Anda di halaman 1dari 18

Bahagian A 1. Antara berikut yang mana bukan keperluan asas manusia?

A C

2. Haiwan yang ditunjukkan dalam Rajah 1 di bawah memerlukan jenis tempat perlindungan yang mana?

Rajah 1

A Gua B Lubang

C sarang D sangkar

3. Rajah 2 di bawah menunjukkan dua jenis tempat tinggal manusia.

Rajah 2

Mengapa manusia perlukan tempat tinggal? I II III IV melindungi diri daripada manusia melindungi diri dari cahaya matahari melindungi diri dari hujan melindungi diri daripada cuaca yang buruk C I, II dan III sahaja D II,III dan IV 1

A I dan II sahaja B II dan III sahaja

4. Lihat Rajah 3 di bawah.

Rajah 3

Proses apakah yang berkaitan dengan Rajah 3 ini? A B C D 5. Pembiakan Pernafasan Perkumuhan Perpeluhan

Rajah 4 di bawah menerangkan peringkat-peringkat riwayat hidup rama-rama.

B A Rajah 4 Apakah peringkat B ? A B C D Telur Larva Pupa Rama-rama

6.

Makanan membekalkan manusia dengan I II III IV A B Tenaga untuk melakukan kerja oksigen untuk pernafasan Tenaga haba untuk memanaskan badan Karbon dioksida yang diperlukan untuk fotosintesis I dan IV II dan III C I dan III D II dan IV

7. Antara berikut yang mana satu bukan keperluan asas tumbuhan. A Air B Tanah C Udara D Cahaya matahari

8. Rajah 5 di bawah menunjukkan satu eksperimen. klip kertas

daun hijau

berwarna kuning

Rajah 5 Apa yang boleh dipelajari daripada eksperimen di atas? A B C D Tumbuhan perlukan air untuk hidup. Tumbuhan perlukan udara untuk hidup. Tumbuhan perlukan makanan untuk hidup. Tumbuhan perlukan cahaya untuk hidup.

9. Antara yang berikut yang mana adalah keperluan-keperluan asas bagi tumbuhan untuk membuat makanan? I baja A B II Cahaya matahari I dan II sahaja II, III dan IV sahaja C D III Air IV udara

II dan III sahaja I, II, III dan IV sahaja

10.

Rajah 6 menunjukkan pengelasan haiwan berdasarkan struktur pernafasan. Haiwan

M Rajah 6 Antara berikut yang manakah mewakili M dan N ? M A B C D Katak Berudu Lipas Pepatung N Itik Kucing Arnab Berudu

11. Jadual 1 menunjukkan jumlah beras di dalam sebuah cawan yang diberikan kepada seekor anak ayam di dalam sangkar. Hari 1 2 3 Jumlah beras di dalam cawan Penuh Separuh Kosong Jadual 1 Apakah kesimpulan yang boleh dibuat ? A B C D Haiwan memerlukan tempat perlindungan Haiwan memerlukan air Haiwan memerlukan makanan Haiwan memerlukan udara

12. Rajah 7 menunjukkan satu penyiasatan yang dilaksanakan oleh murid di dalam makmal dalam tempoh satu minggu. Kasa Dawai

Bekas kaca

Hari pertama Rajah 7 Apakah kesimpulan penyiasatan ini ? A B C D

Hari ketujuh

Tumbuhan memerlukan tanah untuk terus hidup Tumbuhan memerlukan makanan untuk terus hidup Tumbuhan memerlukan air untuk terus hidup Tumbuhan memerlukan cahaya matahari untuk terus hidup

13. Chee Meng meletakkan pokok keembung di dalam sebuah almari. Dia menyiram pokok itu setiap hari. Selepas seminggu, dia mendapati bahawa daun pokok itu telah bertukar menjadi kuning. Buat satu inferens untuk menjelaskan keadaan pokok itu. A B C D 14 Pokok itu tidak mendapat cahaya matahari Pokok itu tidak mendapat tempat perlindungan Pokok itu tidak mendapat makanan Pokok itu tidak mendapat udara

Haiwan memerlukan tempat tinggal untuk I II III A. B. C. D. mendapatkan makanan dan minuman melindungi diri dari bahaya melindungi diri dari cahaya matahari dan hujan I dan II I dan III II dan III I, II dan III

15. Rajah 8 di bawah menunjukkan salasilah keluarga Kamal ?


Datuk Nenek

Makcik

Pakcik

Bapa

Ibu

Rajah 8
Adik Kakak Kamal

Apakah yang hendak ditunjukkan melalui salasilah keluarga di atas? A. B. C. D. 16. Manusia membiak dengan melahirkan anak Manusia menghasilkan ramai anak Manusia membiak untuk menghasilkan anak Manusia membiak untuk menjadikan mereka sihat

Rajah 9 menunjukkan dua anak benih P dan Q yang digunakan dalam satu penyiasatan. Anak benih diperhatikan selepas dua minggu.

Rajah 9 Apakah tujuan penyiasatan ini?. A B C D Untuk menunjukkan bahawa tumbuhan memerlukan makanan untuk terus hidup Untuk menunjukkan bahawa tumbuhan memerlukan cahaya matahari untuk terus hidup Untuk menunjukkan bahawa tumbuhan memerlukan air untuk terus hidup Untuk menunjukkan bahawa tumbuhan memerlukan tanah untuk terus hidup

17. Rajah 10 menunjukkan peringkat-peringkat dalam kitar hidup seekor rama-rama. Telur S T rama-rama dewasa Rajah 10 Apakah peringkat S ? A B Ulat beluncas Nimfa C D Larva Kepompong

18. Maklumat di bawah menunjukkan keperluan asas hidupan.

Udara Air Cahaya Matahari

Hidupan yang manakah memerlukan semua keperluan asas di atas? A. B. C. D. kambing Rama-rama cendawan Pokok bunga ros

19. Mengapakah merokok menjejaskan badan ? A B C D Merokok boleh melambatkan gerak balas badan terhadap rangsangan Merokok boleh menyebabkan kerosakan badan Merokok boleh menyebabkan kanser peparu Merokok boleh menyebabkan koma

20. Mengapakah pemandu yang mabuk mungkin menyebabkan kemalangan jalan raya? A B C D Mereka lambat bergerakbalas terhadap rangsangan Mereka tidak dapat menggerakkan tangannya Mereka tidak dapat membuka matanya Mereka berasa letih

21.

Antara bahan berikut, yang manakah boleh melambatkan gerak balas badan terhadap rangsangan? I II Minuman keras Makanan ringan III IV C D Rokok Dadah II dan III II dan IV

A I dan III B I dan IV

22. Antara yang berikut yang manakah urutan laluan udara yang betul semasa menghembuskan nafas? A B C D Hidung salur udara paru-paru Hidung paru-paru salur udara Paru-paru salur udara hidung Paru-paru hidung salur udara

23. Rajah 11 menunjukkan dua tumbuhan, P dan Q yang digunakan dalam satu penyiasatan. Tumbuhan P disiram air setiap hari manakala tumbuhan Q tidak. Tumbuhan diperhatikan selepas dua minggu.

Rajah 11 Apakah tujuan penyiasatan ini ? A B C D Untuk menunjukkan bahawa tumbuhan memerlukan udara untuk terus hidup Untuk menunjukkan bahawa tumbuhan memerlukan makanan untuk terus hidup Untuk menunjukkan bahawa tumbuhan memerlukan air untuk terus hidup Untuk menunjukkan bahawa tumbuhan memerlukan cahaya matahari untuk terus hidup

24.

Tumbuhan menyerap air melalui A B Akar Batang C daun D dahan

25.

Cahaya matahari penting untuk tumbuhan A B C D bernafas membuat makanan menghasilkan bunga menghasilkan buah

26.

Rajah di bawah menunjukkan empat jenis haiwan. P Q

Haiwan yang manakah mempunyai struktur pernafasan yang sama? A B 27. P dan Q Q dan S C P dan R D R dan S

Antara yang berikut , yang manakah berlaku kepada tumbuhan apabila tumbuhan itu tidak mendapat cahaya matahari. A B C D Warna daun bertambah hijau Ketinggian pokok bertambah Daun-daun menjadi kuning Bilangan daun bertambah

28.

KATAKAN TIDAK!!!

Rajah 12 Poster dalam Rajah 12 ini berkemungkinan untuk .. A B C D Kempen anti dadah Kempen jangan merokok Kempen jangan minum arak Kempen alam sekitar

29. Carta 1 berikut menunjukkan keperluan asas manusia. Apakah yang ditunjukkan oleh X ? Tempat Air perlindungan Keperluan Asas Udara Carta 1 A B C D X

30. Mengapakah cendawan tidak memerlukan cahaya matahari untuk terus hidup? A B C D Cendawan tidak bernafas Cendawan tidak makan makanan Cendawan tidak menjalankan proses respirasi Cendawan tidak menjalankan proses fotosintesis

10

NAMA: .. Bahagian B

KELAS:.

1. Berat dua ekor tikus M dan N dicatatkan sebelum penyiasatan. Setiap ekor tikus diletakkan ke dalam sangkar yang berlainan. Tikus M diberi makan keju manakala tikus N tidak diberi makan apa-apa. Selepas dua hari, berat kedua-dua ekor tikus diukur. Keputusan: Berat tikus (g) Tikus M N Sebelum Selepas 200 300 200 100 Jadual 1

(a) Nyatakan satu pemerhatian tentang: berat tikus M dan N i )Berat tikus M:______________________________________________________ ii)Berat tikus N:_______________________________________________________ 2 Markah (b)Berikan satu sebab (inferens) berdasarkan jawapan kamu di (a) berkaitan tikus N. _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ 1 Markah (c)Nyatakan satu perkara yang perlu dimalarkan (ditetapkan) dalam penyiasatan di atas. _______________________________________________________________________ 1 Markah (d)Apakah yang akan berlaku pada tikus M dan N jika pemerhatian diteruskan untuk dua hari lagi? i . Tikus M : ________________________________________________________

ii. Tikus N: ___________________________________________________________ 2 Markah

11

2. Rajah 1 menunjukkan satu penyiasatan yang dijalankan oleh sekumpulan murid. Minyak

Makanan Air didih yang telah disejukkan

Makanan Air

Rajah 1 (a) Apakah tujuan penyiasatan ini?

1 Markah (b) Nyatakan apa yang diubah (pemboleh ubah dimanipulasi) dalam penyiasatan ini. 1 Markah (c) Ramalkan apa yang akan berlaku kepada ikan di dalam mangkuk ikan P selepas beberapa hari. 1 Markah (d) Nyatakan satu sebab (inferens) bagi jawapan kamu di (c)?

1 Markah

12

3.

Sekumpulan murid Tahun 4 hendak menyiasat keperluan asas tumbuhan. Kedua-dua tumbuhan itu diletakkan di bawah pancaran cahaya matahari. Pokok A disiram setiap hari manakala pokok B tidak. a) Ramalkan apa yang akan berlaku kepada kedua-dua tumbuhan di atas? i. ii. Pokok A: ___________________________________________________ Pokok B :___________________________________________________ 2 Markah

b) Berikan alasan (inferens) kamu berdasarkan jawapan anda di a). __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 1 Markah c) Nyatakan keperluan asas tumbuhan dalam penyiasatan ini. ___________________________________________________________________ 1Markah d) Apakah kesimpulan yang boleh anda buat berdasarkan pemerhatian di atas? __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 1Markah

13

4. Jadual 2 di bawah menunjukkan pergerakan dada Aiman semasa melakukan aktiviti. Jenis aktiviti Berehat Bilangan pergerakan dada/minit 27 Jadual 2 (a) Apakah tujuan penyiasatan ini? _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ 1 Markah (b) Nyatakan i. Apa yang diubah (pemboleh ubah manipulasi) _____________________________________________________ ii. Apa yang diperhatikan (pemboleh ubah bergerak balas) _____________________________________________________ Satu perkara yang ditetapkan (pemboleh ubah dimalarkan) _____________________________________________________ 3 Markah (c) Beri sebab (inferens) tentang pergerakan dada semasa Aiman berlari. _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ 1 Markah - Kertas Soalan TamatDisediakan oleh: ( NORSHARILAH MD SHARIFF ) Disemak oleh: ( ) Disahkan oleh: ( MUSTAFA B. HJ OTHMAN GPK 1 )

Berjalan 36

Berlari 42

iii.

NORIDAH BT MASDAN KETUA PANITIA SAINS

SKTTJ 14

SKTTJ

SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN TUANKU JAAFAR JADUAL SPESIFIKASI UJIAN (JSU) UJIAN/PEPERIKSAAN: BULAN MAC 2013 MATAPELAJARAN: SAINS TAHUN: 4 BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 TAJUK /KEMAHIRAN KEPERLUAN ASAS-MANUSIA KEPERLUAN ASAS-HAIWAN KEPERLUAN ASAS- MANUSIA PROSES HIDUP- BERNAFAS PROSES HIDUP-PEMBIAKAN KEPERLUAN ASAS- MANUSIA KEPERLUAN ASAS-TUMBUHAN KEPERLUAN ASAS-TUMBUHAN KEPERLUAN ASAS-TUMBUHAN PROSES HIDUP- BERNAFAS KEPERLUAN ASAS-HAIWAN KEPERLUAN ASAS-TUMBUHAN KEPERLUAN ASAS-TUMBUHAN KEPERLUAN ASAS-HAIWAN PROSES HIDUP-PEMBIAKAN KEPERLUAN ASAS-TUMBUHAN PROSES HIDUP-PEMBIAKAN KEPERLUAN ASAS-TUMBUHAN PROSES HIDUP-RANGSANGAN DAN GERAK BALAS PROSES HIDUP-RANGSANGAN DAN GERAK BALAS PROSES HIDUP-RANGSANGAN DAN GERAK BALAS PROSES HIDUP- BERNAFAS KEPERLUAN ASAS-TUMBUHAN KEPERLUAN ASAS-TUMBUHAN KEPERLUAN ASAS-TUMBUHAN PROSES HIDUP- BERNAFAS KEPERLUAN ASAS-TUMBUHAN PROSES HIDUP-TABIAT BURUK KEPERLUAN ASAS- MANUSIA KEPERLUAN ASAS-TUMBUHAN BIL ITEM: 50 T / / / F G A

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

BAHAGIAN B
1 1a-i 1a-ii 1b 1c 1d-i 1d-ii 2 KEPERLUAN ASAS-HAIWAN Pemerhatian Pemerhatian Memberi inferens Pemboleh ubah dimalarkan Meramal Meramal KEPERLUAN ASAS-HAIWAN / / / / / /

15

2a 2b 2c 2d 3 3a-i 3a-ii 3b 3c 3d 4 4a 4b-i 4b-ii 4b-iii 4c

Menyatakan tujuan penyiasatan Pemboleh ubah dimanupulasi Meramal Memberi inferens KEPERLUAN ASAS-TUMBUHAN Meramal Meramal Memberi inferens Pemerhatian Membuat kesimpulan PROSES KEHIDUPAN- KADAR PERNAFASAN Menyatakan tujuan penyiasatan Pemboleh ubah manipulasi Pemboleh ubah bergerak balas Pemboleh ubah dimalarkan Memberi inferens JUMLAH/BILANGAN

/ / / / / / / / / / / / / 10 23 / 14 3

DISEDIAKAN: NORSHARILAH BINTI MD SHARIFF ( )

DISEMAK:

NORIDAH BT MASDAN KETUA PANITIA SAINS ( )

DISAHKAN:

MUSTAFA BIN HJ. OTHMAN GPK 1 ( )

16

UJIAN BULAN MAC 2013 (TAHUN 4) SAINS 018 PERATURAN PEMARKAHAN BAHAGIAN A 1 C 2 B 3 D 4 B 5 B 6 C 7 B 8 D 9 B 10 D BAHAGIAN B No. Soalan 1 1a-i 1a-ii 1b 1c

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

C C A C A B C D C A

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

B C C A B D C B A D

Peraturan Pemarkahan Berat tikus M bertambah selepas dua hari Berat tikus N berkurang selepas dua hari Tikus N tidak mendapat makanan selama dua hari Berat/saiz tikus sebelum penyiasatan/Jenis tikus/Jenis sangkar

Catatan

Mana-mana satu jawapan yang sesuai.

1d-i 1d-ii No. Soalan 2 2a 2b 2c 2d No. Soalan 3 3a-i 3b-ii

Hidup Mati

Menyiasat hubungan antara kehadiran udara dengan keadaan ikan. Kehadiran udara mati Ikan di dalam mangkuk ikan P tidak mendapat cukup udara

hidup Mati/layu

Mana-mana satu jawapan yang sesuai.

3b 3c 3d No. Soalan 4 4a 4b-i 4b-ii 4b-iii

Pokok A mendapat cukup air, pokok B tidak mendapat air air Tumbuhan perlu air untuk hidup

Menyiasat hubungan antara jenis aktiviti dengan bilangan pergerakan dada/minit Jenis aktiviti Bilangan pergerakan dada/minit Jenis murid/tempoh penyiasatan

Mana-mana satu jawapan yang sesuai.

4c

Aiman bernafas dengan cepat untuk mendapatkan udara

17

18