HEAD COUNT

Prosedur menentu bilangan dan mengenalpasti nama murid-murid yang akan lulus sesuatu mata pelajaran dengan gred A, B, C dan D atau murid-murid yang lulus semua mata pelajaran atau murid –murid yang mencapai Gred A dalam semua mata pelajaran dalam UPSR/PMR

UPSR/ PMR

ETR

BLD

TOV

OTI

A) BASE-LINE DATA
• Satu set markah murid yang minimum dalam peperiksaan berasaskan sekolah (percubaan 1 & percubaan 2) yang menjadi penentu sama ada seseorang murid itu dapat lulus mata pelajaran tertentu atau tidak dengan gred A, B, C atau D dalam peperiksaan awam (UPSR atau PMR)

• Markah yang minimum ini berbeza antara sekolah, matapelajaran dan tahun peperiksaan.
• Kelas-kelas yang diajar oleh guru yang berbeza akan ada markah minimum yang berbeza. Maka satu purata markah minimum perlu ditentukan bagi sekolah yang berkenaan untuk 3 tahun yang lepas.

A) BASE-LINE DATA

Markah Percubaan PMR 2008 + Gred PMR sebenar 2008 (Kumpulan murid yang sama) Markah Percubaan PMR 2007 + Gred PMR sebenar 2007 (Kumpulan murid yang sama)
Markah Percubaan PMR 2006 + Gred PMR sebenar 2006 (Kumpulan murid yang sama)

A) BASE-LINE DATA

Markah Percubaan UPSR 2008 + Gred UPSR sebenar 2008 (Kumpulan murid yang sama) Markah Percubaan UPSR 2007 + Gred UPSR sebenar 2007 (Kumpulan murid yang sama)
Markah Percubaan UPSR 2006 + Gred UPSR sebenar 2006 (Kumpulan murid yang sama)

BIL.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nama Pelajar
Rauf bin Razak Rashyidiq bin Zaidi Ahmed bin Kassim Hafizuddin bin Hasmadi Ainol Alif bin Sait Asyraf bin Mohd Azmi Hilmi bin Sakeran Sophia bt. Zaidi Mastura bt. Sani Arif bin Mansur Hazerin bin Zainal Iqbal bin Maslan Fauzi bin Jaafar Harith bin Mahdi Afiqah bt. Rosli Ainon bt. Ramden Azilah bt. Suhaimi Khairunnisa bt. Hata Shafina bt. Rahman Amirah bt. Hasri Asmida bt. Mahdi Hazimah bt. Tajuddin Nur 'Ain bt. Ismail

Markah Gred PMR Percubaan 68 A 68 A 66 A 56 # A 54 # A 53 # A 50 # A 46 # A 45 # A 45 # A 40 # A 38 # A 37 # A 36 # A 65 # B 60 * B 48 B 45 B 44 B 42 B 40 B 35 B 26 # B

Julat markah Gred A ialah 36 - 68 # : Markah kes luar biasa * : Markah tertinggi Gred B ialah 60 Maka, Markah base-line untuk Gred A ialah 61

PERBANDINGAN DATA BASE-LINE DENGAN DATA PENGREDAN MATA PELAJARAN BIASA DI SEKOLAH (CONTOH)

Julat Markah Di Sekolah Gred Menengah
80 - 100 A

Markah Base-line untuk Sekolah
BM BI MAT SNS SEJ GEO KH

78 67 48 37

72 60 42 25

61 51 35 21

64 53 32 20

77 65 47 35

75 64 47 33

76 65 46 30

70 - 79 50 - 69 40 - 49

B C D

0 - 39

E

0

0

0

0

0

0

0

B) TAKE–OFF VALUE (TOV)
Purata markah dan gred (berdasarkan BLD) mata pelajaran yang diperoleh murid dalam ujian pertengahan tahun, peperiksaan akhir tahun Tahun 5 /Tingkatan 2 dan ujian diagnostik Tahun 6/Tingkatan 3 sebelum murid itu menduduki UPSR/PMR .

KAEDAH TENTU TOV
(Data-data yang diperlukan)

CARA 1:( Kaedah purata)
Markah peperiksaan pertengahan tahun 2008 Markah peperiksaan akhir tahun 2008 Markah Ujian Diagnostik 2009 (X) (Y) (Z)

Maka, TOV = X + Y + Z 3

KAEDAH TENTU TOV (Data-data yang diperlukan)
CARA 2: (Kaedah wajaran)

Wajaran

Markah peperiksaan pertengahan tahun 2008 (P) Markah peperiksaan akhir tahun 2008 (Q) Markah Ujian Diagnostik 2009 (R)

I 30 30 40 100

II 25 25 50 100 Wajaran II

Ujian PPT PAT UD TOV 65 70 80

Markah ALI

Wajaran I 30% x 65 + 30% x 70 + 40% x 80 72.5

25% x 65 + 25% x 70 + 50% x 80 73.8

 73

74

PPT Bil. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nama murid ABD RAHMAN JUNAIDI AHMAD ZULFIKAR AWG HAFIZAN AWGKU M KUSAIRI DYG AZI AZMIRA DYG SITI ZAHWA FATIN NUR HAFIZAH FAZERRA SALIM KHADEEJA ABD WAHAB HAAZROL HAMIZZAN M AMINUDEEN SABRI M FAEZAR Mark 14 35 8 9 14 14 38 49 73 13 53 44 Gred E C E E E E C B A E B C

MATEMATIK PAT UD Mark 19 23 14 0 15 17 30 33 62 15 40 30 Gred D D E E E D C C A E C C Mark Gred E E E E E E E E E E E E Mark 17 28 12 4 15 16 33 39 66 14 45 36

TOV Gred D C E E E E C C A E C C MARKAH & GRED SEBAGAI TOV MAT DATA BASE-LINE MARKAH 0 17 24 46 60 GRED E D C B A

WAJARAN BAGI

13
14 15 16 17 18 19 20

M HAFISZUL
M REZKI M NOR RAHIMAN MUHD ABD ZAID MUHD NUR IZZWANDIE MUHD YASSIER NUR AFIQAH NUR DALILA

29
43 15 15 19 46 38 55

C
C E E D B C B

33
37 20 9 21 37 23 74

C
C D E D C D A

E
E E E E E E E

31
39 18 11 20 41 29 66

C
C D E D C C A

SETIAP PEPERIKSAAN
PEPERIK PPT PAT UD MARKAH 40 60 0 KADAR 0.40 0.60 0.00

Pengiraan TOV: (PPT x 0.4) +(PAT x 0.6) = (14 x 0.4) +(19x0.6) = 17

21 22 23

NUR AIN KARAPAWI NURAZZAH KARMILA NUR IKA HANIZA

26 30 54

C C B

13 17 55

E D B

E E E

18 22 55

D D B

C) EXPECTED TARGET RESULT (ETR)

Markah dan gred (berdasarkan BLD & TOV) mata pelajaran yang disasarkan (yang menunjukkan sesuatu peningkatan yang mencabar ( x %) dari TOV) oleh sekolah dalam UPSR/PMR.

C) EXPECTED TARGET RESULT (ETR)
Jenis ETR: (i) ETR m/p: n(A) = ?, n(B) = ?, n(C) = ?, n(D) = ? ; n - bilangan, A,B,C,D - Gred

(ii) ETR keseluruhan : % lulus = ?,  Pencapaian Kuantiti % semua A = ?  Pencapaian Kualiti

EXPECTED TARGET RESULT (ETR) Penentuan ETR
Katakan TOV = T1 Peratus Lonjakan =15 % atau ( = 0.15 )
Maka, ETR = T1 + (T1 x 0.15)

