Anda di halaman 1dari 8

Praktikal 4 Fasa Bulan Tujuan: Untuk memerhati pergerakan bulan dan fasa-fasanya.

Introduction Saya memulakan pemerhatian mengenai pergerakan dan fasa-fasa bulan bermula pada 8 Febuari 2011 sehingga 19 Febuari 2011. Saya mula membuat pemerhatian pada pukul 8.30 malam sehingga pukul 10.30 malam. Lokasi yang dipilih oleh saya untuk melakukan pemerhatian adalah di Taman Rekreasi Alam Damai. Taman ini dipilih kerana lokasinya sangat stategik yang mana taman ini terletak di atas bukit dan tiada halangan untuk melakukan pemerhatian. Pemerhatian dilakukan selama dua minggu berturut-turut di kawasan yang sama. Data yang dikutip direkodkan di dalam sebuah jadual. Pemerhatian yang dilakukan adalah dari pandangan mata kasar. Berdasarkan pemerhatian yang dibuat, kami perlu mengukur Azimuth dan Altitude untuk memastikan kedudukan bulan adalah nyata. Azimuth ialah jumlah darjah sepanjang horizon bermula dari utara dan hingga melalui timur. Kompas digunakan untuk menentukan azimuth (gambar di Apendiks 1). Sementara altitude pula ialah sudut ke atas dari horizon dan ianya boleh ditentukan dengan menggunakan sebuah alat iaitu dipanggil Crude sextant (gambar di Apendiks 2) yang mana diperbuat dari straw, tali, protektor dan pemberat. Data yang diperolehi termasuk tarikh masa, azimuth, altitude dan lakaran gambar fasa-fasa bulan direkodkan di dalam sebuah jadual.

Analisis Data Kedudukan Bulan Setiap malam pada pukul 9.00 pm Tarikh 8/2/2011 9/2/2011 10/2/2011 11/2/2011 12/2/2011 13/2/2011 14/2/2011 15/2/2011 16/2/2011 17/2/2011 18/2/2011 19/2/2011 Altitude 28o 31o 50o 62o 64o 67o 57o 45o 19o 15o Azimuth 280o 287o 236o 242o 261o 315o 355o 4o 60o 26o

400 350 300 250 200 150 100 50 0 Series1 Series2

Carta 1 : Nilai azimuth dan altitude bulan pada setiap malam pada pukul 9.00 pm N

270o W

E 90 o

S Analisis azimuth Berdasarkan data di atas, secara amnya carta di atas menunjukkan nilai azimuth sentiasa berubah pada setiap malam walaupun waktu adalah sama iaitu pada pukul 9.00 pm. Seperti mana yang kita ketahui, kita perlu mengukur azimuth dan altitude bulan untuk menentukan kedudukan bulan tersebut. Berdasarkan pola di dalam graf azimuth yang telah di buat kita dapat melihat pola pergerakan bulan ke atas dan

kemudiannya ke bawah. Kita dapat melihat bulan di barat daya dan kadang-kadang bulan berada sedikit barat laut. Penerangan Ini keranan pergerakan bulan mengelilingi bumi dan pergerakan bumi di atas paksinya sendiri. Satah bulan adalah 5 o condong jadi pada satu masa kedudukan bulan berada di langit barat iaitu dalam lingkungan azimuth 280 dan kadang-kadang di langit timur iaitu dalam lingkungan azimuth 90.

Analisis altitude . Bagi altitude bulan nilainya semakin bertambah dan mencapai kemuncak pada

14 Febuari yang mana pada tarikh ini kedudukan bulan adalah berada di atas kepala. Disebabkan itulah attitude bulan adalah paling tinggi dan selepas 14 Febuari altitude bulan semakin berkurangan. Ini adalah kerana bulan terbit lewat dari hari sebelum pada waktu yang sama. Penerangan

Gambarajah di atas menunjukkan bulan bergerak mengelilingi bumi. Sekali bulan mebuat pusingan mengelilingi bumi adalah selama 27.3 hari. Ini bermakna purata pergerakan bulan adala 13o sehari atau 92o seminggu. Ini bermakna setiap hari bulan akan terbit lewat kerana bumi terpaksa mengambil lebih masa untuk beredar melalui sudut yang lebih dan purata yang diambil oleh bumi adalh 53 minit iaitu 13x4 ( bumi mengambil masa 4 minit untuk beredar melalui 1 darjah ) Dalam erti kata lain, walaupun bulan bergerak ke timur hari ke hari, tetapi masih ada perbezaan pergerakan kearah barat setiap hari. Ini bermakna bulan masih terbit dari arah timur dan tenggelam ke barat seperti juga bintang tetapi sedikit lewat setiap hari. Fasa-fasa bulan Masa: 9.00 malam (setiap hari) Tarikh Lakaran 8/2/2011 9/2/2011 10/2/2011 11/2/2011 12/2/2011 13/2/2011

Fasa

Waxing crescent

Waxing crescent 15/2/2011

Waxing crescent 16/2/2011

First quarter 17/2/2011

First quater 18/2/2011

First quater 19/2/2011

Tarikh Lakaran

14/2/2011

Fasa

Waxing gibbous

Waxing gibbous

Waxing gibbous

Full moon

Full moon

Full moon

Analisis fasa-fasa bulan

Berdasarkan lakaran di atas kita dapat melihat bulan mengalami fasa-fasa tertentu pada setiap malam. Sebagai contoh pada 8 Febuari fasa bulan yang diperhatikan adalah waxing crescent dan selepas tiga hari iaitu pada 11 Febuari bulan mengalami fasa first quarter. Fasa ini berkekalan untuk tiga hari sebelum bulan berubah menjadi waxing gibbous pada 14 Febuari. Akhirnya selepas tiga hari bulan menjadi penuh. Penerangan Fasa-fasa ini berlaku adalah disebabkan bahagian bulan yang disinar adalah berbeza. Sebagai contoh untuk fasa waxing crescent jumlah cahaya matahari yang menyinari bulan adalah separuh iaitu bahagian yang menghadap kepada matahari sahaja, akan tetapi di bumi kita hanya dapat melihat sedikit sahaja cahaya. Begitu juga apabila pada fasa first quarter pada asalnya separuh bulan disinari cahaya tetapi dibumi kita dapat melihat separuh bulan sinari cahaya pada hakikatnya kita hanya melihat separuh sahaja cahaya yang disinari cahaya iaitu dibahagian hadapan bulan sahaja.

Berdasarkan rajah di atas, sinara matahari digambarkan datang dari sebelah kanan. Bumi digambarkan di tengah gambarajah. Bulan diwakili dengan 8 fasa-utama dalam masa putarannya mengelilingi Bumi. Garis putus-putus antara Bumi ke Bulan

menunjukkan sudut pandang kita (di Bumi) ke arah Bulan. Untuk menggambarkan bentuk bulan dengan lebih jelas pada setiap fasa-fasa utamanya, gambar yang nyata telah disediakan di bahagia luar.. Nama fasa bulan ada disamping gambar tersebut. Satu perkara yang harus dilihat hanya separuh permukaan bulan yang akan sentiasa disinari matahari. Tetapi dalam suatu waktu tertentu, kita akan boleh melihat kedua sisi bulan (sisi gelap dan sisi terang). Padahal kita tidak mungkin dapat melihat sisi gelap bulan dengan mata kasar Tapi oleh kerana itulah kita dapat melihat pelbagai gambaran fasa bulan. Jadi pada asasnya gambaran fasa-fasa bulan terjadi akibat perubahan sudut dari garis yang menghubungkan Matahari-Bumi-Bulan sewaktu Bulan mengorbit (mengelilingi) Bumi. Kesimpulan Fasa bulan terjadi disebabkan peredaran dan putarab bulan mengelilingi bumi.

Apendik 1 Kita boleh mengukur azimuth dengan menggunakan kompas. Kompas diletakkan di atas kawasan yang rata dan anak panah diubah untuk menunjukkan ke arah utara. Apabila anak panah menunjukkan arah utara, utara ditanda dengan anak panah supaya kertas dapat berganjak ke kedudukan menghala kea rah bulan. Untuk mencari azimuth, bacaan kopas perlu diambil lurus dengan bacaan azimuth kedudukan bulan dari arah utara.

Apendik 2 Kita boleh mengukur altitude dengan menggunkan Crude sextant. Crude sextant ini dibuat sendiri dengan menggunakan protektor, straw, tali dan pelekat. Untuk mengukur altitude, saya mengambil crude sextant dan menggunakan straw untuk melihat bulan. Tali digunakkan untuk membuat sudut. Altitude ialah sudut dimana tali berada.