Ini ada keterangan tentang cara penggunaan setiap helaian (sheet) dalam sistem headcount ini.

Bil.

Nama Helaian

Tindakan pengguna

Catatan
Isi ini dengan calon 2006

1

PRA&UPSR-A

Isikan bahagian berwarna putih sahaja. Isikan NAMA SEKOLAH, PEJABAT PELAJARAN GABUNGAN, CALON ( TAHUN), NAMA MURID, MARKAH PRA UPSR, GRED Password UPSR BAGI SETIAP MP, Seterusnya tentukan Baseline protected Data bagi setiap mata pelajaran dan ISIKAN MARKAH BASELINE dalam jadual yang disediakan. Jika mata pelajaran berkenaan tidak ditawarkan, biarkan ruang tersebut kosong.(JANGAN DIISI) Isikan bahagian berwarna putih sahaja. Isikan NAMA SEKOLAH, PEJABAT PELAJARAN GABUNGAN, CALON ( TAHUN), NAMA MURID, MARKAH PRA UPSR, GRED Password UPSR BAGI SETIAP MP, Seterusnya tentukan Baseline protected Data bagi setiap mata pelajaran dan ISIKAN MARKAH BASELINE dalam jadual yang disediakan. Jika mata pelajaran berkenaan tidak ditawarkan, biarkan ruang tersebut kosong.(JANGAN DIISI)

2

PRA&UPSR-B

Isi ini dengan calon 2007

3

4

5

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Isikan bahagian berwarna putih sahaja. Isikan NAMA SEKOLAH, PEJABAT PELAJARAN GABUNGAN, CALON ( TAHUN), NAMA MURID, MARKAH PRA UPSR, GRED Password UPSR BAGI SETIAP MP, Seterusnya tentukan Baseline PRA&UPSR-C protected Data bagi setiap mata pelajaran dan ISIKAN MARKAH BASELINE dalam jadual yang disediakan. Jika mata pelajaran berkenaan tidak ditawarkan, biarkan ruang tersebut kosong. (JANGAN DIISI) Password protected. Kecuali pada sel K42:L44. Dalam sel Password JADUALBLD ini ubah angka pada tahun semasa protected Isikan cell berwarna putih sahaja. Jadual TOV disediakan 3 ruang. Ruang tersebut adalah untuk PPT (Peperiksaan Pertengahan Tahun, PAT(Peperiksaan Akhir Tahun) dan UD(Ujian Diagnostik). Masukkan angka mewakili pemberat Password JADUAL_TOV_ETR bagi setiap peperiksaan/ujian tersebut. Jika tidak protected menggunakan UD, biarkan ruang tersebut kosong, tetapi jumlah pemberat PPT dan PAT mestilah bersamaan dengan 100. Dalam jadual ETR, masukkan peratus lonjakan yang dikehendaki. Ruang ETR ini mesti diisikan. Isikan cell berwarna putih sahaja. Isikan nama PENGETUA, PENENTUAN Password KELAS, TAHUN, TELEFON ,FAKS, BIL., NAMA MURID, TOV_ETR protected MARKAH PPT, MARKAH PAT, MARKAH UD (Jika ada). Helaian ini adalah autofill. Tak perlu buat apa-apa. Lihat Password TOV sahaja output yang terhasil. protected Helaian ini adalah autofill. Tak perlu buat apa-apa. Lihat Password HC-TOV sahaja output yang terhasil. protected Helaian ini adalah autofill. Tak perlu buat apa-apa. Lihat Password ETR sahaja output yang terhasil. protected Helaian ini adalah autofill. Tak perlu buat apa-apa. Lihat Password HC-ETR sahaja output yang terhasil. protected Helaian ini adalah autofill. Tak perlu buat apa-apa. Lihat Password BANDING TOV & ETR protected sahaja output yang terhasil. Isikan cell berwarna putih sahaja. Isikan markah OTI bagi Password OTI mata pelajaran yang ada ditawarkan sahaja. Jika tiada, protected biarkan ruang tersebut kosong.(JANGAN DIISI) BANDING GRED Password Helaian ini adalah autofill. Tak perlu buat apa-apa. Lihat TOV-OTI-ETR protected sahaja output yang terhasil. Isikan cell berwarna putih sahaja. Yang lain adalah Password ANAL_PPT automatik protected Isikan cell berwarna putih sahaja. Yang lain adalah Password ANAL-PAT automatik protected

Isi ini dengan calon 2008

16 17 18 19 20 21 22

CETAK-1 CETAK-1A CETAK-2 CETAK-3 CETAK-4 MUKA DEPAN Arahan Pelaporan

Ini adalah autofill. Cetakkan untuk Pelaporan pertama ke JPN

Password protected

Isikan markah peratusan setiap mata pelajaran, seperti pada Password jadual tersebut. Cetakkan untuk Pelaporan pertama ke JPN protected Ini adalah autofill. Cetakkan untuk Pelaporan Pertama ke JPN Password protected Password Ini adalah autofill. Cetakkan untuk Pelaporan Kedua ke JPN protected Password Ini adalah autofill. Cetakkan untuk Pelaporan Ketiga ke JPN protected Ini adalah muka depan pelaporan. Setiap kali pelaporan Password dibuat untuk dihantar ke JPN gunakan muka depan ini. protected Cetakkan. Mengandungi arahan ringkas tentang prosedur pelaporan Password program MaCS sekolah ke sekolah protected

Ingat: Isikan cell warna putih sahaja pada mana-mana helaian dalam sistem ini.

PENENTUAN BASELINE DATA
Nama Sekolah: Pejabat Pelajaran Daerah: Kelas BMF
PRA MKH GRD UPSR GRD MKH

Jumlah murid: BMT
PRA GRD UPSR GRD PRA MKH GRD

0 BCT

BI
UPSR GRD MKH

MAT
PRA GRD UPSR GRD MKH

SAINS
PRA GRD UPSR GRD MKH

BCF
PRA GRD UPSR GRD MKH

BIL.

