RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU TAHUN : 5 Gemilang BILANGAN MURID : 30 orang TARIKH : 20 September 2013 HARI : Jumaat

MASA: 8.45 – 9.45 pagi MATA PELAJARAN : Bahasa Malaysia TEMA : Sekolah TAJUK : Jangan Menuduh HASIL PEMBELAJARAN : FOKUS UTAMA : 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Aras 1 Membaca perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. FOKUS SAMPINGAN : 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi dan nada yang sesuai. Aras 1 Menggunakan kata panggilan yang sesuai mengikut situasi dalam perbualan. OBJEKTIF : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran , murid dapat: 1. Membaca dialog dengan lancar dengan sebutan dan intonasi yang betul. 2. menggunakan sistem panggilan dan sapaan yang betul serta sesuai semasa berinteraksi. 3. membaca dan mengenal pasti ayat tunggal dan ayat majmuk daripada teks yang dibacakan. SISTEM BAHASA : Kata panggilan, ayat majmjuk ILMU : Pendidikan Moral NILAI : Bertanggungjawab KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH (KBT) Kemahiran Berfikir : menghubungkaitkan Kemahiran Belajar : Membaca, menulis, menyoal

dialog. pemancar LCD KBT : kemahiran berfikir Langkah 1 (10 minit) 1. kertas sebak. Soalan: • Aapakah yang disaksikan di skrin? • Di mana situasi ini berlaku? • Adakah anda pernah mengalami situasi begini? 3 jawapan murid dikaitkan dengan tajuk hari ini. Guru bersoal jawab dengan murid. BCB : membaca dengan lancar. Guru meminta beberapa orang murid membaca dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul. LANGKAH/M ASA Set Induksi (5 minit) ISI PELAJARAN Rakaman video mencuri di komleks membeli-belah. pen marker. 2. Di kompleks membelibelah. KBT : Kemahiran Membaca BBB : Kad perkataan .Jawapan murid-murid.Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal BBM : komputer riba. CATATAN KB: menghubung kait BCB : komputer riba. pemancar LCD. 4. sampul surat. Guru menayangkan rakaman video seorang pencuri mencuri barangan di kompleks membelibelah. Murid diedarkan teks dialog. 3. 2. 1. Guru meminta beberapa orang murid untuk melakonkan dialog tersebut. Seorang pencuri sedang mencuri. PENGETAHUAN SEDIA ADA : Murid menggunakan kata panggilan dan ayat-ayat majmuk dalam kehidupan seharian. kad perkataan. Dialog – Jangan Menuduh Kata panggilan : • Ifa • Tahir • Kamu • Saya • Dia • Cikgu • Kita AKTIVITI P & P 1. 3. Murid diminta menyenaraikan kata panggilan yang terdapat dalam dialog tersebut. 2.

5. Murid diminta memilih ayat tunggal dan ayat majmuk yang terdapat dalam dialog tersebut. KP : Interpersonal Nilai Murni : Jujur BBB. 3. • Saya meletakkannya dalam beg. 3. Murid-murid diminta melakonkan situasi tersebut di hadapan kelas. 2. Guru memberi beberapa ayat tunggal keapad murid. • Guru disiplin pasti boleh membantu kita.Langkah 2 (20 minit) Kumpulan 1 & 4 : Pengawas menangkap seorang pelajar yang mencuri di kelas. • Ifa pergi ke kantin. • Duit Ifa hilang. • Ifa tidak meletakkan duit dalam beg. kertas latihan . 2. Sampul surat Langkah 3 (25 minit) Ayat Tunggal : • Duit saya sebanyak sepuluh ringgit telah hilang. • Azman pergi ke kantin. Kumpulan 3 & 6 : Guru disiplin menangkap pelajar yang mencuri di bilik guru. Kumpulan 2 & 5 : Pihak kantin menangkap pelajar yang mencuri makanan di kantin sekolah. 4. 1. Setiap kumpulan diberi satu situasi yang berlainan. Guru meminta kumpulan lain untuk menyenaraikan kata panggilan yang digunakan dalam setiap lakonan kumpulan lain. • Azman menasihati Ifa. Kelas dibahagikan kepada enam kumpulan. Murid membacakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang telah dipilih daripada teks yang dibacakan. KB : Menghubung kait Ilmu : Pendidikan Moral BBB : kertas sebak. • Ayat Tunggal : • Ifa berasa sedih. kad ayat. 4. Guru meminta murid melakonkan situasi tersebut dengan menggunakan panggilan yang sesuai. Murid diminta menulis dan membacakan ayat majmuk dengan menggunakan kata hubung yang sesuai. 1.

2. Menulis semula ayat majmuk yang telah diisikan dengan kata hubung yang sesuai. Rakaman Video: Mencuri di kelas. Pengayaan : Menulis ayat majmuk berdasarkan ayat tunggal yang diberi. Nilai-nilai Murni: • Bertanggungjawab • Jujur • 5. 1. Guru menyemak jawapan murid. • Mereka berjumpa dengan guru disiplin. . 3. Guru meminta murid untuk memberi pendapat tentang rakaman video tersebut. Guru menayangkan rakaman video kepada muridmurid.Penjutup (5 minit) Mereka keluar dari kelas. Pemulihan : Mengisi tempat kosong dengan kata hubung yang betul. Pemancar LCD. KB : menghubung kait Nilai : Bertanggung jawab Jujur BBB : Komputer Riba. Guru mengakhiri pelajaran dengan menerapkan nilainilai murni berdasarkan rakaman video yang telah disaksikan.

Kemahiran belajar melibatkan kemahiran menggunakan mental untuk memperoleh ilmu dalam bidang kognitif. pelajar juga diharapkan dapat memanamkan sikap bertanggungjawab dan jujur pada diri sendiri . guru . memimpin dan mengurus manusia. rakan-rakan . sekolah dan masyarakat. memproses dan merumus maklumat secara kendiri dan seterusnya menuju ke arah pembelajaran sepanjang hayat. KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH 1. tabiat serta hasrat orang lain Berkemampuan mengamati dan memahami kehendak orang lain Berkebolehan bertindak dengan bijak terhadap petanda-petanda interpersonal seperti mimik muka. NILAI Selain itu. 2. motivasi. Terdapat berbagai-bagai cara murid-murid belajar. menjadi pendengar dan perunding yang baik serta suka belajar dan bekerjasama dalam kumpulan. 3. Kemahiran belajar boleh juga ditakrifkan sebagai keupayaan dan kecekapan yang perlu dikuasai oleh setiap pelajar untuk membolehkannya mengumpul. 1. Diharapkan para pelajar dapat mengetahui: . 2. INTERPERSONAL Diharapkan para pelajar dapat : • • • • Berkebolehan memahami perasaan . KEMAHIRAN BELAJAR Kemahiran belajar adalah kaedah sistematik dan teratur untuk memperoleh dan memproses maklumat. Mempunyai kemahiran bergaul dengan berkesan.JUSTIFIKASI PEMILIHAN ASPEK PENGISIAN KURIKULUM DALAM AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN YANG DIRANCANG. suara dan lenggok badan. psikomotor dan afektif. ILMU Penyerapan mata pelajaran Pendidikan Moral dipilh bagi menanamkan disiplin dalam kalangan pelajar Tahap Dua. ibu bapa.

Kemahiran mengurus masa dan gaya pembelajaran termasuk penetapan matlamat diri. di mana dan bagaimana (5W 1 H). Penguasaan sesorang murid dalam sesuatu kemahiran belajar menentukan sejauh mana seseorang murid itu dapat menanggapi dan memahami apa yang diajarkan apa yang dipelajari daripada aktiviti yang dijalankan. peta minda dan jadual. rajah pusingan. . pengawalan tingkah laku belajar dan senarai semak. carta pai. Kemahiran mencatat iaitu menulis pantas dan aktiviti melakar dalam bentuk grafik seperti rajah tulang ikan. membaca teks yang sukar melalui teknik KWLH dan SQ3R. membaca pantas. Kemahiran belajar perlu diajarkan kepada murid-murid supaya mereka peka terhadap teknik pembelajaran yang berkesan. siapa. • Kemahiran menyusun strategi belajar termasuk kaedah mengingat jangka panjang dan belajar dalam kumpulan. iaitu mekanis dan mentalis bagi aktiviti kemahiran membaca cara mengingat bagi aktiviti kemahiran membaca. Kemahiran menyoal iaitu apa. Kemahiran belajar atau kemahiran belajar cara belajar yang perlu dikuasai bermula daripada menentukan bahan yang optimum hingga kepada pemerolehan maklumat dan seterusnya memproses maklumat. rancangan pembelajaran. Setiap cara tersebut memerlukan kemahiran tertentu untuk dikuasai oleh seseorang individu atau murid. Antara aspek kemahiran belajar ialah : • • • • • kemahiran mendengar iaitu mendengar secara aktif dan intensif kemahiran membaca iaitu membaca bagi tujuan pemahaman. mengapa. bila.• • • • • cara menghafaz bagi aktiviti kemahiran membaca cara mendengar bagi aktiviti kemahiran lisan cara menemuramah bagi aktiviti kemahiran lisan cara membaca.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful