Anda di halaman 1dari 10

7.

Melengkap ayat matematik dalam bentuk ayat

ARAHAN: Selesaikan soalan di bawah.

1 1 + 8

1 5 + 3

1 7 + 3

1 4 + 5

1 6 + 2

7.2

Melengkap ayat matematik dalam bentuk lazim

ARAHAN GURU: Selesaikan soalan - soalan di bawah.

1.

2.

1
5

3.

7
9

4.

9
8

5.

3
4

6.

8
6

5
9

KEMAHIRAN 8: OPERASI TOLAK DALAM


LINGKUNGAN 20

8.1

Menulis ayat matematik berdasarkan gambar

ARAHAN GURU: Lengkapkan ayat matematik tolak berpandukan gambar.

1.

2.

15 7 =

12 5 =
3.

4.

13 -

- 5=

5.

6.

14

=5

8.2

Melengkap ayat matematik dalam bentuk ayat

ARAHAN GURU: Tolakkan.

1. 12 5 =

2. 17 8 =

3. 13 6 =

4. 14 6 =

5. 11 3 =

6. 15 9 =

8.3

Melengkapkan ayat matematik dalam bentuk lazim

ARAHAN GURU: Cari hasil tolak yang berikut.

1.

2.

1 3
4

4.

3.

1
-

1
9

5.

1 7
9

1 5
7

1 4
9

6.

1 6
7

KEMAHIRAN 9: NOMBOR SEHINGGA 50

9.1

Menulis angka mengikut turutan menaik

ARAHAN GURU: Susunkan nombor berikut mengikut tertib menaik.

1.

27 , 32 , 23 , 33 , 30
_____________________________________________________________

2.

54 , 58 , 47 , 45 , 50
____________________________________________________

3.

38 , 48 , 40 , 45 , 42
____________________________________________________

4.

36 , 32 , 24 , 22 , 30
____________________________________________________

5.

37 , 46 , 29, 40 , 36
____________________________________________________

9.2

Menentukan nilai tempat

ARAHAN GURU: Isikan tempat kosong dengan angka yang betul.

PULUH

NO.

27

38

49

44

25

SA

KEMAHIRAN 15: WANG

15.1

Mengenal duit syiling

ARAHAN GURU: Padankan duit dengan nilai yang betul.

5 sen

10 sen

50 sen

20 sen

15.2

Menentukan nilai wang kertas RM1 , RM5 , RM10, dan RM50

ARAHAN GURU: Bulatkan nilai wang kertas berikut dengan betul.

1.

2.

RM 5

RM 1

RM 2

3.

RM 1

RM 100

RM 10

RM 5

RM 50

RM 20

4.

RM 10

RM 2

RM 5