Anda di halaman 1dari 1

KERTAS 3 3 JAM (100 MARKAH) Soalan khusus Bincangkan kegiatan penjelajahan, penerokaan, dan imperialism Barat serta kesannya

terhadap Negara kita. PERINGATAN Calon hendaklah menjawab soalan berdasarkan kerangka jawapan di bawah. Format Perincian Pengenalan Memahami

Markah 5 markah

Isi dan huraian

1. Jelaskan maksud penjelajahan dan imperialism barat. Memahami 30 markah 2. penjelajahan dan penerokaan merupakan kegiatan para pelaut Eropah mencari laluan baru di lautan bagi membolehkan mereka menuju ke timur. a) Terangkan sebab-sebab penjelajahan b) Kesan penjelajahan [15 markah] [15 markah] 15 markah

Menganalisis 3. Terangkan factor-faktor imperialism barat ke Asia Tenggara

Mengaplikasi 15 markah 4. Sebagai warga Malaysia yang patriotic, apakah usaha anda untuk mempertahankan Negara daripada sebarang bentuk penjajahan pada masa hadapan? Menilai 10 markah 5. Orang eropah menganggap usaha mengembangkan tamadun di luar Eropah sebagai tanggungjawab mereka. Mereka menggunakan slogan tugas menyebarkan tamadun dan beban orang putih. Buktikan slogan tersebut hanyalah muslihat orang Eropah untuk menjaga kepentingan mereka. Mencipta 10 markah 6. Pada pendapat anda, bagaimanakah semangat menjelajah dan meneroka dapat meningkatkan kecemerlangan diri? Menghayati nilai-nilai murni/iktibar/patriotism 10 markah 7. Apakah iktibar yang dapat diambil daripada sejarah imperialism Barat untuk kecemrlangan bangsa Malaysia? Kesimpulan Merumus 5 markah 8. apakah pengetahuan yang diperolehi/ iktibar kepada diri, bangsa dan Negara/ harapan untuk masa depan Malaysia yang lebih cemerlang.

Anda mungkin juga menyukai