Anda di halaman 1dari 2

Kaden Bule

Dugase sanje, tiang sareng timpal timpal sedek melali ke pasih Lovina. Ditu tiang mepelalian bias ngaebal-balan. Nah jani pitutur tiang sareng timpal.

Jemmy : Woi, arek arek mai jep! Yoges : Kenape seh Jem? ade ape? Jemmy : Cingak nak to luung ajan nok pemandangane. . . Yoges : Ncen seh ade! Ape coba luungne. . . . Jemmy : Mai nak malu ci ges, cingak nak to, ade nak meju ditu. Hahaha. . . . Ozi : Ape kone Jemy ne ne. . . kedek care liak gen ci nok. Jemmy : What? Im Sory once again? Ozi : Ape meli jaje gabin? Adnyana : nyen kel meli jaje gabin? Milu ape besik meli jaje zi.... Jemmy : Haha. . . goban ci ne!!. . . kuping ape centelan nto . . . Adnyana : E. . . e. . . . ape seh ade. Emang ngomongin ape seh? Yoges : Arohg . . .be, be, keto rebutinne.Sube lantas keto ade anak luh jegeg sajan negak di sisin pasihe. . . Adnyana : Eh. . . .eh . . . cingak nak to, ado nak jegeg nok negak ditu. Yoges : Eh. . . . eh. . . .saje, jak pedidi nok. Ozi : Cen seh? bocok care keto hmm. . . paling - paling gigine monti Jemmy : Apo monti zi. . . . minuman maremonti. Ozi : tong ci sink nawang monti. . .. . Adnyana : ake nawang zi, maksud ci ne moncong 10 senti kan!Haha. . . . lucu. . . lucu. . . lucu. Yoges : Mmm. . . sink baud ci!! Jemmy : Ech. . . paekin yuk. . . .

Nah, lantas bajang-bajange ento maekin anak jegeg to.

Jemmy : Iih endep sajaan. Pasti yo Nak bule. . .Helo miss may I know your name please ? Ayu : (mendep dogen) Yoges : ad, sok cool ajan nok dadi nak muani. Adnyana : masa seh?? Coba ah..kenalan. Ozi : Jangan, jangan ye ing ngerti bahasa ragene hahaha. . . Jemmy : Haa, betul, betul, betul. Yoges : Yelah, haa cobak wak ne ngomong. ehmm. .ehmm excusme miss Ayu : Nggih. . .wenten napi nggih. . . .? Adnyana : Waduh . . . .ternyata ye donk anak bule tapi nak bali . . . hahaha(makeja ng kedek beriaang)

Jemmy : mimih kaden anak bule Ozi : Kenalan yuuk. . . . ? Ayu : O. . .kalian mau kenalan? Nama ku Aura Kasih hehe, mecanda nama ku Ayu Indah. Ozi : Gaya gen Ayu : Nah ketoang malu. Engken lakar ngidih TTD??? 4 Orang : Ye, GR !!! Ayu : Cepok cepok ge kan sing napa !!!Engken payu kan kenalan?? Yoges : aaah lek nok.Eeh kenalan genbe. Adan ku ne Yoges, Cowo paling bagus diantara timpal timpalku ne. Yen to ane bok berit adane Jemmy, trus ane montok adane Ozi.Yen ane ne muane polos to adane Adnyana. Be nawang kan ? Ayu : Nah salam kenal gen nah jak kalian mekejang. Kemu nyak disisin pasihe, jak oow ninggalin sunset. Yoges : yook nae.

Lantas irago to akhirne Bajang-Bajang ne ento makenalan jak Indah. Lan bareng-bareng nyingakin sunset disisin pasihe.

madan Ayu