NAMA MURID

PRA GRD

UPSR GRD

1

PENENTUAN BASELINE DATA

2

PENENTUAN BASELINE DATA

3

PENENTUAN BASELINE DATA

4

PENENTUAN BASELINE DATA

5

PENENTUAN BASELINE DATA

6

PENENTUAN BASELINE DATA

7

PENENTUAN BASELINE DATA

8

PENENTUAN BASELINE DATA

9

PENENTUAN BASELINE DATA

10

PENENTUAN BASELINE DATA

11

PENENTUAN BASELINE DATA

12

PENENTUAN BASELINE DATA

13

PENENTUAN BASELINE DATA

14

PENENTUAN BASELINE DATA

15

PENENTUAN BASELINE DATA

16

PENENTUAN BASELINE DATA

17

PENENTUAN BASELINE DATA

18

PENENTUAN BASELINE DATA

19

PENENTUAN BASELINE DATA

20

PENENTUAN BASELINE DATA

21

PENENTUAN BASELINE DATA

PENGGREDAN BIASA SEKOLAH Markah Gred TH 0 E 20 D 40 C 60 B 80 A

Peringatan 1) Isikan petak warna putih sahaja 2) Biarkan ruang markah kosong (Tak diisi jika murid Tak Hadir)

Tahun BASELINE DATA 0 Arahan: Masukkan markah Baseline setiap mata pelajaran dalam jadual di bawah. Isikan cell warna putih sahaja Mata Pelajaran BMF BMT BI MAT SAINS Gred Markah Markah Markah Markah Markah TH E 0 0 0 0 0 D C B A

BCF Markah 0

BCT Markah 0

22

PENENTUAN BASELINE DATA

23

PENENTUAN BASELINE DATA

24

PENENTUAN BASELINE DATA

25

PENENTUAN BASELINE DATA

26

PENENTUAN BASELINE DATA

27

PENENTUAN BASELINE DATA

28

PENENTUAN BASELINE DATA

29

PENENTUAN BASELINE DATA

30

PENENTUAN BASELINE DATA

31

PENENTUAN BASELINE DATA

32

PENENTUAN BASELINE DATA

33

PENENTUAN BASELINE DATA

34

PENENTUAN BASELINE DATA

35

PENENTUAN BASELINE DATA

36

PENENTUAN BASELINE DATA

37

PENENTUAN BASELINE DATA

38

PENENTUAN BASELINE DATA

39

PENENTUAN BASELINE DATA

40

PENENTUAN BASELINE DATA

41

PENENTUAN BASELINE DATA

42

PENENTUAN BASELINE DATA

PPD
KUCHING BAU PADAWAN LUNDU SRI AMAN LUBOK ANTU SIBU SELANGAU KANOWIT MIRI BARAM SUBIS LIMBANG LAWAS SARIKEI JULAU MERADONG KAPIT BELAGA SONG SAMARAHAN SERIAN SIMUNJAN BINTULU TATAU SEBAUH MUKAH DALAT DARO BETONG SARATOK PPG KUCHING SRI AMAN SIBU MIRI LIMBANG SARIKEI KAPIT SAMARAHAN BINTULU MUKAH BETONG

43

PENENTUAN BASELINE DATA

44

PENENTUAN BASELINE DATA

45

PENENTUAN BASELINE DATA

46

PENENTUAN BASELINE DATA

47

PENENTUAN BASELINE DATA

48

PENENTUAN BASELINE DATA

49

PENENTUAN BASELINE DATA

50

PENENTUAN BASELINE DATA

51

PENENTUAN BASELINE DATA

52

PENENTUAN BASELINE DATA

53

PENENTUAN BASELINE DATA

54

PENENTUAN BASELINE DATA

55

PENENTUAN BASELINE DATA

56

PENENTUAN BASELINE DATA

57

PENENTUAN BASELINE DATA

58

PENENTUAN BASELINE DATA

59

PENENTUAN BASELINE DATA

60

PENENTUAN BASELINE DATA

61

PENENTUAN BASELINE DATA

62

PENENTUAN BASELINE DATA

63

PENENTUAN BASELINE DATA
Nama Sekolah: Pejabat Pelajaran Gabungan:
Kelas

0 0 BMF
PRA MKH GRD UPSR GRD MKH

Jumlah murid: 0 BMT
PRA GRD UPSR GRD PRA MKH GRD

BI
UPSR GRD MKH

MAT
PRA GRD UPSR GRD MKH

SAINS
PRA GRD UPSR GRD MKH

BCF
PRA GRD UPSR GRD MKH

BCT
PRA GRD UPSR GRD

BIL.

NAMA MURID

1

PENENTUAN BASELINE DATA

2

PENENTUAN BASELINE DATA

3

PENENTUAN BASELINE DATA

4

PENENTUAN BASELINE DATA

5

PENENTUAN BASELINE DATA

6

PENENTUAN BASELINE DATA

7

PENENTUAN BASELINE DATA

8

PENENTUAN BASELINE DATA

9

PENENTUAN BASELINE DATA

10

PENENTUAN BASELINE DATA

11

PENENTUAN BASELINE DATA

12

PENENTUAN BASELINE DATA

13

PENENTUAN BASELINE DATA

14

PENENTUAN BASELINE DATA

15

PENENTUAN BASELINE DATA

16

PENENTUAN BASELINE DATA

17

PENENTUAN BASELINE DATA

18

PENENTUAN BASELINE DATA

19

PENENTUAN BASELINE DATA

20

PENENTUAN BASELINE DATA

21

PENENTUAN BASELINE DATA

PENGGREDAN BIASA SEKOLAH Markah Gred TH 0 E 20 D 40 C 60 B 80 A

Peringatan 1) Isikan petak warna putih sahaja 2) Biarkan ruang markah kosong (Tak diisi jika murid Tak Hadir)

