Anda di halaman 1dari 25

R1001 / UNIT 3/ 1

PENCEGAHAN KEBAKARAN

UNIT 3 PENCEGAHAN KEBAKARAN

OBJEKTIF

Objektif am :

• Mengetahui konsep asas kebakaran


• Memahami kegunaan alat memadam api kecil permulaan
• Menggunakan alat pencegahan kebakaran dalam situasi sebenar

Objektif khusus : Di akhir unit ini anda sepatutnya dapat


:-

 menerangkan bagaimana api terhasil


 membezakan kelas-kelas api dan alat memadam api kecil
permulaan
 menggunakan alat memadam api kecil permulaan
 menerangkan dan melaksanakan tatacara pengunsian
bangunan.
R1001 / UNIT 3/ 2
PENCEGAHAN KEBAKARAN

INPUT

3.1 PENGENALAN KEBAKARAN

Api semasa kecil menjadi kawan sudah besar menjadi lawan


merupakan kata-kata yang yang amat bertepatan dengan penggunaan
api dalam kehidupan harian. Biarpun api menjadi satu keperluan dalam
kehidupan harian, ia akan menjadi merbahaya sekiranya tidak dikawal
secara betul.

3.1.1 Definisi pencegahan kebakaran

Pencegahan kebakaran adalah langkah awal yang mesti diambil


bagi mengelakkan api kebakaran daripada berlaku dan juga
langkah awal bagi mengelakkan kebakaran yang baru bermula
daripada merebak kepada peringkat yang tidak boleh dikawal lagi.

3.2 KATEGORI KEBAKARAN DAN KEJADIAN API

3.2.1 Asas kebakaran kimia

Kebakaran hanya akan terjadi sekiranya terdapat tiga unsur yang


bergabung iaitu bahan untuk membantu nyalaan seperti kayu,
R1001 / UNIT 3/ 3
PENCEGAHAN KEBAKARAN
kertas dan minyak, udara untuk membekalkan oksigen dan suhu
atau haba yang tinggi untuk menghasilkan api atau nyalaan.

OKSIGEN HABA

API

BAHAN

Rajah 1: Segitiga api

3.2.2 Cara memadam kebakaran

Anda telah mengetahui bahawa nyalaan terjadi dari gabungan tiga


unsur iaitu bahan, udara dan suhu. Oleh sebab itu untuk
memadamnya anda perlu untuk memisahkan gabungan tersebut.

Contohnya sekiranya bahan seperti kayu yang boleh membantu


nyalaan dijauhkan dari kawasan terbakar maka api akan terpadam
kerana tiadanya bahan untuk dibakar. Anda juga boleh
menghalang udara dari sampai ke tempat kebakaran dengan
menutup kawasan kebakaran dengan mengunakan guni basah
sekiranya nyalaan adalah kecil.

Terdapat beberapa istilah yang digunakan bagi memadam


kebakaran iaitu:

a. Melaparkan.
R1001 / UNIT 3/ 4
PENCEGAHAN KEBAKARAN
Ini dilakukan dengan:
i. Memindahkan bahan api yang belum terbakar ke
tempat lain.
ii. Memindahkan bahan api yang terbakar ke tempat lain
iii. Memecah atau menghancurkan bahan api yang
terbakar supaya mudah dipadamkan.

b. Melemaskan.
Ini dilakukan dnegan menghalang kemasukan udara dengan
cara menutup permukaan bahan api yang terbakar supaya
tidak dapat membantu kebakaran.

c. Menyejukkan.
Sifat air yang murah dan sejuk dapat mempercepatkan
perpindahan haba dengan menurunkan haba dan
menurunkan suhu kebakaran sehingga ketahap rendah.
Apabila suhu menjadi rendah maka nyalaan akan terpadam.

d. Memutuskan Rantai Tindakbalas.


Memutuskan rantai kimia. Ini boleh dilakukan dengan
mengunakan alat pemadam api permulaan seperti CO2 , BCF
dan serbuk kering.

3.2.3 Cara api merebak

Terdapat beberapa kaedah yang membolehkan api merebak iaitu


dengan kaedah olakan haba, pengaliran, bahangan dan terus
menerus.

a. Olakan haba.
R1001 / UNIT 3/ 5
PENCEGAHAN KEBAKARAN
Apabila terjadinya kebakaran dalam sebuah bangunan, asap
dan gas-gas yang panas akan mengalir naik ke atas. Asap dan
gas panas ini biasanya akan terperangkap di bahagian atas
bangunan ataupun rumah yang terbakar. Keadaan ini akan
menyebabkan suhu di mana kawasan asap dan gas
terperangkap akan meningkat dengan mendadak. Suhu yang
meningkat ini akan menyebabkan bahan yang mudah
terbakar akan terbakar dengan sendirinya apabila telah
sampai ke suhu pembakaran.

c. Pengaliran.
Bahan-bahan seperti tembaga dan besi walaupun tidak
terbakar, tetapi boleh menghasilkan bahang dan suhu yang
panas. Jadi apabila sesebuah bangunan terbakar, besi dan
tembaga merupakan agen pengaliran yang akan mengalirkan
bahang tersebut dari satu tempat ke satu tempat yang lain.
Walaupun ianya tidak terbakar, tetapi suhu dan bahang yang
dihasilkan akan menyebabkan bahan-bahan di sekitarnya
terbakar dengan sendirinya.

d. Bahangan.
Pembakaran terbuka yang besar boleh menyebabkan suhu di
sekitar kawasan terbakar turut meningkat. Keadaan ini juga
boleh menyebabkan bahan-bahan bakar yang berada
berhampiran dengan kawasan terbakar akan turut terbakar
walaupun ianya tidak bersentuhan.

e. Terus menerus. Ini adalah cara yang paling mudah untuk api
merebak. Bahan-bahan bakar akan terbakar kerana api mudah
merebak melaluinya sekiranya ia bersentuhan antara satu
sama lain.
R1001 / UNIT 3/ 6
PENCEGAHAN KEBAKARAN

3.2.4 Kelas-kelas api

Api boleh dikelaskan kepada beberapa jenis berdasarkan punca


bahan yang menghasilkan kebakaran. Pengetahuan mengenai
jenis api penting kerana ia dapat menentukan jenis alat pemadam
api yang hendak digunakan untuk memadamkan kebakaran
tersebut.

KELAS ALAT PEMADAM API


CONTOH
API PERMULAAN
JENIS PEPEJAL- kertas, kayu ABC(Serbuk Kering)
A habuk, Air
kain Buih
ABC
B Buih
JENIS CECAIR - minyak, gasolin,
CO2
alkohol
Air Semburan
Halon
JENIS GAS - acetylene, ABC
C ammonia, Air Semburan
butane Halon (BCF)
JENIS LOGAM - aluminium,
D kalsium, ABC
magnesium

A B C D
Rajah 2: Simbol kelas-kelas api yang biasa digunakan
R1001 / UNIT 3/ 7
PENCEGAHAN KEBAKARAN

3.2.5 Alat pemadam api permulaan

Ramai orang biasa melihat alat pemadam api permulaan, tetapi


tidak semua yang biasa melihatnya mengetahui cara ianya
berfungsi. Alat ini tidak direkabentuk untuk mengatasi atau
memadam api yang besar tetapi ia adalah untuk memadamkan
api kecil di peringkat permulaan kebakaran. Setiap alat pemadam
api permulaan mestilah ditandakan simbol kelas api dan
dinyatakan jenis api yang boleh dipadamkan. Jenis yang biasa dan
banyak digunakan sekarang adalah dari jenis debu kering, di mana
alat pemadamnya berwarna biru muda.

Rajah 3 : Alat pemadam api permulaan


(Fire Extinguishers)
R1001 / UNIT 3/ 8
PENCEGAHAN KEBAKARAN

MASA
JARAK
JENIS WARNA KESELURUHA CATATAN
PANCUTAN
N PANCUTAN
Tidak
AIR MERAH 4 meter 120 saat sesuai
jenis B , E
Boleh
beku.
KUNING
BUIH 6 meter 30 - 90 saat Tidak
LANGSAT
sesuai
jenis E

Tiada
CO2 HITAM 3 meter 120 saat
kesan

DEBU Kesan
BIRU MUDA 3 – 6 meter 120 saat
KERING kotor

Cara untuk menggunakan kebanyakan alat pemadam api


permulaan adalah berdasarkan singkatan perkataan PASS

P - Pull - Tarik pin di atas alat pemadam api


R1001 / UNIT 3/ 9
PENCEGAHAN KEBAKARAN
A - Aim - Halakan muncung alat pemadam ke punca api
(bahan)
S - Squeeze - Pusing atau tekan pemegang
S - Sweep - halakan pancutan ke arah punca api pada
jarak 3 meter
sehingga api padam.

Rajah 4: Cara menghalakan pancutan ke punca api

3.3 PUNCA-PUNCA KEBAKARAN

Kebakaran merupakan satu tragedi yang menyebabkan kemusnahan


harta-benda yang bernilai berjuta-juta ringgit dan mungkin
membabitkan kehilangan nyawa. Oleh itu adalah penting kita
mengetahui apakah punca-punca yang menyebabkan berlakunya
R1001 / UNIT 3/ 10
PENCEGAHAN KEBAKARAN
kebakaran. Punca-punca kebakaran yang selalunya terdapat di tempat
kerja adalah seperti berikut:

i. Pembuangan puntung rokok atau mancis api


ii. Timbunan sampah sarap,kertas atau bahan mudah terbakar.
iii. ‘overloading’ kepada litar letrik plug atau soket.
iv. Bahan-bahan mudah terbakar terdedah kepada punca api.
v. Halangan kepada sistem pengudaraan (ventilation system) untuk
jentera dan peralatan letrik.

AKTIVITI 1a

• UJI KEFAHAMAN ANDA SEBELUM MENERUSKAN INPUT


SELANJUTNYA…!
• SILA SEMAK JAWAPAN ANDA PADA MAKLUMBALAS DI
HALAMAN BERIKUTNYA.

Jawab soalan-soalan yang berikut:

3.1 Senaraikan tiga unsur yang memyebabkan terjadinya api


3.2 Senaraikan tiga kaedah untuk memadamkan api.
3.3 Senaraikan tiga kaedah api merebak.
3.4 Nyatakan kelas-kelas api dan berikan 2 contoh.
3.5 Sekiranya anda ingin memadam api yang terbakar disebabkan
i. ranting-ranting kayu.
ii. Tumpuhan minyak tanah di kedai
R1001 / UNIT 3/ 11
PENCEGAHAN KEBAKARAN
Nyatakan jenis-jenis alat pemadam api permulaan yang sesesuai
digunakan.

MAKLUMBALAS 1a

Jawapan :

3.1 Udara haba dan bahan


3.2 Melaparkan, melemaskan dan menyejukan
3.3 Olakan haba, pengaliran , bahangan dan terus menerus.
3.4 Kelas A- terdiri dari bahan perpejal seperti kertas, kayu dan kain
Kelas B – terdiri dari jenis cecair seperti telaga minyak, gasolin
dan alkohol.
Kelas c – terdiri dari jenis gas seperti kebakaran amonia, butane
dan acetylene.
Kelas D – terdiri dari jenis logam seperti aluminium, kalsium dan
magnesium.
3.5 Jenis ABC (serbuk kering), air atau buih.
R1001 / UNIT 3/ 12
PENCEGAHAN KEBAKARAN
Jenis ABC, buih, CO2, dan air semburan.

INPUT

3.4 PENCEGAHAN KEBAKARAN

Pencegahan kebakaran merupakan satu tindakan langkah awal


yang mesti diambil bagi mengelakkan api kebakaran daripada berlaku
dan juga langkah awal bagi mengelakkan kebakaran yang baru
bermula (infant stage) daripada merebak kepada peringkat yang boleh
dikawal lagi ( uncontrollable stage )

3.4.1 Pengurusan risiko kebakaran

Pihak pengurusan dan ketua penghuni sesebuah bangunan sama


ada di tempat kerja atau kawasan perumahan perlulah mengambil
langkah keselamatan seperti berikut sebagai persediaan untuk
menghadapi sebarang kemungkinan berlakunya kebakaran :
i. Mengadakan laluan-laluan khas yang mencukupi untuk
menyelamatkan diri (mean of escape).
R1001 / UNIT 3/ 13
PENCEGAHAN KEBAKARAN
ii. Mengadakan pelan pengunsian bangunan.
iii. Mengadakan poster/notis pelan pengunsi bangunan
iv. Mengadakan latihan pengunsian bangunan secara berkala
v. Mengadakan sistem semboyan/amaran kecemasan yang
berkesan
vi. Menyediakan peralatan melawan kebakaran yang
mencukupi
vii. Mempunyai pengurusan pengendalian rumah
(housekeeping) yang bagus.
viii. Memastikan pemeriksaan dan ujian peralatan elektrik
dilakukan secara berkala.

3.4.2 Kelengkapan amaran kebakaran

Kelengkapan amaran kebakaran pada masa kini merupakan sistem


amaran kebakaran yang dipasang secara tetap dan beroperasi
secara automatik dibangunan-bangunan. Walaupun begitu
terdapat juga bangunan atau premis yang menggunakan sistem
manual untuk memberi amaran kebakaran.

i. Alat pecah kaca. Alat ini beroperasi secara manual iaitu


dengan cara memecahkan kaca pada sistem ini apabila
dikesan oleh orang ramai. Apabila kaca pada kotak ini
dipecahkan, ia melengkapkan litar elektrik dan
menghasilkan bunyi loceng amaran bagi menandakan ada
kebakaran di zon dimana kaca tersebut dipecahkan.
ii. Alat pengesan haba. Alat ini beroperasi secara automatik.
Ia akan mengaktifkan sistem amaran kebakaran apabila
mengesan haba atau suhu tertentu diperingkat awal
kebakaran
R1001 / UNIT 3/ 14
PENCEGAHAN KEBAKARAN
iii. Alat pengesan asap. Alat ini juga beroperasi secara
automatik. Ia juga berperanan untuk mengaktifkan sistem
amaran kebakaran apabila mengesan sejumlah asap yang
tertentu.

3.4.3 Kelengkapan menentang kebakaran pada


bangunan

Kelengkapan menentang kebakaran pada bangunan yang siap


dipasang dikategorikan kepada 2 jenis;
i. Perlindungan aktif. Sistem perlindungan kebakaran yang
dipasang tetap di bangunan untuk mengawal dan memadam
kebakaran secara manual atau automatik

ii. Perlindungan pasif. Sistem perlindungan kebakaran yang


terdapat pada struktur sesebuah bangunan yang berfungsi
untuk menyekat api dan asap dari merebak agar penghuni
dapat berlindung, menggunakannya sebagai laluan keluar
dan tempat yang selamat menempatkan peralatan dan
anggota bomba ketika melawan kebakaran

Perlindungan aktif.

i. Sistem pemasangan sprinkler. Ianya bertujuan untuk


mengawal kebakaran pada peringkat awal dengan cara
semburan air yang bertekanan khusus kepada zon / kawasan
yang terbabit. Sistem ini dihubungkan dengan penggera
kebakaran. Ia bertindak secara automatik.
R1001 / UNIT 3/ 15
PENCEGAHAN KEBAKARAN
ii. Sistem pemasangan pancur ( riser). Terdapat dua jenis
pancur iaitu Pancur basah dan Pancur kering
iii. Sistem pili bomba (hyderant)
iv. Sistem salur Bantu mula (hosereel)
v. Sistem gas CO2.
vi. Sistem pemasangan tetap buih (foam)

Perlindungan pasif.

i. Tangga terlindung.
ii. Koridor terlindung
iii. Pintu rintangan api
iv. Ruang akses menentang kebakaran
v. Lif Bomba

3.4.4 “Housekeeping”

Housekeeping yang baik dan berkesan akan dapat mencegah


kebakaran daripada berlaku.
Housekeeping yang baik termasuklah unsur-unsur berikut:

i. Penyusunan perkakasan dan peralatan pejabat atau rumah


dengan sempurna.
ii. Pembuangan sampah sarap secara tetap.
iii. Pembuangan bahan-bahan mudah terbakar secara tetap.
iv. Penjagaan laluan keluar dan laluan masuk agar sentiasa tidak
terhalang.
v. Penjagaan kebersihan keseluruhan premis.
vi. Penyediaan sudut khas untuk mereka yang merokok.
vii. Penyimpanan bahan mudah terbakar dengan betul.
viii. Penyediaan tanda amaran bagi bahan mudah terbakar.
R1001 / UNIT 3/ 16
PENCEGAHAN KEBAKARAN

3.4.5 Tubuh pasukan sukarelawan melawan kebakaran

Penubuhan pasukan Bomba sukarelawan adalah merupakan satu


tindakan yang amat berguna di premis-premis besar seperti
kilang, bangunan tinggi, intitusi pengajian dan sebagainya.
Pasukan ini hendaklah merujuk kepada jabatan Bomba dan
Penyelamat untuk mengadakan latihan atau kursus untuk
melengkapkan diri dengan kemahiran melawan kebakaran dan
menyelamat mangsa-mangsa yang terperangkap dalam
kebakaran.
Kewujudan pasukan ini juga dapat memastikan agar tindakan awal
atau serta merta boleh diambil jika berlaku kebakaran sebelum ia
merebak dan tidak terkawal.

3.4.6 Pemeriksaan dan ujian peralatan/pendawaian


elektrik

Seseorang yang bertanggungjawab untuk melakukan pemeriksaan


dan ujian peralatan pendawaian hendaklah di lantik agar ianya
sentiasa dalam keadaan baik. Pegawai keselamatan tersebut
sebaiknya adalah terdiri dari anggota pasukan bomba
sukarelawan. Selain dari melakukan pemeriksaan ke atas
peralatan elektrik, beliau juga hendaklah menjalankan
pemeriksaan harian di tempat bekerja seperti berikut:

i. tempat-tempat pekerja selalu merokok semasa bekerja.


ii. alat-alat pemadam api.
iii. struktur bangunan
iv. tempat simpanan bahan mudah terbakar.
v. tahap housekeeping yang sentiasa baik.
R1001 / UNIT 3/ 17
PENCEGAHAN KEBAKARAN
vi. panel sistem kawalan kebakaran sentiasa berfungsi.
vii. tempat pemunggahan atau pembuangan bahan yang tidak
digunakan.

3.4.7 Pelan kontigensi

Melepaskan diri dari bangunan terbakar

i. Tutup mulut dan hidung dengan kain basah


ii. Jika sesat dalam bilik, tuju ke dinding dan jalan dalam keadaan
searah hingga jumpa pintu
iii. Jika asap tebal gunakan kaedah meraba dengan tangan.
Genggam tangan sedikit dan gunakan belakang tapak tangan
jika ingin menyentuh sesuatu yang tidak pasti atau halangan.
iv. Merangkak jika asap tebal kerana udara bersih/sejuk berada
berhampiran lantai.
v. Gunakan bahagian tangga yang rapat dengan dinding
(bahagian yang agak kuat)
vi. Rasa dengan kaki dahulu sebelum memijak dengan seluruh
badan
vii. Jika ditingkat satu dan ingin terjun, bergayut dahulu sebelum
terjun.
viii. Jika ditenikat dua, gunakan cadar, selimut sebagai tali
ix. Bangunan tinggi, sila pastikan tutup (bukan kunci) pintu untuk
mengurangkan asap
x. Pakaian terbakar - selimut dengan kain atau guni. Gulingkan
mangsa diatas lantai. Jika diri sendiri, tutup mulut dengan
tangan dan gulingkan diri di atas lantai.

3.5 TATACARA PENGUNSIAN BANGUNAN


R1001 / UNIT 3/ 18
PENCEGAHAN KEBAKARAN
1. Tujuan latihan pengunsian bangunan.
i. Dapat bertindak dengan tenang dan teratur.
ii. Sesiapa yang dipertanggungjawabkan untuk melaksanakan
tugas “Routine” untuk menjaga keselamatan boleh bertindak
lebih serius.
iii. Jalan-jalan keluar (perlindungan pasif) digunakan mengikut
pelan yang telah dirancang.
iv. Semasa berlakunya kebakaran, pergunsian bangunan akan
berjalan dengan cepat dan teratur.

2. Arahan / Latihan.
i. Jenis/keadaan bangunan akan menentukan tatacara
pengunsian bangunan. Arahan hendaklah terang , ringkas
dan jelas serta mudah difahami.
ii. Latihan hendaklah kerap diadakan
iii. Tempat diubah-ubah
iv. Mengetahui jalan keluar
v. Berhati-hati semasa latihan supaya tidak berlaku sesuatu
kecemasan atau kemalangan yang tidak diingini.
vi. Masa sesuai untuk pengunsian bangunan adalah 4 minit,
bagi kilang yang mempunyai kawasan luas.

3. Butiran tugas “Routine” jika berlaku kebakaran.


i. Tindakan/isyarat amaran.
Jenis yang boleh didengar atau boleh dilihat.
ii. Tenaga elektrik.
Hentikan sebarang proses atau mesin, pisahkan tenaga
elektrik yang tidak perlu.
iii. Memanggil pihak bomba.
Arahan ringkas dan tepat (alamat, jenis
kejadian,bangunan/kawasan berhampiran yang diketahui
R1001 / UNIT 3/ 19
PENCEGAHAN KEBAKARAN
umum,bilangan mangsa,nama pemanggil, no. telefon
pemanggil dan no. kad pengenalan pemanggil) agar pihak
bomba dapat bertindak dengan segera.
iv. Pengunsian bangunan.
Semasa operasi atau latihan, pastikan semua pintu ditutup.
Lantik orang yang dipertanggungjawabkan untuk mencari
penghuni di tandas dan sebagainya jika disyaki masih ada
yang belum keluar.
v. Pengumpulan.
Jauh dari bangunan. Penghuni telah diberitahu atau
dinyatakan di papan kenyataan kaedah/laluan yang perlu
dalam pengunsian bangunan.
vi. Berbaris (Roll Call)
Pendaftaran senarai kakitangan dan melapor kepada Pegawai
Bomba

4. Kekerapan melakukan latihan.

Kekerapan melakukan latihan bergantung kepada risiko bahaya


kebakaran, kemerebakan, pembinaan serta kapasiti bangunan.
Jumlah sebenar penghuni hendaklah diketahui dan sentiasa
dikemaskini oleh pihak yang bertanggungjawab.
R1001 / UNIT 3/ 20
PENCEGAHAN KEBAKARAN

AKTIVITI 1b

• UJI KEFAHAMAN ANDA SEBELUM MENERUSKAN INPUT


SELANJUTNYA…!
• SILA SEMAK JAWAPAN ANDA PADA MAKLUMBALAS DI
HALAMAN BERIKUTNYA.

Jawab soalan-soalan yang berikut:


R1001 / UNIT 3/ 21
PENCEGAHAN KEBAKARAN
3.6 Senaraikan tiga jenis perlindungan pasif dan aktif yang biasanya
terdapat di sebuah bangunan.
3.7 Apakah tindakan yang perlu anda lakukan sekiranya anda
berhadapan dengan situasi kebakaran di dalam sebuah
bangunan tempat anda belajar.

MAKLUMBALAS 1b

Jawapan :

3.6 Jenis pasif- tangga,koridor, pintu rintangan api dan lift bomba.
R1001 / UNIT 3/ 22
PENCEGAHAN KEBAKARAN
Jenis aktif- Pili bomba, salur bantu mula, sistem pemasangan
sprinkler dan pemasangan pancur.

3.7 Tindakan yang perlu dilakukan adalah:


a) Gunakan alat pemadam api permulaan sekiranya api
diperingkat awal kebakaran.
b) Sekiranya api tidak dapat dikawal. Ambil tindakan berikut:
- Aktifkan alat amaran kebakaran dengan memecahkan
kacanya.
- telefon segera pihak bomba. Berikan butiran alamat, jenis
kebakaran,
lokasi, nama anda dan no. Kad pengenalan anda kepada
pihak
bomba. Anda mungkin perlu memberikan no. telefon anda
sekiranya
anda tidak menggunakan telefon awam.
- lakukan tindakan pengunsian bangunan. Segera arahkan
semua
penghuni untuk berkumpul di tempat lapang.

PENILAIAN KENDIRI
R1001 / UNIT 3/ 23
PENCEGAHAN KEBAKARAN
Anda telah menghampiri kejayaan . Sila cuba semua soalan dalam
penilaian kendiri ini dan semak jawapan anda pada maklumbalas yang
disediakan .
Jika ada masalah yang timbul , sila berbincang dengan
pensyarah anda.
Selamat mencuba semoga berjaya !!!

Soalan

1. Anda ingin membeli sebuah alat pemadam api permulaan untuk


kenderaan anda. Alat pemadam tersebut mestilah tidak
mengotorkan kenderaan anda apabila digunakan. Apakah jenis alat
pemadam api yang sesuai.
2. Anda seorang pegawai yang dipertanggungjawabkan untuk
membuat satu latihan kebakaran di syarikat anda. Apakah yang
perlu anda lakukan.

MAKLUMBALAS
R1001 / UNIT 3/ 24
PENCEGAHAN KEBAKARAN
Adakah anda telah mencuba dahulu ???
Jika “ YA “ , sila semak jawapan anda .

JAWAPAN PENILAIAN KENDIRI

1. Jenis CO 2

2. Tindakkan yang perlu anda ambil adalah


i. Kenal pasti tempat yang sesuai untuk berhimpun jika
berlaku kebakaran.
ii. Menyediakan laluan yang perlu di lalui oleh pekerja semasa
kebakaran agar semua pekerja mengetahui laluan yang
perlu mereka lalui semasa kebakaran dan terus menuju ke
tempat perhimpunan.
i. Pelan-pelan laluan dan perhimpunan ditempat di papan-
papan kenyataan dan tempat-tempat yang sesuai supaya
semua pekerja dapat mengetahuinya. Arahan hendaklah
terang, ringkas dan jelas serta mudah di fahami.
ii. Melantik ketua-ketua bagi setiap lokasi/tingkat jabatan
untuk menjalankan tugas latihan/semasa kebakaran.
iii. Memberi taklimat kepada semua pekerja mengenai laluan
kecemasan dan tempat perhimpunan semasa
latihan/kebakaran.
iv. Memberi taklimat kepada ketua-ketua yang dilantik
mengenai tugas-tugas mereka semasa latihan atau
kebakaran terutamanya tugas:
a. Memberi isyarat kecemasan
b. Memastikan suiz utama ditutup
c. Memastikan semua pekerja telah keluar dengan
memeriksa bilik-bilik tertentu seperti bilik rehat dan bilik
air
R1001 / UNIT 3/ 25
PENCEGAHAN KEBAKARAN
d. Membuat pemeriksaan dalam barisan (roll call)
membaca nama setiap pekerja.