Anda di halaman 1dari 7

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Hari Tarikh Kelas Masa Jumlah Murid Tajuk Objektif Pembelajaran

: : : : : : :

Khamis 21 Ogos 2013 4 Amanah 11.10 pagi 12.10 tengahari 38 orang Ukuran Panjang Menambah unit ukuran panjang yang melibatkan penukaran unit dalam: a) millimeter b) meter dan sentimeter
c)

sentimeter dan millimeter.

Hasil Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran, murid dapat : a) Menambah unit gabungan bagi ukuran

panjang (mm, cm, m) tanpa melibatkan pengumpulan semula dengan betul. b) Menambah unit gabungan bagi ukuran

panjang (mm, cm, m) dengan melibatkan pengumpulan semula dengan betul. Sekurang-kurangnya 6 daripada 8 soalan yang dapat dijawab oleh murid dengan tepat. Pengetahuan Sedia Ada Murid : Murid sudah mengetahui unit-unit yang melibatkan ukuran panjang (milimeter, sentimeter, meter) dan sudah tahu membaca ukuran dengan menggunakan unit piawai. Kemahiran Berfikir : Mengimbas kembali, menjana idea,

menghubungkait, mengaplikasi. BBM : Straw berukuran 7 cm dan 15 cm, pembaris panjang 30 cm, pita pelekat ,gunting, botol air mineral 600 ml, lembaran kerja, jadual sifir ukuran panjang Nilai Murni : Keberanian, yakin diri, fokus, kepatuhan, kerjasama, kesungguhan, kejujuran.

LANGKAH

KANDUNGAN

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


1) Setiap murid diedarkan 2 batang straw berwarna merah yang

CATATAN

Set induksi ( 5 minit )

Mengimbas kembali

BBM : 1) Straw 2) Pembaris panjang berukuran 15 cm 3) Botol air mineral 600ml 4) Pita pelekat 5) Gunting

Contoh soalan guru Awak mempunyai sebotol air minuman yang tingginya berukuran 20 cm. Awak dikehendaki meminum air dalam botol tersebut dengan menggunakan straw yang diberikan.

berukuran 7 cm dan straw berwarna biru yang berukuran 15 cm. 2) Murid dikehendaki mengukur panjang straw tersebut dengan menggunakan pembaris berukuran 30 cm. 3) Murid diberikan situasi dan dikehendaki menyelesaikan

Apakah yang akan awak lakukan bagi membolehkan awak meminum air dalam botol tersebut dengan menggunakan straw?

masalah berdasarkan situasi yang diberikan. 4) Seorang murid dipanggil ke hadapan untuk mencuba sama ada mana-mana straw yang telah diberikan berjaya untuk

KBKK: 1) Mengimbas kembali 2) Menjana idea 3) Mengaplikasi

Contoh respons murid Cantumkan kedua-dua straw.

meminum air di dalam botol tersebut. 5) Murid mencantumkan kedua-dua straw dengan menggunakan pita

NILAI: 1) Fokus

Contoh soalan guru Apakah yang akan berlaku sekiranya kedua-dua straw ini dicantumkan?

pelekat. 6) Murid mengukur panjang straw apabila dicantumkan kedua-dua straw tersebut. 7) Murid dipanggil sekali lagi untuk

Contoh respon murid Straw akan menjadi panjang. Ukuran bagi straw bertambah.

mencuba sama ada straw yang telah digabungkan berjaya digunakan untuk meminum air di dalam botol itu tadi. 8) Murid diperkenalkan dengan penambahan ukuran panjang.

LANGKAH

KANDUNGAN

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


1) Murid mengimbas

CATATAN

Langkah 1 ( 15 minit)

Menambah unit gabungan bagi ukuran panjang (mm, cm, m) tanpa melibatkan pengumpulan semula. Contoh: 1. 1 m = ____cm Jawapan : 100 cm 2. 1 cm = ____mm Jawapan : 10 mm Jadual Sifir Ukuran Panjang x 10 Murid dimint a mm m cm untuk m memb uat 100 10 pertuk aran unit Soalan 1: berda 90 mm + 75 mm sarka = ______mm n x 100 Penyelesaian 1: 90 mm + 75 mm 165 mm

kembali BBM: 1) Lembaran kerja

perkaitan antara mm, cm dan m.

2) Murid ditunjukkan Jadual Sifir 2) Jadual Sifir Ukuran Panjang. 3) Murid diberikan soalan contoh yang bagi melibatkan ukuran penambahan tanpa KBKK: 1) Menghubungkait Ukuran Panjang

panjang

sebarang pertukaran unit. 4) Murid dibimbing untuk menjawab soalan dengan

bentuk lazim.

menggunakan NILAI : 1) Yakin diri 2) Fokus

5) Murid

ditegaskan

untuk

meletakkan nombor pada nilai tempat yang betul. 6) Murid diingatkan untuk

meletakkan unit pada setiap akhir jawapan. Jika tidak, jawapan

tersebut adalah salah.