Tahun BASELINE DATA 0 Arahan: Masukkan markah Baseline setiap mata pelajaran dalam jadual di bawah. Isikan cell warna putih sahaja Mata Pelajaran BMF BMT BI MAT SAINS Gred Markah Markah Markah Markah Markah TH E 0 0 0 0 0 D C B A

BCF Markah 0

BCT Markah 0

22

PENENTUAN BASELINE DATA

23

PENENTUAN BASELINE DATA

24

PENENTUAN BASELINE DATA

25

PENENTUAN BASELINE DATA

26

PENENTUAN BASELINE DATA

27

PENENTUAN BASELINE DATA

28

PENENTUAN BASELINE DATA

29

PENENTUAN BASELINE DATA

30

PENENTUAN BASELINE DATA

31

PENENTUAN BASELINE DATA

32

PENENTUAN BASELINE DATA

33

PENENTUAN BASELINE DATA

34

PENENTUAN BASELINE DATA

35

PENENTUAN BASELINE DATA

36

PENENTUAN BASELINE DATA

37

PENENTUAN BASELINE DATA

38

PENENTUAN BASELINE DATA

39

PENENTUAN BASELINE DATA

40

PENENTUAN BASELINE DATA

41

PENENTUAN BASELINE DATA

42

PENENTUAN BASELINE DATA
Nama Sekolah: Pejabat Pelajaran Gabungan: Kelas 0 0 BMF
PRA UPSR

Jumlah murid: BMT
PRA UPSR PRA

0 BCT

BI
UPSR

MAT
PRA UPSR

SAINS
PRA UPSR

BCF
PRA UPSR

BIL.

NAMA MURID

PRA

UPSR

MKH GRD GRD MKH GRD GRD MKH GRD GRD MKH GRD GRD MKH GRD GRD MKH GRD GRD MKH GRD GRD

1

PENENTUAN BASELINE DATA

2

PENENTUAN BASELINE DATA

3

PENENTUAN BASELINE DATA

4

PENENTUAN BASELINE DATA

5

PENENTUAN BASELINE DATA

6

PENENTUAN BASELINE DATA

7

PENENTUAN BASELINE DATA

8

PENENTUAN BASELINE DATA

9

PENENTUAN BASELINE DATA

10

PENENTUAN BASELINE DATA

11

PENENTUAN BASELINE DATA

12

PENENTUAN BASELINE DATA

13

PENENTUAN BASELINE DATA

14

PENENTUAN BASELINE DATA

15

PENENTUAN BASELINE DATA

16

PENENTUAN BASELINE DATA

17

PENENTUAN BASELINE DATA

18

PENENTUAN BASELINE DATA

19

PENENTUAN BASELINE DATA

20

PENENTUAN BASELINE DATA

21

PENENTUAN BASELINE DATA

PENGGREDAN BIASA SEKOLAH Markah Gred TH 0 E 20 D 40 C 60 B 80 A

Peringatan 1) Isikan petak warna putih sahaja 2) Biarkan ruang markah kosong (Tak diisi jika murid Tak Hadir)

Tahun BASELINE DATA 0 Arahan: Masukkan markah Baseline setiap mata pelajaran dalam jadual di bawah. Isikan cell warna putih sahaja Mata Pelajaran BMF BMT BI MAT SAINS Gred Markah Markah Markah Markah Markah TH E 0 0 0 0 0 D C B A

BCF Markah 0

BCT Markah 0

22

PENENTUAN BASELINE DATA

23

PENENTUAN BASELINE DATA

24

PENENTUAN BASELINE DATA

25

PENENTUAN BASELINE DATA

26

PENENTUAN BASELINE DATA

27

PENENTUAN BASELINE DATA

28

PENENTUAN BASELINE DATA

29

PENENTUAN BASELINE DATA

30

PENENTUAN BASELINE DATA

31

PENENTUAN BASELINE DATA

32

PENENTUAN BASELINE DATA

33

PENENTUAN BASELINE DATA

34

PENENTUAN BASELINE DATA

35

PENENTUAN BASELINE DATA

36

PENENTUAN BASELINE DATA

37

PENENTUAN BASELINE DATA

38

PENENTUAN BASELINE DATA

39

PENENTUAN BASELINE DATA

40

PENENTUAN BASELINE DATA

41

PENENTUAN BASELINE DATA

42

BASELINE DATA MATA PELAJARAN
Gred E D C B A BMF 0 0 0 0 0 BMT 0 0 0 0 0 BI 0 0 0 0 0 MAT 0 0 0 0 0 SAINS 0 0 0 0 0 BCF 0 0 0 0 0 BCT 0 0 0 0 0

0

Gred E D C B A

BMF 0 0 0 0 0

BMT 0 0 0 0 0

BI 0 0 0 0 0

MAT 0 0 0 0 0

SAINS 0 0 0 0 0

BCF 0 0 0 0 0

BCT 0 0 0 0 0

0

Gred E D C B A

BMF 0 0 0 0 0

BMT 0 0 0 0 0

BI 0 0 0 0 0

MAT 0 0 0 0 0

SAINS 0 0 0 0 0

BCF 0 0 0 0 0

BCT 0 0 0 0 0

0

Gred E D C B A

BMF 0 0 0 0 0 Singkatan:

BMT 0 0 0 0 0

BI 0 0 0 0 0

MAT 0 0 0 0 0

SAINS 0 0 0 0 0

BCF 0 0 0 0 0

BCT 0 0 0 0 0

2009

BMF- Bahasa Malaysia Kefahaman BMT- Bahasa Malaysia Penulisan BI - Bahasa Inggeris Mat - Mathematics Sains - Science BCF - Bahasa Cina Kefahaman BCT - Bahasa Cina Penulisan

