RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU TAHUN : 5 Gemilang BILANGAN MURID : 30 orang TARIKH : 20 September 2013 HARI : Jumaat

MASA: 8.45 – 9.45 pagi MATA PELAJARAN : Bahasa Malaysia TEMA : Sekolah TAJUK : Jangan Menuduh HASIL PEMBELAJARAN : FOKUS UTAMA : 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Aras 1 Membaca perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. FOKUS SAMPINGAN : 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi dan nada yang sesuai. Aras 1 Menggunakan kata panggilan yang sesuai mengikut situasi dalam perbualan. OBJEKTIF : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran , murid dapat: 1. Membaca dialog dengan lancar dengan sebutan dan intonasi yang betul. 2. menggunakan sistem panggilan dan sapaan yang betul serta sesuai semasa berinteraksi. 3. membaca dan mengenal pasti ayat tunggal dan ayat majmuk daripada teks yang dibacakan. SISTEM BAHASA : Kata panggilan, ayat majmjuk ILMU : Pendidikan Moral NILAI : Bertanggungjawab KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH (KBT) Kemahiran Berfikir : menghubungkaitkan Kemahiran Belajar : Membaca, menulis, menyoal

2. pen marker. PENGETAHUAN SEDIA ADA : Murid menggunakan kata panggilan dan ayat-ayat majmuk dalam kehidupan seharian. 2. Murid diminta menyenaraikan kata panggilan yang terdapat dalam dialog tersebut. BCB : membaca dengan lancar. CATATAN KB: menghubung kait BCB : komputer riba. pemancar LCD KBT : kemahiran berfikir Langkah 1 (10 minit) 1. 2. Guru meminta beberapa orang murid untuk melakonkan dialog tersebut. kad perkataan. kertas sebak. Seorang pencuri sedang mencuri. Murid diedarkan teks dialog. Guru menayangkan rakaman video seorang pencuri mencuri barangan di kompleks membelibelah. 3. Di kompleks membelibelah.Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal BBM : komputer riba. Guru bersoal jawab dengan murid. pemancar LCD. Dialog – Jangan Menuduh Kata panggilan : • Ifa • Tahir • Kamu • Saya • Dia • Cikgu • Kita AKTIVITI P & P 1. Soalan: • Aapakah yang disaksikan di skrin? • Di mana situasi ini berlaku? • Adakah anda pernah mengalami situasi begini? 3 jawapan murid dikaitkan dengan tajuk hari ini. 4. Guru meminta beberapa orang murid membaca dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul. 3. sampul surat.Jawapan murid-murid. LANGKAH/M ASA Set Induksi (5 minit) ISI PELAJARAN Rakaman video mencuri di komleks membeli-belah. dialog. KBT : Kemahiran Membaca BBB : Kad perkataan . 1.

• Ifa pergi ke kantin. 4. Guru meminta kumpulan lain untuk menyenaraikan kata panggilan yang digunakan dalam setiap lakonan kumpulan lain. • Azman pergi ke kantin.Langkah 2 (20 minit) Kumpulan 1 & 4 : Pengawas menangkap seorang pelajar yang mencuri di kelas. 3. • Duit Ifa hilang. Murid membacakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang telah dipilih daripada teks yang dibacakan. Murid diminta memilih ayat tunggal dan ayat majmuk yang terdapat dalam dialog tersebut. kad ayat. • Ayat Tunggal : • Ifa berasa sedih. Sampul surat Langkah 3 (25 minit) Ayat Tunggal : • Duit saya sebanyak sepuluh ringgit telah hilang. 2. • Azman menasihati Ifa. Kelas dibahagikan kepada enam kumpulan. KB : Menghubung kait Ilmu : Pendidikan Moral BBB : kertas sebak. Guru meminta murid melakonkan situasi tersebut dengan menggunakan panggilan yang sesuai. kertas latihan . • Guru disiplin pasti boleh membantu kita. Kumpulan 3 & 6 : Guru disiplin menangkap pelajar yang mencuri di bilik guru. 2. Setiap kumpulan diberi satu situasi yang berlainan. KP : Interpersonal Nilai Murni : Jujur BBB. 1. 1. 4. Murid-murid diminta melakonkan situasi tersebut di hadapan kelas. • Saya meletakkannya dalam beg. Guru memberi beberapa ayat tunggal keapad murid. 5. Kumpulan 2 & 5 : Pihak kantin menangkap pelajar yang mencuri makanan di kantin sekolah. Murid diminta menulis dan membacakan ayat majmuk dengan menggunakan kata hubung yang sesuai. 3. • Ifa tidak meletakkan duit dalam beg.

