SMK KEMBURONGOH RANAU

PERANCANGAN STRATEGIK KELAB PERSATUAN SKIM PINJAMAN BUKU TEKS (SPBT) SMK KEMBURONGOH RANAU TAHUN 2014 – 2015

CABARAN(C) – Challange C1 – Murid tidak dapat menghadari hari kokurikulum kerana menghadiri sekolah agama.C’ KEKUATAN(S) .PERANCANGAN STRATEGIK KOKURIKULUM KELAB PERSATUAN SPBT SMK KEMBURONGOH RANAU ANALISIS `S. W2 – Kekurangan bilik untuk aktiviti persatuan. televisyen dan sebagainya. PELUANG(O) . W4 – Tidak menyertai pertandingan diperingkat daerah.Strength S1 – Guru mempunyai kemahiran dan pengalaman serta berminat penuh dalam persatuan SPBT S2 – Kemudahan fizikal mencukupi S3 – Murid berminat dan mengambil bahagian aktif di dalam aktiviti persatuan SPBT KELEMAHAN(W) – Weakneses W1 – Segelintir guru kurang bermotivasi. C3 – Ibubapa lebih mementingkan akademik berbanding kokurikulum. O4 – Agensi-agensi berkaitan sedia memberi sokongan dan khidmat nasihat. W3 – Segelintir murid kurang mengambil bahagian aktif.W. 2 KELAB PERSATUAN SKIM PINJAMAN BUKU TEKS (SPBT) SMK KEMBURONGOH RANAU . C4 – Pengaruh aktiviti sosial yang tidak berfaedah seperti cyber cafe. O2 – Beberapa kemudahan awam yang terdapat di persekitaran sekolah.O. C2 – Guru tidak dapat memberi komitmen untuk menghadiri kokurikulum kerana terlibat dengan tugasan lain. tuisyen dan sebagainya.Opportunities O1 – PPD dan JPN mengadakan kursus bagi meningkatkan kemahiran para guru. O3 – Sokongan dan sumbangan daripada PIBG dan komuniti sekitar.

O4 – Agensi-agensi berkaitan sedia memberi sokongan dan khidmat nasihat.PERANCANGAN STRATEGIK KOKURIKULUM KELAB PERSATUAN SPBT SMK KEMBURONGOH RANAU i) Analisis persekitaran TOWS/COWS Matriks (KELAB PERSATUAN SPBT) S1 – Guru mempunyai kemahiran dan pengalaman serta berminat penuh dalam persatuan SPBT S2 – Kemudahan fizikal mencukupi S3 – Murid berminat dan mengambil bahagian aktif di dalam aktiviti persatuan SPBT W1 – Segelintir guru kurang bermotivasi. C1 – Murid tidak dapat menghadari hari kokurikulum kerana menghadiri sekolah agama. O3 – Sokongan dan sumbangan daripada PIBG dan komuniti sekitar. 3 KELAB PERSATUAN SKIM PINJAMAN BUKU TEKS (SPBT) SMK KEMBURONGOH RANAU . latihan. W4 – Tidak menyertai pertandingan diperingkat daerah. tuisyen dan Pengaruh aktiviti sosial yang tidak berfaedah seperti cyber cafe. C3 – Ibubapa lebih mementingkan akademik berbanding Strategi SO S1+O1 Guru-guru menghadiri kursus yang dianjurkan oleh PPD. kursus dan motivasi. W2 – Kekurangan bilik untuk aktiviti persatuan. Strategi WO W1+O1 Memberi bimbingan. Strategi WC W1+C2 Latihan dan kursus motivasi dalaman kepada guru-guru. televisyen dan sebagainya. O2 – Beberapa kemudahan awam yang terdapat di persekitaran sekolah. O1 – PPD dan JPN mengadakan kursus bagi meningkatkan kemahiran para guru. W3 – Segelintir murid kurang mengambil bahagian aktif. JPN dan pihak berkaitan. Strategi SC S2+C3 Memaklumkan segala aktiviti kokurikulum kepada ibubapa dan penjaga serta kepada semua guru. C2 – Guru tidak dapat memberi komitmen untuk menghadiri kokurikulum kerana terlibat dengan tugasan lain.

