Anda di halaman 1dari 14

1. Antara yang berikut, yang manakah bukan keperluan asas tumbuhan? A Cahaya matahari B Air C Udara D Makanan 2.

Antara orang yang berikut, manakah yang mempunyai kadar pernafasan yang paling tinggi?

3.

Rajah di bawah menunjukkan kitar hidup seekor katak.

RAJAH

Antara yang berikut, manakah yang merupakan X?

4. Manakah kedudukan mata yang berlabel A, B, C dan D adalah betul untuk membaca isi padu air di dalam silinder penyukat?

Rajah 5. Antara yang berikut, yang manakah unit piawai bagi panjang? A Kilogram B Liter C Sentimeter D Mililiter 6. Rajah di bawah menunjukkan sebuah kubus dan sebuah kuboid.

RAJAH Berapa banyakkah kubus yang mempunyai isi padu yang sama dengan kuboid? A 7 cm3 B 12 cm3 C 17 cm3 D 21 cm3 7. Antara yang berikut, yang manakah boleh menggantikan jam randik untuk mengukur masa?

A J dan L C K dan L

B J dan M D K dan M

8. Maklumat berikut menunjukkan bahan-bahan yang Mina ingin sukat. * 1000 g tepung * 750 g gula * 250 g mentega Antara penimbang berikut, yang manakah paling sesuai untuk menyukat bahan-bahan itu dengan tepat? A Neraca spring B Neraca palang C Penimbang dapur D Penimbang badan

9. Mengapakah denyutan nadi boleh digunakan untuk mengukur masa? A Proses ini berulang secara semulajadi B Proses ini berulang sepanjang masa C Proses ini berulang dengan pantas D Proses ini berulang secara seragam 10. Rajah di bawah menunjukkan lebar dan panjang sehelai kertas.

RAJAH Berapakah luas kertas itu? A 9 cm2 B 18 cm2 2 C 20 cm D 40 cm2

11. Jadual berikut menunjukkan keadaan mentol apabila dua objek yang berbeza disambungkan pada litar satu demi satu. Objek X Y Keadaan mentol Menyala Tidak menyala Antara objek berikut, yang manakah mungkin mewakili X dan Y? X Y Getah A Klip kertas Kunci B Pensil Pembaris C Pemadam Sudu D Berus gigi 12. Rajah di bawah menunjukkan suatu imej yang dihasilkan apabila seorang murid meletakkan tangannya di belakang objek X.

Rajah Antara pernyataan berikut, yang manakah benar tentang objek X? A Objek X membenarkan semua cahaya melaluinya. B Objek X membenarkan sebahagian cahaya melaluinya. C Objek X membenarkan cahaya dipantulkan. D Objek X tidak membenarkan sebarang cahaya melaluinya. 13. Maklumat berikut menunjukkan sifat-sifat objek M. * Kuat * Boleh diregang * Mengalirkan arus elektrik Apakah objek X? A Spring B Pembaris C Tali kasut D Belon 14. Apakah yang dimaksudkan dengan penebat? A Objek yang terapung di atas air. B Objek yang boleh diregangkan. C Objek yang tidak membenarkan cahaya menembusinya. D Objek yang tidak mengkonduksikan tenaga elektrik.

15. Rajah di bawah menunjukkan satu palam elektrik.

Rajah Bahagian manakah yang dibuat daripada penebat? A X dan Y B X dan Z C Y dan Z D X, Y dan Z

16. Antara alat-alat yang berikut, manakah yang menggunakan penebat haba?

A I dan III C II dan III

B I dan IV D II dan IV

17. Rajah di bawah menunjukkan bahan buangan diproses untuk menghasilkan kertas tisu.

Rajah Proses ini disebut... A guna semula. C pengurangan.

B kitar semula. D pembuatan kompos.

18. Antara yang berikut, objek manakah yang dihasilkan daripada bahan buatan manusia?

19. Yang berikut menunjukkan senarai bahan yang direndam ke dalam air selama seminggu.

Objek manakah yang tidak akan berkarat? A Pembaris plastik dan klip kertas B Pemadam dan pisau cukur C Klip kertas dan pemadam D Pembaris plastik dan pemadam 20. Rajah di bawah menunjukkan sebuah bikar yang mengandungi minyak masak dan sebatang paku besi.

RAJAH Paku besi tidak berkarat kerana... A terdapat udara dalam minyak masak. B ketiadaan air dan udara dalam minyak masak. C cahaya matahari tidak dapat menembusi bikar. D terdapat udara dan air dalam minyak masak.