1. Guru mengakhiri pelajaran dengan menerapkan nilainilai murni berdasarkan rakaman video yang telah disaksikan. Guru meminta murid untuk memberi pendapat tentang rakaman video tersebut. Pengayaan : Menulis ayat majmuk berdasarkan ayat tunggal yang diberi. .Penjutup (5 minit) Mereka keluar dari kelas. Menulis semula ayat majmuk yang telah diisikan dengan kata hubung yang sesuai. Pemulihan : Mengisi tempat kosong dengan kata hubung yang betul. 2. Guru menyemak jawapan murid. Pemancar LCD. KB : menghubung kait Nilai : Bertanggung jawab Jujur BBB : Komputer Riba. • Mereka berjumpa dengan guru disiplin. 3. Nilai-nilai Murni: • Bertanggungjawab • Jujur • 5. Rakaman Video: Mencuri di kelas. Guru menayangkan rakaman video kepada muridmurid.

pelajar juga diharapkan dapat memanamkan sikap bertanggungjawab dan jujur pada diri sendiri . Kemahiran belajar boleh juga ditakrifkan sebagai keupayaan dan kecekapan yang perlu dikuasai oleh setiap pelajar untuk membolehkannya mengumpul. ibu bapa. 2. Kemahiran belajar melibatkan kemahiran menggunakan mental untuk memperoleh ilmu dalam bidang kognitif. memproses dan merumus maklumat secara kendiri dan seterusnya menuju ke arah pembelajaran sepanjang hayat. guru . 2. NILAI Selain itu. KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH 1. Mempunyai kemahiran bergaul dengan berkesan. 3. rakan-rakan . menjadi pendengar dan perunding yang baik serta suka belajar dan bekerjasama dalam kumpulan. ILMU Penyerapan mata pelajaran Pendidikan Moral dipilh bagi menanamkan disiplin dalam kalangan pelajar Tahap Dua. sekolah dan masyarakat. Diharapkan para pelajar dapat mengetahui: . motivasi. suara dan lenggok badan. Terdapat berbagai-bagai cara murid-murid belajar. memimpin dan mengurus manusia. tabiat serta hasrat orang lain Berkemampuan mengamati dan memahami kehendak orang lain Berkebolehan bertindak dengan bijak terhadap petanda-petanda interpersonal seperti mimik muka.JUSTIFIKASI PEMILIHAN ASPEK PENGISIAN KURIKULUM DALAM AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN YANG DIRANCANG. INTERPERSONAL Diharapkan para pelajar dapat : • • • • Berkebolehan memahami perasaan . psikomotor dan afektif. 1. KEMAHIRAN BELAJAR Kemahiran belajar adalah kaedah sistematik dan teratur untuk memperoleh dan memproses maklumat.

Kemahiran mencatat iaitu menulis pantas dan aktiviti melakar dalam bentuk grafik seperti rajah tulang ikan. mengapa. rajah pusingan. pengawalan tingkah laku belajar dan senarai semak. Kemahiran mengurus masa dan gaya pembelajaran termasuk penetapan matlamat diri. • Kemahiran menyusun strategi belajar termasuk kaedah mengingat jangka panjang dan belajar dalam kumpulan. Antara aspek kemahiran belajar ialah : • • • • • kemahiran mendengar iaitu mendengar secara aktif dan intensif kemahiran membaca iaitu membaca bagi tujuan pemahaman. siapa. carta pai. peta minda dan jadual. di mana dan bagaimana (5W 1 H). Kemahiran menyoal iaitu apa. Penguasaan sesorang murid dalam sesuatu kemahiran belajar menentukan sejauh mana seseorang murid itu dapat menanggapi dan memahami apa yang diajarkan apa yang dipelajari daripada aktiviti yang dijalankan. rancangan pembelajaran. membaca teks yang sukar melalui teknik KWLH dan SQ3R. Kemahiran belajar perlu diajarkan kepada murid-murid supaya mereka peka terhadap teknik pembelajaran yang berkesan. Kemahiran belajar atau kemahiran belajar cara belajar yang perlu dikuasai bermula daripada menentukan bahan yang optimum hingga kepada pemerolehan maklumat dan seterusnya memproses maklumat. bila.• • • • • cara menghafaz bagi aktiviti kemahiran membaca cara mendengar bagi aktiviti kemahiran lisan cara menemuramah bagi aktiviti kemahiran lisan cara membaca. iaitu mekanis dan mentalis bagi aktiviti kemahiran membaca cara mengingat bagi aktiviti kemahiran membaca. Setiap cara tersebut memerlukan kemahiran tertentu untuk dikuasai oleh seseorang individu atau murid. . membaca pantas.