Anda di halaman 1dari 1

KONSEP DAN ISTILAH KOMSAS

PERSONAFIKASI sifat manusia kepada bukan manusia Cth: pohon kelapa melambai Dingin malam menggigit tulang METAFORA Konkrit+abstrak (boleh Nampak/kira/rasa + benda tak boleh Nampak/rasa/ukur) Cth: kotak jiwa, Racun duka, INVERSI birai mata ayat terbalik

SIMILE BANDING seperti, umpama, bak, bagai Cth: hatinya hampa bagai kaca terhempas ke batu

SINKOPE SINGKATAN Dah=sudah Tak=tidak Mu=kamu Ku=aku Mak=emak Kau=engkau Tu= itu Cth: ku ingin mengenali mu

GAYA BAHASA

Cth: Kopi secawan saya minum ( sepatutnya: secawan kopi) Semalam petang dia datang (sepatutnya petang semalam)

REPITISI Ulang perkataan Cth: Demi masa demi ilmu ANAFORA Ulang depan Cth: Jangan ambil anakkku Jangan bawa pergi sayang EPIFORA Ulang belakang Cth: Aku sayang kamu Amat perlu kamu

ALITERASI-ulang konsonan B,C,D,F,G,H,J,K,L,M,N,P,Q,R,S,T,V,W, X,Y,Z Cth: harus selalu berusaha ( Pengulangan konsonan s) ASONASI-Ulang vokal A, E, I, O, U Cth: cinta ayah pada anak ( Pengulangan vokal a)

HIPERBOLA perkara dilebihlebihkan Cth: suaranya bagai bom atom Luka hatiku berdarah tanpa henti RIMA AKHIR

MASA tempat berlaku Rumah Ruang tamu Kelantan

L A T A R

Contoh: (sajak) TEMPAT waktu atau masa Pagi atau malam 1997 Dua tiga kucing berlari. (ditandai dengan a) Manakan sama si kucing belang.(ditandai dengan huruf b) Dua tiga boleh kucari.(ditandai dengan a kerana huruf akhir sama dengan baris 1) Manakan sama ibu seorang. (ditandai dengan b kerana huruf akhir sama dengan baris 2) Oleh itu, rima akhir pantun di atas ialah abab.

Contoh: (sajak) Matanya pejam bisu (a) hati membarah sudah (b) tetkala pekat malam menjelma (c) dia hanya mampu (a) menggalas suka duka kehidupan (d) ranjau tajam di rantauan (d) Oleh itu, rima akhir sajak di atas ialah abcadd.

MASYARAKATkeadaan masyarakat atau budaya Cth : masyarakat Malaysia, masyarakat moden, masyarakat petani