Anda di halaman 1dari 18

NAMA : TAHUN : ...

Sulit Matematik Mei 2013 1 jam

100
SEKOLAH KEBANGSAAN TROLAK SELATAN 35600 SUNGKAI, PERAK DARUL RIDZUAN

PENILAIAN KENDALIAN SEKOLAH RENDAH 1 (PKSR 1) MEI 2013

PENGURUSAN KEHIDUPAN & KEMAHIRAN HIDUP (DOBI & MASAKAN) PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI (1 JAM)

JANGAN BUKA SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Jawab semua soalan 2. Jawapan hendaklah ditulis dalam kertas soalan ini.

BAHAGIAN A PENGURUSAN DIRI Padankan perkataan dengan anggota badan yang betul.

(12M)

Labelkan bahagian anggota badan di bawah berdasarkan gambar.

(6M)

Padankan fungsi anggota badan dengan anggota badan yang dinyatakan di bawah.

(5M)

Pilih jawapan yang betul berdasarkan gambar.

Minuman botol Gelas


1.

Straw Minuman tin

Cawan Teko

2.

3.

4.

5.

6.

(6M)

Bulatkan peralatan yang terdapat di dalam bilik mandi.

(5M)

Padankan gambar di bawah.

(4M)

Lengkapkan ayat berikut dengan betul menggunakan perkataanperkataan yang telah diberikan di dalam kotak di bawah.

tandas

gelas

pensil

penyapu

kerusi

1. Tempat untuk membuang air kecil ialah ____________. 2. Saya menulis menggunakan ____________. 3. Sila duduk di atas ____________. 4. Ali membersih lantai menggunakan _______________. 5. ____________ digunakan untuk minum minuman sejuk.

(5M)

Padankan pakaian di bawah mengikut jantina yang sesuai.

(5M)

Padankan jenis-jenis pakaian mengikut kaum yang betul.

(5M)

BAHAGIAN B PENGURUSAN TINGKAH LAKU Padankan gambar dengan emosi yang betul.

(4M)

Padankan alatan dengan ruang di dalam rumah yang sesuai.

(10M)

Padankan gambar dengan ahli keluarga yang betul.

(5M)

(3M)

Padankan gambar peralatan mencuci di bawah dengan perlakuan.

(4M)

BAHAGIAN C KEMAHIRAN HIDUP (DOBI & MASAKAN) Labelkan alatan membasuh pakaian di bawah.

Berus Baldi
1.

Getah paip Sabun cecair

Mesin basuh Sabun serbuk

2.

3.

4.

5.

6.

(6M)

Padankan gambar alatan menghidang dengan jawapan yang betul.

1.

Pinggan
2.

Mangkuk
3.

Gelas
4.

Cawan
5.

Teko
6.

Dulang
7.

Garpu
8.

Jag
9.

Sudu
10.

Tudung saji
(10M)

Tuliskan nama bahan-bahan masakan di bawah ini.

1.

T __ L __ __

2.

H __ L __ A

3.

I __ __ N

B __ L __ S

K __ C __ P
4.

5.

B __ W __ NG

(5M)