Sumber kewangandan kos pembiayaan yang terlibat 4.PERANCANGAN STRATEGIK KOKURIKULUM KELAB PERSATUAN SPBT SMK KEMBURONGOH RANAU kokurikulum. Kemudahan infrastruktur dan peralatan 5. misi dan visi. Rekod keberkesanan pelaksanaan yang lepas 9. iii) Analisis Pemilihan Strategi Berdasarkan Pemberatan ST1 2 5 5 3 4 5 5 3 5 37 1 ST2 ST3 ST4 2 2 2 5 5 5 1 5 5 2 3 2 3 1 2 5 5 5 5 5 5 1 1 2 4 5 5 28 32 33 4 3 2 Pemilihan kepada ST1 KRITERIA PEMILIHAN 1. Andaian hasilan yang dijangkakan / impaknya untuk mencapai objektif. Tahap kesukaran proses 2. Akur / kepatuhan dengan mandat / arahan 8. matlamat / isu. Kesesuaian dengan persekitaran terkini Jumlah Skor Keputusan Ulasan iv) Senarai Strategi Mengikut Keutamaan 4 KELAB PERSATUAN SKIM PINJAMAN BUKU TEKS (SPBT) SMK KEMBURONGOH RANAU . 7. Kompetansi staf yang bertanggungjawab 3. Andaian keupayaan mengatasi halangan 6. ii) BIL 1 2 3 4 Penilaian Strategi Terbaik KOD STRATEGI SO: S1+O1 WO: W1+O1 WO: W2+O3 SC: S1+C1+C2 STRATEGI YANG TELAH DIJANA STI – Meningkatkan dan mempelbagaikan aktiviti kelab persatuan SPBT ST2 – Menambahbaik segala kemudahan dan utiliti bagi kemudahan SPBT ST3 – Meningkatkan kemahiran dan kepakaran guru melalui seminar dan kursus anjuran PPD dan JPS ST4 – Memastikan aktiviti kokurikulum dijalanakn dengan berkesan.

PERANCANGAN STRATEGIK KOKURIKULUM KELAB PERSATUAN SPBT SMK KEMBURONGOH RANAU KEUTAMAAN 1 2 3 4 Strategi yang telah dijana STI – ST4 – ST3 – ST2 – Meningkatkan dan mempelbagaikan aktiviti kelab persatuan SPBT Memastikan aktiviti kokurikulum dijalanakn dengan berkesan. Meningkatkan kemahiran dan kepakaran guru melalui seminar dan kursus anjuran PPD dan JPS Menambahbaik segala kemudahan dan utiliti bagi kemudahan SPBT v) Pelan Strategik PELAN STRATEGIK KELAB PERSATUAN SKIM PINJAMAN BUKU TEKS (SPBT) SMK KEMBURONGOH RANAU NKRA : Sub NKRA : Memperluaskan peluang pendidikan yang berkualiti dan berkemampuan ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN (KPI) SASARAN (ETR) TOV 2014 2015 2016 Guru kurang pendedahan terhadap fungsi dan tanggungjawab. Guru kurang mahir dengan aktiviti kelab persatuan Meningkatkan bilangan guru yang mahir dalam mengendalikan aktiviti kelab persatuan Mendapat rujukan dan garis panduan daripada badan sepatutnya seperti PPD dan JPS Bilangan guru yang berkemahiran 1 2 2 2 5 KELAB PERSATUAN SKIM PINJAMAN BUKU TEKS (SPBT) SMK KEMBURONGOH RANAU .

GPK Kokurikulum April Guru penyelaras RM400 1.PERANCANGAN STRATEGIK KOKURIKULUM KELAB PERSATUAN SPBT SMK KEMBURONGOH RANAU Murid kurang berminat dengan tidak menghadiri aktiviti kokurikulum Peratus bilangan murid yang menghadiri aktiviti kokurikulum kurang menggalakkan Meningkatkan peratus bilangan murid yang menghadiri aktiviti kokurikulum sehingga 80% menjelang 2013 Mempelbagaikan aktiviti yang menarik serta memberikan penghargaan kepada murid yang aktif Peratus kehadiran murid ntuk aktiviti kokurikulum 50% 60% 70% 80% vi) Pelan Taktikal PELAN STRATEGIK KELAB PERSATUAN SKIM PINJAMAN BUKU TEKS (SPBT) SMK KEMBURONGOH RANAU NKRA : Sub NKRA : Memperluaskan peluang pendidikan yang berkualiti dan berkemampuan Bil PROGRAM OBJEKTIF TANGGUNGJAWAB TEMPOH KOS / SUMBER KPI TOV ETR 1. 2) Meningkatkan penguasaan bahasa melalui buku teks. Peratus murid menjadi keahlian kelab SPBT. 2. Peratus penguasaan bahasa dengan baik 3% 4% 30% 40% 6 KELAB PERSATUAN SKIM PINJAMAN BUKU TEKS (SPBT) SMK KEMBURONGOH RANAU . Kuiz untuk memperkayakan bahasa menggunakan Buku Teks 1) Meningkatkan kesedaran kepentingan menggunakan buku teks dalam P&P.

