Anda di halaman 1dari 4

Rancangan Pengajaran Harian (Pengajaran Kemahiran Aspek Tatabahasa) Tarikh/Hari Tahun Bil murid Masa Mata Pelajaran Tema

Tajuk Objektif : 05/04/2013 (Hari Jumaat) : 2 Bakawali : 30 orang : 7.45 8.15 pagi, 10.05 10.35 pagi : Bahasa Melayu : Semangat Perpaduan : Semangat Kerjasama : Pada akhir proses pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat:

i. Memahami sekurang-kurangnya [3] golongan kata kerja tunggal dan membina ayat tunggal sekurang-kurangnya [3] dengan menggunakan kata kerja tunggal berdasarkan gambar. ii. Mengedit dan memurnikan perkataan sekurang-kurangnya [2] aspek ejaan dan [1] tanda baca dalam ayat.

Fokus Utama Standard Kandungan: Standard Pembelajaran:

5.1

Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. Memahami dan menggunakan kata kerja tunggal dengan betul mengikut konteks.

5.1.4

Fokus Sampingan Standard Kandungan: Standard Pembelajaran:

3.8

Mengedit dan memurnikan hasil penulisan dengan betul.

3.8.2

Mengedit dan memurnikan perkataan dalam ayat daripada aspek ejaan dan tanda baca.

Kemahiran bahasa: Aspek tatabahasa Sistem Bahasa Tatabahasa : Kata kerja tunggal, ejaan dan tanda baca

Pengisian Kurikulum Ilmu : Pendidikan Moral Nilai murni : Kerjasama, yakin, keberanian, kerajinan Kewarganegaraan : Perpaduan

Kemahiran Bernilai Tambah Kemahiran berfikir : Mengenal pasti, menilai Pembelajaran kontekstual : Menyatakan dan memberikan pandangan terhadap bahan Kecerdasan pelbagai : Muzik, interpersonal, intrapersonal Kemahiran belajar cara belajar : Mengenal pasti kesalahan ejaan dan tanda baca ayat, membina ayat berdasarkan gambar menggunakan kata kerja.

Konsep 5P (Penilaian, Pengayaan, Pemulihan, Penyerapan, Penggabungjalinan) Penilaian : Pemahaman dan kebolehan menggunakan kata kerja tunggal dengan betul Pengayaan : Membina ayat menggunakan kata kerja tunggal Penyerapan : Nilai kerjasama, gotong-royong(semagat kerjasama) Penggabungjalinan : Kemahiran Lisan, Membaca, Menulis

EMK [Elemen Merentas Kurikulum] Kreativiti dan Inovasi

Pengetahuan Sedia Ada Murid boleh membina ayat majmuk dan ayat tunggal yang mudah.

Bahan Bantu Belajar: Bil 1 2 3 4 5 6 Bahan Lagu Kalau rasa gembira Gambar Kad perkataan Lembaran kerja (Isi tempat kosong) Lembaran kerja (Mengedit dan memurnikan perkataan dalam ayat) Jumlah 5 5 30 30

Isi pelajaran Lagu Bila rasa gembira

Langkah dan Aktiviti Set induksi (5 minit) Murid-murid diminta duduk di hadapan kelas. Guru menulis seni kata lagu di papan tulis. Guru memainkan lagu Bila rasa gembira (Murid-murid diminta ikut bernyanyi sekali) Guru mengaitkan topik pembelajaran. Langkah 1 [Kemahiran Bertutur dan BBB

Catatan

Lagu Bila rasa gembira (Lampiran 1) KP Muzik Pergerakan

BBB (Lampiran 2) Gambar Kad perkataan Teknik Simulasi Kuliah Pembelajaran Kontekstual: Menyatakan dan memberikan pandangan terhadap bahan

Definisi kata kerja tunggal: Kata kerja yang tidak mempunyai imbuhan. Contoh; duduk, makan, minum, bising, mandi

Menulis] (20 minit) Guru menerangkan definisi kata kerja tunggal. Murid diminta memerhatikan setiap gambar yang dipaparkan. Guru meminta murid untuk menjelaskan gambar dan melekatkan

Gambar: 1. mandi 2. makan 3. minum 4. terbang 5. tidur Lembaran kerja: (Lampiran 3)

kata kerja tunggal di bawah gambar. Murid duduk di tempat masingmasing. Guru mengedarkan lembaran kerja kepada murid-murid. Murid diminta mengisi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai. Langkah 2 [Kemahiran Membaca dan menulis](20 minit) Berdasarkan gambar yang dipadankan dengan kata kerja, guru meminta murid-murid membina ayat di papan tulis. Guru bersama-sama menyemak hasil

Nilai Murni Kerjasama

BBB: Gambar Kad perkataan BCB: Menyalin semula ayat dengan kemas dari segi ejaan dan tanda baca

Isi pelajaran

Langkah dan Aktiviti kerja bersama murid-murid. Guru meminta murid-murid menyalin semula ayat-ayat tersebut dalam buku latihan masing-masing.

Catatan yang betul KB: Menjana idea Mengenal pasti KP: Visual-ruang Verbal linguistik

Langkah 3 [Pengukuhan] (5 minit) Lembaran kerja (Lampiran 4) Guru mengedarkan lembaran kerja kepada murid-murid. Murid-murid diminta mengedit dan memurnikan perkataan dari segi aspek ejaan dan tanda baca. Nilai: Kegigihan Membina 3 ayat tunggal dengan menggunakan kata kerja tunggal. Kata kerja tunggal: 1. bangun 2. jatuh 3. balik Kognitif: Rumusan isi pelajaran Penutup (5 minit) Murid diminta duduk di hadapan kelas. Guru menerangkan cara bermain permainan. Permainan Saya sedang buat apa? berlangsung. Guru merumuskan isi pelajaran Pengayaan Murid membina ayat tunggal menggunakan kata kerja tunggal yang ditulis oleh guru di papan tulis dalam buku tulis. (Dijadikan sebagai kerja rumah) Kemahiran Menulis KB: Menilai Mengenal pasti