RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU TAHUN : 5 Gemilang BILANGAN MURID : 30 orang TARIKH : 20 September 2013 HARI : Jumaat

MASA: 8.45 – 9.45 pagi MATA PELAJARAN : Bahasa Malaysia TEMA : Sekolah TAJUK : Jangan Menuduh HASIL PEMBELAJARAN : FOKUS UTAMA : 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Aras 1 Membaca perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. FOKUS SAMPINGAN : 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi dan nada yang sesuai. Aras 1 Menggunakan kata panggilan yang sesuai mengikut situasi dalam perbualan. OBJEKTIF : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran , murid dapat: 1. Membaca dialog dengan lancar dengan sebutan dan intonasi yang betul. 2. menggunakan sistem panggilan dan sapaan yang betul serta sesuai semasa berinteraksi. 3. membaca dan mengenal pasti ayat tunggal dan ayat majmuk daripada teks yang dibacakan. SISTEM BAHASA : Kata panggilan, ayat majmjuk ILMU : Pendidikan Moral NILAI : Bertanggungjawab KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH (KBT) Kemahiran Berfikir : menghubungkaitkan Kemahiran Belajar : Membaca, menulis, menyoal

sampul surat. Murid diminta menyenaraikan kata panggilan yang terdapat dalam dialog tersebut. CATATAN KB: menghubung kait BCB : komputer riba. pemancar LCD KBT : kemahiran berfikir Langkah 1 (10 minit) 1. pen marker. 4. Di kompleks membelibelah. Dialog – Jangan Menuduh Kata panggilan : • Ifa • Tahir • Kamu • Saya • Dia • Cikgu • Kita AKTIVITI P & P 1. Murid diedarkan teks dialog. Guru meminta beberapa orang murid untuk melakonkan dialog tersebut. 1. 3. Soalan: • Aapakah yang disaksikan di skrin? • Di mana situasi ini berlaku? • Adakah anda pernah mengalami situasi begini? 3 jawapan murid dikaitkan dengan tajuk hari ini. KBT : Kemahiran Membaca BBB : Kad perkataan . kertas sebak.Jawapan murid-murid. Seorang pencuri sedang mencuri. pemancar LCD. kad perkataan. 2. BCB : membaca dengan lancar. 3. 2. Guru meminta beberapa orang murid membaca dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul. 2. LANGKAH/M ASA Set Induksi (5 minit) ISI PELAJARAN Rakaman video mencuri di komleks membeli-belah. dialog. Guru menayangkan rakaman video seorang pencuri mencuri barangan di kompleks membelibelah. PENGETAHUAN SEDIA ADA : Murid menggunakan kata panggilan dan ayat-ayat majmuk dalam kehidupan seharian.Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal BBM : komputer riba. Guru bersoal jawab dengan murid.

• Ifa pergi ke kantin. 4. 2.Langkah 2 (20 minit) Kumpulan 1 & 4 : Pengawas menangkap seorang pelajar yang mencuri di kelas. Guru meminta kumpulan lain untuk menyenaraikan kata panggilan yang digunakan dalam setiap lakonan kumpulan lain. • Saya meletakkannya dalam beg. Kelas dibahagikan kepada enam kumpulan. • Azman menasihati Ifa. 1. Murid diminta menulis dan membacakan ayat majmuk dengan menggunakan kata hubung yang sesuai. • Azman pergi ke kantin. kad ayat. 1. 4. 5. KB : Menghubung kait Ilmu : Pendidikan Moral BBB : kertas sebak. • Guru disiplin pasti boleh membantu kita. Setiap kumpulan diberi satu situasi yang berlainan. Sampul surat Langkah 3 (25 minit) Ayat Tunggal : • Duit saya sebanyak sepuluh ringgit telah hilang. KP : Interpersonal Nilai Murni : Jujur BBB. Guru memberi beberapa ayat tunggal keapad murid. Kumpulan 3 & 6 : Guru disiplin menangkap pelajar yang mencuri di bilik guru. Murid membacakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang telah dipilih daripada teks yang dibacakan. kertas latihan . Murid-murid diminta melakonkan situasi tersebut di hadapan kelas. Murid diminta memilih ayat tunggal dan ayat majmuk yang terdapat dalam dialog tersebut. Kumpulan 2 & 5 : Pihak kantin menangkap pelajar yang mencuri makanan di kantin sekolah. • Duit Ifa hilang. • Ifa tidak meletakkan duit dalam beg. Guru meminta murid melakonkan situasi tersebut dengan menggunakan panggilan yang sesuai. 3. 3. • Ayat Tunggal : • Ifa berasa sedih. 2.