40% 10% 15% RM 600 15% 20% PELAN OPERASI KELAB PERSATUAN SKIM PINJAMAN BUKU TEKS (SPBT) Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Mengadakan kuiz untuk memperkayakan bahasa menggunakan Buku Teks. Bulan April Semua murid Guru Penolong Kanan Kokurikulum 7 KELAB PERSATUAN SKIM PINJAMAN BUKU TEKS (SPBT) SMK KEMBURONGOH RANAU . Program Pemurnian Buku Teks 2) Meningkatkan kesedaran pelajar untuk menjaga buku teks dengan baik. 1) Meningkatkan kesedaran kepentingan menggunakan Buku Teks dalam P&P. 2. Peratus Buku Teks yang rosak akan berkurang. Peningkatan kemahiran guru. 3) Menjadikan kelab SPBT sentiasa aktif. 3. Peratus ahli kelab menjalankan aktiviti secara aktif 30%. GPK Kokurikulum Guru penyelaras Sepanjang tahun 1. 2) Meningkatkan penguasaan bahasa melalui Buku Teks. 2.PERANCANGAN STRATEGIK KOKURIKULUM KELAB PERSATUAN SPBT SMK KEMBURONGOH RANAU 1) Mengurangkan bilangan buku teks yang rosak.

1) Keahlian murid dalam kelab SPBT meningkat. 1) Penilaian berdasarkan pencapaian murid di dalam peperiksaan. 2) Meningkatkan kesedaran pelajar untuk menjaga buku Teks dengan baik.PERANCANGAN STRATEGIK KOKURIKULUM KELAB PERSATUAN SPBT SMK KEMBURONGOH RANAU Proses Kerja 1) Jawatankuasa program akan mengadakan beberapa siri mesyuarat bagi mengagihkan tugas. II. 3) Menjadikan kelab SPBT sentiasa aktif. 2) Merujuk kepada peratus penggunaan bahasa dengan baik. Murid akan diedarkan soalan kuiz dan perlu menyelesaikannya pada tempoh yang telah ditetapkan. Aspek pemantauan meliputi: Pemantauan dilakukan oleh pengetua/guru kanan/ketua panitia/penyelaras program dengan menggunakan instrumen yang dibina khas. Kerjasama daripada Panitia-panitia bahasa di perlukan untuk perlaksanaan program. merancang dan mengurus pelaksanaan program 2) Pelaksanaan program: • Menyediakan kertas cadangan • Panggilan mesyuarat • Mengedar surat-surat penyertaan • Pelaksanaan program dan aktiviti I. • Penilaian dan pemantauan • Penyediaan laporan Sukar memastikan murid membawa buku Teks ke sekolah sepanjang aktiviti dilaksanakan . Sepanjang tahun Khusus : Ahli-ahli kelab SPBT Am : Semua murid SK Methodist (M) 8 KELAB PERSATUAN SKIM PINJAMAN BUKU TEKS (SPBT) SMK KEMBURONGOH RANAU . Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan PELAN OPERASI KELAB PERSATUAN SKIM PINJAMAN BUKU TEKS (SPBT) Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Program Pemurnian Buku Teks 1) Mengurangkan bilangan Buku Teks yang rosak. Kuiz-kuiz adalah berdasarkan dari buku teks III.

• Penilaian dan pemantauan • Penyediaan laporan Sukar memastikan semua murid membawa buku teks ke sekolah semasa program dilaksanakan Aspek pemantauan meliputi: Pemantauan dilakukan oleh pengetua/guru kanan/ketua panitia/penyelaras program dengan menggunakan instrumen yang dibina khas. merancang dan mengurus pelaksanaan program Proses Kerja 2) Pelaksanaan program: • Pelaksanaan program dan aktiviti • Pelancaran program ‘Pemurnian Buku Teks’ • Pemurnian buku teks mengikut tingkatan.PERANCANGAN STRATEGIK KOKURIKULUM KELAB PERSATUAN SPBT SMK KEMBURONGOH RANAU Guru Terlibat 1) 2) 3) 1) Guru Penolong Kanan Kokurikulum Guru penyelaras Semua guru Jawatankuasa program akan mengadakan beberapa siri mesyuarat bagi mengagihkan tugas. 1) Keberkesanan pengurusan program ‘Pemurnian Buku Teks’ 2) Keberkesanan P&P menggunakan buku teks 3) Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan 9 KELAB PERSATUAN SKIM PINJAMAN BUKU TEKS (SPBT) SMK KEMBURONGOH RANAU . murid akan diberikan sampul plastik percuma sekiranya membawa buku teks semasa P&P dilaksanakan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful