Anda di halaman 1dari 6

ORANG KURANG UPAYA

Definisi Seseorang yang tidak berupaya menentukan sendiri bagi memperoleh sepenuh atau sebahagian daripada keperluan biasa seseorang individu dan tidak dapat hidup bermasyarakat sepenuhnya disebabkan sesuatu kekurangan samada dari segi fizikal atau mental dan samada ia berlaku semenjak lahir atau kemudian dari itu. Kategori Orang Kurang Upaya Terdapat 7 kategori kurang upaya yang didaftarkan iaitu:

Kurang Upaya Penglihatan Kurang Upaya Pendengaran. Termasuk pekak dan bisu: Kurang Upaya Penglihatan

Buta (blind) - Penglihatan kurang daripada 3/60 pada mata yang lebih baik walaupun dengan menggunakan alat bantu penglihatan (cermin mata)

Penglihatan terhad

- Penglihatan lebih teruk dari 6/18 tapi sama

dengan atau lebih baik daripada 3/60 dalam mata yang lebih baik penglihatannya walaupun dengan menggunakan alat bantu penglihatan (cermin mata). Kurang Upaya Fizikal Kecacatan anggota badan misalnya - Penyakit Polio, Kudung, Muscular Dystrophy, Myopathy, Neuropathy, Osteogenesis Imperfecta dll Cerebral Palsy

Hemiplegia - Cerebral Palsy yang melibatkan sebelah bahagian badan

Diplegia - Cerebral Palsy yang melibatkan kedua-dua belah kaki Quadriplegia - Cerebral Palsy yang melibatkan kedua-dua belah tangan dan kaki

Masalah Pembelajaran Dignosa perubatan di bawah kategori ini merangkumi:

Lewat Perkembangan (Global Development Delay) (bagi kanakkanak berumur < 3 tahun)

Down' SyndromeAutisma Attention Deficit Hyperactive Disorder Terencat Akal (Mental Retardation) (bagi kanak-kanak berumur > 3 tahun)

Masalah dyscalculia dll Lain-Lain

pembelajaran

spesifik

seperti

dyslexia,

dysgraphia,

Diagnosa perubatan di bawah kategori ini merangkumi semua masalah kurang upaya yang tidak dinyatakan dalam format. Bantuan Alat Tiruan Alat-alat tiruan seperti anggota tiruan, tongkat, kalipers, kerusi roda, alat pendengaran, cermin mata khas dan alat-alat lain diberi supaya orang kurang upaya yang miskin dan berkeperluan dapat bergerak serta memudahkan mereka mendapat pekerjaan. Elaun Pekerja Kurang Upaya Elaun insentif kepada orang kurang upaya yang berkerja dan berpendapatan kurang daripada RM750.00 sebulan bagi individu. Ini adalah untuk menggalakkan mereka berminat untuk bekerja dan mengekalkan dalam sesuatu pekerjaan Skim Bantuan Pelancaran Membantu orang kurang upaya yang ada pengetahuan dan kemahiran tetapi ketiadaan modal dan peralatan untuk menjalankan perniagaan kecil. Bantuan-Bantuan Lain

Orang kurang upaya yang berkeperluan boleh menikmati bantuanbantuan lain di bawah Jabatan jika berkelayakan seperti:

Bantuan kanak-kanak Bantuan orang tua Bantuan kepada belia/beliawanis dan latihan aprentis Bantuan Am Penempatan kerja Jabatan membantu mendapatkan kerja di sektor perkilangan, firma dan agensi Kerajaan serta dalam rancangan khas seperti bengkel terlindung, rancangan tanah dan lain-lain. Bengkel Terlindung Bagi orang kurang upaya yang tidak dapat memasuki sektor perkhidmatan Kerajaan atau swasta, latihan dan kemudahan tertentu disediakan melalui kerjasama agensi Kerajaan, swasta dan badan berkanun di bengkel-bengkel terlindung yang menyediakan peluang pekerjaan Perkhidmatan di Dalam Institusi Membantu memulihkan dan mempertingkatkan kualiti dan taraf hidup orang kurang upaya supaya meraka dapat hidup berdikari dengan memberi pemulihan dan latihan kemahiran yang sesuai. Perkhidmatan di Institusi

Memberi jagaan, perlindungan dan pemulihan Menyediakan kemudahan bagi memenuhi keperluan dari segi fizikal, sosial dan rohaniah