TULISKAN TAHUN SEMASA DI DALAM KOTAK

PENETAPAN TOV DAN ETR

PENETAPAN TOV
Arahan: Masukkan wajaran bagi setiap markah bagi perolehan kadar TOV WAJARAN BAGI SETIAP MATA PELAJARAN PEPERIK. MARKAH KADAR

PPT PAT UD

0.00 0.00 0.00

TULISKAN WAJARAN MARKAH UNTUK SETIAP PEPERIKSAAN

PENETAPAN ETR
Arahan: Tuliskan peratus lonjakan yang dikehendaki untuk setiap mata pelajaran Mata Pelajaran Peratus lonjakan Kadar

BMF BMT BI MAT SAINS BCF BCT

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TULISKAN PERATUS LONJAKAN BAGI SETIAP MATA PELAJARAN

PENETAPAN TOV DAN ETR

TULISKAN WAJARAN MARKAH UNTUK SETIAP PEPERIKSAAN

TULISKAN PERATUS LONJAKAN BAGI SETIAP MATA PELAJARAN

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak
JADUAL PENENTUAN TOV & ETR MATA PELAJARAN Nama Sekolah: 0 Pejabat Pelajaran Daerah: 0 Kelas Kelas Mata Pelajaran: Bil. Nama Murid Jumlah Murid: PPT PAT Tahun: UD 2009 TOV

Guru Besar Telefon: ETR PPT PAT Faks: Bahasa Malaysia Penulisan UD TOV

Catatan: PPT - Peperiksaan Perteng PAT - Peperiksaan Akhir Tahu UD - Ujian Diagnostik (Sema

Arahan: Isikan cell berwarna
ETR

Bahasa Malaysia Kefahaman

MKH Gred MKH Gred MKH Gred MKH Gred MKH Gred MKH Gred MKH Gred MKH Gred MKH Gred MKH Gred

07/16/2009 21:15:13

1

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

07/16/2009 21:15:13

2

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

07/16/2009 21:15:13

3

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

07/16/2009 21:15:13

4

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

07/16/2009 21:15:13

5

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

07/16/2009 21:15:13

6

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

07/16/2009 21:15:14

7

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

07/16/2009 21:15:14

8

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

07/16/2009 21:15:14

9

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

07/16/2009 21:15:14

10

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

07/16/2009 21:15:14

11

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

07/16/2009 21:15:14

12

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

07/16/2009 21:15:14

13

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

07/16/2009 21:15:14

14

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

07/16/2009 21:15:14

15

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

07/16/2009 21:15:14

16

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

07/16/2009 21:15:15

17

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

07/16/2009 21:15:15

18

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

07/16/2009 21:15:15

19

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

07/16/2009 21:15:15

20

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

07/16/2009 21:15:15

21

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

07/16/2009 21:15:15

22

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak
Catatan: PPT - Peperiksaan Pertengahan Tahun ( Semasa Tahun 5) PAT - Peperiksaan Akhir Tahun (Semasa Tahun 5) UD - Ujian Diagnostik (Semasa Tahun 6 )

Arahan: Isikan cell berwarna putih sahaja.
Bahasa Inggeris PPT PAT UD TOV ETR PPT PAT Mathematics UD TOV ETR PPT PAT Science

MKH Gred MKH Gred MKH Gred MKH Gred MKH Gred MKH Gred MKH Gred MKH Gred MKH Gred MKH Gred MKH Gred MKH Gred

07/16/2009 21:15:15

23

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

07/16/2009 21:15:15

24

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

07/16/2009 21:15:15

25

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

07/16/2009 21:15:15

26

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

07/16/2009 21:15:15

27

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

07/16/2009 21:15:15

28

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

07/16/2009 21:15:16

29

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

07/16/2009 21:15:16

30

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

07/16/2009 21:15:16

31

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

07/16/2009 21:15:16

32

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

07/16/2009 21:15:16

33

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

07/16/2009 21:15:16

34

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

07/16/2009 21:15:16

35

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

07/16/2009 21:15:16

36

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

07/16/2009 21:15:16

37

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

07/16/2009 21:15:16

38

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

07/16/2009 21:15:17

39

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

07/16/2009 21:15:17

40

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

07/16/2009 21:15:17

41

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

07/16/2009 21:15:17

42

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

07/16/2009 21:15:17

43

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

07/16/2009 21:15:17

44

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

Science UD TOV ETR PPT

Bahasa Cina Kefahaman PAT UD TOV ETR PPT

Bahasa Cina Penulisan PAT UD TOV ETR

MKHGredMKHGredMKHMKHGredMKHGredMKHGredMKHGredMKHGredMKHMKHGredMKHGredMKHGredMKHGredMKHGredMKHMKHGred

07/16/2009 21:15:17

45

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

07/16/2009 21:15:17

46

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

07/16/2009 21:15:17

47

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

07/16/2009 21:15:17

48

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

07/16/2009 21:15:17

49

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

07/16/2009 21:15:18

50

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

07/16/2009 21:15:18

51

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

07/16/2009 21:15:18

52

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

07/16/2009 21:15:18

53

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

07/16/2009 21:15:18

54

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

07/16/2009 21:15:18

55

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

07/16/2009 21:15:18

56

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

07/16/2009 21:15:18

57

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

07/16/2009 21:15:18

58

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

07/16/2009 21:15:18

59

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

07/16/2009 21:15:19

60

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

07/16/2009 21:15:19

61

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

07/16/2009 21:15:19

62

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

07/16/2009 21:15:19

63

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

07/16/2009 21:15:19

64

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

07/16/2009 21:15:19

65

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

07/16/2009 21:15:19

66

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

Take-Off Value(TOV) Murid Bagi Setiap Mata Pelajaran
Nama Sekolah: Pejabat Pelajaran Daerah: Kelas 0 Kelas Bil. Nama Murid 0 0 Jumlah Murid: BMF M G M BMT G M Tahun: BI G M Nama Pengetua: 0 2009 MT G Telefon: SAINS M G M BCF G M 0 Faks: BCT G A 0 Menguasai B C

07/16/2009 21:15:19

67

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

07/16/2009 21:15:19

68

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

07/16/2009 21:15:19

69

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

07/16/2009 21:15:19

70

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

07/16/2009 21:15:19

71

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

07/16/2009 21:15:20

72

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

07/16/2009 21:15:20

73

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

07/16/2009 21:15:20

74

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

07/16/2009 21:15:20

75

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

07/16/2009 21:15:20

76

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

07/16/2009 21:15:20

77

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

07/16/2009 21:15:20

78

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

07/16/2009 21:15:20

79

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

07/16/2009 21:15:20

80

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

07/16/2009 21:15:20

81

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

07/16/2009 21:15:20

82

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

07/16/2009 21:15:20

83

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

07/16/2009 21:15:20

84

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

07/16/2009 21:15:21

85

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

07/16/2009 21:15:21

86

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

07/16/2009 21:15:21

87

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

07/16/2009 21:15:21

88

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

07/16/2009 21:15:21

89

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

07/16/2009 21:15:21

90

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

07/16/2009 21:15:21

91

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak Nota: Bahagian ini adalah autofill. Jangan ubah apa-apa.

Gagal D E

Bil. MP Lulus

Bil. MP Ambil

Jum Markah

Purata

KED

Keputusan

07/16/2009 21:15:21

92

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

07/16/2009 21:15:21

93

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

07/16/2009 21:15:21

94

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

07/16/2009 21:15:21

95

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

07/16/2009 21:15:21

96

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

07/16/2009 21:15:21

97

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

07/16/2009 21:15:21

98

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

07/16/2009 21:15:22

99

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

07/16/2009 21:15:22

100

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

07/16/2009 21:15:22

101

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

07/16/2009 21:15:22

102

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

07/16/2009 21:15:22

103

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

07/16/2009 21:15:22

104

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

07/16/2009 21:15:22

105

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

07/16/2009 21:15:22

106

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

07/16/2009 21:15:22

107

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

07/16/2009 21:15:22

108

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

07/16/2009 21:15:22

109

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

07/16/2009 21:15:22

110

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

07/16/2009 21:15:22

111

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

07/16/2009 21:15:22

112

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

07/16/2009 21:15:22

113

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

07/16/2009 21:15:23

114

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

07/16/2009 21:15:23

115

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

07/16/2009 21:15:23

116

Expected Target Result (ETR) Murid Bagi Setiap Mata Pelajaran
Nama Sekolah: 0 Pejabat Pelajaran Daerah: 0 Kelas 0 Bil. Kelas Jumlah Murid: BMF M G M BMT G M Nama Guru Besar: 0 Tahun: BI G M 2009 MT G SAINS M G M BCF G M BCT G

Nama Murid

Menguasai A B C D

Gagal E

Bil. MP Lulus

Bil. MP Ambil

Jum Markah

Purata

KED

Keputusan

Jumlah Pelajar Yang Ambil Perkara Pelajar Cemerlang (5A/7A) Lulus semua mata pelajaran Gagal semua mata pelajaran(All E) Kelas

Bilangan Peratus 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! TOV

Bilangan Peratus 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! ETR

BEZA % #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

TOV
BMF BMT BI MT SAINS BCF BCT BIL. A BL.LULUS BMF

ETR

NAMA BIL.

ETR
BMT BI MT SAINS BCF BCT BIL. A BL.LULUS

Banding Keputusan
TOV ETR

OTI -Operational Target Incremental Nama Sekolah: 0 Pejabat Pelajaran Daerah: 0 Kelas 0 Bil. Nama Murid Kelas Tahun: 2009

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

Bahasa Malaysia Kefahaman TOV M G OTI1 M G OTI2 M G OTI3 M G OTI4 M G ETR M G TOV M G OTI1 M G

Bahasa Malaysia Penulisan OTI2 M G OTI3 M G OTI4 M G ETR M G

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

Jumlah

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Analisis Gred TOV Bilangan murid Gred A Bilangan murid Gred B Bilangan murid Gred C Bilangan murid Gred D Bilangan murid Gred E 0 0 0 0 0 OTI1 0 0 0 0 0

Bahasa Malaysia Kefahaman OTI2 0 0 0 0 0 OTI3 0 0 0 0 0 OTI4 0 0 0 0 0 ETR 0 0 0 0 0 TOV 0 0 0 0 0 OTI1 0 0 0 0 0

Bahasa Malaysia Penulisan OTI2 0 0 0 0 0 OTI3 0 0 0 0 0 OTI4 0 0 0 0 0 ETR 0 0 0 0 0

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

Bahasa Inggeris TOV M G OTI1 M G OTI2 M G OTI3 M G OTI4 M G ETR M G TOV M G OTI1 M G OTI2 M

Mathematics OTI3 G M G OTI4 M G ETR M G

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bahasa Inggeris TOV 0 0 0 0 0 OTI1 0 0 0 0 0 OTI2 0 0 0 0 0 OTI3 0 0 0 0 0 OTI4 0 0 0 0 0 ETR 0 0 0 0 0 TOV 0 0 0 0 0 OTI1 0 0 0 0 0