7) Murid diberikan contoh soalan lain yang melibatkan unit m dan cm.

8) Murid diberikan Lembaran Kerja dan diminta menjawab Latihan 1 bagi menilai tahap kefahaman

Soalan 2: 7 m 60 cm + 2 m 35 cm = ____ m ____ cm

murid.

Penyelesaian 2:

9) Murid

diberikan

pujian

jika

jawapan yang diberikan adalah m 7 + 2 9 cm 60 35 95 betul dan ia sebagai peneguhan kepada murid untuk lebih

bersemangat.

Langkah 2 ( 15 minit )

Menambah unit gabungan 1) Murid diajukan soalan untuk bagi ukuran panjang (mm, cm, m) dengan melibatkan pengumpulan semula. Contoh soalan: 11 m 42 cm + 2 m 8 cm = ________ m Contoh penyelesaian:
Langkah 1

BBM: Lembaran Kerja

mengimbas kembali pengajaran yang lepas berdasarkan Jadual Sifir Ukuran Panjang.

KBKK: 1) Membuat

2) Murid diberikan contoh soalan yang melibatkan proses pengumpulan semula.

perkaita 2) Menjana idea

NILAI: 3) Murid dibimbing untuk menjawab soalan dengan menggunakan cm 42 8 50 5) Murid merujuk kepada Jadual
Langkah 2

1) Fokus 2) Kesungguhan 3) Kepatuhan

m 11 + 2 13

sistem rumah.

4) Murid diminta untuk menukar unit gabungan kepada unit tunggal.

Sifir Ukuran Panjang untuk menyatakan operasi yang terlibat untuk menukarkan unit sentimeter kepada meter.

13 m 50 cm =_____m = 13 m + 50 cm = 13 m + (50 10) = 13 m + 0.5 m = 13.5 m

6) Murid diberikan contoh soalan lain yang melibatkan unit ukuran panjang untuk meningkatkan kefahaman.

Kata kunci: k - kecil - kali (darab) b- besar - bahagi 7) Murid akan membincangkan soalan bersama-sama dan beberapa orang murid akan dipanggil untuk menuliskan jawapan yang betul.

8) Murid akan menjawab Latihan 2 yang terdapat pada Lembaran Kerja 9) Beberapa orang murid akan dipanggil kehadapan untuk menulis jawapan yang betul dan membincangkannya bersamasama.

Langkah 3 ( 20 minit )

Aktiviti berkumpulan Permainan BINGO

1) Murid akan dibahagikan kepada beberapa kumpulan dan setiap kumpulan akan memiliki 5 ahli dalam setiap kumpulan.

BBM Lembaran BINGO

KBKK 2) Ketua kumpulan dikehendaki mengambil lembaran BINGO daripada guru di hadapan. 3) Setiap kumpulan diberikan mata sebanyak 100 mata. Mana-mana kumpulan yang melanggar mana-mana peraturan yang ditetapkan oleh guru akan ditolak mata. 1) Menghubungk ait 2) Mengaplikasi

NILAI 1) Kerjasama 2) Yakin diri 3) Fokus

4) Kepatuhan

4) Di beberapa penjuru kelas telah ditampalkan 5 stesen.

5) Setiap orang dalam ahli kumpulan dikehendaki menomborkan diri mereka daripada nombor 1 hingga nombor 5.

6) Setiap ahli kumpulan dikehendaki menjawab soalan di stesen yang telah ditetapkan.

7) Setelah selesai menjawab soalan, murid dikehendaki kembali ke meja kumpulan dan mewarnakan jawapan mereka di atas kotak BINGO yang diberikan.

8) Kumpulan yang dapat menjawab dengan betul dan pantas akan dikira sebagai pemenang.

9) Murid akan diberikan hadiah sebagai peneguhan positif.

Penutup ( 5 minit )

Kesimpulan pembelajaran Contoh soalan: 1. Berapakah nilai yang diperlukan untuk meminjam daripada unit meter kepada sentimeter? Jawapan = 100 2. Berapakah nilai yang diperlukan untuk meminjam daripada unit sentimeter kepada milimeter? Jawapan = 10

1) Murid mengimbas kembali pembelajaran pada hari ini dengan mengajukan soalan. 2) Guru mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang diberikan. 3) Murid diedarkan lembaran kerja sebagai pengukuhan.

KBKK : 1) Mengimbas kembali

NILAI: 1) Keyakinan