Anda di halaman 1dari 7

UJIAN BULANAN (MAC) Nama: _________________________ Tahun: ________________________

Bahagian A Jawab semua soalan. Bulatkan jawapan yang betul. 1. Orang Islam bersembahyang di _____________. A. Kuil B. Masjid C. Gereja D. Tokong Ah Leong bersembahyang di tokong. Dia beragama ____________. A. Islam B. Hindu C. Buddha D. Kristian Zarida mencuci _____________ sebelum makan. A. Tangan B. Jari C. Kaki D. Muka Suzana menggosok gigi menggunakan _____________ A. sabun mandi B. berus gigi C. sikat D. tuala Saya digunakan untuk melihat. Apakah saya? A. Kaki B. Mulut C. Mata D. Telinga

2.

3.

4.

5.

SULIT Pendidikan Moral Tahun 2

6.

Kita menggunakan tangan untuk ____________. A. Melihat bunga B. Memegang sesuatu benda C. Mendengar bunyi D. Untuk makan dan minum Siti rajin membaca buku dan menyiapkan kerja sekolah Apakah nilai murni yang ada pada Siti? A. Baik hati B. Hemah tinggi C. Berterima kasih D. Kerajinan

7.

8.

Maria mendapat keputusan yang baik kerana dia ___________ belajar. A. malas B. rajin C. diam D. berani Kita perlu mengucapkan kawan yang menang. A. takziah B. terima kasih C. selamat pagi D. tahniah _______________ kepada

9.

10. Apakah ucapan yang sesuai ketika bertemu guru? A. Selamat malam, ayah B. Selamat pagi, cikgu C. Silakan duduk, pakcik D. Silalah masuk, abang

SULIT Pendidikan Moral Tahun 2

11. Jangan bermain _____________. A. lemas B. jatuh C. luka D. sakit perut

pisau.

Anda

mungkin

akan

12. Ali berlumba basikal dengan Ahmad. Apakah akibat daripada perlakuan tersebut? A. Sakit gigi B. Selamat C. Kemalangan D. Demam 13. Antara berikut, yang manakah menunjukkan sikap sederhana? A. Ali membeli sepuluh batang pensel B. Mary mempunyai banyak alat permainan C. Johan membelanjakan semua wang sakunya D. Baju Kamala lusuh tetapi bersih 14. Hana memadam suis lampu sebelum keluar Apakah nilai murni yang diamalkan oleh Hana? A. Kesederhanaan B. Baik hati C. Kejujuran D. Hemah tinggi 15. Apakah maksud jujur? A. Tidak ikhlas B. Bercakap benar C. Tidak amanah D. Bercakap bohong

SULIT Pendidikan Moral Tahun 2

16. Jika kita melakukan ______________ A. menepatinya B. mengakuinya C. melupakannya D. memulangkannya 17. Rajin pergi sekolah, Dapat nombor satu, Kawan kita susah, Mesti kita bantu.

kesalahan

kita

perlu

Apakah nilai murni dalam pantun di atas? A. Ikhlas B. Kejujuran C. Berterima kasih D. Baik hati 18. Anda melihat orang tua berdiri di dalam bas. Anda patut bangun dan berkata ______________. A. Sila duduk, pakcik. B. Sila masuk, pakcik. C. Sila keluar, pakcik. D. Sila berdiri, pakcik. 19. Saya membantu ayah _______________ kereta. A. merosak B. menconteng C. mencuci D. memandu 20. Kakak membelikan pensel baru untuk saya, saya mengucapkan _______________ A. sama-sama B. terima kasih C. tahniah D. takziah
21. Ibu tersayang,

SULIT Pendidikan Moral Tahun 2 Terima kasih kerana menjaga saya. Daripada, Ina

Kepada siapakah ucapan di atas ditujukan? A. ibu B. bapa C. guru D. sahabat

22. Keluarga Yasmin saling sayang menyayangi antara satu sama lain. Keluarga mereka sangat ____________. A. kaya B. susah C. derita D. bahagia 23. Anak-anak mestilah _________________ kata ibu bapa. A. melawan B. mendengar C. membohongi D. mengejek-ejek 24. Abang berjaya dalam pertandingan melukis. Kami semua berasa ______________. A. bangga B. sedih C. curiga D. bahagia 25. Salmi membantu ibu membasuh pinggan di dapur. Apakah nilai murni yang diamalkan oleh Salmi? A. Baik hati B. Kebersihan diri C. Kejujuran D. Hormat dan taat kepada ibubapa 26. Adik-beradik yang baik akan saling antara satu sama lain. A. mencaci _______________

SULIT Pendidikan Moral Tahun 2

B. membantu C. bergaduh D. membenci 27. Kita perlu _________________ antara satu sama lain. A. berlawan B. bergaduh C. berbaik-baik D. bermusuh 28. Anda ternampak rakan anda sedang kesakitan. Anda patut _______________. A. membiarkannya B. memberitahu guru C. mengusiknya D. mentertawakannya 29. Buku-buku di perpustakaan boleh _____________ oleh semua orang. A. dikoyak B. dipinjam C. diconteng D. dijual dibaca dan

30. Amalan ______________ barang boleh mengeratkan hubungan dengan rakan. A. menyimpan B. menyorok C. mengguna D. berkongsi

SKEMA JAWAPAN (BAHAGIAN A) 1. B 2. C

PENDIDIKAN

MORAL

TAHUN

SULIT Pendidikan Moral Tahun 2

3. A 4. B 5. C 6. B 7. D 8. B 9. D 10. B 11. C 12. C 13. D 14. A 15. B 16. B 17. D 18. A 19. C 20. B 21. A 22. D 23. B 24. A 25. D 26. B 27. C 28. B 29. B 30. D

Anda mungkin juga menyukai