RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU TAHUN : 5 Gemilang BILANGAN MURID : 30 orang TARIKH : 20 September 2013 HARI : Jumaat

MASA: 8.45 – 9.45 pagi MATA PELAJARAN : Bahasa Malaysia TEMA : Sekolah TAJUK : Jangan Menuduh HASIL PEMBELAJARAN : FOKUS UTAMA : 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Aras 1 Membaca perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. FOKUS SAMPINGAN : 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi dan nada yang sesuai. Aras 1 Menggunakan kata panggilan yang sesuai mengikut situasi dalam perbualan. OBJEKTIF : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran , murid dapat: 1. Membaca dialog dengan lancar dengan sebutan dan intonasi yang betul. 2. menggunakan sistem panggilan dan sapaan yang betul serta sesuai semasa berinteraksi. 3. membaca dan mengenal pasti ayat tunggal dan ayat majmuk daripada teks yang dibacakan. SISTEM BAHASA : Kata panggilan, ayat majmjuk ILMU : Pendidikan Moral NILAI : Bertanggungjawab KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH (KBT) Kemahiran Berfikir : menghubungkaitkan Kemahiran Belajar : Membaca, menulis, menyoal

1. 4.Jawapan murid-murid. dialog. kertas sebak. Soalan: • Aapakah yang disaksikan di skrin? • Di mana situasi ini berlaku? • Adakah anda pernah mengalami situasi begini? 3 jawapan murid dikaitkan dengan tajuk hari ini. Seorang pencuri sedang mencuri. pemancar LCD KBT : kemahiran berfikir Langkah 1 (10 minit) 1. Guru bersoal jawab dengan murid. 2. Dialog – Jangan Menuduh Kata panggilan : • Ifa • Tahir • Kamu • Saya • Dia • Cikgu • Kita AKTIVITI P & P 1. Guru meminta beberapa orang murid membaca dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul. Guru menayangkan rakaman video seorang pencuri mencuri barangan di kompleks membelibelah. Murid diedarkan teks dialog. Di kompleks membelibelah. 2. Guru meminta beberapa orang murid untuk melakonkan dialog tersebut. sampul surat. CATATAN KB: menghubung kait BCB : komputer riba. kad perkataan. LANGKAH/M ASA Set Induksi (5 minit) ISI PELAJARAN Rakaman video mencuri di komleks membeli-belah. PENGETAHUAN SEDIA ADA : Murid menggunakan kata panggilan dan ayat-ayat majmuk dalam kehidupan seharian. pemancar LCD. 3. 3. BCB : membaca dengan lancar.Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal BBM : komputer riba. Murid diminta menyenaraikan kata panggilan yang terdapat dalam dialog tersebut. pen marker. KBT : Kemahiran Membaca BBB : Kad perkataan . 2.

KP : Interpersonal Nilai Murni : Jujur BBB. • Ifa tidak meletakkan duit dalam beg. 2. kad ayat. • Saya meletakkannya dalam beg. Murid diminta menulis dan membacakan ayat majmuk dengan menggunakan kata hubung yang sesuai. • Ayat Tunggal : • Ifa berasa sedih.Langkah 2 (20 minit) Kumpulan 1 & 4 : Pengawas menangkap seorang pelajar yang mencuri di kelas. 1. 3. kertas latihan . 4. 1. Guru memberi beberapa ayat tunggal keapad murid. Sampul surat Langkah 3 (25 minit) Ayat Tunggal : • Duit saya sebanyak sepuluh ringgit telah hilang. Murid-murid diminta melakonkan situasi tersebut di hadapan kelas. 5. • Ifa pergi ke kantin. Kumpulan 3 & 6 : Guru disiplin menangkap pelajar yang mencuri di bilik guru. 4. Murid diminta memilih ayat tunggal dan ayat majmuk yang terdapat dalam dialog tersebut. 3. • Guru disiplin pasti boleh membantu kita. • Azman menasihati Ifa. Guru meminta kumpulan lain untuk menyenaraikan kata panggilan yang digunakan dalam setiap lakonan kumpulan lain. Kelas dibahagikan kepada enam kumpulan. Kumpulan 2 & 5 : Pihak kantin menangkap pelajar yang mencuri makanan di kantin sekolah. • Azman pergi ke kantin. Guru meminta murid melakonkan situasi tersebut dengan menggunakan panggilan yang sesuai. Setiap kumpulan diberi satu situasi yang berlainan. Murid membacakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang telah dipilih daripada teks yang dibacakan. • Duit Ifa hilang. KB : Menghubung kait Ilmu : Pendidikan Moral BBB : kertas sebak. 2.

Menulis semula ayat majmuk yang telah diisikan dengan kata hubung yang sesuai. Pemulihan : Mengisi tempat kosong dengan kata hubung yang betul. Guru meminta murid untuk memberi pendapat tentang rakaman video tersebut. Nilai-nilai Murni: • Bertanggungjawab • Jujur • 5. Guru mengakhiri pelajaran dengan menerapkan nilainilai murni berdasarkan rakaman video yang telah disaksikan. • Mereka berjumpa dengan guru disiplin. Guru menayangkan rakaman video kepada muridmurid.Penjutup (5 minit) Mereka keluar dari kelas. 1. Guru menyemak jawapan murid. . 2. Pengayaan : Menulis ayat majmuk berdasarkan ayat tunggal yang diberi. Pemancar LCD. KB : menghubung kait Nilai : Bertanggung jawab Jujur BBB : Komputer Riba. Rakaman Video: Mencuri di kelas. 3.

Kemahiran belajar boleh juga ditakrifkan sebagai keupayaan dan kecekapan yang perlu dikuasai oleh setiap pelajar untuk membolehkannya mengumpul. KEMAHIRAN BELAJAR Kemahiran belajar adalah kaedah sistematik dan teratur untuk memperoleh dan memproses maklumat. 1. 2. Kemahiran belajar melibatkan kemahiran menggunakan mental untuk memperoleh ilmu dalam bidang kognitif. INTERPERSONAL Diharapkan para pelajar dapat : • • • • Berkebolehan memahami perasaan . Mempunyai kemahiran bergaul dengan berkesan. psikomotor dan afektif. guru . suara dan lenggok badan.JUSTIFIKASI PEMILIHAN ASPEK PENGISIAN KURIKULUM DALAM AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN YANG DIRANCANG. 3. rakan-rakan . Diharapkan para pelajar dapat mengetahui: . motivasi. memproses dan merumus maklumat secara kendiri dan seterusnya menuju ke arah pembelajaran sepanjang hayat. menjadi pendengar dan perunding yang baik serta suka belajar dan bekerjasama dalam kumpulan. sekolah dan masyarakat. tabiat serta hasrat orang lain Berkemampuan mengamati dan memahami kehendak orang lain Berkebolehan bertindak dengan bijak terhadap petanda-petanda interpersonal seperti mimik muka. ibu bapa. 2. memimpin dan mengurus manusia. pelajar juga diharapkan dapat memanamkan sikap bertanggungjawab dan jujur pada diri sendiri . Terdapat berbagai-bagai cara murid-murid belajar. NILAI Selain itu. KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH 1. ILMU Penyerapan mata pelajaran Pendidikan Moral dipilh bagi menanamkan disiplin dalam kalangan pelajar Tahap Dua.

. Kemahiran belajar atau kemahiran belajar cara belajar yang perlu dikuasai bermula daripada menentukan bahan yang optimum hingga kepada pemerolehan maklumat dan seterusnya memproses maklumat. Kemahiran mengurus masa dan gaya pembelajaran termasuk penetapan matlamat diri. Setiap cara tersebut memerlukan kemahiran tertentu untuk dikuasai oleh seseorang individu atau murid.• • • • • cara menghafaz bagi aktiviti kemahiran membaca cara mendengar bagi aktiviti kemahiran lisan cara menemuramah bagi aktiviti kemahiran lisan cara membaca. peta minda dan jadual. membaca teks yang sukar melalui teknik KWLH dan SQ3R. carta pai. Kemahiran menyoal iaitu apa. bila. Kemahiran mencatat iaitu menulis pantas dan aktiviti melakar dalam bentuk grafik seperti rajah tulang ikan. Penguasaan sesorang murid dalam sesuatu kemahiran belajar menentukan sejauh mana seseorang murid itu dapat menanggapi dan memahami apa yang diajarkan apa yang dipelajari daripada aktiviti yang dijalankan. membaca pantas. mengapa. Kemahiran belajar perlu diajarkan kepada murid-murid supaya mereka peka terhadap teknik pembelajaran yang berkesan. rancangan pembelajaran. iaitu mekanis dan mentalis bagi aktiviti kemahiran membaca cara mengingat bagi aktiviti kemahiran membaca. siapa. • Kemahiran menyusun strategi belajar termasuk kaedah mengingat jangka panjang dan belajar dalam kumpulan. di mana dan bagaimana (5W 1 H). rajah pusingan. pengawalan tingkah laku belajar dan senarai semak. Antara aspek kemahiran belajar ialah : • • • • • kemahiran mendengar iaitu mendengar secara aktif dan intensif kemahiran membaca iaitu membaca bagi tujuan pemahaman.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful