Anda di halaman 1dari 3

Soalan Ulangkaji Literasi Komputer Tingkatan 2 Jawab semua soalan di bawah. 7.

Terdapat 2 jenis orientasi cetakan iaitu potrait dan landscape.

A. Betul B. Salah 12. Antara berikut, yang manakah kegunaan Undo?

1. Percetakan Meja adalah proses untuk menghasilkan bahan cetak menggunakan sistem komputer.

A. Betul B. Salah 8. Kedudukan teks dan gambar dalam fail template boleh diubah atau dialih mengikut kesesuaian.


ada

A. Digunakan untuk ulang semula kerja yang telah terpadam sebelumya B. Digunakan untuk membuang ayat C. Digunakan untuk menyalin ayat D. Digunakan untuk sambung semula kerja yang sedia

2. Perisian Percetakan Meja adalah program komputer yang digunakan untuk menyusun atur teks dan grafik dalam halaman untuk tujuan percetakan

A. Betul B. Salah

A. Betul B. Salah

9. Mod Two-Page Spread digunakan untuk mempamerkan halaman penerbitan secara sebelah menyebelah.

3. Microsoft Publisher adalah Perisian Percetakan Meja. Perisian ini digunakan untuk menghasilkan bahan cetak, misalnya buku program, poster dan kalendar

A. Betul B. Salah

13. Antara berikut, yang manakah kegunaan Redo?


ada

A. Digunakan untuk ulang semula kerja yang telah terpadam sebelumya

A. Betul B. Salah

10. Microsoft Publisher dan Adobe PageMaker adalah contoh Perisian Percetakan Meja.

B. Digunakan untuk membuang ayat C. Digunakan untuk menyalin ayat D. Digunakan untuk sambung semula kerja yang sedia

A. Betul B. Salah

4. WYSIWYG adalah sistem What You See Is What You Get.

A. Betul B. Salah

11. Selain gambar dari fail, latar belakang penerbitan boleh disetkan dengan jenis gradient, texture dan pattern.

14. Antara berikut, yang manakah kegunaan Cut?

5. Blogspot dan Wordpress adalah antara contoh dokumen cetakan yang boleh dihasilkan degan menggunakan Perisian Percetakan Meja.

A. Betul B. Salah


ada

A. Digunakan untuk ulang semula kerja yang telah terpadam sebelumya B. Digunakan untuk membuang ayat C. Digunakan untuk menyalin ayat D. Digunakan untuk sambung semula kerja yang sedia

A. Betul B. Salah

13. Antara berikut, yang manakah kegunaan Undo?

A. Digunakan untuk ulang semula kerja yang telah terpadam sebelumya B. Digunakan untuk membuang ayat C. Digunakan untuk menyalin ayat D. Digunakan untuk sambung semula kerja yang sedia ada

6. Sebelum merancang dokumen percetakan, anda perlulah terlebih dahulu memilih jenis rekabentuk yang ingin dihasilkan.kan Meja.

A. Betul B. Salah

15. Antara berikut, yang manakah kegunaan Copy?

B. Digunakan untuk memasukkan tajuk pada bahagian atas dan bawah dokumen C. Digunakan untuk memaparkan garisan pembaris D. Digunakan untuk memaparkan toolbar atau membuang toolbar yang tidak dikehendaki

C. Underline D. Dropcap


ada

A. Digunakan untuk ulang semula kerja yang telah terpadam sebelumya B. Digunakan untuk membuang ayat C. Digunakan untuk menyalin ayat D. Digunakan untuk sambung semula kerja yang sedia

23. Butang U adalah singkatan untuk

A. Bold B. Italic C. Underline D. Dropcap

19. Antara berikut, yang manakah kegunaan Ruler?

16. Antara berikut, yang manakah kegunaan Toolbars?

A. Digunakan untuk membesarkan skrin/mengecilkan saiz skrin paparan

A. Digunakan untuk membesarkan skrin/mengecilkan saiz skrin paparan B. Digunakan untuk memasukkan tajuk pada bahagian atas dan bawah dokumen C. Digunakan untuk memaparkan garisan pembaris D. Digunakan untuk memaparkan toolbar atau membuang toolbar yang tidak dikehendaki

B. Digunakan untuk memasukkan tajuk pada bahagian atas dan bawah dokumen C. Digunakan untuk memaparkan garisan pembaris D. Digunakan untuk memaparkan toolbar atau membuang toolbar yang tidak dikehendaki

24. Font Colour digunakan untuk menukar

A. Jenis tulisan B. Warna tulisan C. Saiz tulisan D. Orientasi tulisan

20. Butang I adalah singkatan untuk

25. Drawing Toolbar adalah butang yang digunakan untuk

17. Antara berikut, yang manakah kegunaan Zoom?

A. Bold B. Italic C. Underline D. Dropcap

A. Melukis. B. Memasukkan teks pada kotak atau bentuk yang dilukis C. Memasukkan gambar D. Memasukkan tulisan yang cantik yang boleh digunakan untuk membuat tajuk

A. Digunakan untuk membesarkan skrin/mengecilkan saiz skrin paparann untuk membesarkan skrin/mengecilkan saiz skrin paparan

B. Digunakan untuk memasukkan tajuk pada bahagian atas dan bawah dokumen C. Digunakan untuk memaparkan garisan pembaris D. Digunakan untuk memaparkan toolbar atau membuang toolbar yang tidak dikehendaki

21. Butang I adalah singkatan untuk

A. Bold B. Italic C. Underline D. Dropcap 26. Textbox adalah butang yang digunakan untuk

A. Melukis. B. Memasukkan teks pada kotak atau bentuk yang dilukis

18. Antara berikut, yang manakah kegunaan Header and Footer?

22. Butang B adalah singkatan untuk

C. Memasukkan gambar D. Memasukkan tulisan yang cantik yang boleh digunakan untuk membuat tajuk

A. Digunakan untuk membesarkan skrin/mengecilkan saiz skrin paparan

A. Bold B. Italic

31. Shortcut Ctrl + Z digunakan untuk 27. ClipArt adalah butang yang digunakan untuk

36. Page Setup digunakan untuk A. Undo B. Spelling dicetak C. Help D. Print Preview membuka margin

A. Melukis. B. Memasukkan teks pada kotak atau bentuk yang dilukis C. Memasukkan gambar D. Memasukkan tulisan yang cantik yang boleh digunakan untuk membuat tajuk

A. Melihat kerja yang dibuat dengan lebih jelas sebelum

B. Menukar kedudukan kertas atau mukasurat serta

C. Mencetak hasil kerja D. Keluar daripada program

32. Butang NEW adalah butang untuk

A. Menyimpan kerja B. Membuka fail C. Menutup fail D. Mengeluarkan fail baru

28. WordArt adalah butang yang digunakan untuk

A. Melukis. B. Memasukkan teks pada kotak atau bentuk yang dilukis C. Memasukkan gambar D. Memasukkan tulisan yang cantik yang boleh digunakan untuk membuat tajuk

33. Butang SAVE adalah butang untuk

A. Menyimpan kerja B. Membuka fail C. Menutup fail D. Mengeluarkan fail baru

29. Shortcut Ctrl + C digunakan untuk

A. Print B. Undo C. Copy D. Cut 35. Butang OPEN adalah butang untuk

A. Menyimpan kerja B. Membuka fail C. Menutup fail D. Mengeluarkan fail baru

30. Shortcut Ctrl + K digunakan untuk

A. Find B. Copy C. Redo D. Hyperlink 35. Butang CLOSE adalah butang untuk

A. Menyimpan kerja B. Membuka fail C. Menutup fail D. Mengeluarkan fail baru