Mathematics OTI2 0 0 0 0 0 OTI3 0 0 0 0 0 OTI4 0 0 0 0 0 ETR 0 0 0 0 0

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

Science TOV M G OTI1 M G OTI2 M G OTI3 M G OTI4 M G ETR M G TOV M G OTI1 M G

Bahasa Cina Kefahaman OTI2 M G OTI3 M G OTI4 M G ETR M G

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Science TOV 0 0 0 0 0 OTI1 0 0 0 0 0 OTI2 0 0 0 0 0 OTI3 0 0 0 0 0 OTI4 0 0 0 0 0 ETR 0 0 0 0 0 TOV 0 0 0 0 0 OTI1 0 0 0 0 0

Bahasa Cina Kefahaman OTI2 0 0 0 0 0 OTI3 0 0 0 0 0 OTI4 0 0 0 0 0 ETR 0 0 0 0 0

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

Bahasa Cina Penulisan TOV M G OTI1 M G OTI2 M G OTI3 M G OTI4 M G ETR M G TOV

KEPUTUSAN ETR

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

0

0

0

0

0

0

Bahasa Cina Penulisan TOV 0 0 0 0 0 OTI1 0 0 0 0 0 OTI2 0 0 0 0 0 OTI3 0 0 0 0 0 OTI4 0 0 0 0 0 ETR 0 0 0 0 0

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak Analisis Keputusan Peperiksaan Pertengahan Tahun (Untuk Tahun Semasa)
Nama Sekolah: 0 Pejabat Pelajaran Daerah: 0 Kelas 0 Kelas Bil. Nama Murid Tahun: BMF M G M 2009 BMT G M Jumlah Murid: BI G M MT G M SAINS G M BCF G M BCT G A Menguasai B C D Gagal E Bil. MP Lulus Bil. MP Ambil Jum Mark

21:15:34 07/16/2009

123

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

21:15:35 07/16/2009

124

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

21:15:35 07/16/2009

125

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

21:15:35 07/16/2009

126

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

21:15:35 07/16/2009

127

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

21:15:35 07/16/2009

128

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

21:15:35 07/16/2009

129

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

21:15:35 07/16/2009

130

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

21:15:35 07/16/2009

131

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

21:15:35 07/16/2009

132

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

21:15:36 07/16/2009

133

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

21:15:36 07/16/2009

134

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

21:15:36 07/16/2009

135

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

21:15:36 07/16/2009

136

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

21:15:36 07/16/2009

137

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

21:15:36 07/16/2009

138

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

21:15:36 07/16/2009

139

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

21:15:36 07/16/2009

140

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

21:15:36 07/16/2009

141

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

Purata

KED

Keputusan A

21:15:36 07/16/2009

142

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

21:15:36 07/16/2009

143

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

21:15:36 07/16/2009

144

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

21:15:36 07/16/2009

145

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

21:15:37 07/16/2009

146

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

21:15:37 07/16/2009

147

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

21:15:37 07/16/2009

148

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

21:15:37 07/16/2009

149

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

21:15:37 07/16/2009

150

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

21:15:37 07/16/2009

151

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

21:15:37 07/16/2009

152

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

21:15:37 07/16/2009

153

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

21:15:37 07/16/2009

154

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

21:15:37 07/16/2009

155

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

21:15:37 07/16/2009

156

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

21:15:37 07/16/2009

157

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

21:15:37 07/16/2009

158

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

21:15:37 07/16/2009

159

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak

21:15:37 07/16/2009

160

Analisis Keputusan Peperiksaan Akhir Tahun (Untuk Tahun Semasa)
Nama Sekolah: 0 Pejabat Pelajaran Daerah: 0 Kelas Bil. 0 Kelas Nama Murid Tahun: BMF M G M 2009 BMT G M Jumlah Murid: BI G M MT G

(Untuk Tahun Semasa)

SAINS M G M

BCF G M

BCT G A

Menguasai B C D

Gagal E

Bil. MP Lulus

Bil. MP Ambil

Jum Mark

Purata

KED

Keputusan

Pelaporan 1 (Mac)

MAKLUMAT SEKOLAH
Sekolah 0 PPG 0 Guru Besar 0 Kelas 0 Tahun: 2009 Telefon: 0 Faks: 0 00

BASELINE DATA MATA PELAJARAN
Gred E D C B A BMF 0 0 0 0 0 BMT 0 0 0 0 0 BI 0 0 0 0 0 MAT 0 0 0 0 0 SAINS 0 0 0 0 0 BCF 0 0 0 0 0 BCT 0 0 0 0 0

ANALISIS TOV DAN ETR TOV ETR

Jumlah Pelajar Yang Ambil Perkara Pelajar Cemerlang (5A/7A) Lulus semua mata pelajaran Gagal semua mata pelajaran(All E) BIL 0 0 0 % #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! BIL. 0 0 0 % #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

1

Pelaporan 1 (Mac)

00
RUMUSAN PERATUS KELULUSAN MATA PELAJARAN DALAM UPSR
Arahan: Masukkan peratus kelulusan bagi setiap mata pelajaran di bawah. TAHUN Mata Pelajaran 0
(a)

SASARAN 0
(c )

PENCAPAIAN 0
(b)-(a )

0
(b)

2009
(d)

0
(c )-(b)

2009
(d)-(c )

Peratus Lonjakan

BMF BMT BI MAT SAINS BCF BCT KESELURUHAN

2

Pelaporan 1 (Mac)

PERBANDINGAN ANTARA TOV DAN ETR BERDASARKAN PEROLEHAN GRED

TOV
Gred Mata Pelajaran BMF BMT BI MAT SAINS BCF BCT Jum Murid 0 0 0 0 0
0 ### 0 0 0 0 ### ### ### ### 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

ETR
D A+B+C % Bil. % BIL. E % BIL. A % BIL. B % BIL. C % Bil. D % A+B+C BIL. % BIL. E %

A BIL. % BIL.

B % BIL.

C % BIL.

0 0 0 0 0

### ### ### ### ### #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! ### ### ### ### 0 0 0 0 ### ### ### ### 0 0 0 0 ### ### ### ### 0 0 0 0 ### ### ### ### 0 0 0 0 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

3

ANALISIS PERATUS KELULUSAN SETIAP MATA PELAJARAN MENGIKUT GRED BERDASARKAN TOV

1.0 0.9 0.9 0.8 0.8 0.7 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5 0.4 0.4 0.3 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.0

Column D Column F Column H Column J Column N

BMF

BMT

BI

MAT

SAINS

BCF

BCT

4

ANALISIS PERATUS KELULUSAN SETIAP MATA PELAJARAN MENGIKUT GRED BERDASARKAN ETR

1.0 0.9 0.9 0.8 0.8 0.7 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5 0.4 0.4 0.3 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.0 Row 7

Column P Column R Column T Column V Column Z

Row 8

Row 9

Row 10

Row 11

Row 12

Row 13

5

TOV
Jumlah Keseluruhan murid Purata Peratus Kelulusan Keseluruhan MP Bilangan murid cemerlang (5A/7A) Bilangan murid sekurang-kurang 1A Bilangan murid dapat semua D (5D/7D) Bilangan murid gagal semua MP (5E/7E)

ETR

#DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0

Bilangan murid lulus semua MP diambil

0

0

6

7

8

Pelaporan ke-2
0

(Bulan Julai)

0,

0

PERBANDINGAN ANTARA TOV ,OT1, OTI2 DAN ETR BERDASARKAN PEROLEHAN GRED TOV
Mata Pelajaran BMF BMT BI MAT SAINS BCF BCT Gred Jum Murid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A B C D A+B+ C E A B C

OTI1
D A+B+ C E A B

OTI2
C D A+B+ C E A B C

ETR
D A+B+ C E

Bilangan murid setiap gred 0 0 0 0 0 ### ### ### ### 0 0 0 0 0 0 0

Bilangan murid setiap gred 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bilangan murid setiap gred 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bilangan murid setiap gred

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

### ### ### ###

1

ANALISIS KEPUTUSAN PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2009
A BIL. 0 0 0 0 0 0 0 %
### ### ### ### ### ### ###

Mata Pelajaran BMF BMT BI MAT SAINS BCF BCT

Jum Murid 0 0 0 0 0

B BIL. 0 0 0 0 0 0 0 %
### ### ### ### ### ### ###

C BIL. 0 0 0 0 0 0 0 %
### ### ### ### ### ### ###

D BIL. 0 0 0 0 0 0 0 %
### ### ### ### ### ### ###

A+B+C BIL. 0 0 0 0 0 0 0 %
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

E BIL. 0 0 0 0 0 0 0 %
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

2

ANALISIS PERATUS KELULUSAN SETIAP MATA PELAJARAN DALAM PEPERIKSAAN PERTENGAHAN PENGGAL

Row 28

1.0 0.9 0.9 0.8 0.8 0.7 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5 0.4 0.4 0.3 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.0

Column D Column F Column H Column J Column N

Row 29

Row 30

Row 31

Row 32

Row 33

3

Row 34

RUMUSAN
Jumlah Keseluruhan murid Purata Peratus Kelulusan Keseluruhan MP Bilangan murid cemerlang (5A/7A) Bilangan murid sekurang-kurang 1A Bilangan murid dapat semua D (5D/7D) Bilangan murid gagal semua MP (5E/7E)

TOV

PPT

ETR

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bilangan murid lulus semua MP diambil

0

0

0

4

5

6

Pelaporan ke-3
0

(Bulan Oktober)

0,

0

PERBANDINGAN ANTARA TOV ,OT3, OTI4 DAN ETR BERDASARKAN PEROLEHAN GRED TOV
Mata Pelajaran BMF BMT BI MAT SAINS BCF BCT Gred Jum Murid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A B C D A+B+ C E A B C

OTI3
D A+B+ C E A B

OTI4
C D A+B+ C E A B C

ETR
D A+B+ C E

Bilangan murid setiap gred 0 0 0 0 0 ### ### ### ### 0 0 0 0 0 0 0

Bilangan murid setiap gred 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bilangan murid setiap gred 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bilangan murid setiap gred

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

### ### ### ###

1

ANALISIS KEPUTUSAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2009
Mata Pelajaran BMF BMT BI MAT SAINS BCF BCT Jum Murid 0 0 0 0 0 A BIL. 0 0 0 0 0 %
### ### ### ### ###

B BIL. 0 0 0 0 0 %
### ### ### ### ###

C BIL.
0 0 0 0 0

D %
### ### ### ### ###

A+B+C %
### ### ### ### ###

E BIL.
0 0 0 0 0

BIL.
0 0 0 0 0

BIL.
0 0 0 0 0

%
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

%
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

2

ANALISIS PERATUS KELULUSAN SETIAP MATA PELAJARAN DALAM PEPERIKSAAN PERTENGAHAN PENGGAL

1.0 0.9 0.9 0.8 0.8 0.7 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5 0.4 0.4 0.3 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.0 Row 28

Column D Column F Column H Column J Column N

Row 29

Row 30

Row 31

Row 32

Row 33

Row 34

3

4

RUMUSAN
Jumlah Keseluruhan murid Purata Peratus Kelulusan Keseluruhan MP Bilangan murid cemerlang (5A/7A) Bilangan murid sekurang-kurang 1A Bilangan murid dapat semua D (5D/7D) Bilangan murid gagal semua MP (5E/7E)

TOV

PPT

PAT

ETR

#DIV/0! 0 0 0 0

#DIV/0! 0 0 0 0

#DIV/0! 0 0 0 0

#DIV/0! 0 0 0 0

Bilangan murid lulus semua MP diambil

0

0

0

0

5

6

nD

nF

nH

nJ

nN

7

8

9

10

11

12

00 A) GRED PURATA MATA PELAJARAN (GPMP) DARI HEADCOUNT TOV Bilangan Mendapat Gred B C D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2009