Menjaga kesihatan dan keselamatan penghuni Memberi pendidikan, bimbingan serta latihan vokasional Penempatan semula dalam masyarakat Mengadakan aktiviti pengeluaran hasil dan aktiviti yang berkaitan dengan masyarakat setempat

Memberi kaunseling

Institusi berkaitan Orang Kurang Upaya


Taman Sinar Harapan (TSH) Pusat Latihan Perinsustrian dan Pemulihan Bangi (PPLPP) Bengkel Daya Pusat Pemulihan Dalam Komuniti (PDK) Rumah Kelompok Pusat Latihan Perindustrian dan Pemulihan (PLPP), Bangi Pusat ini ditubuhkan bertujuan untuk memberi latihan vokasional dan pemulihan perubatan. Kursus Vokasional Syarat-syarat:

Berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat sebagai orang kurang upaya anggota/fizikal

Berkelulusan akademik Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/ Sijil Rendah Pelajaran (SRP)/ Peperiksaan Menengah Rendah (PMR) mengikut jenis kursus

Berumur 18 hingga 40 tahun Boleh dilatih dengan kemahiran dan boleh mengurus diri Jenis-jenis Kursus Bil 1. 2. 3. 4. 5. Jenis Kursus IT Komputer Pembantu Tadbir Sistem Maklumat Juruelektrik Elektronik Protestik dan Orthotik Tempoh 8 Bulan 10 Bulan 10 Bulan 18 Bulan 18 Bul

Kursus Pra Vokasional

Syarat-syarat:

Berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat sebagai orang kurang upaya anggota/fizikal

Berumur 14 hingga 25 tahun Boleh dilatih dengan kemahiran dan boleh mengurus diri Jenis-jenis Kursus Bil 1. 2. 3. 4. Jenis Kursus IT Komputer Membaiki Radio dan TV (Elektronik) Jahitan Lukisan Tempoh 24 bulan 24 bulan 24 bulan 24 bul

Taman Sinar Harapn (TSH) Institusi ini memberi latihan kepada individu kurang upaya masalah pembelajaran sehingga ke tahap sempurna mengikut kemampuan dan kebolehan masing-masing dan juga memberi perlindungan dan jagaan kepada yang mengalami kecacatan akal yang teruk. Antara program dan aktiviti yang disediakan ialah:

Kelas akademik asas (3M). Soalan Lazim Berkenaan Perkhidmatan Orang Kurang Upaya 1. Mengapa Orang Kurang Upaya (OKU) digalakkan mendaftar dengan JKM? Sebab utama adalah seperti berikut:1. Supaya kerajaan dapat mengetahui bilangan sebenar dan taburan OKU di negara ini bagi maksud perancangan perkhidmatan, program pemulihan, intervensi awal, pencegahan, latihan dan pendidikan; 2. Supaya kerajaan dapat merancang kesesuaian program-program latihan, pendidikan dan pemulihan bagi golongan kurang upaya;

3.

Supaya kerajaan dapat menyediakan kemudahan yang bertepatan dengan OKU;

4.

Supaya kerajaan dapat mengenalpasti OKU mengikut jenis-jenis kecacatan atau sebagai kad pengenalan diri bagi mereka berurusan dengan pihak-pihak berkenaan;

5.

Supaya OKU dapat menggunakan kemudahan dan keistimewaan oleh kerajaan;

6.

Supaya

OKU

mendapat

maklumat

program-program

latihan,

pendidikan dan pemulihan bagi golongan kurang upaya. 2. Apakah cara-cara untuk memohon kad OKU? Cara-cara untuk memohon adalah seperti berikut:1. OKU boleh memohon samada melalui surat, email atau datang sendiri ke Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah (PKMD) yang berdekatan dengan tempat tinggal; 2. Pemohon akan diminta mengisi borang permohonan pendaftaran (diisi oleh Pegawai Kebajikan sekiranya pemohon buta huruf) dan membuat pemeriksaan doktor sebagai pengesahan kecacatannya samada di hospital/ klinik kerajaan atau klinik pakar swasta; 3. 4. Pemohon juga mestilah menyediakan 3 keping gambar; Sekiranya OKU yang memohon mempunyai kecacatan yang teruk atau terlantar, dia boleh meminta pertolongan Pegawai Kebajikan Daerah untuk menguruskan pendaftaran.