21. Rajah di bawah menunjukkan sebahagian daripada Sistem Suria.

Rajah Apakah yang ditunjukkan oleh rajah itu? A Bumi bergerak mengelilingi Matahari B Jarak dari Bumi ke Matahari C Saiz Bumi dibandingkan dengan saiz Matahari D Masa yang diambil apabila Bumi beredar mengelilingi Matahari 22. Rajah di bawah menunjukkan objek kecil yang terdiri daripada ais, gas, dan debu yang mengelilingi Matahari.

RAJAH Objek ini adalah... A komet. C asteroid.

B meteor. D meteoroid.

23. Antara yang berikut, yang manakah menunjukkan nisbah saiz Bulan, Bumi dan Matahari? Bulan 1 1 4 2 Bumi 4 6 8 4 Matahari 400 600 400 600

A B C D

24. Antara yang berikut, yang manakah BENAR adalah ciri-ciri Bumi? I Bumi adalah planet kedua dalam Sistem Suria. II Bumi mempunyai bekalan air yang mencukupi untuk menyokong hidupan. III Bumi dikelilingi oleh lapisan atmosfera yang sangat nipis. IV Bumi mempunyai suhu yang sesuai untuk hidupan. A B C D I dan II I dan III II dan IV III dan IV

25. Antara alat berikut, yang manakah dapat membantu seseorang yang sesat di dalam hutan?

26. Rajah di bawah menunjukkan sejenis alat.

Rajah Apakah fungsi alat ini? A Untuk mengalihkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain. B Untuk membajak sawah padi. C Untuk mengangkut orang ramai dari satu tempat ke tempat yang lain. D Untuk menarik kenderaan yang rosak.

27. Rajah di bawah menunjukkan alat yang digunakan oleh manusia sebagai pengangkutan.

RAJAH Apakah ciptaan yang membawa kepada inovasi alat ini? A Gear B Keluli C Kayu D Roda 28. Cikgu Emran ingin menunjukkan mikroorganisma yang terdapat di dalam air kepada murid-muridnya. Alat yang manakah boleh digunakan oleh Cikgu Emran?

29. Cikgu Zainudin sedang berdiri di atas puncak sebuah bukit. Dia ingin melihat sekolahnya yang terletak 1 km daripada bukit itu. Alat yang manakah yang sesuai digunakan untuk melihat sekolahnya dengan jelas? A Teleskop B Binokular C Mikroskop D Kanta pembesar

30. Rajah menunjukkan empat jenis pengangkutan air.

Rajah Pilih urutan yang betul untuk menunjukkan sejarah perkembangan teknologi dalam pengangkutan, bermula daripada yang terdahulu. A S, P, R, Q B R, Q, P, S C S, Q, R, P D R, P, Q, S

Bahagian B (20 markah). Tuliskan jawapan dalam ruang yang disediakan.


1 Rajah berikut menunjukkan radas yang digunakan dalam satu eksperimen.

Lapisan Minyak Air telah dididihkan ikan Air

(a) Apakah tujuan eksperimen ini ?

( 1 markah ) (b) Nyatakan perkara yang i) diubah?

ii) ditetapkan ?

( 2 markah ) (c) Ramalkan apa yang berlaku kepada ikan P dan Q selepas 2 hari.

( 1 markah )

2. Rajah di bawah menunjukkan empat bongkah yang dibuat daripada bahan yang berlainan.

Bongkah plastik Bongkah logam Rajah Jadual di bawah menunjukkan jisim bagi setiap bongkah. Bongkah Jisim Kayu 750 g Plastik 0.5 kg Logam 1.2 kg

Bongkah kayu

(a) Berdasarkan maklumat dalam Jadual di atas, bongkah manakah yang mempunyai i. Jisim yang paling besar

ii. Jisim yang paling kecil

( 2 markah ) (b) Berapakah jisim bongkah kayu dalam unit kilogram

( 1 markah )

(c) Susun bongkah-bongkah mengikut jisim, daripada yang paling besar hingga paling kecil. _________________________________________________________________________
( 1 markah )

3. Carta palang di bawah menunjukkan bilangan pokok yang ditebang untuk menghasilkan kertas pada tahun 2003 hingga 2007 di hutan Negeri Sarawak.
Bilangan pokok dalam ribu

200 160 140 120 100

Tahun 2003 2004 2005 2006 2007

(a) Nyatakan corak perubahan bilangan pokok yang ditebang pada tahun 2003 hingga 2007.

( 1 markah )

(b) Ramalkan bilangan pokok yang ditebang pada tahun 2008. _________________________________________________________________________
( 1 markah ) (c) Namakan dua bahan lain yang boleh dikitar semula.

I. __________________________________________________

II. __________________________________________________ ( 2 markah )