GPMP E 0 0 0 0 0 0 0 SUM A 0 0 0 0 0 0 0

Mata Pelajaran BMF BMT BI MATE SAINS BCF BCT

A

ETR Bilangan Mendapat Gred B C D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E 0 0 0 0 0 0 0

SUM

GPMP

B) Jika sekolah anda sekolah kebangsaan; GPS berdasarkan TOV dan ETR dari Headcount SK GPS ATAU TOV ETR

D) GRED PURATA MATA PELAJARAN (GPMP) dan GRED PURATA SEKOLAH BERDASARKAN PEPERIKSAAN TAHUN SEBELUMNYA ( Sila masukkan GPMP setiap mata pelajaran dan GPS sekolah ) Mata Pelajaran BMF BMT BI MATE SAINS BCF BCT SUM SUM MP TOV GPMP GPS

Masukkan GPMP dalam kotak

C) Jika sekolah anda Sekolah Jenis Kebangsaan; GPS berdasarkan TOV dan ETR dari Headcount SJKC GPS TOV ETR

1

E) GPMP berdasarkan OTI1 & OTI2 dari Headcount OTI1 Bilangan Mendapat Gred B C D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OTI2 Bilangan Mendapat Gred B C D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mata Pelajaran A BMF BMT BI MATE SAINS BCF BCT

GPMP E 0 0 0 0 0 0 0 SUM A

E 0 0 0 0 0 0 0

SUM

GPMP

F) GPMP berdasarkan OTI3 dan OTI4 dari Headcount OTI3 Bilangan Mendapat Gred B C D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OTI4 Bilangan Mendapat Gred B C D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GPMP E 0 0 0 0 0 0 0 SUM A

Mata Pelajaran BMF BMT BI MATE SAINS BCF BCT

A

E 0 0 0 0 0 0 0

SUM

GPMP

G) PENCAPAIAN SEKOLAH BERDASARKAN OTI OTI 1 2 3 4 Note: GPS #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Remarks #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! OTI 1 2 3 4 GPS #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Remarks #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

SK

or

SJKC

"-" negatif: pencapaian menurun

"=" sama - pencapaian tidak meningkat berbanding OTI sebelumnya 2

"+" positif: pencapaian naik

3

4

5

6

PERBANDINGAN PENCAPAIAN SEKOLAH DALAM SETIAP OTI

OTI 1
Mata Pelajaran BMF BMT BI MAT SAINS BCF BCT Gred Jum Murid 0 0 0 0 0 BIL.
0 0 0 0 0 0 0

A %
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

B BIL.
0 0 0 0 0 0 0

C %
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

A+B+C %
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

D % Bil.
0 0 0 0 0 0 0

E %
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

BIL.
0 0 0 0 0 0 0

BIL.
0 0 0 0 0 0 0

BIL.
0 0 0 0 0 0 0

%
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

OTI 2
Mata Pelajaran BMF BMT BI MAT SAINS BCF BCT Gred Jum Murid 0 0 0 0 0 BIL.
0 0 0 0 0 0 0

A %
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

B BIL.
0 0 0 0 0 0 0

C %
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

A+B+C %
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

D % Bil.
0 0 0 0 0 0 0

E %
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

BIL.
0 0 0 0 0 0 0

BIL.
0 0 0 0 0 0 0

BIL.
0 0 0 0 0 0 0

%
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

OTI 3
Mata Pelajaran BMF BMT BI MAT SAINS BCF BCT Gred Jum Murid 0 0 0 0 0 BIL.
0 0 0 0 0 0 0

A %
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

B BIL.
0 0 0 0 0 0 0

C %
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

A+B+C %
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

D % Bil.
0 0 0 0 0 0 0

E %
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

BIL.
0 0 0 0 0 0 0

BIL.
0 0 0 0 0 0 0

BIL.
0 0 0 0 0 0 0

%
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

OTI 4
Mata Pelajaran BMF BMT BI MAT SAINS BCF BCT Gred Jum Murid 0 0 0 0 0 BIL.
0 0 0 0 0 0 0

A %
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

B BIL.
0 0 0 0 0 0 0

C %
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

A+B+C %
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

D % Bil.
0 0 0 0 0 0 0

E %
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

BIL.
0 0 0 0 0 0 0

BIL.
0 0 0 0 0 0 0

BIL.
0 0 0 0 0 0 0

%
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM MaCS

0
0
0
Guru Besar

Laporan ke- 1

2009

Together Everyone Acheives More

Together Everyone Acheives More

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sarawak BIL.

Maklumat untuk Pelaporan Program:
Pelaporan dibuat tiga kali setahun, iaitu, bulan Mac, Julai dan Oktober setiap tahun. Sekolah

Tindakan

1

2 3

Hantar laporan ke Sektor Pengurusan Akademik, JPN Sarawak, dan s.k ke Sekolah PPG masing-masing Bahan yang perlu dilaporkan: Sila cetak Pelaporan 1, hantar laporan pada akhir bulan Mac Pelaporan ke-2, hantar laporan akhir bulan Julai Pelaporan ke-3, hantar laporan akhir bulan Oktober Sekolah CETAK-1, CETAK-1A, CETAK2, CETAK-5 CETAK-3, CETAK-5, CETAK-6 CETAK-4, CETAK-5, CETAK 6

4

Alamatkan laporan ke: Ketua Sektor Sektor Pengurusan Akademik Tingkat 5, Bangunan RTM Jalan P. Ramlee 93614 Kuching (u.p Samsudin Hj Drahman atau Nur Muhd Aiman bin Abdullah) Pejabat: SPA Tel: 082-247050 Faks: 082-414599 emel: nuraiman40@yahoo.com http:www.engkabang.net

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times