KB : menghubung kait Nilai : Bertanggung jawab Jujur BBB : Komputer Riba. Guru meminta murid untuk memberi pendapat tentang rakaman video tersebut. Guru menyemak jawapan murid. Nilai-nilai Murni: • Bertanggungjawab • Jujur • 5. 3. Guru menayangkan rakaman video kepada muridmurid. Guru mengakhiri pelajaran dengan menerapkan nilainilai murni berdasarkan rakaman video yang telah disaksikan. Pengayaan : Menulis ayat majmuk berdasarkan ayat tunggal yang diberi. 2. 1. Menulis semula ayat majmuk yang telah diisikan dengan kata hubung yang sesuai. .Penjutup (5 minit) Mereka keluar dari kelas. Pemancar LCD. Pemulihan : Mengisi tempat kosong dengan kata hubung yang betul. Rakaman Video: Mencuri di kelas. • Mereka berjumpa dengan guru disiplin.

sekolah dan masyarakat. psikomotor dan afektif. suara dan lenggok badan. ibu bapa. menjadi pendengar dan perunding yang baik serta suka belajar dan bekerjasama dalam kumpulan. 1. INTERPERSONAL Diharapkan para pelajar dapat : • • • • Berkebolehan memahami perasaan . 3. KEMAHIRAN BELAJAR Kemahiran belajar adalah kaedah sistematik dan teratur untuk memperoleh dan memproses maklumat. Diharapkan para pelajar dapat mengetahui: . KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH 1. 2. 2. rakan-rakan . ILMU Penyerapan mata pelajaran Pendidikan Moral dipilh bagi menanamkan disiplin dalam kalangan pelajar Tahap Dua. Kemahiran belajar boleh juga ditakrifkan sebagai keupayaan dan kecekapan yang perlu dikuasai oleh setiap pelajar untuk membolehkannya mengumpul. tabiat serta hasrat orang lain Berkemampuan mengamati dan memahami kehendak orang lain Berkebolehan bertindak dengan bijak terhadap petanda-petanda interpersonal seperti mimik muka. pelajar juga diharapkan dapat memanamkan sikap bertanggungjawab dan jujur pada diri sendiri . Kemahiran belajar melibatkan kemahiran menggunakan mental untuk memperoleh ilmu dalam bidang kognitif.JUSTIFIKASI PEMILIHAN ASPEK PENGISIAN KURIKULUM DALAM AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN YANG DIRANCANG. memimpin dan mengurus manusia. memproses dan merumus maklumat secara kendiri dan seterusnya menuju ke arah pembelajaran sepanjang hayat. Mempunyai kemahiran bergaul dengan berkesan. Terdapat berbagai-bagai cara murid-murid belajar. NILAI Selain itu. guru . motivasi.

Kemahiran mencatat iaitu menulis pantas dan aktiviti melakar dalam bentuk grafik seperti rajah tulang ikan. Kemahiran menyoal iaitu apa. carta pai. di mana dan bagaimana (5W 1 H). Penguasaan sesorang murid dalam sesuatu kemahiran belajar menentukan sejauh mana seseorang murid itu dapat menanggapi dan memahami apa yang diajarkan apa yang dipelajari daripada aktiviti yang dijalankan. rajah pusingan. membaca pantas. iaitu mekanis dan mentalis bagi aktiviti kemahiran membaca cara mengingat bagi aktiviti kemahiran membaca. Kemahiran belajar perlu diajarkan kepada murid-murid supaya mereka peka terhadap teknik pembelajaran yang berkesan. peta minda dan jadual. . Kemahiran belajar atau kemahiran belajar cara belajar yang perlu dikuasai bermula daripada menentukan bahan yang optimum hingga kepada pemerolehan maklumat dan seterusnya memproses maklumat. mengapa. Antara aspek kemahiran belajar ialah : • • • • • kemahiran mendengar iaitu mendengar secara aktif dan intensif kemahiran membaca iaitu membaca bagi tujuan pemahaman. rancangan pembelajaran.• • • • • cara menghafaz bagi aktiviti kemahiran membaca cara mendengar bagi aktiviti kemahiran lisan cara menemuramah bagi aktiviti kemahiran lisan cara membaca. membaca teks yang sukar melalui teknik KWLH dan SQ3R. pengawalan tingkah laku belajar dan senarai semak. • Kemahiran menyusun strategi belajar termasuk kaedah mengingat jangka panjang dan belajar dalam kumpulan. Kemahiran mengurus masa dan gaya pembelajaran termasuk penetapan matlamat diri. Setiap cara tersebut memerlukan kemahiran tertentu untuk dikuasai oleh seseorang individu atau murid. bila. siapa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful