Anda di halaman 1dari 1

1 seminaras Praktinio proto dsnis ir statym leidimo galia I. Kanto filosofijoje Literatra: Kantas I.

Praktinio proto kritika, Vilnius, 1987, p.30-49. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Kuo, anot I. Kanto, maksima skiriasi nuo dsnio? Kuo gamtos painimas skiriasi nuo praktinio painimo? Kaip gali bti apibriama praktin taisykl? Kada ji gyja objektyvi reikm? Kuo maksima skiriasi nuo imperatyvo? Kuo hipotetinis imperatyvas skiriasi nuo kategorinio imperatyvo? Kokie reikalavimai yra keliami dsniui? Ar hipotetinis imperatyvas yra dsnis? Kodl? Kodl praktiniai principai, kurie numato sugebjimo norti objekt, negali bti laikomi praktiniais dsniais? 9. Kuomet protas turi statym leidimo gali? Paaikinkite plaiau. 10. Kodl laims trokimas negali bti laikomas dsniu? 11. Kaip suprantate teigin: <...> protinga btyb savo subjektyviai praktini princip, t.y. maksim, arba visai negali mstyti kartu ir kaip visuotini dsni, arba ji turi pripainti, kad vien tik t maksim forma, pagal kuri jos tinka visuotiniam statym leidimui, pati savaime padaro jas praktiniais dsniais. 12. Kaip gali bti apibdinta gryna dsnio forma? 13. Kaip I. Kantas apibdina vali, kuriai dsniu gali bti tik maksim forma? 14. Koks dsnis, anot I. Kanto, gali determinuoti laisv vali? Apibdinkite j. 15. Koks yra pagrindinis grynojo proto dsnis? Kokie poymiai jam bdingi? 16. Kok aukiausi dalyk gali pasiekti baigtinis protas? 17. K ireikia morals dsnis?