Anda di halaman 1dari 8

Ujian Akhir Tahun 2013 Pendidikan Seni Visual Tahun 6 Sk Sentosa, Sibu Nama: __________________________ Kelas: ___________________

Bahagian A: Jawab semua soalan di bawah. (20 markah) 1. Manakah bukan warna asas? A C Biru Merah B D Hitam Kuning

2. Apakah warna yang terhasil daripada campuran warna biru dan kuning? A C Hijau JIngga B D Merah Coklat

3. Antara yang berikut yang manakah ialah rupa geometri?

4. Kedudukan objek manakah kelihatan paling jauh?

A B C D

i ii iii iv

5. Objek yang lebih dekat akan kelihatan lebih _____________ daripada objek yang jauh. A C kecil pudar B D besar pendek

6. Berikut adalah rupa burung kecuali..

7. Manakah bukan motif tumbuhan?

8. Antara yang berikut, corak manakah yang tidak menunjukkan pergerakan?

9. Apakah alatan penting yang digunakan untuk menghasilkan corak melalui teknik lipatan dan guntingan? A Buluh B Belon C Dawai D Gunting

10. Kraf yang dihasilkan melalui proses menerap lilin dan mewarnakan kain Pernyataan di atas merujuk kepada seni A Batik B Tembikar C Anyaman D Pualaman

Disediakan oleh: _________________ ( )

Disemak oleh: __________________ ( )

Disahkan oleh: _______________ ( )

Bahagian B: Pilih Satu soalan sahaja. Bahan-bahan yang diperlukan hendaklah dibawa sendiri.

1. Lukiskan pemandangan Kampung Saya. Warnakan lukisan anda dengan mana-mana media yang anda mahir seperti pensel warna, krayon atau warna air. 2. Lukis dan hasilkan sebuah corak berulang yang terancang bermotifkan ikan dengan motif susunan sisik ikan. Corak ini akan dijadikan sebagai sehelai alas dulang yang menarik. 3. Hasilkan topi hari jadi. Hiaskan dengan menggunakan bahan-bahan lain pilihan sendiri untuk menghasilkan sebuah topi harijadi yang cantik. 4. Hasilkan corak batik yang sesuai digunakan untuk hiasan meja.

UJIAN AKHIR TAHUN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 4 2013 SK SENTOSA, SIBU NAMA:________________________ KELAS:_______________

30.