Anda di halaman 1dari 3

PERBANDINGAN RUBRIK HOLISTIK DAN ANALITIK

ASPEK Definisi RUBRIK HOLISTIK Dikenali sebagai pendekatan general impression atau whole impression berdasarkan perbandingan sesuatu sample esei atau penulisan kepada kriteria yang telah ditetapkan Pentaksiran sumatif RUBRIK ANALITIK Pemeriksaan jawapan berbentuk esei dimana markah diberikan berdasarkan kriteria yang lebih terperinci.

Jenis pentaksiran

Ciri-ciri

Kebaikan

Pendekatan holistik menggunakan nilai absolute iaitu menggunakan skala yang kemudiannya diterjemahkan kepada Cemerlang, Baik, Sederhana, Lemah atau Sangat lemah. - Memeriksa skrip jawapan tidak mengambil masa yang panjang. - Dapat menilai jawapan secara keseluruhan dalam aspek penguasaan pengetahuan serta dapat menilai kemahiran yang lain. - Penilaian jawapan dibuat oleh lebih daripada seorang pemeriksa.

Sesuai digunakan untuk pentaksiran formatif kerana ia memberi maklumat yang jelas dan terperinci terhadap setiap aspek yang ditaksir. Kejelasan dan pemahaman tentang rubric dapat meningkatkan kesahan dan kebolehpercayaan pentaksiran.

Keburukkan

- Tidak dapat memberikan maklumat yang jelas dan terperinci bagi setiap penskoran. Oleh itu, ia tidak sesuai untuk tujuan pentaksiran formatif. - Terdapat perselisihan memberikan markah antara pemeriksa dan sukar diselaraskan. - Pemarkahan kurang objektif. - Pemeriksaan hanya sesuai dijalankan oleh orang yang menguasai bidang berkenaan dan yang berpengalaman sahaja.

- Skrip jawapan boleh diperiksa oleh pemeriksa baru yang kurang berpengalaman memeriksa dan yang tidak begitu menguasai bidang berkenaan. - Skrip jawapan memadai diperiksa sekali sahaja. - Skema pemarkahan yang terperinci memudahkan pemberian markah dengan tepat. - Memberikan gambaran yang jelas tentang asas taburan markah. Oleh sebab itu, cara ini dapat menjelaskan mengapa pencapaian pelajar tinggi atau rendah. - Masa yang agk lama diperlukan untuk memeriksa setiap skrip jawapan. - Pemeriksaan dilakukan secara fakta dan tiada penekanan pada kemahiran penulisan. - Pemeriksaan boleh bersifat negatif, iaitu markah yang diperuntukkan bagi sesuatu aspek ditolak apabila pelajar membuat kesilapan dalam aspek tersebut. -

CONTOH RUBRIK ANALITIK MELENGKAPKAN KRITERIA SKOR Melengkapkan invois dengan lapan maklumat mengikut keutamaan Mengira diskaun niaga dengan tepat Mengira diskaun tunai dengan tepat Mengira jumlah bayaran dengan tepat INVOIS

PENGIRAAN DISKAUN NIAGA

PENGIRAAN DISKAUN TUNAI

PENGIRAAN JUMLAH BAYARAN

Melengkapkan Mengira jumlah harga sekurang-kurangnya satu barang maklumat dengan betul 1 ASAS

Mengira jumlah harga barang tanpa ditolak diskaun niaga atau Mengira jumlah harga barang setelah ditolak diskaun niaga

Mengira jumlah bayaran

2 TEPAT

Melengkapkan sekurang-kurangnya tiga maklumat mengikut keutamaan

Mengira jumlah harga barang dengan tepat

Mengira jumlah harga barang setelah ditolak diskaun niaga dengan tepat

Mengira jumlah bayaran dengan mengambilkira sama ada diskaun niaga atau diskaun tunai

3 LENGKAP

Melengkapkan Mengira diskaun niaga sekurang-kurangnya lima maklumat mengikut keutamaan Melengkapkan invois dengan lapan maklumat mengikut keutamaan Mengira diskaun niaga dengan tepat

Mengira diskaun tunai

Mengira jumlah bayaran dengan mengambil kira kedua-dua diskaun

4 TERCAPAI

Mengira diskaun tunai dengan tepat

Mengira jumlah bayaran dengan tepat

RUBRIK HOLISTIK
SKOR KRITERIA Lemah Tidak dapat menerangkan. Ada Kesilapan ejaan. 1 Memuaskan Menerangkan secara luaran sahaja. 2 Baik Menerangkan dengan jelas. 3 Cemerlang Menerangkan secara terperinci. Maklumat tepat. 4 PENERANGAN

Anda mungkin juga menyukai