat menentang keberadaan mereka. Teolog Sankara Besar sangat menentang keberadaan mereka. Selain pengetahuan tentang atom, fisika di India tidak mengembangkan banyak. Selain Pengetahuan tentang atom, FISIKA di India MEDIA NUSANTARA mengembangkan BANYAK. Namun, dalam ilmu akustik, India membuat nyata menemukan. Namun, dalam Ilmu akustik, India membuat Nyata menemukan. Berdasarkan pengalaman ini untuk pembacaan yang benar pada Veda, era manusia sangat terlatih untuk studi fonetik - nada musik yg jauh lebih dekat dibandingkan dengan sistem lain musik kuno jauh lebih awal dari peradaban lain. Berdasarkan pengalaman inisial untuk pembacaan Yang benar PADA Veda, era manusia sangat terlatih untuk studi menjabarkan fonetik - nada musik yg JAUH lebih Dekat dibandingkan Mencari Google Artikel SISTEM Lain musik Kuno JAUH lebih Mutasi bahasa Dari Peradaban berbaring. Mengenai kimia dan metalurgi juga, beberapa kemajuan dibuat di zaman kuno. Mengenai KIMIA Dan metalurgi yang juga, beberapa kemajuan dibuat di Zaman Kuno. Para Harappans dikembangkan metalurgi dari tembaga dan perunggu sekitar 2500 SM yang Arya Veda kulit kecokelatan, biji difermentasi dan buah-buahan, dan produksi skala dicelup dari tembaga, besi dan baja, kuningan perak, dan emas dan paduan mereka. Para Harappans dikembangkan metalurgi yang bahasa Dari Tembaga Dan perunggu sekitar 2500 SM Yang Arya Veda kulit kecokelatan, biji difermentasi Dan buah-Buahan, Dan Produksi timing dicelup bahasa Dari Tembaga, besi baja Dan, kuningan perak, Dan Emas Dan paduan mereka. India baja sangat dihargai di dunia kuno dan diekspor dalam jumlah besar. India baja sangat dihargai di Dunia Kuno Dan diekspor dalam jumlah Besar. Timah dan merkuri diimpor dan bekerja. Timah Dan merkuri diimpor Dan bekerja. Dan dari abad ketujuh, alkimia dimaksud dalam sastra. Dan bahasa Dari Abad ketujuh, alkimia dimaksud dalam sastra. Sifat kimia medis dari India kuno tidak berhasil dalam memproduksi alkali penting, asam dan garam metalik. Sifat KIMIA Medis bahasa Dari India Kuno MEDIA NUSANTARA BERHASIL dalam memproduksi penting alkali, asam garam Dan metalik. Hal ini diklaim oleh Bashama bahwa orang India kuno yang pernah ditemukan bentuk bubuk pistol. Hal inisial diklaim Dibuat Bashama bahwa orangutan India Kuno Yang pernah ditemukan bentuk bubuk pistol. Kedatangan abad pertengahan, kimiawan India, seperti rekan-rekan mereka di seluruh dunia, menjadi semakin tertarik dengan obat khusus untuk semua penyakit, sumber pemuda abadi, dan bahkan cara paling pasti untuk keselamatan. Kedatangan Abad pertengahan, kimiawan India, saling melengkapi Rekan-Rekan mereka di seluruh Dunia, menjadi semakin tertarik Mencari Google Artikel Obat KHUSUS untuk * Semua penyakit, Sumber pemuda abadi, Dan bahkan Cara memucat iuran pasti untuk keselamatan. Meskipun mereka tidak bisa membuat logam mulia, mereka bisa memahami kimia garam metalik. Meskipun mereka MEDIA NUSANTARA BISA membuat Logam Mulia, mereka BISA memahami KIMIA garam metalik. Ketinggian yang dicapai oleh India dalam metalurgi dan teknik ditanggung oleh bertubuh tembaga hampir murni Buddha ditemukan di

Sultanganj dan Pilar besi terkenal di Mehrauli (Delhi yang telah mampu untuk menahan hujan dan cuaca selama berabad-abad tanpa berkarat). Ketinggian Yang dicapai Dibuat India dalam metalurgi Dan Teknik ditanggung Oleh bertubuh Tembaga Murni hampir Buddha ditemukan di Sultanganj Dan Pilar besi terkenal di Mehrauli (Delhi Yang telah Mampu untuk menahan hujan Dan cuaca selama berabad-Abad Tanpa berkarat). http://www.thisismyindia.com/ancient_india/