Murid Ramli bin Daud

TOV 65

Peratus Lonjakan 15

ETR 65 + (65 x 0.15) = 75

PPT Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

MATEMATIK PAT UD

TOV
Mark

ETR
Gred

Nama murid Mark Gred Mark Gred Mark Gred ABD RAHMAN JUNAIDI 14 E 19 D E AHMAD ZULFIKAR 35 C 23 D E AWG HAFIZAN 8 E 14 E E AWGKU M KUSAIRI 9 E 0 E E DYG AZI AZMIRA 14 E 15 E E DYG SITI ZAHWA 14 E 17 D E FATIN NUR HAFIZAH 38 C 30 C E FAZERRA SALIM 49 B 33 C E KHADEE WAHAB 73 A 62 A E HAAZROL HAMIZZAN 13 E 15 E E M AMINUDEEN SABRI 53 B 40 C E M FAEZAR 44 C 30 C E M HAFISZUL 29 C 33 C E M REZKI 43 C 37 C E M NOR RAHIMAN 15 E 20 D E MUHD ABD ZAID 15 E 9 E E MUHD NUR IZZWANDIE 19 D 21 D E MUHD YASSIER 46 B 37 C E NUR AFIQAH 38 C 23 D E NUR DALILA 55 B 74 A E NUR AIN KARAPAWI 26 C 13 E E 30 54 C B 17 55 D B E E

Gred Mark

17 28 12 4 15 16 33 39 66 14 45 36 31 39 18 11 20 41 29 66 18 22 55

D C E E E E C C A E C C C C D E D C C A D D B

19 31 13 4 16 17 37 43 73 16 50 39 35 43 20 13 22 45 32 73 20 24 60

D C E E E D C C A E B C C C D E D C C A D C A

DATA BASE-LINE MARK GRED 0 E 17 D 24 C 46 B 60 A

WAJARAN BAGI SETIAP PEPERIKSAAN PEP MARK KDR PP1 40 0.40 PP2 60 0.60 UD 0 0.00

PENETAPAN ETR ETR Peratus Kadar 10 0.1

22 NURAZZAH KARMILA 23 NUR IKA HANIZA

HEAD COUNT
(CONTOH 1: LULUS KESELURUHAN BERDASARKAN ETR)
Bil 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Name pelajar Affendi Bin Sepawi Bakthiar B. Sulaiman Billy Wong Kam Fook Barik Ak Samuel Catherine Sim Chok Siew Ling Cyril a/l Anthony Daniel Gabriel Ang Erwan B. Suhaili
BM BI MAT SN SEJ GEO KHB PI/BC/BIbn

A A C B C A B E A B A A E A C

C B B A D A A B C E B A C A C

B E A B A A A D A C C A D B A

D D A C B A A C A C E A D B A

A C B D E B A D A B B A E A D

B B B A D A A D A C B A D A E

C D A C B A A C B B C A D A E

B A C B A A A C A C C A B

/ x / / x / / x / x x / x / x

10. Fam Hon Leong 11. Fatimahwati Bte Bujang 12. Felicia Chan Pei Ing 13. Gerald Khoo Tai King 14. George Ak Rintang 15. Hong See Lok

HEAD COUNT
(CONTOH 2: GRED A DALAM SEMUA M/P BERDASARKAN ETR)
Bil 1.
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Name pelajar Ang Siew Ling
Bangkong Ak. George Bujang Bin Abdullah Bansa Ak Jabu Chin Hong Ping Chong Kok Bui Dorothy Angel Ak Harold Dyg. Hafizah bt. Nazirin Edward Ak Jantan

BM

BI

MAT

SN

SEJ

GEO

KHB

PI/BC/BIbn

B
A A A A A A A A A B A A A A

A
A A A A A A A A C A A A B A

A
A A B A A A A A A A A A A C

A
A A C A A A A A A A A A A B

A
B A A A A A A A A B A A A A

B
A A A A A A A A A B A A A A

A
B A A A B A A A A A A A A A

A
A A A A C A A B A A C A B

x
x / x / x / / / x x / x x x

10. Fauziah Bt Bolhassan 11. Foo Lai Kong 12. Geraldine Sim Pek Luan 13. Graman Ak Samuelson 14. Goh Ling Ling 15. Halimah Bt Hj. Musa

D) OPERATIONAL TARGET INCREMENTAL (OTI)
OTI adalah projeksi markah /gred murid yang meningkat secara ansur maju bagi setiap kali ujian dijalankan. Atau OTI juga boleh dimaksudkan sebagai pencapaian murid bagi setiap ujian yang menunjukkan corak kemajuan (+/-). Maka, OTI boleh digunakan sebagai ETR( Sasaran) pengukur menentukan murid menuju ke ETR.

4

OTI

3
2 1

JURANG MARKAH

TOV (Nilai Mula)

Projeksi OTI
JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OKT/NOV

TOV 60% Item sudah dikuasai mesti dikukuhkan

OTI-OTI 15 %

( 4 OTI)

ETR 75%

ATR 75%

Item yang mesti dimiliki (acquisition) & dikuasai (mastery)

Contoh: Matematik Kumpulan Keupayaan: A

Samada: T4 T5
Adakan: Kelas Intensif Peperiksaan Melalui

Diagnostik
Prognostik Normatif Preskriptif

T6

Maka, peningkatan untuk setiap OTI= (75 - 60)/4 = 3.75%

OUTPUT DATA SISTEM HC
ASPEK PERKARA CONTOH
GRED A B C D E MARKAH 75 – 100 60 – 74 46 – 59 25 – 45 0 - 24

BASE LINE DATA

MARKAH MINIMUN DAN JULAT MARKAH BAGI GRED SETIAP MATA PELAJARAN

TOV

1. GRED DAN MARKAH MURID BAGI SETIAP MATA PELAJARAN 2. SENARAI MURID BERDASARKAN GRED & MARKAH SETIAP MATA PELAJARAN UNTUK SETIAP KATEGORI (GEMILANG, CEMERLANG, HARAPAN)
1. NAMA MURID YANG DISASARKAN UNTUK KUALITI (UPSR-5A/7A, PMR->7A) 2. NAMA MURID YANG DISASARKAN UNTUK PENCAPAIAN KUANTITI 3. MATA PELAJARAN MURID SUDAH/ BELUM KUASAI 4. GAP PENCAPAIAN MURID DALAM ETR &

ETR

OUTPUT DATA SISTEM HC
ASPEK PERKARA CONTOH
GRED A B C D E MARKAH 75 – 100 60 – 74 46 – 59 25 – 45 0 - 24

BASE LINE DATA

MARKAH MINIMUN DAN JULAT MARKAH BAGI GRED SETIAP MATA PELAJARAN

TOV

1. GRED DAN MARKAH MURID BAGI SETIAP MATA PELAJARAN 2. SENARAI MURID BERDASARKAN GRED & MARKAH SETIAP MATA PELAJARAN UNTUK SETIAP KATEGORI (GEMILANG, CEMERLANG, HARAPAN)
1. NAMA MURID YANG DISASARKAN UNTUK KUALITI (UPSR-5A/7A, PMR->7A) 2. NAMA MURID YANG DISASARKAN UNTUK PENCAPAIAN KUANTITI 3. MATA PELAJARAN MURID SUDAH/ BELUM KUASAI 4. GAP PENCAPAIAN MURID DALAM ETR &

ETR

TINDAKAN PIHAK SEKOLAH
PERKARA DATA
TOV ETR

• PENGELOMPOKKAN MURID BERDASARKAN KATEGORI: GEMILANG ( 5A/7A) CEMERLANG ( 5ABC/7ABC) HARAPAN ( SEMUA D/E) •

MERANCANG PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK IKUT KATEGORI MURID
MELAKSANAKAN DAN MEMANTAU PROGRAM

ETR

OTI JIKM

Markah Percubaan UPSR 2008 + Gred UPSR sebenar 2008 Markah Percubaan UPSR 2007 + Gred UPSR sebenar 2007 Markah Percubaan UPSR 2006 + Gred UPSR sebenar 2006

Tidak

Ada Tentukan Base-Line data

Markah Peperiksaan Pertengahan Sekolah Tahun 2008 Markah Peperiksaan Akhir Tahun Sekolah 2008 Markah Ujian Diagnostik 2009 (Guna Kertas UPSR Sebenar 2008)

Tentukan TOV

Projeksi ETR

Markah Percubaan PMR 2008 + Gred PMR sebenar 2008 Markah Percubaan PMR 2007 + Gred PMR sebenar 2007 Markah Percubaan PMR 2006 + Gred PMR sebenar 2006

Tidak

Ada Tentukan Base-Line data

Markah Peperiksaan Pertengahan Sekolah Tahun 2008 Markah Peperiksaan Akhir Tahun Sekolah 2008 Markah Ujian Diagnostik 2009 (Guna Kertas PMR Sebenar 2008)

Tentukan TOV

Projeksi ETR

tamat

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful